View More View Less
 • 1 Archaeological Institute of the Hungarian Academy of Sciences Úri u. 49 H-1014 Budapest Hungary
 • | 2 Ferenc Móra Museum Roosevelt tér 1-3 H-6720 Szeged Hungary
 • | 3 Museum of Applied Arts Üllői út 33-37 H-1092 Budapest Hungary
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $636.00
 • Al’baum 1975 = Л. И. Альбаум : Живопись Афрасиаба. Тащкент 1975.

 • Afanasev 2001 = Г. Е. Афанасьев : Где же археологические свидетельства сушествования Хазарского государства. RА 2001/2, 43–55.

  Афанасьев Г. Е. Е. , '' (2001 ) 2 Где же археологические свидетельства сушествования Хазарского государства : 43 -55.

 • Bakay 1978 = K. Bakay : Honfoglalás- és államalapításkori temetők az Ipoly mentén (Gräberfelder an der Eipel aus der Zeit der ungarischen Landnahme und Staatsgründung). StComit 6. Szentendre 1978.

 • Balázsy 2002 = Á. T. Balázsy : A magyar koronázási palást színezékeinek azonosítása. In: The Coronation Mantle of the Hungarian Kings. Ed.: I. Bardoly. Budapest 2002, 49–54.

 • Bálint 1971a = Cs. Bálint : X. századi temető a szabadkígyósi-pálligeti táblában (Tenth century cemetery in the Pál liget plot of Szabadkígyós). BMMK 1 (1971) 40–88.

  Bálint Cs. , 'X. századi temető a szabadkígyósi-pálligeti táblában ' (1971 ) 1 BMMK : 40 -88.

  • Search Google Scholar
 • Bálint 1971b = Cs. Bálint : Données archéologiques sur les tissus des Hongrois du Xe siècle. AASzeg 14 (1971) 115–121.

  Bálint Cs. , 'Données archéologiques sur les tissus des Hongrois du Xe siècle ' (1971 ) 14 AASzeg : 115 -121.

  • Search Google Scholar
 • Bálint 1976 = Cs. Bálint : Kereskedelem [Commerce]. In: Bevezetés a magyar őstörténet kutatásának forrásaiba I:1. Eds: P. Hajdú-Gy. Kristó-A. Róna-Tas. Budapest 1976, 149–150.

 • Bálint 1978 = Cs. Bálint : Válasz Dienes Istvánnak [Reply to István Dienes]. ArchÉrt 103 (1978) 264–268.

  Bálint Cs. , 'Válasz Dienes Istvánnak ' (1978 ) 103 ArchÉrt : 264 -268.

 • Bálint 1983 = Cs. Bálint : A kalandozások néhány kérdése [Some questions of the Hungarian raids]. In: Nomád társadalmak és államalakulatok. Ed.: F. Tőkei. Budapest, 1983 349–364.

 • Bálint 1989 = Cs. Bálint : Die Archäologie der Steppe. Steppenvölker zwischen Volga und Donau vom 6. bis zum 10. Jahrhundert. Wien-Köln 1989.

 • Bálint 1990 = Cs. Bálint : Gedanken über den Handel und der „Handel“ im 7. Jh. in den osteuropäischen Steppen. WMMK 15 (1990) 11–18.

  Bálint Cs. , 'Gedanken über den Handel und der „Handel“ im 7. Jh. in den osteuropäischen Steppen ' (1990 ) 15 WMMK : 11 -18.

  • Search Google Scholar
 • Bálint 1991 = Cs. Bálint : Südungarn im 10. Jahrhundert. StudArch 11. Budapest 1991.

 • Ball 2005 = J. L. Ball : Byzantine Dress. Representations of secular dress in eight- to twelfth-century painting. New York 2005.

 • Bátky 1921 = Zs. Bátky : Kender és len, a kukorica és a burgonya elterjedése hazánkban [The spread of hemp, fl ax, maize and potato in Hungary]. Föld és Ember 1921.

 • Belenizki 1980 = A. M. Belenizki : Mittelasien. Kunst der Sogden. Leipzig 1980.

 • Bendeet al 2002 = L. Bende— G. Lőrinczy— A. Türk : Honfoglalás kori temetkezés Kiskundorozsma-Hosszúháthalomról (Eine landnahmezeitliche Bestattung von Kiskundorozsma-Hosszúhát-Hügel). MFMÉ-StudArch 8 (2002) 351–402.

  Türk A. , 'Honfoglalás kori temetkezés Kiskundorozsma-Hosszúháthalomról ' (2002 ) 8 MFMÉ-StudArch : 351 -402.

  • Search Google Scholar
 • Bollók in print = Á. Bollók : A honfoglalás kori övveretek kutatásának állásáról [On the state of resaerch on the belt fi ttings of the Hungarian Conquest Period]. In print.

 • Bóna 1997 = I. Bóna : Die Archäologie in Ungarn und die ungarische Landnahme. ActaArchHung 49 (1997) 345–362.

  Bóna I. , 'Die Archäologie in Ungarn und die ungarische Landnahme ' (1997 ) 49 ActaArchHung : 345 -362.

  • Search Google Scholar
 • Bóna 2000 = I. Bóna : A magyarok és Európa a 9–10. században [Hungarians and Europe in the 9th–10th centuries]. Budapest 2000.

 • Bréhier 1950 = L. Bréhier : La civilisation byzantine. Paris 1950.

 • Breyer 1981 = L. Breyer (Übersetz.): Vom Bauernhof auf den Kaiserthron. Leben des Kaisers Basileios I., des Begründers der Makedonischen Dynastie, beschreiben von seinem Enkel, dem Kaiser Konstantinos VII. Porphyrogennetos. Byzantinische Geschichtschreiber 14. Graz-Wien-Köln 1981.

 • Brubaker 1999 = L. Brubaker : Vision and Meaning in Ninth-Century Byzantium. Image as exegesis in the homilies of Gregory of Nazianzus. Cambridge 1999.

 • Budinský-Krička 1973 = V. Budinský-Krička : Das altungarische Fürstengrab von Zemplín. Archaeologica Slovaca-Monographiae 2. Bratislava 1973.

 • Callmer 1981 = J. Callmer : The archaeology of Kiev ca A.D. 500-1000. A survey. In: Les pays du nord et Byzanc. Scandinavie et Byzance. Uppsala 1981, 29–52.

  Callmer J. , '', in Les pays du nord et Byzanc , (1981 ) -.

 • Callmer 2000 = J. Callmer : The archaeology of the Early Rus’c. A.D. 500–900. MedScand 13 (2000) 7–63.

  Callmer J. , 'The archaeology of the Early Rus’c. A.D. 500–900 ' (2000 ) 13 MedScand : 7 -63.

  • Search Google Scholar
 • Christides 1981 = V. Christides : The raids of the Moslems of Crete in the Aegean Sea. Piracy and conquest. Byzantion 51 (1981) 76–111.

  Christides V. , 'The raids of the Moslems of Crete in the Aegean Sea ' (1981 ) 51 Piracy and conquest : 76 -111.

  • Search Google Scholar
 • Cross-Sherbowitz-Wetzor 1953 = S. H. Cross— O. P. Sherbowitz-Wetzor (trans.): The Russian Primary Chronicle. Laurentian Text. Cambridge 1953.

 • Csallány 1971 = D. Csallány : Weiblicher Haarfl echteschmuck und Stiefelbeschläge aus der ungarischen Landnahmezeit im Karpatenbecken. ActaArchHung 22 (1971) 261–299.

  Csallány D. , 'Weiblicher Haarfl echteschmuck und Stiefelbeschläge aus der ungarischen Landnahmezeit im Karpatenbecken ' (1971 ) 22 ActaArchHung : 261 -299.

  • Search Google Scholar
 • Davidan 1981 = О. И. Давидиан : Ткани старой ладоги. ASGE 22 (1981) 100–115.

  Давидиан О. И. И. , 'Ткани старой ладоги ' (1981 ) 22 ASGE : 100 -115.

