View More View Less
 • 1 Archaeological Institute of the Hungarian Academy of Sciences Úri u. 49 H-1014 Budapest Hungary
 • | 2 Ferenc Móra Museum Roosevelt tér 1-3 H-6720 Szeged Hungary
 • | 3 Museum of Applied Arts Üllői út 33-37 H-1092 Budapest Hungary
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $636.00
 • Al’baum 1975 = Л. И. Альбаум : Живопись Афрасиаба. Тащкент 1975.

 • Afanasev 2001 = Г. Е. Афанасьев : Где же археологические свидетельства сушествования Хазарского государства. RА 2001/2, 43–55.

  Афанасьев Г. Е. Е. , '' (2001 ) 2 Где же археологические свидетельства сушествования Хазарского государства : 43 -55.

 • Bakay 1978 = K. Bakay : Honfoglalás- és államalapításkori temetők az Ipoly mentén (Gräberfelder an der Eipel aus der Zeit der ungarischen Landnahme und Staatsgründung). StComit 6. Szentendre 1978.

 • Balázsy 2002 = Á. T. Balázsy : A magyar koronázási palást színezékeinek azonosítása. In: The Coronation Mantle of the Hungarian Kings. Ed.: I. Bardoly. Budapest 2002, 49–54.

 • Bálint 1971a = Cs. Bálint : X. századi temető a szabadkígyósi-pálligeti táblában (Tenth century cemetery in the Pál liget plot of Szabadkígyós). BMMK 1 (1971) 40–88.

  Bálint Cs. , 'X. századi temető a szabadkígyósi-pálligeti táblában ' (1971 ) 1 BMMK : 40 -88.

  • Search Google Scholar
 • Bálint 1971b = Cs. Bálint : Données archéologiques sur les tissus des Hongrois du Xe siècle. AASzeg 14 (1971) 115–121.

  Bálint Cs. , 'Données archéologiques sur les tissus des Hongrois du Xe siècle ' (1971 ) 14 AASzeg : 115 -121.

  • Search Google Scholar
 • Bálint 1976 = Cs. Bálint : Kereskedelem [Commerce]. In: Bevezetés a magyar őstörténet kutatásának forrásaiba I:1. Eds: P. Hajdú-Gy. Kristó-A. Róna-Tas. Budapest 1976, 149–150.

 • Bálint 1978 = Cs. Bálint : Válasz Dienes Istvánnak [Reply to István Dienes]. ArchÉrt 103 (1978) 264–268.

  Bálint Cs. , 'Válasz Dienes Istvánnak ' (1978 ) 103 ArchÉrt : 264 -268.

 • Bálint 1983 = Cs. Bálint : A kalandozások néhány kérdése [Some questions of the Hungarian raids]. In: Nomád társadalmak és államalakulatok. Ed.: F. Tőkei. Budapest, 1983 349–364.

 • Bálint 1989 = Cs. Bálint : Die Archäologie der Steppe. Steppenvölker zwischen Volga und Donau vom 6. bis zum 10. Jahrhundert. Wien-Köln 1989.

 • Bálint 1990 = Cs. Bálint : Gedanken über den Handel und der „Handel“ im 7. Jh. in den osteuropäischen Steppen. WMMK 15 (1990) 11–18.

  Bálint Cs. , 'Gedanken über den Handel und der „Handel“ im 7. Jh. in den osteuropäischen Steppen ' (1990 ) 15 WMMK : 11 -18.

  • Search Google Scholar
 • Bálint 1991 = Cs. Bálint : Südungarn im 10. Jahrhundert. StudArch 11. Budapest 1991.

 • Ball 2005 = J. L. Ball : Byzantine Dress. Representations of secular dress in eight- to twelfth-century painting. New York 2005.

 • Bátky 1921 = Zs. Bátky : Kender és len, a kukorica és a burgonya elterjedése hazánkban [The spread of hemp, fl ax, maize and potato in Hungary]. Föld és Ember 1921.

 • Belenizki 1980 = A. M. Belenizki : Mittelasien. Kunst der Sogden. Leipzig 1980.

 • Bendeet al 2002 = L. Bende— G. Lőrinczy— A. Türk : Honfoglalás kori temetkezés Kiskundorozsma-Hosszúháthalomról (Eine landnahmezeitliche Bestattung von Kiskundorozsma-Hosszúhát-Hügel). MFMÉ-StudArch 8 (2002) 351–402.

  Türk A. , 'Honfoglalás kori temetkezés Kiskundorozsma-Hosszúháthalomról ' (2002 ) 8 MFMÉ-StudArch : 351 -402.

  • Search Google Scholar
 • Bollók in print = Á. Bollók : A honfoglalás kori övveretek kutatásának állásáról [On the state of resaerch on the belt fi ttings of the Hungarian Conquest Period]. In print.

 • Bóna 1997 = I. Bóna : Die Archäologie in Ungarn und die ungarische Landnahme. ActaArchHung 49 (1997) 345–362.

  Bóna I. , 'Die Archäologie in Ungarn und die ungarische Landnahme ' (1997 ) 49 ActaArchHung : 345 -362.

  • Search Google Scholar
 • Bóna 2000 = I. Bóna : A magyarok és Európa a 9–10. században [Hungarians and Europe in the 9th–10th centuries]. Budapest 2000.

 • Bréhier 1950 = L. Bréhier : La civilisation byzantine. Paris 1950.

 • Breyer 1981 = L. Breyer (Übersetz.): Vom Bauernhof auf den Kaiserthron. Leben des Kaisers Basileios I., des Begründers der Makedonischen Dynastie, beschreiben von seinem Enkel, dem Kaiser Konstantinos VII. Porphyrogennetos. Byzantinische Geschichtschreiber 14. Graz-Wien-Köln 1981.

 • Brubaker 1999 = L. Brubaker : Vision and Meaning in Ninth-Century Byzantium. Image as exegesis in the homilies of Gregory of Nazianzus. Cambridge 1999.

 • Budinský-Krička 1973 = V. Budinský-Krička : Das altungarische Fürstengrab von Zemplín. Archaeologica Slovaca-Monographiae 2. Bratislava 1973.

 • Callmer 1981 = J. Callmer : The archaeology of Kiev ca A.D. 500-1000. A survey. In: Les pays du nord et Byzanc. Scandinavie et Byzance. Uppsala 1981, 29–52.

  Callmer J. , '', in Les pays du nord et Byzanc , (1981 ) -.

 • Callmer 2000 = J. Callmer : The archaeology of the Early Rus’c. A.D. 500–900. MedScand 13 (2000) 7–63.

  Callmer J. , 'The archaeology of the Early Rus’c. A.D. 500–900 ' (2000 ) 13 MedScand : 7 -63.

  • Search Google Scholar
 • Christides 1981 = V. Christides : The raids of the Moslems of Crete in the Aegean Sea. Piracy and conquest. Byzantion 51 (1981) 76–111.

  Christides V. , 'The raids of the Moslems of Crete in the Aegean Sea ' (1981 ) 51 Piracy and conquest : 76 -111.

  • Search Google Scholar
 • Cross-Sherbowitz-Wetzor 1953 = S. H. Cross— O. P. Sherbowitz-Wetzor (trans.): The Russian Primary Chronicle. Laurentian Text. Cambridge 1953.

 • Csallány 1971 = D. Csallány : Weiblicher Haarfl echteschmuck und Stiefelbeschläge aus der ungarischen Landnahmezeit im Karpatenbecken. ActaArchHung 22 (1971) 261–299.

  Csallány D. , 'Weiblicher Haarfl echteschmuck und Stiefelbeschläge aus der ungarischen Landnahmezeit im Karpatenbecken ' (1971 ) 22 ActaArchHung : 261 -299.

  • Search Google Scholar
 • Davidan 1981 = О. И. Давидиан : Ткани старой ладоги. ASGE 22 (1981) 100–115.

  Давидиан О. И. И. , 'Ткани старой ладоги ' (1981 ) 22 ASGE : 100 -115.

  • Search Google Scholar
 • Dawson 2003 = T. Dawson : Concerning an unrecognised tunic from Eastern Anatolia. Byzantion 73 (2003) 201–210.

  Dawson T. , 'Concerning an unrecognised tunic from Eastern Anatolia ' (2003 ) 73 Byzantion : 201 -210.

