Author: M. Takács 1
View More View Less
 • 1 Archäologisches Institut der Ungarischen Akademie der Wissenschaften Úri u. 49 H-1014 Budapest Ungarn
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $636.00

Cross Mark

The aim of the present paper is to give an overview on the issue of the archaeological investigations of the chronology of medieval settlements in Hungary. After a brief introduction dealing with theoretical and/or methodological questions, a description of the literature is given in order to explain a rather chaotical picture of a graphic image of settlement dating (Fig. 1) . In the last chapter of the paper one can find an attempt to give a schema for a frame-like — i. e. not exact — dating of medieval settlements in Hungary (Fig. 2) .

 • Alfödi 1932 = A. Alfödi : Leletek a hun korszakból és etnikai szétválasztásuk (Funde aus der Hunnenzeit und ihre ethnische Sonderung). ArchHung 9. Budapest 1932.

 • Ament 1981 = H. Ament : Chronologie § 27. Merowingerzeit. In: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. Zweite völig neubearbeitete und stark erweiterte Auflage. Hrsg. von H. Beck, H. Jahnkuhn et al. 4:5. Berlin-New York 1981, 664–667.

 • M. Aradi 1998 = Cs. M. Aradi : A főnyed-gólyásfai árpád-kori temető és település eddigi ásatásainak összegzése (Summary of the excavations at the árpád-aged cemetery and settlement of Főnyed-Gólyásfa). SMK 13 (1998) 113–154.

  Aradi Cs. M. , 'A főnyed-gólyásfai árpád-kori temető és település eddigi ásatásainak összegzése ' (1998 ) 13 SMK : 113 -154.

  • Search Google Scholar
 • Bálint 1991 = Cs. Bálint : Die spätawarenzeitliche Siedlung von Eperjes (Kom. Csongrád). VAH 4. Budapest 1991.

 • Bálint 1995 = Cs. Bálint : Kelet, a korai avarok és Bizánc kapcsolatai (Régészeti tanulmányok) [Der Orient, die Beziehungen der Frühawaren und der Byzantinern. Archäologische Studien]. Magyar őstörténeti könyvtár 8. Szeged 1995.

 • Bálint 2003a = M. Bálint : Korai árpád-kori objektumok a 26/78. lelőhely 1998. évi feltárásán (Early árpád Age archaeological objects excavated at site 26/78 in 1998). In: úton, útfélen. Múzeumi kutatások az M5 autópálya nyomvonalán. Hrsg. von Cs. Szalontai. Szeged 2003, 107–116.

 • Bálint 2003b = M. Bálint : Cölöpszerkezetes faház a Kiszombor-Nagyszentmiklósi úti árpád-kori településen (Ein Holzhaus mit Pfostenkonstruktion in der arpadenzeitlichern (sic!) Siedlung von Kiszombor Nagyszentmiklósi-Straße). MFMé-StudArch 9 (2003) 333–340.

  Bálint M. , 'Cölöpszerkezetes faház a Kiszombor-Nagyszentmiklósi úti árpád-kori településen ' (2003 ) 9 MFMé-StudArch : 333 -340.

  • Search Google Scholar
 • Bálint 2004 = Cs. Bálint : A középavar kor kezdete és Kuber bevándorlása (Der Beginn der Mittelawarenzeit und die Einwanderung Kubers). Archért 129 (2004) 35–65.

  Bálint Cs. , 'A középavar kor kezdete és Kuber bevándorlása ' (2004 ) 129 Archért : 35 -65.

  • Search Google Scholar
 • Bálint im Druck = Cs. Bálint (Hrsg.): Betrachtungen zur Chronologie der Mittelawarenzeit. VAH. Budapest, im Druck.

 • Balogh 1998 = Cs. Balogh : Késő szarmata telep feltárása Dusnokon. A szarmata kori füstölőkről. Late Sarmatian settlement at Dusnok. On the Sarmatian smoke-houses. In: „Együtt a Kárpátmedencében“. A népvándorláskor fiatal kutatóinak VII. összejövetele. Hrsg. von M. Kiss— I. Lengvári. Pécs 1998, 27–42.