  • Search Google Scholar
 • Dawson 2003 = T. Dawson : Concerning an unrecognised tunic from Eastern Anatolia. Byzantion 73 (2003) 201–210.

  Dawson T. , 'Concerning an unrecognised tunic from Eastern Anatolia ' (2003 ) 73 Byzantion : 201 -210.

  • Search Google Scholar
 • Dawson 2006 = T. Dawson : Oriental custom at the Byzantine Courte. A reassessment. Byzantion 76 (2006) 97–114.

  Dawson T. , 'Oriental custom at the Byzantine Courte. A reassessment ' (2006 ) 76 Byzantion : 97 -114.

  • Search Google Scholar
 • Der Nersessian 1965 = S. Der Nersessian : Aght’amar. Church of the Holy Cross. Cambridge 1965.

 • Dienes 1978 = I. Dienes : Opponensi vélemény Bálint Csanád: Dél-Magyarország a X. században c. kandidátusi értekezéséről (Critiques d’opposant de la dissertation de Cs. Bálint: Hongrie du sud au Xième siécle). ArchÉrt 103 (1978) 107–127.

  Dienes I. , 'Opponensi vélemény Bálint Csanád: Dél-Magyarország a X. században c. kandidátusi értekezéséről ' (1978 ) 103 ArchÉrt : 107 -127.

  • Search Google Scholar
 • Dode 1998 = З. В. Доде : Кавказкий тектиль VI–IX вв. In: Материалы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа. 1. Ред.: А. Б. Белинский. Ставрополь 198б, 238–249.

 • Dode 2001 = З. В. Доде : Средневековый костюм народов Северного Кавказа. Очерки истории. Москва 2001.

 • Dode 2007 = З. В. Доде : Костюм населения Северного Кавказа VII–XVII. веков (Реконструкция зтносоциальной истории). Автореф. дис. канд. ист. наук. Москва 2007.

 • Dragotaet al 2006 = A. Dragota— G. T. Rustoiu— V. Deleanu : Alba Iulia — Brînduşei st. In: Habitat-Religie-Etnicitate: Descoperiri arheologice din secolele IX–XI în Transilvania — Habitat-Religion-Ethnicity: 9 th –10 th century archaeological fi nds in Transylvania, Catalog de expoziţie/Exhibition catalogue. Eds.: H. Ciugudeanu— Z. K. Pinter— G. T. Rustoiu. Alba Iulia 2006, 38–52.

 • Duczko 1998 = W. Duczko : Byzantine presenc in Viking Age Sweden. Archaeological finds and their interpretation. In: Byzanz und Rom im Norden. Mission und Glaubenwechsel im Ostseeraum während des 8.–14. Jahrhunderts. Hrsg.: M. Müller-Wille. Mainz-Stuttgart 1998, 291–311.

 • Duma 1971 = Gy. Duma : Szervesanyag bomlásának nyoma a szabadkígyósi X. századi temetők foszfátvizsgálatai alapján (Examination of the decomposition of organic matter on the basis of the material of the Szabadkígyós cemetery). BMMK 1 (1971) 127–133.

  Duma Gy. , 'Szervesanyag bomlásának nyoma a szabadkígyósi X. századi temetők foszfátvizsgálatai alapján ' (1971 ) 1 BMMK : 127 -133.

  • Search Google Scholar
 • Dunn 1993 = A. Dunn : The Kommerkiarios, the Apotheke, the Dromos, the Vardarios, and the West. BMGS 17 (1993) 3–24.

  Dunn A. , 'The Kommerkiarios, the Apotheke, the Dromos, the Vardarios, and the West ' (1993 ) 17 BMGS : 3 -24.

  • Search Google Scholar
 • Ecsedy 1968 = I. Ecsedy : Trade-and-war relations between the Turks and China in the second half of the 6th century. ActaOrHung 21 (1968) 131–180.

  Ecsedy I. , 'Trade-and-war relations between the Turks and China in the second half of the 6th century ' (1968 ) 21 ActaOrHung : 131 -180.

  • Search Google Scholar
 • Ecsedy 1971 = I. Ecsedy : Foreign trade in ancient China /fi rst Millenium A.D./. In: Papers Presented to the XXI International Congress of Chinese Studies, Senigallia, 7–13 September, 1969. Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente, Roma — Istituto Universitario Orientale, Napoli 1971 [1972] 37–59.

  Ecsedy I. , '', in Papers Presented to the XXI International Congress of Chinese Studies, Senigallia, 7–13 September, 1969 , (1971 ) -.

 • Ecsedy 1979 = I. Ecsedy : Nomádok és kereskedők Kína határain [Nomads and Traders in the Border of China]. Budapest 1979.

 • Endrei 1999 = W. Endrei : A thirteenth century computusz and the broad silk-loom. Technique and Culture 34 (1999) [2000] 168.

  Endrei W. , 'A thirteenth century computusz and the broad silk-loom ' (1999 ) 34 Technique and Culture : 168 -.

  • Search Google Scholar
 • Erdélyi 1978 = I. Erdélyi : Régészeti kiegészítések Kresz Mária tanulmányához (Archäologische Ergänzungen zum Artikel von Mária Kresz). Ethnographia 89 (1978) 354–362.

  Erdélyi I. , '' (1978 ) 89 Régészeti kiegészítések Kresz Mária tanulmányához : 354 -362.

 • Fettich 1931 = N. Fettich : Adatok a honfoglaláskor archaeologiájához (Angaben zur Archäologie der ungarischen Landnahmezeit). ArchÉrt 45 (1931) 48–96, 305–322.

  Fettich N. , '' (1931 ) 45 Adatok a honfoglaláskor archaeologiájához : 48 -96.

 • Fettich 1937 = N. Fettich : A honfoglaló magyarság fémművessége (Die Metallkunst der landnehmenden Ungarn). ArchHung 21. Budapest 1937.

 • Fehner 1982 = М. В. Фехнер : Щелковые ткани в Средневековой Восточной Европе. Sa 1982/2, 57–70.

  Фехнер М. В. В. , 'Щелковые ткани в Средневековой Восточной Европе ' (1982 ) 2 Sa : 57 -70.

  • Search Google Scholar
 • Fehner 1993 = М. В. Фехнер : Древнерусское золотное щитье X–XIII в собрании ГИМ. TGIM 82 (1993) 3–21.

  Фехнер М. В. В. , 'Древнерусское золотное щитье X–XIII в собрании ГИМ ' (1993 ) 82 TGIM : 3 -21.

  • Search Google Scholar
 • Ferluga 1987 = J. Ferluga : Der byzantinische Handel nach dem Norden im 9. und 10. Jahrhundert. In: Untersuchungen zu Handel und Verkehr der vor- und frühgechichtlichen Zeit in Mittel- und Nordeuropa IV. Der Handel der Karolinger- und Wikingerzeit. Hrsg.: K. Düwel— H. Jankuhn— H. Siems— D. Timpe. Göttingen 1987, 616–642.

 • Frey 2005 = R. N. Frey : Ibn Fadlan’s Journey to Russia. A tenth century traveler from Baghdad to the Volga River. Princeton 2005.

 • Geijer 1938 = A. Geijer : Die Textilfunde aus den Gräbern. In: Birka III. Hrsg.: A. Geijer. Uppsala 1938, 97–105.

 • Gombos 1938 = A. F. Gombos : Catalogus fontium Historiae Hungaricae aevo ducum et regnum ex stirpe Arpad descendentium ab anno Christi DCCC usque ad annum MCCCI. Budapestini 1938.

 • Göckenjan-Zimonyi 2001 = H. G. Göckenjan— I. Zimonyi Orientalische Berichte über die Völker Osteuropas und Zentralasiens im Mittelalter: die Gayhani-Tradition (Ibn Rusta, Gardizi, Hudud al-’Alam, al- Bakri und al-Marwazi). Wiesbaden 2001.

 • Grabar-Ettinghausen 1987 = O. Grabar— R. Ettinghausen : The Art and Architecture of Islam. Harmondsworth 1987.

 • Grönwoldt 1964 = R. Grönwoldt : Weberein und Stickereien des Mittelalters. Hannover 1964.