  • Search Google Scholar
 • Dawson 2006 = T. Dawson : Oriental custom at the Byzantine Courte. A reassessment. Byzantion 76 (2006) 97–114.

  Dawson T. , 'Oriental custom at the Byzantine Courte. A reassessment ' (2006 ) 76 Byzantion : 97 -114.

  • Search Google Scholar
 • Der Nersessian 1965 = S. Der Nersessian : Aght’amar. Church of the Holy Cross. Cambridge 1965.

 • Dienes 1978 = I. Dienes : Opponensi vélemény Bálint Csanád: Dél-Magyarország a X. században c. kandidátusi értekezéséről (Critiques d’opposant de la dissertation de Cs. Bálint: Hongrie du sud au Xième siécle). ArchÉrt 103 (1978) 107–127.

  Dienes I. , 'Opponensi vélemény Bálint Csanád: Dél-Magyarország a X. században c. kandidátusi értekezéséről ' (1978 ) 103 ArchÉrt : 107 -127.

  • Search Google Scholar
 • Dode 1998 = З. В. Доде : Кавказкий тектиль VI–IX вв. In: Материалы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа. 1. Ред.: А. Б. Белинский. Ставрополь 198б, 238–249.

 • Dode 2001 = З. В. Доде : Средневековый костюм народов Северного Кавказа. Очерки истории. Москва 2001.

 • Dode 2007 = З. В. Доде : Костюм населения Северного Кавказа VII–XVII. веков (Реконструкция зтносоциальной истории). Автореф. дис. канд. ист. наук. Москва 2007.

 • Dragotaet al 2006 = A. Dragota— G. T. Rustoiu— V. Deleanu : Alba Iulia — Brînduşei st. In: Habitat-Religie-Etnicitate: Descoperiri arheologice din secolele IX–XI în Transilvania — Habitat-Religion-Ethnicity: 9 th –10 th century archaeological fi nds in Transylvania, Catalog de expoziţie/Exhibition catalogue. Eds.: H. Ciugudeanu— Z. K. Pinter— G. T. Rustoiu. Alba Iulia 2006, 38–52.

 • Duczko 1998 = W. Duczko : Byzantine presenc in Viking Age Sweden. Archaeological finds and their interpretation. In: Byzanz und Rom im Norden. Mission und Glaubenwechsel im Ostseeraum während des 8.–14. Jahrhunderts. Hrsg.: M. Müller-Wille. Mainz-Stuttgart 1998, 291–311.

 • Duma 1971 = Gy. Duma : Szervesanyag bomlásának nyoma a szabadkígyósi X. századi temetők foszfátvizsgálatai alapján (Examination of the decomposition of organic matter on the basis of the material of the Szabadkígyós cemetery). BMMK 1 (1971) 127–133.

  Duma Gy. , 'Szervesanyag bomlásának nyoma a szabadkígyósi X. századi temetők foszfátvizsgálatai alapján ' (1971 ) 1 BMMK : 127 -133.

  • Search Google Scholar
 • Dunn 1993 = A. Dunn : The Kommerkiarios, the Apotheke, the Dromos, the Vardarios, and the West. BMGS 17 (1993) 3–24.

  Dunn A. , 'The Kommerkiarios, the Apotheke, the Dromos, the Vardarios, and the West ' (1993 ) 17 BMGS : 3 -24.

  • Search Google Scholar
 • Ecsedy 1968 = I. Ecsedy : Trade-and-war relations between the Turks and China in the second half of the 6th century. ActaOrHung 21 (1968) 131–180.

  Ecsedy I. , 'Trade-and-war relations between the Turks and China in the second half of the 6th century ' (1968 ) 21 ActaOrHung : 131 -180.

  • Search Google Scholar
 • Ecsedy 1971 = I. Ecsedy : Foreign trade in ancient China /fi rst Millenium A.D./. In: Papers Presented to the XXI International Congress of Chinese Studies, Senigallia, 7–13 September, 1969. Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente, Roma — Istituto Universitario Orientale, Napoli 1971 [1972] 37–59.

  Ecsedy I. , '', in Papers Presented to the XXI International Congress of Chinese Studies, Senigallia, 7–13 September, 1969 , (1971 ) -.

 • Ecsedy 1979 = I. Ecsedy : Nomádok és kereskedők Kína határain [Nomads and Traders in the Border of China]. Budapest 1979.

 • Endrei 1999 = W. Endrei : A thirteenth century computusz and the broad silk-loom. Technique and Culture 34 (1999) [2000] 168.

  Endrei W. , 'A thirteenth century computusz and the broad silk-loom ' (1999 ) 34 Technique and Culture : 168 -.

  • Search Google Scholar
 • Erdélyi 1978 = I. Erdélyi : Régészeti kiegészítések Kresz Mária tanulmányához (Archäologische Ergänzungen zum Artikel von Mária Kresz). Ethnographia 89 (1978) 354–362.

  Erdélyi I. , '' (1978 ) 89 Régészeti kiegészítések Kresz Mária tanulmányához : 354 -362.

 • Fettich 1931 = N. Fettich : Adatok a honfoglaláskor archaeologiájához (Angaben zur Archäologie der ungarischen Landnahmezeit). ArchÉrt 45 (1931) 48–96, 305–322.

  Fettich N. , '' (1931 ) 45 Adatok a honfoglaláskor archaeologiájához : 48 -96.

 • Fettich 1937 = N. Fettich : A honfoglaló magyarság fémművessége (Die Metallkunst der landnehmenden Ungarn). ArchHung 21. Budapest 1937.

 • Fehner 1982 = М. В. Фехнер : Щелковые ткани в Средневековой Восточной Европе. Sa 1982/2, 57–70.

  Фехнер М. В. В. , 'Щелковые ткани в Средневековой Восточной Европе ' (1982 ) 2 Sa : 57 -70.

  • Search Google Scholar
 • Fehner 1993 = М. В. Фехнер : Древнерусское золотное щитье X–XIII в собрании ГИМ. TGIM 82 (1993) 3–21.

  Фехнер М. В. В. , 'Древнерусское золотное щитье X–XIII в собрании ГИМ ' (1993 ) 82 TGIM : 3 -21.

  • Search Google Scholar
 • Ferluga 1987 = J. Ferluga : Der byzantinische Handel nach dem Norden im 9. und 10. Jahrhundert. In: Untersuchungen zu Handel und Verkehr der vor- und frühgechichtlichen Zeit in Mittel- und Nordeuropa IV. Der Handel der Karolinger- und Wikingerzeit. Hrsg.: K. Düwel— H. Jankuhn— H. Siems— D. Timpe. Göttingen 1987, 616–642.

 • Frey 2005 = R. N. Frey : Ibn Fadlan’s Journey to Russia. A tenth century traveler from Baghdad to the Volga River. Princeton 2005.

 • Geijer 1938 = A. Geijer : Die Textilfunde aus den Gräbern. In: Birka III. Hrsg.: A. Geijer. Uppsala 1938, 97–105.

 • Gombos 1938 = A. F. Gombos : Catalogus fontium Historiae Hungaricae aevo ducum et regnum ex stirpe Arpad descendentium ab anno Christi DCCC usque ad annum MCCCI. Budapestini 1938.

 • Göckenjan-Zimonyi 2001 = H. G. Göckenjan— I. Zimonyi Orientalische Berichte über die Völker Osteuropas und Zentralasiens im Mittelalter: die Gayhani-Tradition (Ibn Rusta, Gardizi, Hudud al-’Alam, al- Bakri und al-Marwazi). Wiesbaden 2001.

 • Grabar-Ettinghausen 1987 = O. Grabar— R. Ettinghausen : The Art and Architecture of Islam. Harmondsworth 1987.

 • Grönwoldt 1964 = R. Grönwoldt : Weberein und Stickereien des Mittelalters. Hannover 1964.

 • Gulyás 1971 = S. Gulyás : A szabadkígyós-pálligeti táblában feltárt X. századi sírok leleteinek botanikai elemzése (Botanical analysis of the finds excavated from the 10th century graves in the Pál Liget plot of Szabadkígyós). BMMK 1 (1971) 115–125.