 • Balogh-Türk 2004 = Cs. Balogh— A. Türk : Kistelek, Gera-föld. RKM-AIH 2003. Budapest 2004, 239–240.

 • Belényesi-Mersdorf 2004 = K. Belényesi— Zs. Mersdorf : Balatonőszöd, Temető-dűlő (M7/S10). Késő avar kori telepjelenségek. Balatonőszöd, Temető-dűlő (M7/S10) (Late Avar settlement phenomena). RKM-AIH 2002. Budapest 2004, 43–64.

  Mersdorf Zs. , 'Balatonőszöd, Temető-dűlő (M7/S10). Késő avar kori telepjelenségek. Balatonőszöd, Temető-dűlő (M7/S10) ' (2004 ) 2002 RKM-AIH : 43 -64.

  • Search Google Scholar
 • Bencze 1991 = Z. Bencze : Die Handwerker und Kaufleute der Stadt Buda vom Anfang des 14. bis zum ersten Drittel des 16. Jahrhunderts. In: Budapest im Mittelalter. [Ausstellungskatalog.] Hrsg. von G. Biegel. Schriften des braunschweigischen Landesmuseums 62. Braunschweig 1991, 340–343.

 • Bencze 1999 = Z. Bencze : Beszámoló a Rákospalota-újmajor területén 1995–1997 között folytatott feltárások középkori eredményeiről (Bericht über die Ergebnisse der archäologischen Ausgrabungen durchgeführt 1995–1997 auf dem Gebiet Rákospalota-újmajor). In: Z. Bencze— F. Gyulai et al.: Egy árpád-kori veremház feltárása és rekonstrukciója. Budapest 1999, 8–72.

 • Benkő 1980 = E. Benkő : A középkori Nyársapát. Bálint Alajos ásatásai a nyársapáti Templomparton (Das mittelalterliche Dorf Nyársapát). StComit 9 (1980) 315–424.

  Benkő E. , 'A középkori Nyársapát. Bálint Alajos ásatásai a nyársapáti Templomparton ' (1980 ) 9 StComit : 315 -424.

  • Search Google Scholar
 • Béres o. J. = M. Béres : Csongrád megyei honfoglalás és árpád-kori falvak régészeti emlékanyaga [Das Fundmaterial der landnahme- bzw. árpádenzeitlichen Dörfer im Komitat Csongrád]. PhD-Dissertation. Manuskript, o. J.

 • Béres 1997 = M. Béres : Regionale Beziehungen der Dorfsiedlungen Südostungarns im 10. bis 13. Jahrhundert. In: Ruralia II. Conference Ruralia II — Spa 1 st –7 th September 1997. PA-Supplementum 11. Prague 1998, 172–180.

 • Bialeková 1980 = D. Bialeková : Slovánske obdobie (Die slawische Zeit). SlA 28 (1980) 213–227.

  Bialeková D. , 'Slovánske obdobie ' (1980 ) 28 SlA : 213 -227.

 • Biermann 1999 = F. Biermann : Dendrochronologie und Keramik des 8. bis 12. Jahrhunderts im Raum zwischen Elbe und Oder/Neiße. In: Probleme der mitteleuropäischen Dendrochronologie und naturwissenschaftliche Beiträge zur Talaue der March. Internationale Tagungen in Mikulčice 5. Hrsg. von L. Polčček— J. Dvorská. Brno 1999, 97–133.

 • Bóna 1970 = I. Bóna : Avar lovassír Iváncsáról (Grave of an Avar horseman at Iváncsa). Archért 97 (1970) 243–263.

  Bóna I. , 'Avar lovassír Iváncsáról ' (1970 ) 97 Archért : 243 -263.

 • Bóna 1973 = I. Bóna : VII. századi avar települések és árpád-kori magyar falu Dunaújvárosban (Awarische Siedlungen aus dem 7. Jahrhundert und ein ungarisches Dorf aus der árpádenzeit (11.–13. Jh.) in Dunaújváros). FontArchHung. Budapest 1973.