 • Gulyás 1971 = S. Gulyás : A szabadkígyós-pálligeti táblában feltárt X. századi sírok leleteinek botanikai elemzése (Botanical analysis of the finds excavated from the 10th century graves in the Pál Liget plot of Szabadkígyós). BMMK 1 (1971) 115–125.

  Gulyás S. , 'A szabadkígyós-pálligeti táblában feltárt X. századi sírok leleteinek botanikai elemzése ' (1971 ) 1 BMMK : 115 -125.

  • Search Google Scholar
 • Hägg 1983 = I. Hägg : Birkas orientaliska praktplagg (Birkas “orientalische” Prunkgewänder). Fornvännen 78 (1983) 204–223.

  Hägg I. , 'Birkas orientaliska praktplagg ' (1983 ) 78 Fornvännen : 204 -223.

 • Hägg 1984 = I. Hägg : Textilfunde aus der Siedlung und aus den Gräbern von Haithabu. Berichte über die Ausgrabungen in Haithabu 29. Neumünster 1991, 244–247.

 • Hägg 1986 = I. Hägg : Die Tracht. In: Systematische Analysen der Grabfunde. Hrsg.: G. Arwidsson. Birka II:2. Stockholm 1986, 51–71.

 • Hägg 2002 = I. Hägg : Aussagen der Textilfunde zu den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen frühstädtischer Zentren in Nordeuropa — die Beispiele Haithabu und Birka. In: Haithabu und die frühe Stadtentwicklung im nördlichen Europa. Hrsg.: K. Brandt— M. Müller-Wille— Ch. Radtke. Schleswig 2002, 181–218.

 • Hamilton 1987 = R. W. Hamilton : Khirbat al-Mafjar. An Arabian Mansion in the Jordan Valley. Oxford 1959.

 • Hampel 1898 = J. Hampel : Zichy Jenő gróf kaukázusi és középázsiai utazásai (Comte Eugène de Zichy, Voyages au Caucase et en Asie Centrale). ArchÉrt 18 (1898) 364–367.

  Hampel J. , 'Zichy Jenő gróf kaukázusi és középázsiai utazásai ' (1898 ) 18 ArchÉrt : 364 -367.

  • Search Google Scholar
 • Hampel 1900 = J. Hampel : A honfoglalási kor hazai emlékei [The relics of the Conquering Hungarians of Hungary]. In: A magyar honfoglalás kútfői. Eds: Gy. Pauler— S. Szilágyi. Budapest 1900, 507–826.

 • Hampel 1907 = J. Hampel : Újabb tanulmányok a honfoglalási kor emlékeiről [New Studies on the Remains of the Conquest Period]. Budapest 1907.

 • Hampel 1908 = J. Hampel : A honfoglalók emlékei [The remains of the conquerors]. In: Árpád és az Árpádok. Ed.: D. Csánki. Budapest 1908, 105–124.

 • Hampel 1911 = J. Hampel : Tanulmányok a müncheni mohamedán kiállításon [Studying the Mohammedan Exhibition in Munich]. ArchÉrt 31 (1911) 50–64.

  Hampel J. , 'Tanulmányok a müncheni mohamedán kiállításon ' (1911 ) 31 ArchÉrt : 50 -64.

  • Search Google Scholar
 • Harper 2001 = P. O. Harper : A man’s caftan and legging from the North Caucasus of the eight to tenth century: Introduction. MMJ 36 (2001) 83–84.

  Harper P. O. , 'A man’s caftan and legging from the North Caucasus of the eight to tenth century: Introduction ' (2001 ) 36 MMJ : 83 -84.

  • Search Google Scholar
 • Harvey 1989 = A. Harvey : Economic Expansion in the Byzantine Empire, 900–1200. Cambridge 1989.

 • Hellmann 1987 = M. Hellmann : Die Handelsverträge des 10. Jahrhunderts zwischen Kiev und Byzanz. In: Untersuchungen zu Handel und Verkehr der vor- und frühgechichtlichen Zeit in Mittel- und Nordeuropa IV. Der Handel der Karolinger- und Wikingerzeit. Hrsg.: K. Düwel— H. Jankuhn— H. Siems— D. Timpe. Göttingen 1987, 643–666.

 • Hendy 1985 = M. F. Hendy : Studies in the Byzantine Monetary Economy c. 300–1450. Cambridge 1985.

 • Horváth 1996 = A. M. Horváth : A Homokmégy-halomi temető és a Bács-Kiskun megyei honfoglalás kori lelőhelyek összefüggései (Die Zusammenhänge des Begräbnisplatzes in Homokmégy-Hügel und den Begräbnisplätzen aus der Zeit der Landnahme im Komitat Bács-Kiskun). In: A magyar honfoglalás korának régészeti emlékei. Eds: M. Wolf— L. Révész. Miskolc 1996, 125–147.

 • Hougen 1973 = B. Hougen . Gulltråd fra Gokstadfunnet. SMAFFT 75 (1973) 77–79.

  Hougen B. , 'Gulltråd fra Gokstadfunnet ' (1973 ) 75 SMAFFT : 77 -79.

 • Ierusalimskaja 1978 = A. A. Ierusalimskaja : Le caftan aux Simourg du tombeau de Moschtchevaja Balka (Caucas Septentirional). Studia Iranica 7 (1978) 183–211.

  Ierusalimskaja A. A. , 'Le caftan aux Simourg du tombeau de Moschtchevaja Balka ' (1978 ) 7 Studia Iranica : 183 -211.

  • Search Google Scholar
 • Ierusalimskaja 1996 = A. A. Ierusalimskaja : Die Gräber der Moščevaja Balka. Frühmittelalterliche Funde an der Nordkaukasischen Seidenstrasse. München 1996.

 • Istvánovits 2003 = E. Istvánovits : A Rétköz honfoglalás és Árpád-kori emlékanyaga (Das landnahme- und arpadenzeitliche Nachlassmaterial des Rétköz). Régészeti gyűjtemények Nyíregyházán 2. Magyarország honfoglalás és kora Árpád-kori sírleletei 4. Nyíregyháza 2003.

 • Jacoby 1991–1992 = D. Jacoby : Silk in Western Byzantium before the Fourth Crusade. BZ 84 (1991–1992) 452–500.

  Jacoby D. , 'Silk in Western Byzantium before the Fourth Crusade ' (1991 ) 84 BZ : 452 -500.

 • Jacoby 2004 = D. Jacoby : Silk Economics and Cross-Cultural Artistic Interaction? Byzantium, the Muslim World, and the Christian West. DOP 58. Washington 2004, 197–240.

  Jacoby D. , 'Silk Economics and Cross-Cultural Artistic Interaction? Byzantium, the Muslim World, and the Christian West ' (2004 ) 58 DOP : 197 -240.

  • Search Google Scholar
 • Jankó 1897 = J. Jankó : A néprajzi gyűjtemény leírása (Description de la collection ethnographique). In: Zichy Jenő gróf kaukázusi és középázsiai útazásai II (Comte Eugéne de Zichy, Voyages au Caucase et en Asie Centrale II). Budapest 1897, 1–322.

 • Jansson 1988 = I. Jansson : Wikingerzeitlicher orientalischer Import in Skandinavien. BRGK 69 (1988) 564–647.

  Jansson I. , 'Wikingerzeitlicher orientalischer Import in Skandinavien ' (1988 ) 69 BRGK : 564 -647.

  • Search Google Scholar
 • Járó 2002 = M. Járó : The Gold Threads in the Hungarian coronation mantle. In: The Coronation Mantle of the. Hungarian Kings. Ed.: I. Bardoly. Budapest 2002, 55–72.

 • Jenkins-Moravcsik 1967 = Constantine Porphyrogennitus, De adminstrando imperio. Greek text edited by Gy. Moravcsik, English translation by R. H. J. Jenkins. Washington 1967.

  '', in De adminstrando imperio , (1967 ) -.

 • Jerusalimskaâ 1963 = А. А. Иерусалимская : К вопросу о культурных связях в раннем средневековье (Не- сколько щелковых тканей из Мошевой Балки). SGE 24 (1963) 35–39.