  Gulyás S. , 'A szabadkígyós-pálligeti táblában feltárt X. századi sírok leleteinek botanikai elemzése ' (1971 ) 1 BMMK : 115 -125.

  • Search Google Scholar
 • Hägg 1983 = I. Hägg : Birkas orientaliska praktplagg (Birkas “orientalische” Prunkgewänder). Fornvännen 78 (1983) 204–223.

  Hägg I. , 'Birkas orientaliska praktplagg ' (1983 ) 78 Fornvännen : 204 -223.

 • Hägg 1984 = I. Hägg : Textilfunde aus der Siedlung und aus den Gräbern von Haithabu. Berichte über die Ausgrabungen in Haithabu 29. Neumünster 1991, 244–247.

 • Hägg 1986 = I. Hägg : Die Tracht. In: Systematische Analysen der Grabfunde. Hrsg.: G. Arwidsson. Birka II:2. Stockholm 1986, 51–71.

 • Hägg 2002 = I. Hägg : Aussagen der Textilfunde zu den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen frühstädtischer Zentren in Nordeuropa — die Beispiele Haithabu und Birka. In: Haithabu und die frühe Stadtentwicklung im nördlichen Europa. Hrsg.: K. Brandt— M. Müller-Wille— Ch. Radtke. Schleswig 2002, 181–218.

 • Hamilton 1987 = R. W. Hamilton : Khirbat al-Mafjar. An Arabian Mansion in the Jordan Valley. Oxford 1959.

 • Hampel 1898 = J. Hampel : Zichy Jenő gróf kaukázusi és középázsiai utazásai (Comte Eugène de Zichy, Voyages au Caucase et en Asie Centrale). ArchÉrt 18 (1898) 364–367.

  Hampel J. , 'Zichy Jenő gróf kaukázusi és középázsiai utazásai ' (1898 ) 18 ArchÉrt : 364 -367.

  • Search Google Scholar
 • Hampel 1900 = J. Hampel : A honfoglalási kor hazai emlékei [The relics of the Conquering Hungarians of Hungary]. In: A magyar honfoglalás kútfői. Eds: Gy. Pauler— S. Szilágyi. Budapest 1900, 507–826.

 • Hampel 1907 = J. Hampel : Újabb tanulmányok a honfoglalási kor emlékeiről [New Studies on the Remains of the Conquest Period]. Budapest 1907.

 • Hampel 1908 = J. Hampel : A honfoglalók emlékei [The remains of the conquerors]. In: Árpád és az Árpádok. Ed.: D. Csánki. Budapest 1908, 105–124.

 • Hampel 1911 = J. Hampel : Tanulmányok a müncheni mohamedán kiállításon [Studying the Mohammedan Exhibition in Munich]. ArchÉrt 31 (1911) 50–64.

  Hampel J. , 'Tanulmányok a müncheni mohamedán kiállításon ' (1911 ) 31 ArchÉrt : 50 -64.

  • Search Google Scholar
 • Harper 2001 = P. O. Harper : A man’s caftan and legging from the North Caucasus of the eight to tenth century: Introduction. MMJ 36 (2001) 83–84.

  Harper P. O. , 'A man’s caftan and legging from the North Caucasus of the eight to tenth century: Introduction ' (2001 ) 36 MMJ : 83 -84.

  • Search Google Scholar
 • Harvey 1989 = A. Harvey : Economic Expansion in the Byzantine Empire, 900–1200. Cambridge 1989.

 • Hellmann 1987 = M. Hellmann : Die Handelsverträge des 10. Jahrhunderts zwischen Kiev und Byzanz. In: Untersuchungen zu Handel und Verkehr der vor- und frühgechichtlichen Zeit in Mittel- und Nordeuropa IV. Der Handel der Karolinger- und Wikingerzeit. Hrsg.: K. Düwel— H. Jankuhn— H. Siems— D. Timpe. Göttingen 1987, 643–666.

 • Hendy 1985 = M. F. Hendy : Studies in the Byzantine Monetary Economy c. 300–1450. Cambridge 1985.

 • Horváth 1996 = A. M. Horváth : A Homokmégy-halomi temető és a Bács-Kiskun megyei honfoglalás kori lelőhelyek összefüggései (Die Zusammenhänge des Begräbnisplatzes in Homokmégy-Hügel und den Begräbnisplätzen aus der Zeit der Landnahme im Komitat Bács-Kiskun). In: A magyar honfoglalás korának régészeti emlékei. Eds: M. Wolf— L. Révész. Miskolc 1996, 125–147.

 • Hougen 1973 = B. Hougen . Gulltråd fra Gokstadfunnet. SMAFFT 75 (1973) 77–79.

  Hougen B. , 'Gulltråd fra Gokstadfunnet ' (1973 ) 75 SMAFFT : 77 -79.

 • Ierusalimskaja 1978 = A. A. Ierusalimskaja : Le caftan aux Simourg du tombeau de Moschtchevaja Balka (Caucas Septentirional). Studia Iranica 7 (1978) 183–211.

  Ierusalimskaja A. A. , 'Le caftan aux Simourg du tombeau de Moschtchevaja Balka ' (1978 ) 7 Studia Iranica : 183 -211.

  • Search Google Scholar
 • Ierusalimskaja 1996 = A. A. Ierusalimskaja : Die Gräber der Moščevaja Balka. Frühmittelalterliche Funde an der Nordkaukasischen Seidenstrasse. München 1996.

 • Istvánovits 2003 = E. Istvánovits : A Rétköz honfoglalás és Árpád-kori emlékanyaga (Das landnahme- und arpadenzeitliche Nachlassmaterial des Rétköz). Régészeti gyűjtemények Nyíregyházán 2. Magyarország honfoglalás és kora Árpád-kori sírleletei 4. Nyíregyháza 2003.

 • Jacoby 1991–1992 = D. Jacoby : Silk in Western Byzantium before the Fourth Crusade. BZ 84 (1991–1992) 452–500.

  Jacoby D. , 'Silk in Western Byzantium before the Fourth Crusade ' (1991 ) 84 BZ : 452 -500.

 • Jacoby 2004 = D. Jacoby : Silk Economics and Cross-Cultural Artistic Interaction? Byzantium, the Muslim World, and the Christian West. DOP 58. Washington 2004, 197–240.

  Jacoby D. , 'Silk Economics and Cross-Cultural Artistic Interaction? Byzantium, the Muslim World, and the Christian West ' (2004 ) 58 DOP : 197 -240.

  • Search Google Scholar
 • Jankó 1897 = J. Jankó : A néprajzi gyűjtemény leírása (Description de la collection ethnographique). In: Zichy Jenő gróf kaukázusi és középázsiai útazásai II (Comte Eugéne de Zichy, Voyages au Caucase et en Asie Centrale II). Budapest 1897, 1–322.

 • Jansson 1988 = I. Jansson : Wikingerzeitlicher orientalischer Import in Skandinavien. BRGK 69 (1988) 564–647.

  Jansson I. , 'Wikingerzeitlicher orientalischer Import in Skandinavien ' (1988 ) 69 BRGK : 564 -647.

  • Search Google Scholar
 • Járó 2002 = M. Járó : The Gold Threads in the Hungarian coronation mantle. In: The Coronation Mantle of the. Hungarian Kings. Ed.: I. Bardoly. Budapest 2002, 55–72.

 • Jenkins-Moravcsik 1967 = Constantine Porphyrogennitus, De adminstrando imperio. Greek text edited by Gy. Moravcsik, English translation by R. H. J. Jenkins. Washington 1967.

  '', in De adminstrando imperio , (1967 ) -.

 • Jerusalimskaâ 1963 = А. А. Иерусалимская : К вопросу о культурных связях в раннем средневековье (Не- сколько щелковых тканей из Мошевой Балки). SGE 24 (1963) 35–39.

  Иерусалимская А. А. А. , 'К вопросу о культурных связях в раннем средневековье ' (1963 ) 24 SGE : 35 -39.

  • Search Google Scholar
 • Jerusalimskaâ 1967 = А. А. Иерусалимская : О Северо-Кавказском Щелковом пути в раннем средневековье. SA 1967/2.

 • Jerusalimskaâ 1972 = А. А. Иерусалимская : Великий Щелковый путь и Северный Кавказ. Ленинград 1972.