 • Bóna 1976 = I. Bóna : Der Anbruch des Mittelalters. Gepiden und Langobarden im Karpatenbecken. Hereditas. Budapest 1976.

 • Bóna 1998 = I. Bóna : Az árpádok korai várai [Die frühen Burgen der árpáden]. [Zweite, erw. Aufl.] Debrecen 1998.

 • Bóna-Nagy 2002 = I. Bóna— M. Nagy : Gräberfelder der Gepiden im Theißebiet I. Monumenta Germanorum Archaeologica Hungariae. Monumenta Gepidica 1. Budapest 2002.

 • Buzás 2003 = G. Buzás : Visegrád, Szent András monostor. RKM-AIH 2001. Budapest 2003, 237–238.

  Buzás G. , 'Visegrád, Szent András monostor ' (2003 ) 2001 RKM-AIH : 237 -238.

 • Buzás 2004a = G. Buzás : Visegrád, Szent András monostor. RKM-AIH 2002. Budapest 2004, 293.

  Buzás G. , 'Visegrád, Szent András monostor ' (2004 ) 2002 RKM-AIH : 293 -.

 • Buzás 2004b = G. Buzás : Visegrád, Szent András monostor. RKM-AIH 2003. Budapest 2004, 319.

  Buzás G. , 'Visegrád, Szent András monostor ' (2004 ) 2003 RKM-AIH : 319 -.

 • Buzás-Laszlovszky-Magyar 2003 = G. Buzás— J. Laszlovszky— K. Magyar : Royal centres. In: Hungarian Archaeology at the Turn of the Millennium. Editor-in-Chief: Zs. Visy. Budapest 2003, 348–363.

 • Buzinkay 1986 = G. Buzinkay : Kő se mutatja helyét. A királysírok pusztulása [Kein einziger Stein zeigt ihre Stelle. Die Vernichtung der Königsgräber]. Budapest 1986.

 • Cabello-Fülöpet al. 2002 = J. Cabello— A. Fülöpet al.: Veszprém, Veszprémvölgyi apácakolostor. RKM-AIH 1999, Budapest 2002, 262–263.

  Fülöp A. , 'Veszprém, Veszprémvölgyi apácakolostor ' (2002 ) 1999 RKM-AIH : 262 -263.

 • Châtelet 2002 = M. Châtelet : La céramique du haut Moyen Âge du sud de la vallée du Rhin supérieur (Alsace et Pays de Bade). Typologie, chronologie, technologie, économie et culture. Europe médiévale 5. Montagnac 2002.

 • Cseh 1990 = J. Cseh : Adatok az V–VII. századi gepida emlékanyag egységéhez [Angaben über die Einigkeit des gepidischen Fundmaterials des 5.–7. Jahrhunderts]. SZMMé 7 (1990) 29–77.

  Cseh J. , 'Adatok az V–VII. századi gepida emlékanyag egységéhez ' (1990 ) 7 SZMMé : 29 -77.

  • Search Google Scholar
 • Cseh 1993 = J. Cseh : Késő népvándorlás kori (7–9. századi avar) telepleletek Kengyel határában (Awarische Siedlungsfunde aus der späten Völkerwanderungszeit (7.–9. Jahrhunderte) in der Gemarkung von Kengyel). In: Az Alföld a 9. században. Hrsg. von G. Lőrinczy. Szeged 1993, 83–99.

 • Cseh 1999a = J. Cseh : Régészeti adalékok egy Zagyva-parti gepida településről (Falusi parasztgazdaságok a Tisza mentén az 5–6. század fordulóján) [Archäologische Angaben über eine gepidische Siedlung am Zagyva-Ufer (Dörfliche Bauernhöfe entlang der Thei-6. Jahrhunderts)]. In: A gepidák. Kora középkori germán királyság az Alföldön. Hrsg. von P. Havassy. Gyulai katalógusok 7. Gyula 1999, 39–57.