  Иерусалимская А. А. А. , 'К вопросу о культурных связях в раннем средневековье ' (1963 ) 24 SGE : 35 -39.

  • Search Google Scholar
 • Jerusalimskaâ 1967 = А. А. Иерусалимская : О Северо-Кавказском Щелковом пути в раннем средневековье. SA 1967/2.

 • Jerusalimskaâ 1972 = А. А. Иерусалимская : Великий Щелковый путь и Северный Кавказ. Ленинград 1972.

 • Jerusalimskaâ 1972a = А. А. Иерусалимская : К сложению щколы художественного щелкоткачества в Согде. In: Средняя Азия и Иран. Ленинград 1972.

 • Jerusalimskaâ 1975 = А. А. Иерусалимская : Западные ткани на Дальнем Востоке (Эллинизм и раннее сред-невековье). In: Культура и искусство Индии и стран Дальнего Востока. Ред.: Е. И. Луболисниченко. Ленинград 1975.

 • Jerusalimskaâ 1976 = А. А. Иерусалимская : Одежда раннесредневекового населения предгорий Северного Кавказа (По материалам могильника VIII–IX вв. Мошевая Балка). In: Археология Северного Кавказа 6. Крупновские чтения Краснодаре. Москва 1976, 22–24.

 • Jerusalimskâ 1978 = А. А. Иерусалимская : Аланский мир на Щелковом пути. In: Культура Востока: Древность и раннее средневековье. Ленинград 1978, 151–162.

 • Jerusalimskâ 1983 = А. А. Иерюсалимскаь : Археологические параллели зтнографически засвидетельствованным культам Кавказа (По материалам могильника Мошевая Балка). SE 1983/1, 101–118.

  Иерюсалимскаь А. А. А. , 'Археологические параллели зтнографически засвидетельствованным культам Кавказа ' (1983 ) 1 SE : 101 -118.

  • Search Google Scholar
 • Jerusalimskaâ 1992 = А. А. Иерусалимская : Кавказ на Щелковом пути Санкт-Петербург, 1992.

 • Jerusalimskaâ 1995a = А. А. Иерусалимская : Щелковые ткани с «Сенмурвами» (новые находки и старые проблемы). Эрмитажные чтения памяти В. Г. Луконина. (1986–1994 гг.). Санкт-Петер-бург 1995, 62–71.

 • Jerusalimskaâ 1995b = А. А. Иерусалимская : Сасанидская «Царская охота» в древнем текстиле (прототипы и копии). In: Эрмитажные чтения памяти В. Г. Луконина. (1986–1994 гг.). Санкт-Петер-бург 1995, 127–128.

 • Jerusalimskaâ 2000 = А. А. Иерусалимская : Двойная секира и голова вепря (Текстильная интерпретация двух сасанидских мотивов). In. Эрмитажные чтения памяти В. Г. Луконина. (1995–1999 гг.). Санкт-Петербург 2000, 47–55.

 • Jerusalimskaâ 2001 = А. А. Иерусалимская : Некоторые вопросы изучения раннесредневекового костюма. (По материалам анализа одежды адыго-аланских племен VIII–IX вв.) In: Культуры Евразийских степей второй половины тысячелетия н.з. (Из истории костюма). I. Ред.: Д. А. Стащенков. Самара 2001, 87–105.

 • Jerusalimskaja 1996 = A. Jerusalimskaja : Soieries Byzantines des X–XI siecles provenant de svanetie (Georgie). Bulletin de CIETA 77. Lyon 2000, 57–69

  Jerusalimskaja A. , 'Soieries Byzantines des X–XI siecles provenant de svanetie (Georgie) ' (2000 ) 77 Bulletin de CIETA : 57 -69.

  • Search Google Scholar
 • Jerusalimskaya 2003 = A. Jerusalimskaya : Les soieries Byzantines. A la lumiere des influences orientales: Les themes importes et leurs interpretations dans le monde occidental. Bulletin de CIETA 80. Lyon 2003, 16–25.

  Jerusalimskaya A. , 'Les soieries Byzantines. A la lumiere des influences orientales: Les themes importes et leurs interpretations dans le monde occidental ' (2003 ) 80 Bulletin de CIETA : 16 -25.

  • Search Google Scholar
 • Jósa 1895 = A. Jósa : A tarczali sírleletről (Le tombeau de Tarczal). ArchÉrt 15 (1895) 75–76.

  Jósa A. , 'A tarczali sírleletről (Le tombeau de Tarczal) ' (1895 ) 15 ArchÉrt : 75 -76.

 • Jósa 1896 = A. Jósa : A bezdédi honfoglaláskori temető (Cimetiére à Bezdéd). ArchÉrt 16 (1896) 385–412.

  Jósa A. , 'A bezdédi honfoglaláskori temető (Cimetiére à Bezdéd) ' (1896 ) 16 ArchÉrt : 385 -412.

  • Search Google Scholar
 • Jósa 1914 = A. Jósa : Honfoglaláskori emlékek Szabolcsban I (Monumentes de l’époque de la conquète du pays au Comitat Szabolcs I). ArchÉrt 34 (1914) 169–184.

  Jósa A. , 'Honfoglaláskori emlékek Szabolcsban I (Monumentes de l’époque de la conquète du pays au Comitat Szabolcs I) ' (1914 ) 34 ArchÉrt : 169 -184.

  • Search Google Scholar
 • Kageyama 2006 = E. Kageyama : Use and production of silk in Sogdiana. In: Ērān ud Anērān. Studies Presented to Boris Il’ič Maršak on the Occasion of His 70 th Birthday. Eds: M. Compareti— P. Raffetta— G. Scarcia. S.l. 2006, 317–332.

 • Kajitani 2001 = N. Kajitani : A man’s caftan and legging from the Nort Caucasus of the eight to tenth century: A conservator’s report. MMJ 36 (2001) 85–124.

  Kajitani N. , 'A man’s caftan and legging from the Nort Caucasus of the eight to tenth century: A conservator’s report ' (2001 ) 36 MMJ : 85 -124.

  • Search Google Scholar
 • Kaminskaâ 1988 = И. В. Каминская : Лабинские варианты торговых дорог Северо-Западного Кавказа. VV 49 (1988) 201–204.

  Каминская И. В. В. , 'Лабинские варианты торговых дорог Северо-Западного Кавказа ' (1988 ) 49 VV : 201 -204.

  • Search Google Scholar
 • King 1966 = D. King : Patterned silks in the Carolingian Empire. Bulletin de CIETA 23. Lyon 1966, 47–49.

  King D. , 'Patterned silks in the Carolingian Empire ' (1966 ) 23 Bulletin de CIETA : 47 -49.

 • King 1981 = D. King : Early textiles with hunting subjects in the Keir Collection. In: Documenta Textilia. Festschrift für Sigrid Müller-Christensen. Hrsg.: M. Flury-Lemberg— K. Stolleis. München-Berlin 1981, 95–104.

 • Kiss 1983 = A. Kiss : Baranya megye X–XI. századi sírleletei (Die Grabfunde aus dem 10.–11. Jh. im Komitat Baranya). Magyarország honfoglalás- és kora Árpád-kori temetőinek leletanyaga, 1. Budapest 1983.

 • Knauer 2001 = E. R. Knauer : A man’s caftan and legging from the Nort Caucasus of the eight to tenth century: A genealogical study. MMJ 36 (2001) 125–154.

  Knauer E. R. , 'A man’s caftan and legging from the Nort Caucasus of the eight to tenth century: A genealogical study ' (2001 ) 36 MMJ : 125 -154.

  • Search Google Scholar
 • Knotik 1971 = M. T. Knotik : A szabadkígyósi X. századi sírok textilmaradványainak vizsgálata (Examination of the textile remains of the 10 th century at Szabadkígyós). BMMK 1 (1971) 105–113.

  Knotik M. T. , 'A szabadkígyósi X. századi sírok textilmaradványainak vizsgálata (Examination of the textile remains of the 10th century at Szabadkígyós) ' (1971 ) 1 BMMK : 105 -113.