 • Jerusalimskaâ 1972a = А. А. Иерусалимская : К сложению щколы художественного щелкоткачества в Согде. In: Средняя Азия и Иран. Ленинград 1972.

 • Jerusalimskaâ 1975 = А. А. Иерусалимская : Западные ткани на Дальнем Востоке (Эллинизм и раннее сред-невековье). In: Культура и искусство Индии и стран Дальнего Востока. Ред.: Е. И. Луболисниченко. Ленинград 1975.

 • Jerusalimskaâ 1976 = А. А. Иерусалимская : Одежда раннесредневекового населения предгорий Северного Кавказа (По материалам могильника VIII–IX вв. Мошевая Балка). In: Археология Северного Кавказа 6. Крупновские чтения Краснодаре. Москва 1976, 22–24.

 • Jerusalimskâ 1978 = А. А. Иерусалимская : Аланский мир на Щелковом пути. In: Культура Востока: Древность и раннее средневековье. Ленинград 1978, 151–162.

 • Jerusalimskâ 1983 = А. А. Иерюсалимскаь : Археологические параллели зтнографически засвидетельствованным культам Кавказа (По материалам могильника Мошевая Балка). SE 1983/1, 101–118.

  Иерюсалимскаь А. А. А. , 'Археологические параллели зтнографически засвидетельствованным культам Кавказа ' (1983 ) 1 SE : 101 -118.

  • Search Google Scholar
 • Jerusalimskaâ 1992 = А. А. Иерусалимская : Кавказ на Щелковом пути Санкт-Петербург, 1992.

 • Jerusalimskaâ 1995a = А. А. Иерусалимская : Щелковые ткани с «Сенмурвами» (новые находки и старые проблемы). Эрмитажные чтения памяти В. Г. Луконина. (1986–1994 гг.). Санкт-Петер-бург 1995, 62–71.

 • Jerusalimskaâ 1995b = А. А. Иерусалимская : Сасанидская «Царская охота» в древнем текстиле (прототипы и копии). In: Эрмитажные чтения памяти В. Г. Луконина. (1986–1994 гг.). Санкт-Петер-бург 1995, 127–128.

 • Jerusalimskaâ 2000 = А. А. Иерусалимская : Двойная секира и голова вепря (Текстильная интерпретация двух сасанидских мотивов). In. Эрмитажные чтения памяти В. Г. Луконина. (1995–1999 гг.). Санкт-Петербург 2000, 47–55.

 • Jerusalimskaâ 2001 = А. А. Иерусалимская : Некоторые вопросы изучения раннесредневекового костюма. (По материалам анализа одежды адыго-аланских племен VIII–IX вв.) In: Культуры Евразийских степей второй половины тысячелетия н.з. (Из истории костюма). I. Ред.: Д. А. Стащенков. Самара 2001, 87–105.

 • Jerusalimskaja 1996 = A. Jerusalimskaja : Soieries Byzantines des X–XI siecles provenant de svanetie (Georgie). Bulletin de CIETA 77. Lyon 2000, 57–69

  Jerusalimskaja A. , 'Soieries Byzantines des X–XI siecles provenant de svanetie (Georgie) ' (2000 ) 77 Bulletin de CIETA : 57 -69.

  • Search Google Scholar
 • Jerusalimskaya 2003 = A. Jerusalimskaya : Les soieries Byzantines. A la lumiere des influences orientales: Les themes importes et leurs interpretations dans le monde occidental. Bulletin de CIETA 80. Lyon 2003, 16–25.

  Jerusalimskaya A. , 'Les soieries Byzantines. A la lumiere des influences orientales: Les themes importes et leurs interpretations dans le monde occidental ' (2003 ) 80 Bulletin de CIETA : 16 -25.

  • Search Google Scholar
 • Jósa 1895 = A. Jósa : A tarczali sírleletről (Le tombeau de Tarczal). ArchÉrt 15 (1895) 75–76.

  Jósa A. , 'A tarczali sírleletről (Le tombeau de Tarczal) ' (1895 ) 15 ArchÉrt : 75 -76.

 • Jósa 1896 = A. Jósa : A bezdédi honfoglaláskori temető (Cimetiére à Bezdéd). ArchÉrt 16 (1896) 385–412.

  Jósa A. , 'A bezdédi honfoglaláskori temető (Cimetiére à Bezdéd) ' (1896 ) 16 ArchÉrt : 385 -412.

  • Search Google Scholar
 • Jósa 1914 = A. Jósa : Honfoglaláskori emlékek Szabolcsban I (Monumentes de l’époque de la conquète du pays au Comitat Szabolcs I). ArchÉrt 34 (1914) 169–184.

  Jósa A. , 'Honfoglaláskori emlékek Szabolcsban I (Monumentes de l’époque de la conquète du pays au Comitat Szabolcs I) ' (1914 ) 34 ArchÉrt : 169 -184.

  • Search Google Scholar
 • Kageyama 2006 = E. Kageyama : Use and production of silk in Sogdiana. In: Ērān ud Anērān. Studies Presented to Boris Il’ič Maršak on the Occasion of His 70 th Birthday. Eds: M. Compareti— P. Raffetta— G. Scarcia. S.l. 2006, 317–332.

 • Kajitani 2001 = N. Kajitani : A man’s caftan and legging from the Nort Caucasus of the eight to tenth century: A conservator’s report. MMJ 36 (2001) 85–124.

  Kajitani N. , 'A man’s caftan and legging from the Nort Caucasus of the eight to tenth century: A conservator’s report ' (2001 ) 36 MMJ : 85 -124.

  • Search Google Scholar
 • Kaminskaâ 1988 = И. В. Каминская : Лабинские варианты торговых дорог Северо-Западного Кавказа. VV 49 (1988) 201–204.

  Каминская И. В. В. , 'Лабинские варианты торговых дорог Северо-Западного Кавказа ' (1988 ) 49 VV : 201 -204.

  • Search Google Scholar
 • King 1966 = D. King : Patterned silks in the Carolingian Empire. Bulletin de CIETA 23. Lyon 1966, 47–49.

  King D. , 'Patterned silks in the Carolingian Empire ' (1966 ) 23 Bulletin de CIETA : 47 -49.

 • King 1981 = D. King : Early textiles with hunting subjects in the Keir Collection. In: Documenta Textilia. Festschrift für Sigrid Müller-Christensen. Hrsg.: M. Flury-Lemberg— K. Stolleis. München-Berlin 1981, 95–104.

 • Kiss 1983 = A. Kiss : Baranya megye X–XI. századi sírleletei (Die Grabfunde aus dem 10.–11. Jh. im Komitat Baranya). Magyarország honfoglalás- és kora Árpád-kori temetőinek leletanyaga, 1. Budapest 1983.

 • Knauer 2001 = E. R. Knauer : A man’s caftan and legging from the Nort Caucasus of the eight to tenth century: A genealogical study. MMJ 36 (2001) 125–154.

  Knauer E. R. , 'A man’s caftan and legging from the Nort Caucasus of the eight to tenth century: A genealogical study ' (2001 ) 36 MMJ : 125 -154.

  • Search Google Scholar
 • Knotik 1971 = M. T. Knotik : A szabadkígyósi X. századi sírok textilmaradványainak vizsgálata (Examination of the textile remains of the 10 th century at Szabadkígyós). BMMK 1 (1971) 105–113.

  Knotik M. T. , 'A szabadkígyósi X. századi sírok textilmaradványainak vizsgálata (Examination of the textile remains of the 10th century at Szabadkígyós) ' (1971 ) 1 BMMK : 105 -113.

  • Search Google Scholar
 • T. Knotik 2003 = M. T. Knotik : Az Ibrány-Esbó-halmi X–XI. századi temető textiltöredékeinek vizsgálata [The technical analysis of the textile fragments from the cemetery at Ibrány-Esbó-halom]. In: Istvánovits 2003, 418–422.

 • T. Knotikin print = M. T. Knotik : Az algyői 10–11. századi temető textilleleteinek vizsgálata (Examination on the textile fi nds of the cemetery at Algyő fromthe 10 th –11 th centuries). in print

 • Koder 1991 = Das Eparchenbuch Leons des Weisen. Einführung, Edition, Übersetzung und Indices von J. Koder. CFHB 33. Wien 1991.