 • Cseh 1999b = J. Cseh : Kutatások gepida települések régészeti nyomai után Kengyel területén (1990–1995) [Recherche nach den archäologischen Spuren der gepidischen Siedlungen in der Gemarkung von Kengyel (1990–1995)]. In: A gepidák. Kora középkori germán királyság az Alföldön. Hrsg. von P. Havassy. Gyulai katalógusok 7. Gyula 1999, 59–75.

 • Cseh 1999c = J. Cseh : Irodalom- és rövidïtésjegyzék [Literatur- und Abkürzungsnachweis]. In: A gepidák. Kora középkori germán királyság az Alföldön. Hrsg. von P. Havassy. Gyulai katalógusok 7. Gyula 1999, 59–75.

 • Cseh-Istvánovitset al. 2005 = J. Cseh— E. Istvánovitset al.: Gräberfelder der Gepiden im Theißgebiet II. Monumenta Germanorum Archaeologica Hungariae. Monumenta Gepidica. Budapest 2005.

 • Daim 1987 = F. Daim : Das awarische Gräberfeld von Leobersdorf, Niederösterreich 1–2. Studien zur Archäologie der Awaren 3:1–2. Wien 1987.

  Daim F. , 'Das awarische Gräberfeld von Leobersdorf, Niederösterreich 1–2 ' (1987 ) 3 Studien zur Archäologie der Awaren : 1 -2.

  • Search Google Scholar
 • Daim 2000 = F. Daim : Keszthely-Fenékpuszta. In: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 16. Zweite, völlig neubearb. und stark erw. Aufl. Hrsg. von H. Beck, D. Geuenrich, H. Steuer. Berlin-New York 2000, 468–474.

 • Dani-Szilágyiet al. 2006 = J. Dani— K. A. Szilágyiet al.: Előzetes jelentés a Berettyóújfalu, Nagy Bócs-dűlő lelőhelyen 2004–2005 során végzett megelőző feltárásról (Preliminary report on the excavations preceding investment at the Berettyóújfalu Nagy Bócs-dűlő site). RKM-AIH 2005. Budapest 2006, 5–31.

  Szilágyi K. A. , 'Előzetes jelentés a Berettyóújfalu, Nagy Bócs-dűlő lelőhelyen 2004–2005 során végzett megelőző feltárásról ' (2006 ) 2005 RKM-AIH : 5 -31.

  • Search Google Scholar
 • Dercsényi 1943 = D. Dercsényi : A székesfehérvári királyi bazilika [Die königliche Basilika von Stuhlweißenburg]. Magyarország művészeti emlékei 2. sor.: Egyes műemlékek és emlékcsoportok 1. Budapest 1943.

 • Dixon 1976 = Ph. Dixon : Barbarian Europe. The making of the past. Oxford 1976.

 • Dončeva-Petkova 1990 = Lj. Dončeva-Petkova : Mittelalterliche Tonkessel aus Bulgarien. In: Die Keramik der Saltovo-Majaki Kultur und ihrer Varianten. Hrsg. von Cs. Bálint. VAH 3. Budapest 1990, 101–111.

 • Dumitrašcu 1994 = S. Dumitraşcu : Biharea I. Săpăturile arheologice din anni 1973–1980. Biharea I. Archaeological diggings 1973–1980. Oradea 1994.

 • Erdélyi-Szimonova 1985 = I. Erdélyi— E. Szimonova : Grabung in der Gemarkung von Vásárosnamény. SlA 33 (1985) 373–397.

  Szimonova E. , 'Grabung in der Gemarkung von Vásárosnamény ' (1985 ) 33 SlA : 373 -397.

 • Erdélyi-Szimonova 1993 = I. Erdélyi— E. Szimonova : Falu ásatás (sic!) Panyola határában (Ausgrabung eines Dorfes in der Gemarkung von Panyola). In: Az Alföld a 9. században. Hrsg. von G. Lőrinczy. Szeged 1993, 125–131.