  • Search Google Scholar
 • T. Knotik 2003 = M. T. Knotik : Az Ibrány-Esbó-halmi X–XI. századi temető textiltöredékeinek vizsgálata [The technical analysis of the textile fragments from the cemetery at Ibrány-Esbó-halom]. In: Istvánovits 2003, 418–422.

 • T. Knotikin print = M. T. Knotik : Az algyői 10–11. századi temető textilleleteinek vizsgálata (Examination on the textile fi nds of the cemetery at Algyő fromthe 10 th –11 th centuries). in print

 • Koder 1991 = Das Eparchenbuch Leons des Weisen. Einführung, Edition, Übersetzung und Indices von J. Koder. CFHB 33. Wien 1991.

 • Koestler-Indictor-Sheryll 1985 = R. J. Koestler— N. IndictorR. Sheryll : The detection of matelallic mordants by energy dispersive X-Ray spectrometry. JAIC 24/2. (1985) 110–115.

  Sheryll R. , 'The detection of matelallic mordants by energy dispersive X-Ray spectrometry ' (1985 ) 24/2 JAIC : 110 -115.

  • Search Google Scholar
 • Kovács 1973 = L. Kovács : Gyoma-Kádár tanya. RégFüz I:27. Budapest 1974, 9, Nr. 17.

  Kovács L. , 'Gyoma-Kádár tanya ' (1974 ) I27 RégFüz : 9 -.

 • Kovács 1988 = L. Kovács : A tímári (Szabolcs-Szatmár m.) honfoglalás kori temetőmaradványok (Landnahmezeitliche Gräberfeldreste von Tímár, Kom. Szabolcs-Szatmár). CommArchHung 1988, 125–158.

 • Kovács 2005 = L. Kovács : Muszlim pénzek a X. századi Kárpát-medencében [Islamic coins in the Carpathian Basin from the 10 th century]. Csodaszarvas 1 (2005) 35–96.

  Kovács L. , 'Muszlim pénzek a X. századi Kárpát-medencében ' (2005 ) 1 Csodaszarvas : 35 -96.

  • Search Google Scholar
 • Kőhegyi 1980 = M. Kőhegyi : Das landnahmezeitliche Gräberfeld von Madaras. ActaArchHung 32 (1980) 205–239.

  Kőhegyi M. , 'Das landnahmezeitliche Gräberfeld von Madaras ' (1980 ) 32 ActaArchHung : 205 -239.

  • Search Google Scholar
 • Kőhegyi-T. Knotik 1982 = M. Kőhegyi— M. T. Knotik : A madarasi (Bács-Kiskun m.) honfoglalás kori temető textilpántjainak vizsgálata [The technical analysis of the textile bounds of the Hungarian Conquest Period from the cemetery at Madaras]. Cumania 7 (1982) 191–200.

  Knotik M. T. , 'A madarasi (Bács-Kiskun m.) honfoglalás kori temető textilpántjainak vizsgálata ' (1982 ) 7 Cumania : 191 -200.

  • Search Google Scholar
 • Kresz 1978 = M. Kresz : A magyar szűcsmunka történeti rétegei (Historische Schichtung der ungarischen Kürschnerarbeiten). Ethnographia 89 (1978) 315–353.

  Kresz M. , 'A magyar szűcsmunka történeti rétegei (Historische Schichtung der ungarischen Kürschnerarbeiten) ' (1978 ) 89 Ethnographia : 315 -353.

  • Search Google Scholar
 • Kristó 1978 = Gy. Kristó : Opponensi vélemény Bálint Csanád Dél-Magyarország a X. században c. kandidátusi értekezéséről (Critiques d’opposant de la dissertation de Cs. Bálint: Hongrie du sud au X ième siècles). ArchÉrt 105 (1978) 127–129.

  Kristó Gy. , 'Opponensi vélemény Bálint Csanád Dél-Magyarország a X. században c. kandidátusi értekezéséről ' (1978 ) 105 ArchÉrt : 127 -129.

  • Search Google Scholar
 • Krag 1999 = A. H. Krag : Fränkisch-byzantinische Trachteinfl üsse in drei dänischen Grabfunde des 10. Jahrhunderts. ArchKorr 29 (1999) 425–444.

  Krag A. H. , 'Fränkisch-byzantinische Trachteinfl üsse in drei dänischen Grabfunde des 10. Jahrhunderts ' (1999 ) 29 ArchKorr : 425 -444.

  • Search Google Scholar
 • Kubarev 2005 = G. V. Kubarev : The Culture of the Ancient Turcs of the Altai (on the basis of burials). Novosibirsk, 2005.

 • Kustár-Langó 2003 = R. KustárP. Langó : Honfoglalás kori sírok Harta határában [Graves of the Hungarian Conquest Period near Harta]. Kalocsai Múzeumi Kiskönyvtár 7. Kalocsa 2003.

 • Kuznecov 1993 = В. А. КузнЕцов : Нижний Архыз в X–XII веках. К истории средневековых городов Северного Кавказа. Ставрополь 1993.

 • Kürti 1979 = B. Kürti : Honfoglalás kori magyar temető Szeged-Algyőn (Előzetes beszámoló) (Ein ungarisches Gräberfeld aus der Landnahmezeit in Szeged-Algyő, Vorbericht). MFMÉ 1978–1979/1 (1980) 323–345.

  Kürti B. , 'Honfoglalás kori magyar temető Szeged-Algyőn (Előzetes beszámoló) ' (1980 ) 1978–1979/ MFMÉ : 323 -345.

  • Search Google Scholar
 • Kürti 1996 = B. Kürti : A honfoglaló magyar női viselet (Leletek és rekonstrukciók) (Die Frauentracht der landnehmenden Ungarn. Funde und Rekonstruktionen). In: A magyar honfoglalás korának régészeti emlékei. Ed.: M. Wolf— L. Révész. Miskolc 1996, 148–161.

 • Langó 2005 = P. Langó : Archaeological research on the Conquering Hungarians: A review. In: Resarch on the Prehistory of the Hungarians: A review. Ed.: B. G. Mende. VAH 18. Budapest 2005, 175–340.

 • Langó 2007 = P. Langó : Amit elrejt a föld... A 10. századi magyarság anyagi kultúrájának régészeti kutatása a Kárpát-medencében. [Covered by Earth... The archaeological investigation of the material heritage of the 10 th century Hungarians in the Carpathian Basin]. Budapest 2007.

 • Langó-Türk 2003 = P. Langó— A. Türk: Móra nyomában — Előzetes beszámoló a Kiszombor határában 2003-ban végzett honfoglalás kori lelőhelyek hitelesítő feltárásairól [In the footsteps of F. Móra — Preliminary report on the test excavations near Kiszombor in 2003]. MKCSM 2003, 203–214.

 • Langó-Türk 2004 = P. LangóA. Türk : Honfoglalás kori sírok Mindszent-Koszorús-dűlőn (Adatok a szíjbefűzős bizánci csatok és a Délkelet-európai kapcsolatú egyszerű mellkeresztek tipológiájához) (Landnahmezeitliche Gräber in Mindszent-Koszorús-dűlő. Angaben zur Typologie der trapezförmigen byzantinischen Schnallen und einfachen Kreuzanhänger mit Südosteuropäischen Beziehungen). MFMÉ-StudArch 10 (2004) 365–457.

  Türk A. , 'Honfoglalás kori sírok Mindszent-Koszorús-dűlőn ' (2004 ) 10 MFMÉ-StudArch : 365 -457.

  • Search Google Scholar
 • László 1943 = Gy. László : A koroncói lelet és a honfoglaló magyarok nyerge (Der Grabfund von Koroncó und der altungarische Sattel). ArchHung 27. Budapest 1943.

 • László 1944 = Gy. László : A honfoglaló magyar nép élete [The Life of the Conquering Hungarians]. Budapest 1944.

 • László 1988 = Gy. László : Árpád népe [The Nation of Árpád]. Budapest 1988.