 • Koestler-Indictor-Sheryll 1985 = R. J. Koestler— N. IndictorR. Sheryll : The detection of matelallic mordants by energy dispersive X-Ray spectrometry. JAIC 24/2. (1985) 110–115.

  Sheryll R. , 'The detection of matelallic mordants by energy dispersive X-Ray spectrometry ' (1985 ) 24/2 JAIC : 110 -115.

  • Search Google Scholar
 • Kovács 1973 = L. Kovács : Gyoma-Kádár tanya. RégFüz I:27. Budapest 1974, 9, Nr. 17.

  Kovács L. , 'Gyoma-Kádár tanya ' (1974 ) I27 RégFüz : 9 -.

 • Kovács 1988 = L. Kovács : A tímári (Szabolcs-Szatmár m.) honfoglalás kori temetőmaradványok (Landnahmezeitliche Gräberfeldreste von Tímár, Kom. Szabolcs-Szatmár). CommArchHung 1988, 125–158.

 • Kovács 2005 = L. Kovács : Muszlim pénzek a X. századi Kárpát-medencében [Islamic coins in the Carpathian Basin from the 10 th century]. Csodaszarvas 1 (2005) 35–96.

  Kovács L. , 'Muszlim pénzek a X. századi Kárpát-medencében ' (2005 ) 1 Csodaszarvas : 35 -96.

  • Search Google Scholar
 • Kőhegyi 1980 = M. Kőhegyi : Das landnahmezeitliche Gräberfeld von Madaras. ActaArchHung 32 (1980) 205–239.

  Kőhegyi M. , 'Das landnahmezeitliche Gräberfeld von Madaras ' (1980 ) 32 ActaArchHung : 205 -239.

  • Search Google Scholar
 • Kőhegyi-T. Knotik 1982 = M. Kőhegyi— M. T. Knotik : A madarasi (Bács-Kiskun m.) honfoglalás kori temető textilpántjainak vizsgálata [The technical analysis of the textile bounds of the Hungarian Conquest Period from the cemetery at Madaras]. Cumania 7 (1982) 191–200.

  Knotik M. T. , 'A madarasi (Bács-Kiskun m.) honfoglalás kori temető textilpántjainak vizsgálata ' (1982 ) 7 Cumania : 191 -200.

  • Search Google Scholar
 • Kresz 1978 = M. Kresz : A magyar szűcsmunka történeti rétegei (Historische Schichtung der ungarischen Kürschnerarbeiten). Ethnographia 89 (1978) 315–353.

  Kresz M. , 'A magyar szűcsmunka történeti rétegei (Historische Schichtung der ungarischen Kürschnerarbeiten) ' (1978 ) 89 Ethnographia : 315 -353.

  • Search Google Scholar
 • Kristó 1978 = Gy. Kristó : Opponensi vélemény Bálint Csanád Dél-Magyarország a X. században c. kandidátusi értekezéséről (Critiques d’opposant de la dissertation de Cs. Bálint: Hongrie du sud au X ième siècles). ArchÉrt 105 (1978) 127–129.

  Kristó Gy. , 'Opponensi vélemény Bálint Csanád Dél-Magyarország a X. században c. kandidátusi értekezéséről ' (1978 ) 105 ArchÉrt : 127 -129.

  • Search Google Scholar
 • Krag 1999 = A. H. Krag : Fränkisch-byzantinische Trachteinfl üsse in drei dänischen Grabfunde des 10. Jahrhunderts. ArchKorr 29 (1999) 425–444.

  Krag A. H. , 'Fränkisch-byzantinische Trachteinfl üsse in drei dänischen Grabfunde des 10. Jahrhunderts ' (1999 ) 29 ArchKorr : 425 -444.

  • Search Google Scholar
 • Kubarev 2005 = G. V. Kubarev : The Culture of the Ancient Turcs of the Altai (on the basis of burials). Novosibirsk, 2005.

 • Kustár-Langó 2003 = R. KustárP. Langó : Honfoglalás kori sírok Harta határában [Graves of the Hungarian Conquest Period near Harta]. Kalocsai Múzeumi Kiskönyvtár 7. Kalocsa 2003.

 • Kuznecov 1993 = В. А. КузнЕцов : Нижний Архыз в X–XII веках. К истории средневековых городов Северного Кавказа. Ставрополь 1993.

 • Kürti 1979 = B. Kürti : Honfoglalás kori magyar temető Szeged-Algyőn (Előzetes beszámoló) (Ein ungarisches Gräberfeld aus der Landnahmezeit in Szeged-Algyő, Vorbericht). MFMÉ 1978–1979/1 (1980) 323–345.

  Kürti B. , 'Honfoglalás kori magyar temető Szeged-Algyőn (Előzetes beszámoló) ' (1980 ) 1978–1979/ MFMÉ : 323 -345.

  • Search Google Scholar
 • Kürti 1996 = B. Kürti : A honfoglaló magyar női viselet (Leletek és rekonstrukciók) (Die Frauentracht der landnehmenden Ungarn. Funde und Rekonstruktionen). In: A magyar honfoglalás korának régészeti emlékei. Ed.: M. Wolf— L. Révész. Miskolc 1996, 148–161.

 • Langó 2005 = P. Langó : Archaeological research on the Conquering Hungarians: A review. In: Resarch on the Prehistory of the Hungarians: A review. Ed.: B. G. Mende. VAH 18. Budapest 2005, 175–340.

 • Langó 2007 = P. Langó : Amit elrejt a föld... A 10. századi magyarság anyagi kultúrájának régészeti kutatása a Kárpát-medencében. [Covered by Earth... The archaeological investigation of the material heritage of the 10 th century Hungarians in the Carpathian Basin]. Budapest 2007.

 • Langó-Türk 2003 = P. Langó— A. Türk: Móra nyomában — Előzetes beszámoló a Kiszombor határában 2003-ban végzett honfoglalás kori lelőhelyek hitelesítő feltárásairól [In the footsteps of F. Móra — Preliminary report on the test excavations near Kiszombor in 2003]. MKCSM 2003, 203–214.

 • Langó-Türk 2004 = P. LangóA. Türk : Honfoglalás kori sírok Mindszent-Koszorús-dűlőn (Adatok a szíjbefűzős bizánci csatok és a Délkelet-európai kapcsolatú egyszerű mellkeresztek tipológiájához) (Landnahmezeitliche Gräber in Mindszent-Koszorús-dűlő. Angaben zur Typologie der trapezförmigen byzantinischen Schnallen und einfachen Kreuzanhänger mit Südosteuropäischen Beziehungen). MFMÉ-StudArch 10 (2004) 365–457.

  Türk A. , 'Honfoglalás kori sírok Mindszent-Koszorús-dűlőn ' (2004 ) 10 MFMÉ-StudArch : 365 -457.

  • Search Google Scholar
 • László 1943 = Gy. László : A koroncói lelet és a honfoglaló magyarok nyerge (Der Grabfund von Koroncó und der altungarische Sattel). ArchHung 27. Budapest 1943.

 • László 1944 = Gy. László : A honfoglaló magyar nép élete [The Life of the Conquering Hungarians]. Budapest 1944.

 • László 1988 = Gy. László : Árpád népe [The Nation of Árpád]. Budapest 1988.

 • Lehóczky 1870 = T. Lehóczky : A szolyvai hun sír (Hunnische Grab von Szolyva). ArchÉrt 3 (1870) 201–206.

  Lehóczky T. , 'A szolyvai hun sír ' (1870 ) 3 ArchÉrt : 201 -206.

 • Lopez 1945 = R. S. Lopez : Silk industry in the Byzantine Empire. Speculum 20 (1945) 1–42.

  Lopez R. S. , 'Silk industry in the Byzantine Empire ' (1945 ) 20 Speculum : 1 -42.

 • Lotterhof 1971 = E. Lotterhof : A Szabadkígyóson feltárt X. századi temetők embertani vizsgálata (Anthropological examination of two 10th century cemeteries at Szabadkígyós). BMMK 1 (1971) 89–103.

  Lotterhof E. , 'A Szabadkígyóson feltárt X. századi temetők embertani vizsgálata ' (1971 ) 1 BMMK : 89 -103.