 • Fehér 1954 = G. Fehér : Les fouilles de Zalavár (1951-1953). Rapport préliminaire. ActaArchHung 4 (1954) 201–265.

  Fehér G. , 'Les fouilles de Zalavár (1951-1953). Rapport préliminaire ' (1954 ) 4 ActaArchHung : 201 -265.

  • Search Google Scholar
 • Feld 1987 = I. Feld : Keramika [Keramik]. In: Magyarországi müvészet 1300–1470 körül 1. Hrsg. von E. Marosi. Budapest 1987, 261–272.

 • Feld-Gerelyes 1986 = I. Feld— I. Gerelyes : Hódoltság kori leletegyüttesek az ozorai várkastélyból (Fundkomplexe des Burgschlosses von Ozora aus der Zeit der Türkenherrschaft). CommArchHung 1986, 161–182.

 • Fettich 1937 = N. Fettich : A honfoglaló magyarság fémmüvessüve (Metallkunst der landnehmenden Ungarn) 1. ArchHung 21. Budapest 1937.

 • Fiedler 1988 = U. Fiedler (Rez.): M. Takács: Die arpadenzeitlichen Tonkessel im Karpatenbecken. VAH [1]. Budapest 1986. PZ 63 (1988) 252–253.

 • Fiedler 1992 = U. Fiedler : Studien zu Gräberfeldern des 6. bis 9. Jahrhunderts an der unteren Donau 1–2. Bonn 1992.

 • Fiedler 1994 = U. Fiedler : Zur Datierung der Siedlungen der Awaren und der Ungarn nach der Landnahme. Ein Beitrag zur Zuordnung der Siedlung von Eperjes. ZfA 28 (1994) 307–352.

  Fiedler U. , 'Zur Datierung der Siedlungen der Awaren und der Ungarn nach der Landnahme. Ein Beitrag zur Zuordnung der Siedlung von Eperjes ' (1994 ) 28 ZfA : 307 -352.

  • Search Google Scholar
 • Filipović 1951 = M. S. Filipović : Ženska keramika kod Balkanskih naroda [Frauenkeramik bei den Balkanvölkern]. SAN posebna izdanja 181. Etnografski institut 2. Beograd 1951.

 • Forster 1905–1915 = Gy. Forster (Hrsg.): Magyarország müemlëkei [Die Denkmäler Ungarns] 1–4. Budapest 1905–1915.

 • Fusek 1994 = G. Fusek : Slovensko vo včasnoslovanskom období (Die Slowakei in der frühslawischen Zeit). Nitra 1994.

 • Fülöp 1979 = Gy. Fülöp : VIII–IX. századi településnyomok Rácalmás régi vasútállomásán [Siedlungsspuren des 8.–9. Jahrhunderts am alten Bahnhof von Rácalmás]. AR 17 (1979) 267–274.

  Fülöp Gy. , 'VIII–IX. századi településnyomok Rácalmás régi vasútállomásán ' (1979 ) 17 AR : 267 -274.

  • Search Google Scholar
 • Fülöp 1981 = Gy. Fülöp : Avarkori kemence Káloz-Nagyhörcsökön (Backofen aus der Awarenzeit in Káloz-Nagyhörcsök). AR 19 (1981) 250–258.

  Fülöp Gy. , 'Avarkori kemence Káloz-Nagyhörcsökön ' (1981 ) 19 AR : 250 -258.

 • Fülöp 2003 = A. Fülöp : Veszprém, Veszprémvölgy, apácakolostor. RKM-AIH 2000. Budapest 2003, 229–230.

  Fülöp A. , 'Veszprém, Veszprémvölgy, apácakolostor ' (2003 ) 2000 RKM-AIH : 229 -230.

 • Fülöp-Koppány 2003 = A. Fülöp— T. Koppány : Veszprém, Veszprémvölgyi apácakolostor. RKM-AIH 2001. Budapest 2003, 235.

  Koppány T. , 'Veszprém, Veszprémvölgyi apácakolostor ' (2003 ) 2001 RKM-AIH : 235 -.