 • Lehóczky 1870 = T. Lehóczky : A szolyvai hun sír (Hunnische Grab von Szolyva). ArchÉrt 3 (1870) 201–206.

  Lehóczky T. , 'A szolyvai hun sír ' (1870 ) 3 ArchÉrt : 201 -206.

 • Lopez 1945 = R. S. Lopez : Silk industry in the Byzantine Empire. Speculum 20 (1945) 1–42.

  Lopez R. S. , 'Silk industry in the Byzantine Empire ' (1945 ) 20 Speculum : 1 -42.

 • Lotterhof 1971 = E. Lotterhof : A Szabadkígyóson feltárt X. századi temetők embertani vizsgálata (Anthropological examination of two 10th century cemeteries at Szabadkígyós). BMMK 1 (1971) 89–103.

  Lotterhof E. , 'A Szabadkígyóson feltárt X. századi temetők embertani vizsgálata ' (1971 ) 1 BMMK : 89 -103.

  • Search Google Scholar
 • Magdalino 1990 = P. Magdalino : Saint Demetrios and Leo VI. Byzantinoslavica 51 (1990) 198–201.

  Magdalino P. , 'Saint Demetrios and Leo VI ' (1990 ) 51 Byzantinoslavica : 198 -201.

 • Majtdinova 1996 = Г. М. Майтдинова : Средневековые ткани Средней Азии. Дущанбе 1996.

 • Majtdinova 2004 = Г. М. Майтдинова : История таджикского костюма. 1. Дущанбе 2004.

 • Mándy 1971 = Gy. Mándy : Hogyan jöttek létre kultúrnövényeink [The Genesis of Our Plants]. Budapest 1971.

 • Maniatis 1999 = G. Maniatis : Organisation, Market Structure, and Modus Operandi of the Privat Silk Industry in Tenth-Century Byzantium. DOP 53. Washington 1999, 263–332.

  Maniatis G. , 'Organisation, Market Structure, and Modus Operandi of the Privat Silk Industry in Tenth-Century Byzantium ' (1999 ) 53 DOP : 263 -332.

  • Search Google Scholar
 • Marosi 1997 = E. Marosi : A magyar középkor művészete. A Nemzeti Múzeumban a millecentenáriumi év kiállításain [The art of the Hungarian Middle Ages. On the exhibitions of the Millecentennary in the National Musem]. BUKSZ 9 (1997) 158–167.

  Marosi E. , 'A magyar középkor művészete. A Nemzeti Múzeumban a millecentenáriumi év kiállításain ' (1997 ) 9 BUKSZ : 158 -167.

  • Search Google Scholar
 • Marshak 2006 = B. I. Marshak : The so-called Zandanījī Silks: comparison with the art of Sogdia. In: Central Asian Textiles and Their Contexts in the Early Middle Ages. Ed.: R. Schorta. Riggisberger Berichte 9. Riggisberg 2006, 49–60.

 • Martinez 1982 = A. P. Martinez : Gardizi’s two chapters on the Turks. AEME 2 (1982) 109–217.

  Martinez A. P. , 'Gardizi’s two chapters on the Turks ' (1982 ) 2 AEME : 109 -217.

 • Méri 1952 = I. Méri : Beszámoló a Tiszalök-rázomi és a Túrkeve-mórici ásatások eredményéről I [Отчёт о раскопках в Тисалёк-Разомпуста I]. ArchÉrt 79 (1952) 49–67.

  Méri I. , 'Beszámoló a Tiszalök-rázomi és a Túrkeve-mórici ásatások eredményéről I ' (1952 ) 79 ArchÉrt : 49 -67.

  • Search Google Scholar
 • de Meynard-de Courteille 1962 2 = B. de MeynardP. de Courteille : Mascūdī, Les prairies d’or. Paris 1962. 2

 • Mikheaux 1963 = R. de Micheaux : Le tissu dit de Mozac, fragment du suaire de Saint-Austremoine (8 ème siècle). Bulletin de CIETA 17. Lyon 1963, 14–20.

  Micheaux R. , 'Le tissu dit de Mozac, fragment du suaire de Saint-Austremoine (8ème siècle) ' (1963 ) 17 Bulletin de CIETA : 14 -20.

  • Search Google Scholar
 • Mikhajlov 2005 = К. А. Михайлов : Древнерусские кафтаны «Восточного» типа (мода, происхождение, хронология) (The ancient Russian caftans of the “east” type [a fashion, an origin, chronology]). In: Вестник Молодых Учёных. Серия Исторические Науки. 2005/1, 56–65.

  Михайлов К. А. А. , 'Древнерусские кафтаны «Восточного» типа (мода, происхождение, хронология) ' (2005 ) 1 Вестник Молодых Учёных. Серия Исторические Науки : 56 -65.

  • Search Google Scholar
 • Mihajlov 2007 = К. А. Михайлов : Ранние образцы древнерусского золотного щитья. In: Новгород и Новгородская земля: история и археология 21 (2007) 191–208.

  Михайлов К. А. А. , 'Ранние образцы древнерусского золотного щитья ' (2007 ) 21 Новгород и Новгородская земля: история и археология : 191 -208.

  • Search Google Scholar
 • Morrisson-Cheynet 2002 = C. Morrison— J.-C. Cheynet : Prices and wages in the Byzantine World. In: The Economic History of Byzantium. From the seventh through the fifteenth century. Ed.: A. E. Laiou. Washington 2002, 815–878.

 • Muthesius 1992 = A. Muthesius : Silken diplomacy. In: Byzantine Diplomacy. Eds: S. Franklin— J. Shephard. Aldershot 1992, 235–248.

 • Muthesius 1995a = A. Muthesius : The Byzantine silk industry: Lopez and beyond. Journal of Medieval History 19 (1993) 1–67. (reprinted in: A. Muthesius : Studies in Byzantine and Islamic Silk Weaving. London 1995, 255–314.)

  Muthesius A. , 'The Byzantine silk industry: Lopez and beyond ' (1993 ) 19 Journal of Medieval History : 1 -67.

  • Search Google Scholar
 • Muthesius 1995b = A. Muthesius : Constantinople and its hinterland: issues of raw silk supply. In: Constantinople and its Hinterland. Ed.: C. Mango— G. Dagron. Oxford 1995. (reprinted in: A. Muthe-Sius : Studies in Byzantine and Islamic Silk Weaving. London 1995, 315–335.)

 • Muthesius 1995c = A. Muthesius : Silk, power and diplomacy in Byzantium. In: Textiles in Daily Life. Proceedings of the Third Biennial Symposium of the Textile Society of America. Seattle September 24–26, 1991. Seattle 1992. 99–110. (reprinted in: A. Muthesius : Studies in Byzantine and Islamic Silk Weaving. London 1995, 231–244.)

 • Muthesius 1997 = A. Muthesius : Byzantine Silk Weaving AD 400 to AD 1200. Vienna 1997.

 • Müllauer 2006 = N. Müllauer : Die Textilen. In: Das frühungarische Reitergrab von Gnadendorf (Niederösterreich). Hrsg.: F. Daim— E. Lauermann. Mainz 2006, 93–98.

 • Nagy 1893 = G. Nagy : A magyarhoni lovas sírok [Horse burials in Hungary]. ArchÉrt 13 (1893) 223–234.

  Nagy G. , 'A magyarhoni lovas sírok ' (1893 ) 13 ArchÉrt : 223 -234.

 • Nagy 1901 = G. Nagy : Népvándorláskori turán öltözet (Costume touranien). ArchÉrt 21 (1901) 318–323.

  Nagy G. , 'Népvándorláskori turán öltözet ' (1901 ) 21 ArchÉrt : 318 -323.

 • Nagy 1906 = G. Nagy : Emlékek és leletek. Zichy Jenő gróf harmadik ázsiai útja [Remains and finds. Jenő Zichy’s third journey to Asia]. ArchÉrt 26 (1906) 385–416.

  Nagy G. , 'Emlékek és leletek. Zichy Jenő gróf harmadik ázsiai útja ' (1906 ) 26 ArchÉrt : 385 -416.