  • Search Google Scholar
 • Magdalino 1990 = P. Magdalino : Saint Demetrios and Leo VI. Byzantinoslavica 51 (1990) 198–201.

  Magdalino P. , 'Saint Demetrios and Leo VI ' (1990 ) 51 Byzantinoslavica : 198 -201.

 • Majtdinova 1996 = Г. М. Майтдинова : Средневековые ткани Средней Азии. Дущанбе 1996.

 • Majtdinova 2004 = Г. М. Майтдинова : История таджикского костюма. 1. Дущанбе 2004.

 • Mándy 1971 = Gy. Mándy : Hogyan jöttek létre kultúrnövényeink [The Genesis of Our Plants]. Budapest 1971.

 • Maniatis 1999 = G. Maniatis : Organisation, Market Structure, and Modus Operandi of the Privat Silk Industry in Tenth-Century Byzantium. DOP 53. Washington 1999, 263–332.

  Maniatis G. , 'Organisation, Market Structure, and Modus Operandi of the Privat Silk Industry in Tenth-Century Byzantium ' (1999 ) 53 DOP : 263 -332.

  • Search Google Scholar
 • Marosi 1997 = E. Marosi : A magyar középkor művészete. A Nemzeti Múzeumban a millecentenáriumi év kiállításain [The art of the Hungarian Middle Ages. On the exhibitions of the Millecentennary in the National Musem]. BUKSZ 9 (1997) 158–167.

  Marosi E. , 'A magyar középkor művészete. A Nemzeti Múzeumban a millecentenáriumi év kiállításain ' (1997 ) 9 BUKSZ : 158 -167.

  • Search Google Scholar
 • Marshak 2006 = B. I. Marshak : The so-called Zandanījī Silks: comparison with the art of Sogdia. In: Central Asian Textiles and Their Contexts in the Early Middle Ages. Ed.: R. Schorta. Riggisberger Berichte 9. Riggisberg 2006, 49–60.

 • Martinez 1982 = A. P. Martinez : Gardizi’s two chapters on the Turks. AEME 2 (1982) 109–217.

  Martinez A. P. , 'Gardizi’s two chapters on the Turks ' (1982 ) 2 AEME : 109 -217.

 • Méri 1952 = I. Méri : Beszámoló a Tiszalök-rázomi és a Túrkeve-mórici ásatások eredményéről I [Отчёт о раскопках в Тисалёк-Разомпуста I]. ArchÉrt 79 (1952) 49–67.

  Méri I. , 'Beszámoló a Tiszalök-rázomi és a Túrkeve-mórici ásatások eredményéről I ' (1952 ) 79 ArchÉrt : 49 -67.

  • Search Google Scholar
 • de Meynard-de Courteille 1962 2 = B. de MeynardP. de Courteille : Mascūdī, Les prairies d’or. Paris 1962. 2

 • Mikheaux 1963 = R. de Micheaux : Le tissu dit de Mozac, fragment du suaire de Saint-Austremoine (8 ème siècle). Bulletin de CIETA 17. Lyon 1963, 14–20.

  Micheaux R. , 'Le tissu dit de Mozac, fragment du suaire de Saint-Austremoine (8ème siècle) ' (1963 ) 17 Bulletin de CIETA : 14 -20.

  • Search Google Scholar
 • Mikhajlov 2005 = К. А. Михайлов : Древнерусские кафтаны «Восточного» типа (мода, происхождение, хронология) (The ancient Russian caftans of the “east” type [a fashion, an origin, chronology]). In: Вестник Молодых Учёных. Серия Исторические Науки. 2005/1, 56–65.

  Михайлов К. А. А. , 'Древнерусские кафтаны «Восточного» типа (мода, происхождение, хронология) ' (2005 ) 1 Вестник Молодых Учёных. Серия Исторические Науки : 56 -65.

  • Search Google Scholar
 • Mihajlov 2007 = К. А. Михайлов : Ранние образцы древнерусского золотного щитья. In: Новгород и Новгородская земля: история и археология 21 (2007) 191–208.

  Михайлов К. А. А. , 'Ранние образцы древнерусского золотного щитья ' (2007 ) 21 Новгород и Новгородская земля: история и археология : 191 -208.

  • Search Google Scholar
 • Morrisson-Cheynet 2002 = C. Morrison— J.-C. Cheynet : Prices and wages in the Byzantine World. In: The Economic History of Byzantium. From the seventh through the fifteenth century. Ed.: A. E. Laiou. Washington 2002, 815–878.

 • Muthesius 1992 = A. Muthesius : Silken diplomacy. In: Byzantine Diplomacy. Eds: S. Franklin— J. Shephard. Aldershot 1992, 235–248.

 • Muthesius 1995a = A. Muthesius : The Byzantine silk industry: Lopez and beyond. Journal of Medieval History 19 (1993) 1–67. (reprinted in: A. Muthesius : Studies in Byzantine and Islamic Silk Weaving. London 1995, 255–314.)

  Muthesius A. , 'The Byzantine silk industry: Lopez and beyond ' (1993 ) 19 Journal of Medieval History : 1 -67.

  • Search Google Scholar
 • Muthesius 1995b = A. Muthesius : Constantinople and its hinterland: issues of raw silk supply. In: Constantinople and its Hinterland. Ed.: C. Mango— G. Dagron. Oxford 1995. (reprinted in: A. Muthe-Sius : Studies in Byzantine and Islamic Silk Weaving. London 1995, 315–335.)

 • Muthesius 1995c = A. Muthesius : Silk, power and diplomacy in Byzantium. In: Textiles in Daily Life. Proceedings of the Third Biennial Symposium of the Textile Society of America. Seattle September 24–26, 1991. Seattle 1992. 99–110. (reprinted in: A. Muthesius : Studies in Byzantine and Islamic Silk Weaving. London 1995, 231–244.)

 • Muthesius 1997 = A. Muthesius : Byzantine Silk Weaving AD 400 to AD 1200. Vienna 1997.

 • Müllauer 2006 = N. Müllauer : Die Textilen. In: Das frühungarische Reitergrab von Gnadendorf (Niederösterreich). Hrsg.: F. Daim— E. Lauermann. Mainz 2006, 93–98.

 • Nagy 1893 = G. Nagy : A magyarhoni lovas sírok [Horse burials in Hungary]. ArchÉrt 13 (1893) 223–234.

  Nagy G. , 'A magyarhoni lovas sírok ' (1893 ) 13 ArchÉrt : 223 -234.

 • Nagy 1901 = G. Nagy : Népvándorláskori turán öltözet (Costume touranien). ArchÉrt 21 (1901) 318–323.

  Nagy G. , 'Népvándorláskori turán öltözet ' (1901 ) 21 ArchÉrt : 318 -323.

 • Nagy 1906 = G. Nagy : Emlékek és leletek. Zichy Jenő gróf harmadik ázsiai útja [Remains and finds. Jenő Zichy’s third journey to Asia]. ArchÉrt 26 (1906) 385–416.

  Nagy G. , 'Emlékek és leletek. Zichy Jenő gróf harmadik ázsiai útja ' (1906 ) 26 ArchÉrt : 385 -416.

  • Search Google Scholar
 • Nazmi 1998 = A. Nazmi : Commercial Relations between Arabs and Slavs. Warszawa 1998.

 • Nepper 1993 = I. Nepper : Neuere Gräberfelder aus der Landnahmezeit aus Hajdú-Bihar Komitat. DMÉ 1993, 79–109.

 • Noonan 2000 = Th. S. Noonan : Dress and clothing along the Central Asian-Middle Volga caravan route, ca. 922: the evidence of Ibn Fadlan In: Культуры Евразийских степей второй половины тысячелетия н.з. (Из истории костюма). I. Ред.: Д. А. Стащенков. Самара 2001, 87–105.

 • Oikonomidès 1983 = N. Oikonomidès : Presthlavitza, the Little Preslav. SF 42 (1983) 1–9.

  Oikonomidès N. , 'Presthlavitza, the Little Preslav ' (1983 ) 42 SF : 1 -9.

 • Oikonomidès 1986 = N. Oikonomidès : Silk trade and production in Byzantium from the sixth to the ninth century: the seals of Kommerkiarioi. DOP 40. Wahington 1986, 33–53.