 • Fülöp-Koppány 2004 = A. Fülöp— T. Koppány : Veszprém, Veszprémvölgyi apácakolostor. RKM-AIH 2002. Budapest 2004, 291–292.

  Koppány T. , 'Veszprém, Veszprémvölgyi apácakolostor ' (2004 ) 2002 RKM-AIH : 291 -292.

 • Gallina-Molnár 2004 = Zs. Gallina— I. Molnár : Épületek és szerkezeti elemeik egy késö árpád-kori településen (Kiskunfélegyháza-Amler bánya, déli összekötö híd) (Gebäude und ihre Konstruktionselemente in einer spätarpadenzeitlichen Siedlung. Kiskunfélegyháza-Amler Grube, südliche Verbindungsbrücke). MFMé-StudArch 10 (2004) 525–542.

  Molnár I. , 'Épületek és szerkezeti elemeik egy késö árpád-kori településen (Kiskunfélegyháza-Amler bánya, déli összekötö híd) ' (2004 ) 10 MFMé-StudArch : 525 -542.

  • Search Google Scholar
 • Garam 1981 = É. Garam : 8–9. zázadi telepnyomok Tiszafüred határában (Siedlungsspur aus dem 8.–9. Jahrhundert in der Gemarkung von Tiszafüred). CommArchHung 1981, 137–147.

 • Gerelyes 2003 = I. Gerelyes : balkáni-délszláv kerámia [balkanisch-südslawische Keramik]. In: Magyar müvelödéstörténeti lexikon, Bd. I. Hrsg. von P. Köszeghy. Budapest 2003, 32.

 • Gergely 2005 = B. Gergely : Árpád-kori házak Székely határában (Houses from the árpádian Period at Székely). RKM-AIH 2004. Budapest 2005, 25–36.

  Gergely B. , 'Árpád-kori házak Székely határában ' (2005 ) 2004 RKM-AIH : 25 -36.

 • Gerö 1978 = Gy. Gerö : Türkische Keramik in Ungarn. In: Fifth International Congress of Turkish Art, Budapest 1975. Hrsg. von G. Fehér. Budapest 1978, 347–362.

 • Gerö 1985 = Gy. Gerö : Die Frage der Keramik und des Ethnikums im türkischen Fundmaterial von Ungarn. In: Urgeschichte — Römerzeit — Mittelalter. Materialien zur Archäologie und Landeskunde des Burgenlandes 2. Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland 71. Eisenstadt 1985, 195–200.

 • Habovśtiak 1966 = A. Habovštiak : K otázke datovania hradiska v Bíňi (Zur Frage der Datierung der Wallanlage von Bíňa). SlA 14 (1966) 439–486.

  Habovštiak A. , 'K otázke datovania hradiska v Bíňi ' (1966 ) 14 SlA : 439 -486.

 • Hajnal 2005 = Zs. Hajnal : Késö antik jellegü kerámia a Kölked-feketekapui avar kori telepröl (Keramik spätantiken Charakters der awarenzeitlichen Siedlung Kölked-Feketekapu). CommArchHung 2005, 437–480.

 • Hampel 1905 = J. Hampel : Alterthümer des frühen Mittelalters in Ungarn 1–3. Braunschweig 1905.

 • Hampel 1907 = J. Hampel : Újabb tanulmányok a honfoglalási kor emlëkeiröl [Neuere Studien über die landnahmezeitlichen Denkmäler]. Budapest 1907.

 • Henning 2004 = J. Henning : Mecklenburg-Vorpommern und die Dendrochronologie zur slawischen Besiedlungsgeschichte Ostmitteleuropas — „Verwicklungen“ und „Verwirrungen“. In: Zborník na počes? Dariny Bialkeovej. Hrsg. von G. Fusek. Nitra 2004, 129–135.