  • Search Google Scholar
 • Nazmi 1998 = A. Nazmi : Commercial Relations between Arabs and Slavs. Warszawa 1998.

 • Nepper 1993 = I. Nepper : Neuere Gräberfelder aus der Landnahmezeit aus Hajdú-Bihar Komitat. DMÉ 1993, 79–109.

 • Noonan 2000 = Th. S. Noonan : Dress and clothing along the Central Asian-Middle Volga caravan route, ca. 922: the evidence of Ibn Fadlan In: Культуры Евразийских степей второй половины тысячелетия н.з. (Из истории костюма). I. Ред.: Д. А. Стащенков. Самара 2001, 87–105.

 • Oikonomidès 1983 = N. Oikonomidès : Presthlavitza, the Little Preslav. SF 42 (1983) 1–9.

  Oikonomidès N. , 'Presthlavitza, the Little Preslav ' (1983 ) 42 SF : 1 -9.

 • Oikonomidès 1986 = N. Oikonomidès : Silk trade and production in Byzantium from the sixth to the ninth century: the seals of Kommerkiarioi. DOP 40. Wahington 1986, 33–53.

  Oikonomidès N. , 'Silk trade and production in Byzantium from the sixth to the ninth century: the seals of Kommerkiarioi ' (1986 ) 40 DOP : 33 -53.

  • Search Google Scholar
 • Orfinskaâ 2001 = О. В. Орфинская : Средневековый текстиль из коллекции Карачево-Черкесского музея: технологические особенности в контексте культуры раннесредневековой Евразии. Автореф. дисс. канд. ист. наук. Москва 2001.

 • Ostrogorsky 1996 = G. Ostrogorsky : Byzantinische Geschichte 324–1453. München 1996.

 • Parani 2007 = M. G. Parani : Cultural identity and dress: the case of Late Byzantine ceremonial costume. JÖB 57 (2007) 95–134.

  Parani M. G. , 'Cultural identity and dress: the case of Late Byzantine ceremonial costume ' (2007 ) 57 JÖB : 95 -134.

  • Search Google Scholar
 • Piltz 2004 = E. Piltz : Middle Byzantine Court Custom. In: Byzantine Court Culture from 829 to 1204. Ed.: H. Maguire. Washington 2004, 39–51.

 • Polgár 2001 = Sz. Polgár : A Volga vidékről a Kárpát-medencéig vezető utak említése egy muszlim forrásban és a magyar fejedelmi székhely a 10. század első évtizedeiben (Die Erwähnung der aus dem Wolga-Gebiet bis zum Karpatenbecken führenden Wege in einer moslemischen Quelle und der ungarischen Fürstensitz in den ersten Jahrzehnten des 10. Jhs). In: Központok és falvak a honfoglalás és kora Árpád-kori Magyarországon. Ed.: J. Cseh. Tatabánya 2001, 217–232.

 • Pósta 1897 = B. Pósta : Az archaeologiai gyűjtemény leírása (Description de la collection archéologique). In: Zichy Jenő gróf kaukázusi és középázsiai utazásai II (Comte Eugéne de Zichy, Voyages au Caucase et en Asie Centrale II). Budapest 1897, 327–594.

 • Pósta 1905 = B. Pósta : Régészeti tanulmányok az Oroszföldön (Archaeologische Studien auf russischem Boden). In: Zichy Jenő gróf harmadik ázsiai utazása IV (Dritte asiatische Forschungsreise des Grafen Eugen Zichy IV). Budapest-Leipzig 1905.

 • Prohászka-Révész 2004 = P. Prohászka— L. Révész : A tiszabezdédi honfoglalás kori temető Jósa András vázlatainak tükrében (Das landnahmezeitliche Gräberfeld von Tiszabezdéd im Spiegel der Aufzeichnung András Jósa’s). JAMÉ 46 (2004) 137–168.

  Révész L. , 'A tiszabezdédi honfoglalás kori temető Jósa András vázlatainak tükrében ' (2004 ) 46 JAMÉ : 137 -168.

  • Search Google Scholar
 • Pulszky 1891 = F. Pulszky : A magyar pogány sírleletek [Pagan Hungarian graves]. ÉTtK 14.X. Budapest 1891.

 • Pulszky 1897 = F. Pulszky : Magyarország archaeologiája II [The Archaeology of Hungary II]. Budapest 1897.

 • Raspopova 2006 = V. I. Raspopova : Textiles represented in Sogdian murals. In: Central Asian textiles and their contexts in the early middle ages. Ed.: R. Schorta. Riggisberger Berichte 9. Riggisberg 2006, 61–73.

 • Restle 1967 = M. Restle : Die byzantinische Wandmalarei in Kleinasien II. Recklinghausen 1967.

 • Révész 1992 = L. Révész : Die Beritschafts-bogenbehälter (Gorythos) in den Gräbern der ungarischen Landnahmezeit. ActaArchHung. 44 (1992) 345–369.

  Révész L. , 'Die Beritschafts-bogenbehälter (Gorythos) in den Gräbern der ungarischen Landnahmezeit ' (1992 ) 44 ActaArchHung : 345 -369.

  • Search Google Scholar
 • Révész 1996 = L. Révész : A karosi honfoglalás kori temetők. Adatok a Felső-Tisza-vidék X. századi történetéhez (Die Gräberfelder von Karos aus der Landnahmezeit. Archäologische Angaben zur Geschichte des Oberen Theiβgebietes im 10. Jahrhundert). Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei 1. Miskolc 1996.

 • Révész 1999 = L. Révész : Emlékezzetek utatok kezdetére... Régészeti kalandozások a magyar honfoglalás és államalapítás korában [Remember the Beginnings of Your Path... Archaeological wanderings in the Age of the Hungarian Conquest and the foundation of the state]. Budapest 1999.

 • Révész 2003 = L. Révész : Das landnahmezeitliche Gräberfeld von Bezdéd. Angaben zur Ausgrabung und zur Auswertung des Fundmaterials. CommArchHung 2003, 137–170.

 • Roth 1999 = H. Roth (rec.): A. Ierusalimskaja Die Gräber der Moščevaja Balka. Frühmittelalterliche Funde an der Nordkaukasischen Seidenstrasse. BZ 97 (1999) 523–529.

  Roth H. , 'A. Ierusalimskaja Die Gräber der Moščevaja Balka. Frühmittelalterliche Funde an der Nordkaukasischen Seidenstrasse ' (1999 ) 97 BZ : 523 -529.

  • Search Google Scholar
 • Savčenko 1966 = Е. И. Савченко : О Северо-Кавказском отрезке Великого Щелкового пути. In: VIII. Международная научная конференция «Международные отнощения в бассейне Чер-ного Моря в древности и средние века». Ростов-на-Дону, 1966.

 • Savčenko 1997 = Е. И. Савченко : Проблемы скальных могильников и формирование торговых путей на Северо-Западном Кавказе в VIII-IX вв (По материалам могильника Мошевая Балка). Автореф. дис. канд. ист. Наук. Москва 1997.

 • SavČenko 1999 = Е. И. Савченко : Мошевая Балка — узловой путь Великого Щелкового пути на Север-ном Кавказе. RArh 1999/1, 125–141.

  Савченко Е. И. И. , 'Мошевая Балка — узловой путь Великого Щелкового пути на Север-ном Кавказе ' (1999 ) 1 RArh : 125 -141.

  • Search Google Scholar
 • Schätze 1999 = Schätze der Kalifen. Islamische Kunst zur Fatimidenzeit. Hrsg.: W. Seipel. Wien 1999.

 • Schlosser 2005 = F. E. Schlosser : Weaving a precious web. The use of textiles in diplomacy. Byzantino-slavica 63 (2005) 45–52.

  Schlosser F. E. , 'Weaving a precious web. The use of textiles in diplomacy ' (2005 ) 63 Byzantino-slavica : 45 -52.

  • Search Google Scholar
 • schlumberger 1952 = D. Schlumberger : Le palais ghaznévide de Lashkari Bazar. Syria 29 (1952) 251–270.