  Oikonomidès N. , 'Silk trade and production in Byzantium from the sixth to the ninth century: the seals of Kommerkiarioi ' (1986 ) 40 DOP : 33 -53.

  • Search Google Scholar
 • Orfinskaâ 2001 = О. В. Орфинская : Средневековый текстиль из коллекции Карачево-Черкесского музея: технологические особенности в контексте культуры раннесредневековой Евразии. Автореф. дисс. канд. ист. наук. Москва 2001.

 • Ostrogorsky 1996 = G. Ostrogorsky : Byzantinische Geschichte 324–1453. München 1996.

 • Parani 2007 = M. G. Parani : Cultural identity and dress: the case of Late Byzantine ceremonial costume. JÖB 57 (2007) 95–134.

  Parani M. G. , 'Cultural identity and dress: the case of Late Byzantine ceremonial costume ' (2007 ) 57 JÖB : 95 -134.

  • Search Google Scholar
 • Piltz 2004 = E. Piltz : Middle Byzantine Court Custom. In: Byzantine Court Culture from 829 to 1204. Ed.: H. Maguire. Washington 2004, 39–51.

 • Polgár 2001 = Sz. Polgár : A Volga vidékről a Kárpát-medencéig vezető utak említése egy muszlim forrásban és a magyar fejedelmi székhely a 10. század első évtizedeiben (Die Erwähnung der aus dem Wolga-Gebiet bis zum Karpatenbecken führenden Wege in einer moslemischen Quelle und der ungarischen Fürstensitz in den ersten Jahrzehnten des 10. Jhs). In: Központok és falvak a honfoglalás és kora Árpád-kori Magyarországon. Ed.: J. Cseh. Tatabánya 2001, 217–232.

 • Pósta 1897 = B. Pósta : Az archaeologiai gyűjtemény leírása (Description de la collection archéologique). In: Zichy Jenő gróf kaukázusi és középázsiai utazásai II (Comte Eugéne de Zichy, Voyages au Caucase et en Asie Centrale II). Budapest 1897, 327–594.

 • Pósta 1905 = B. Pósta : Régészeti tanulmányok az Oroszföldön (Archaeologische Studien auf russischem Boden). In: Zichy Jenő gróf harmadik ázsiai utazása IV (Dritte asiatische Forschungsreise des Grafen Eugen Zichy IV). Budapest-Leipzig 1905.

 • Prohászka-Révész 2004 = P. Prohászka— L. Révész : A tiszabezdédi honfoglalás kori temető Jósa András vázlatainak tükrében (Das landnahmezeitliche Gräberfeld von Tiszabezdéd im Spiegel der Aufzeichnung András Jósa’s). JAMÉ 46 (2004) 137–168.

  Révész L. , 'A tiszabezdédi honfoglalás kori temető Jósa András vázlatainak tükrében ' (2004 ) 46 JAMÉ : 137 -168.

  • Search Google Scholar
 • Pulszky 1891 = F. Pulszky : A magyar pogány sírleletek [Pagan Hungarian graves]. ÉTtK 14.X. Budapest 1891.

 • Pulszky 1897 = F. Pulszky : Magyarország archaeologiája II [The Archaeology of Hungary II]. Budapest 1897.

 • Raspopova 2006 = V. I. Raspopova : Textiles represented in Sogdian murals. In: Central Asian textiles and their contexts in the early middle ages. Ed.: R. Schorta. Riggisberger Berichte 9. Riggisberg 2006, 61–73.

 • Restle 1967 = M. Restle : Die byzantinische Wandmalarei in Kleinasien II. Recklinghausen 1967.

 • Révész 1992 = L. Révész : Die Beritschafts-bogenbehälter (Gorythos) in den Gräbern der ungarischen Landnahmezeit. ActaArchHung. 44 (1992) 345–369.

  Révész L. , 'Die Beritschafts-bogenbehälter (Gorythos) in den Gräbern der ungarischen Landnahmezeit ' (1992 ) 44 ActaArchHung : 345 -369.

  • Search Google Scholar
 • Révész 1996 = L. Révész : A karosi honfoglalás kori temetők. Adatok a Felső-Tisza-vidék X. századi történetéhez (Die Gräberfelder von Karos aus der Landnahmezeit. Archäologische Angaben zur Geschichte des Oberen Theiβgebietes im 10. Jahrhundert). Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei 1. Miskolc 1996.

 • Révész 1999 = L. Révész : Emlékezzetek utatok kezdetére... Régészeti kalandozások a magyar honfoglalás és államalapítás korában [Remember the Beginnings of Your Path... Archaeological wanderings in the Age of the Hungarian Conquest and the foundation of the state]. Budapest 1999.

 • Révész 2003 = L. Révész : Das landnahmezeitliche Gräberfeld von Bezdéd. Angaben zur Ausgrabung und zur Auswertung des Fundmaterials. CommArchHung 2003, 137–170.

 • Roth 1999 = H. Roth (rec.): A. Ierusalimskaja Die Gräber der Moščevaja Balka. Frühmittelalterliche Funde an der Nordkaukasischen Seidenstrasse. BZ 97 (1999) 523–529.

  Roth H. , 'A. Ierusalimskaja Die Gräber der Moščevaja Balka. Frühmittelalterliche Funde an der Nordkaukasischen Seidenstrasse ' (1999 ) 97 BZ : 523 -529.

  • Search Google Scholar
 • Savčenko 1966 = Е. И. Савченко : О Северо-Кавказском отрезке Великого Щелкового пути. In: VIII. Международная научная конференция «Международные отнощения в бассейне Чер-ного Моря в древности и средние века». Ростов-на-Дону, 1966.

 • Savčenko 1997 = Е. И. Савченко : Проблемы скальных могильников и формирование торговых путей на Северо-Западном Кавказе в VIII-IX вв (По материалам могильника Мошевая Балка). Автореф. дис. канд. ист. Наук. Москва 1997.

 • SavČenko 1999 = Е. И. Савченко : Мошевая Балка — узловой путь Великого Щелкового пути на Север-ном Кавказе. RArh 1999/1, 125–141.

  Савченко Е. И. И. , 'Мошевая Балка — узловой путь Великого Щелкового пути на Север-ном Кавказе ' (1999 ) 1 RArh : 125 -141.

  • Search Google Scholar
 • Schätze 1999 = Schätze der Kalifen. Islamische Kunst zur Fatimidenzeit. Hrsg.: W. Seipel. Wien 1999.

 • Schlosser 2005 = F. E. Schlosser : Weaving a precious web. The use of textiles in diplomacy. Byzantino-slavica 63 (2005) 45–52.

  Schlosser F. E. , 'Weaving a precious web. The use of textiles in diplomacy ' (2005 ) 63 Byzantino-slavica : 45 -52.

  • Search Google Scholar
 • schlumberger 1952 = D. Schlumberger : Le palais ghaznévide de Lashkari Bazar. Syria 29 (1952) 251–270.

  Schlumberger D. , 'Le palais ghaznévide de Lashkari Bazar ' (1952 ) 29 Syria : 251 -270.

 • Shepherd 1981 = D. Shepherd : Zandanījī Revisited. In: Documenta Textilia. Festschrift für Sigrid Müller-Christensen. Hrsg.: M. Flury-Lemberg— K. Stolleis. München-Berlin 1981, 105–122.

 • Shepherd-Henning 1959 = D. Shepherd— W. Henning : Zandanījī Identified? In: Aus der Welt der islamischen Kunst. Festschrift für Ernst Kühnel zum 75. Geburtstag. Hrsg.: R. Ettinghausen. Berlin 1959, 15–40. [reprinted in: Early Islamic Art and Archaeology. Ed.: J. M. Bloom. Ashgate 2002, 257–282.]

 • Speck 1991 = P. Speck : (Erlassenes?) Gesetz oder ein weiteres Schulbuch? Überlegungen zur Entstehung des Eparchenbuchs. In: Varia 3. Poikila Byzantina 11 (1991) 293–306.

  Speck P. , '(Erlassenes?) Gesetz oder ein weiteres Schulbuch? Überlegungen zur Entstehung des Eparchenbuchs ' (1991 ) 11 Varia 3. Poikila Byzantina : 293 -306.