 • Henszlmann 1876 = I. Henszlmann : Magyarország ó-keresztyén, román, átmeneti stylü müemlëkeinek rövid ismertetése [Kurze Darstellung der altchristlichen, romanischen, gotischen und im übergangsstil gebauten Denkmäler Ungarns]. Budapest 1876.

 • Herold 2004 = H. Herold : Die frühmittelalterliche Siedlung von Örménykút 54. VAH 14. Budapest 2004.

 • Holl 1955 = I. Holl : Külföldi kerámia Magyarországon, XIII–XVI. század (Ausländische Keramikfunde des XIII.–XVI. Jahrhunderts in Ungarn). BudRég 16 (1955) 147–197.

  Holl I. , 'Külföldi kerámia Magyarországon, XIII–XVI. század ' (1955 ) 16 BudRég : 147 -197.

  • Search Google Scholar
 • Holl 1956 = I. Holl : Adatok a középkori magyar fazekasság munkamódszereihez (Beiträge zu den Arbeitsmethoden der ungarischen Töpferei des Mittelalters). BudRég 17 (1956) 177–196.

  Holl I. , 'Adatok a középkori magyar fazekasság munkamódszereihez ' (1956 ) 17 BudRég : 177 -196.

  • Search Google Scholar
 • Holl 1958 = I. Holl : Középkori kályhacsempék Magyarországon (Mittelalterliche Ofenkacheln in Ungarn). BudRég 18 (1958) 211–300.

  Holl I. , 'Középkori kályhacsempék Magyarországon ' (1958 ) 18 BudRég : 211 -300.

 • Holl 1963 = I. Holl : Középkori cserépedények a budai várpalotából (XIII–XV. század) (Mittelalterliche Keramik aus dem Burgpalast von Buda, 13.–15. Jahrhundert). BudRég 20 (1963) 335–394.

  Holl I. , 'Középkori cserépedények a budai várpalotából (XIII–XV. század) ' (1963 ) 20 BudRég : 335 -394.

  • Search Google Scholar
 • Holl 1966 = I. Holl : Mittelalterliche Funde aus einem Brunnen von Buda. StudArch 4. Budapest 1966.

 • Holl 1967 = I. Holl : Sopron középkori városfalai. Jelentés az 1961–64. évi ásatásokról (Les murs d’enceinte médiévaux de Sopron). Archért 94 (1967) 155–183.

  Holl I. , 'Sopron középkori városfalai. Jelentés az 1961–64. évi ásatásokról ' (1967 ) 94 Archért : 155 -183.

  • Search Google Scholar
 • Holl 1968 = I. Holl : Sopron középkori városfalai II (Les murs médiévaux de l’enceinte de Sopron II). Archért 95 (1968) 188–205.

  Holl I. , 'Sopron középkori városfalai II ' (1968 ) 95 Archért : 188 -205.

 • Holl 1971 = I. Holl : Sopron középkori városfalai III (Les murs médiévaux de l’enceinte de Sopron III). Archért 98 (1971) 24–44.

  Holl I. , 'Sopron középkori városfalai III ' (1971 ) 98 Archért : 24 -44.

 • Holl 1973 = I. Holl : Sopron középkori városfalai IV (Les murs médiévaux de l’enceinte de Sopron IV). Archért 100 (1973) 180–207.

  Holl I. , 'Sopron középkori városfalai IV ' (1973 ) 100 Archért : 180 -207.

 • Holl 1987 = I. Holl : A középkori Szentmihály falu ásatása I. Az 1. ház és kályhája (Ausgrabung des mittelalterlichen Dorfes Szentmihály I. Das Haus 1 und sein Ofen). ZalaiMúz 1 (1987) 116–167.

  Holl I. , 'A középkori Szentmihály falu ásatása I. Az 1. ház és kályhája ' (1987 ) 1 ZalaiMúz : 116 -167.

  • Search Google Scholar
 • Holl 1990 = I. Holl : A középkori Szentmihály falu ásatása II (Ausgrabung des mittelalterlichen Dorfes Szentmihály II. Die Zeugnisse der schriftlichen Quellen der Häuser und des Dorfbildes). ZalaiMúz 2 (1990) 189–207.