  Schlumberger D. , 'Le palais ghaznévide de Lashkari Bazar ' (1952 ) 29 Syria : 251 -270.

 • Shepherd 1981 = D. Shepherd : Zandanījī Revisited. In: Documenta Textilia. Festschrift für Sigrid Müller-Christensen. Hrsg.: M. Flury-Lemberg— K. Stolleis. München-Berlin 1981, 105–122.

 • Shepherd-Henning 1959 = D. Shepherd— W. Henning : Zandanījī Identified? In: Aus der Welt der islamischen Kunst. Festschrift für Ernst Kühnel zum 75. Geburtstag. Hrsg.: R. Ettinghausen. Berlin 1959, 15–40. [reprinted in: Early Islamic Art and Archaeology. Ed.: J. M. Bloom. Ashgate 2002, 257–282.]

 • Speck 1991 = P. Speck : (Erlassenes?) Gesetz oder ein weiteres Schulbuch? Überlegungen zur Entstehung des Eparchenbuchs. In: Varia 3. Poikila Byzantina 11 (1991) 293–306.

  Speck P. , '(Erlassenes?) Gesetz oder ein weiteres Schulbuch? Überlegungen zur Entstehung des Eparchenbuchs ' (1991 ) 11 Varia 3. Poikila Byzantina : 293 -306.

  • Search Google Scholar
 • Supka 1908 = G. Supka (rec.): Hampel József Újabb tanulmányok a honfoglalási kor emlékeiről [Review of József Hampel: New Studies on Conquest Period Finds]. ArchÉrt 28 (1908) 278–282.

  Supka G. , 'Hampel József Újabb tanulmányok a honfoglalási kor emlékeiről ' (1908 ) 28 ArchÉrt : 278 -282.

  • Search Google Scholar
 • Suprunenko-Maevs’ka 2007 = O. Б. Супруненко— С. В. Маεвська : Давньоугорське поховання у курган? в понизз? Псла. Археолог?чний л?топис Л?вобережноï Украини. Полтава 2007/1–2, 32–45.

  Маεвська С. В. В. , 'Давньоугорське поховання у курган? в понизз? Псла ' (2007 ) 1–2 Археолог?чний л?топис Л?вобережноï Украини : 32 -45.

  • Search Google Scholar
 • Széll 1941 = M. Széll : Elpusztult falvak, XI–XVI. századbeli régészeti leletek Csongrád vármegye területén [Deserted villages. Archaeological finds in Csongrád county from the 11 th -16 th c.]. Dolg 17 (1941) 169–173.

  Széll M. , 'Elpusztult falvak, XI–XVI. századbeli régészeti leletek Csongrád vármegye területén ' (1941 ) 17 Dolg : 169 -173.

  • Search Google Scholar
 • Szénánszky 1978 = J. Szénánszky : Szeghalom-Korhány. Régfüz I:31. Budapest 1978, 77.

  Szénánszky J. , 'Szeghalom-Korhány ' (1978 ) I Régfüz : 77 -.

 • Szolnoky 1972 = L. Szolnoky : Alakuló munkaeszközök. A magyar népi kenderrost-megmunkálás [Tools in Progress]. Budapest 1972.

 • Točík 1968 = A. Točík : Altmagyarische Gräberfelder in der Südwestslowakei. ASC 3. Bratislava 1968.

 • Tomkováet al 2000 = K. Tomková— M. Wolf— A. Bartošková— H. Neumayer— L. Révész : Textilherstellung. In: Europas Mitte um 1000. Katalog. Hrsg.: A. Wieczorek— H. Hinz. Stuttgart 2000, 84–87.

 • H. Tóth 1974 = E. H. Tóth : Honfoglaláskori sír Kiskunfélegyházán (Ein landnahmezeitliches Grab in Kiskunfélegyháza). ArchÉrt 101 (1974) 112–126.

  Tóth E. H. , 'Honfoglaláskori sír Kiskunfélegyházán ' (1974 ) 101 ArchÉrt : 112 -126.

 • Tougher 1997 = S. Tougher : The Reign of Leo VI (886–912). Politics and people. The Mediterranean World 15. Leiden-New York-Köln 1997.

 • TÜrk 2005 = A. Türk : Árpád-kori templom körüli temető feltárása Szentes-Kaján, Temetőhalmon (The excavation of a churchyard from the Árpádian Era at Szentes-Kaján). In: “A halál árnyékának völgyében járok...” A középkori templom körüli temetők kutatása. Opuscula Hungarica 6. Ed.: Á. Ritoók. Budapest 2005, 213–219.

 • Vasiliev 1932 = A. A. Vasiliev Economic relations between Byzantium and Old Russia. Journal of Economic and Buisness History 4 (1932) 314–334.

  Vasiliev A. A. , 'Economic relations between Byzantium and Old Russia ' (1932 ) 4 Journal of Economic and Buisness History : 314 -334.

  • Search Google Scholar
 • Vasiliev 1951 = A. A. Vasiliev The Secound Russian Attack on Constantinople. DOP 6. Washington 1951, 161–225.

  Vasiliev A. A. , 'The Secound Russian Attack on Constantinople ' (1951 ) 6 DOP : 161 -225.

 • Vécsey 1868 = J. B. Vécsey : Geszteréd. ArchÉrt I (1868) 49–52.

  Vécsey J. B. , 'Geszteréd ' (1868 ) I ArchÉrt : 49 -52.

 • Vial 1964 = G. Vial : Le suaire de Saint Calais. Bulletin de CIETA 20. Lyon 1964, 27–39.

  Vial G. , 'Le suaire de Saint Calais ' (1964 ) 20 Bulletin de CIETA : 27 -39.

 • Vocabular 1971 = Vocabular der Textiltechniken. Centre International d’Etudes des Textiles Anciens. Lyon 1971.

 • von Wilckens 1997 = L. von Wilckens(rec) : A. Ierusalimskaja, Die Gräber der Moščevaja Balka. Frühmittelalterliche Funde an der Nordkaukasischen Seidenstrasse und A. Ierusalimskaja-B. Borkopp, Von China nach Byzanz. Frühmittelalterliche Seide aus der Staatlichen Ermitage Sankt Petersburg. Kunstchronik 50 (1997) 249–257.

  Wilckens L. , 'A. Ierusalimskaja, Die Gräber der Moščevaja Balka. Frühmittelalterliche Funde an der Nordkaukasischen Seidenstrasse und A. Ierusalimskaja-B. Borkopp, Von China nach Byzanz. Frühmittelalterliche Seide aus der Staatlichen Ermitage Sankt Petersburg ' (1997 ) 50 Kunstchronik : 249 -257.

  • Search Google Scholar
 • Vryonis 1963 = S. Vryonis : Byzantine Δημoκρατια and the guilds in the eleventh century. DOP 17. Washington 1963, 287–314.

  Vryonis S. , 'Byzantine Δημoκρατια and the guilds in the eleventh century ' (1963 ) 17 DOP : 287 -314.

  • Search Google Scholar
 • Wright 1930 = F. A. Wright (trans.): The Works of Liutprand of Cremona. London 1930.

 • Zimonyi 2006 = I. Zimonyi : Muslimische Quellen über die Ungarn vor der Landnahme. Das ungarische Kapitel der Ğaihānī-Tradition. Herne 2006.

 • Zuckerman 1995 = C. Zuckerman : On the date of the Khazars’ conversion to Judaism and the chronology of the kings of the Rus Oleg and Igor. A study of the anonymous Khazar letter from the Genizah of Cairo. RÉB 53 (1995) 237–270.

  Zuckerman C. , 'On the date of the Khazars’ conversion to Judaism and the chronology of the kings of the Rus Oleg and Igor. A study of the anonymous Khazar letter from the Genizah of Cairo ' (1995 ) 53 RÉB : 237 -270.

  • Search Google Scholar
 • Zuckerman 2000 = C. Zuckerman : Deux étapes de la formation de l’ancien état russe. In: Les Centres proto-urbains russes entre Scandinacie, Byzance et Orient. Eds: M. Kazanski— A. Nercassian— C. Zuckerman. Paris 2000, 95–120.