  • Search Google Scholar
 • Supka 1908 = G. Supka (rec.): Hampel József Újabb tanulmányok a honfoglalási kor emlékeiről [Review of József Hampel: New Studies on Conquest Period Finds]. ArchÉrt 28 (1908) 278–282.

  Supka G. , 'Hampel József Újabb tanulmányok a honfoglalási kor emlékeiről ' (1908 ) 28 ArchÉrt : 278 -282.

  • Search Google Scholar
 • Suprunenko-Maevs’ka 2007 = O. Б. Супруненко— С. В. Маεвська : Давньоугорське поховання у курган? в понизз? Псла. Археолог?чний л?топис Л?вобережноï Украини. Полтава 2007/1–2, 32–45.

  Маεвська С. В. В. , 'Давньоугорське поховання у курган? в понизз? Псла ' (2007 ) 1–2 Археолог?чний л?топис Л?вобережноï Украини : 32 -45.

  • Search Google Scholar
 • Széll 1941 = M. Széll : Elpusztult falvak, XI–XVI. századbeli régészeti leletek Csongrád vármegye területén [Deserted villages. Archaeological finds in Csongrád county from the 11 th -16 th c.]. Dolg 17 (1941) 169–173.

  Széll M. , 'Elpusztult falvak, XI–XVI. századbeli régészeti leletek Csongrád vármegye területén ' (1941 ) 17 Dolg : 169 -173.

  • Search Google Scholar
 • Szénánszky 1978 = J. Szénánszky : Szeghalom-Korhány. Régfüz I:31. Budapest 1978, 77.

  Szénánszky J. , 'Szeghalom-Korhány ' (1978 ) I Régfüz : 77 -.

 • Szolnoky 1972 = L. Szolnoky : Alakuló munkaeszközök. A magyar népi kenderrost-megmunkálás [Tools in Progress]. Budapest 1972.

 • Točík 1968 = A. Točík : Altmagyarische Gräberfelder in der Südwestslowakei. ASC 3. Bratislava 1968.

 • Tomkováet al 2000 = K. Tomková— M. Wolf— A. Bartošková— H. Neumayer— L. Révész : Textilherstellung. In: Europas Mitte um 1000. Katalog. Hrsg.: A. Wieczorek— H. Hinz. Stuttgart 2000, 84–87.

 • H. Tóth 1974 = E. H. Tóth : Honfoglaláskori sír Kiskunfélegyházán (Ein landnahmezeitliches Grab in Kiskunfélegyháza). ArchÉrt 101 (1974) 112–126.

  Tóth E. H. , 'Honfoglaláskori sír Kiskunfélegyházán ' (1974 ) 101 ArchÉrt : 112 -126.

 • Tougher 1997 = S. Tougher : The Reign of Leo VI (886–912). Politics and people. The Mediterranean World 15. Leiden-New York-Köln 1997.

 • TÜrk 2005 = A. Türk : Árpád-kori templom körüli temető feltárása Szentes-Kaján, Temetőhalmon (The excavation of a churchyard from the Árpádian Era at Szentes-Kaján). In: “A halál árnyékának völgyében járok...” A középkori templom körüli temetők kutatása. Opuscula Hungarica 6. Ed.: Á. Ritoók. Budapest 2005, 213–219.

 • Vasiliev 1932 = A. A. Vasiliev Economic relations between Byzantium and Old Russia. Journal of Economic and Buisness History 4 (1932) 314–334.

  Vasiliev A. A. , 'Economic relations between Byzantium and Old Russia ' (1932 ) 4 Journal of Economic and Buisness History : 314 -334.

  • Search Google Scholar
 • Vasiliev 1951 = A. A. Vasiliev The Secound Russian Attack on Constantinople. DOP 6. Washington 1951, 161–225.

  Vasiliev A. A. , 'The Secound Russian Attack on Constantinople ' (1951 ) 6 DOP : 161 -225.

 • Vécsey 1868 = J. B. Vécsey : Geszteréd. ArchÉrt I (1868) 49–52.

  Vécsey J. B. , 'Geszteréd ' (1868 ) I ArchÉrt : 49 -52.

 • Vial 1964 = G. Vial : Le suaire de Saint Calais. Bulletin de CIETA 20. Lyon 1964, 27–39.

  Vial G. , 'Le suaire de Saint Calais ' (1964 ) 20 Bulletin de CIETA : 27 -39.

 • Vocabular 1971 = Vocabular der Textiltechniken. Centre International d’Etudes des Textiles Anciens. Lyon 1971.

 • von Wilckens 1997 = L. von Wilckens(rec) : A. Ierusalimskaja, Die Gräber der Moščevaja Balka. Frühmittelalterliche Funde an der Nordkaukasischen Seidenstrasse und A. Ierusalimskaja-B. Borkopp, Von China nach Byzanz. Frühmittelalterliche Seide aus der Staatlichen Ermitage Sankt Petersburg. Kunstchronik 50 (1997) 249–257.

  Wilckens L. , 'A. Ierusalimskaja, Die Gräber der Moščevaja Balka. Frühmittelalterliche Funde an der Nordkaukasischen Seidenstrasse und A. Ierusalimskaja-B. Borkopp, Von China nach Byzanz. Frühmittelalterliche Seide aus der Staatlichen Ermitage Sankt Petersburg ' (1997 ) 50 Kunstchronik : 249 -257.

  • Search Google Scholar
 • Vryonis 1963 = S. Vryonis : Byzantine Δημoκρατια and the guilds in the eleventh century. DOP 17. Washington 1963, 287–314.

  Vryonis S. , 'Byzantine Δημoκρατια and the guilds in the eleventh century ' (1963 ) 17 DOP : 287 -314.

  • Search Google Scholar
 • Wright 1930 = F. A. Wright (trans.): The Works of Liutprand of Cremona. London 1930.

 • Zimonyi 2006 = I. Zimonyi : Muslimische Quellen über die Ungarn vor der Landnahme. Das ungarische Kapitel der Ğaihānī-Tradition. Herne 2006.

 • Zuckerman 1995 = C. Zuckerman : On the date of the Khazars’ conversion to Judaism and the chronology of the kings of the Rus Oleg and Igor. A study of the anonymous Khazar letter from the Genizah of Cairo. RÉB 53 (1995) 237–270.

  Zuckerman C. , 'On the date of the Khazars’ conversion to Judaism and the chronology of the kings of the Rus Oleg and Igor. A study of the anonymous Khazar letter from the Genizah of Cairo ' (1995 ) 53 RÉB : 237 -270.

  • Search Google Scholar
 • Zuckerman 2000 = C. Zuckerman : Deux étapes de la formation de l’ancien état russe. In: Les Centres proto-urbains russes entre Scandinacie, Byzance et Orient. Eds: M. Kazanski— A. Nercassian— C. Zuckerman. Paris 2000, 95–120.

The author instruction is available in PDF.

Please, download the file from HERE

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: 
Elek BENKŐ
Dénes GABLER

Editorial Board

 • Csanád BÁLINT (Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet)
 • Ádám BOLLÓK (Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet)
 • Miklós SZABÓ (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Régészettudományi Intézet)
 • Ildikó SZATHMÁRI (Magyar Nemzeti Múzeum)
 • Gilbert KAENEL (Musée cantonal d'Archéologie et d'Histoire de Lausanne)
 • Janusz K. KOZŁOWSKI (Uniwersytet Jagiellonska, Krakow)
 • Falko DAIM (Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Mainz)
 • Judit SOLTI (Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)

 

ACTA ARCHAEOLOGICA
Tóth Kálmán u. 4.
H-1097 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 375 9011
Fax: (36 1) 224 6719
gabler.denes@abtk.hu

 

Indexing and Abstracting Services:

 • International Bibliographies IBZ and IBR
 • Scopus

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,174
Scimago
Quartile Score
Archeology Q2
Archeology (arts and humanities) Q2
Scopus
Cite Score
20/59=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 150/263 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 152/278 (Q3)
Scopus
SNIP
0,238
Scopus
Cites
31
Scopus
Documents
15

 

Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription Information Online subsscription: 532 EUR / 664 USD
Print + online subscription: 614 EUR / 766 USD
Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae
Language English
Size A4
Year of
Foundation
1951
Publication
Programme
2021 Volume 72
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0001-5210 (Print)
ISSN 1588-2551 (Online)