  Holl I. , 'A középkori Szentmihály falu ásatása II ' (1990 ) 2 ZalaiMúz : 189 -207.

 • Holl 2002 = I. Holl : Középkori kályhacsempék Magyarországon X (Mittelalterliche Ofenkacheln in Ungarn X). BudRég 35 (2002) 381–401.

  Holl I. , 'Középkori kályhacsempék Magyarországon X ' (2002 ) 35 BudRég : 381 -401.

 • Holl 2005 = I. Holl : Fundkomplexe des 15.–17. Jahrhunderts aus dem Burgpalast von Buda. VAH 17. Budapest 2005.

 • Holl 2006 = I. Holl : Külföldi kerámia Magyarországon III (14–17. század) (Ausländische Keramikfunde in Ungarn III, 14.–17. Jh.). BudRég 40 (2006) 253–294.

  Holl I. , 'Külföldi kerámia Magyarországon III (14–17. század) ' (2006 ) 40 BudRég : 253 -294.

  • Search Google Scholar
 • Holl-Parádi 1982 = I. Holl— N. Parádi : Das mittelalterliche Dorf Sarvaly. FontArchHung. Budapest 1982.

 • Horváth-H. Simon 2001 = L. A. Horváth— K. H. Simon : Zalalövö, Vasútállomás. RégFüz I:51. Magyar Nemzeti Múzeum [1997], 84–85.

 • Ilon 1996 = G. Ilon : Újabb régészeti adatok Pápa középkori történetéhez (Neuere archäologische Daten zur Geschichte des mittelalterlichen Pápa). Pápai Múzeumi Értesítö 6 (1996) 297–316.

  Ilon G. , 'Újabb régészeti adatok Pápa középkori történetéhez ' (1996 ) 6 Pápai Múzeumi Értesítö : 297 -316.

  • Search Google Scholar
 • Irás Melis 1992 = K. Irás Melis : Kerekegyháza középkori falu Budapest határában (Kerekegyháza, village médiéval à la limite de Budapest). In: Régészeti kutatások az M0 autópálya nyomvonalán II. Hrsg. von P. Havassy— L. Selmeczi. BTM mühely 6. Budapest 1992, II. 71–173.

 • Istvánovits 2003 = E. Istvánovits : A Rétköz honfoglalás-kori és árpád-kori emlékanyaga (Das landnahme- und arpadenzeitliche Nachlassmaterial des Rétköz). Régészeti gyüjtemények Nyíregyházán 2. Magyarország honfoglalás és korai árpád-kori sírleletei 4. Nyíregyháza 2003.

 • Kiss 1996 = A. Kiss : Das awarenzeitlich gepidische Gräberfeld von Kölked-Feketekapu A. Studien zur Archäologie der Awaren 5. Innsbruck 1996.

 • Kovalovszki 1969 = J. Kovalovszki : Ásatások Csepelyen (Ausgrabungen in Csepely). VMMK 8 (1969) 235–252.

  Kovalovszki J. , 'Ásatások Csepelyen ' (1969 ) 8 VMMK : 235 -252.

 • Kovalovszki 1975 = J. Kovalovszki : Elözetes jelentés a dobozi árpád-kori falufeltárásról 1962–1974 (Vorbericht über die Ausgrabung des árpádenzeitlichen Dorfes Doboz). Archért 102 (1975) 204–222.

  Kovalovszki J. , 'Elözetes jelentés a dobozi árpád-kori falufeltárásról 1962–1974 ' (1975 ) 102 Archért : 204 -222.

  • Search Google Scholar
 • Kovalovszki 1980 = J. Kovalovszki : Településásatások Tiszaeszlár-Bashalmon (Bronzkor, III–IV., XI–XII. század) (Siedlungsgrabungen in Tiszaeszlár-Bashalom. Bronzezeit, 3.–4. und 11.–13. Jahrhundert). FontArchHung. Budapest 1980.

 • Kovalovszki 1994–1995 = J. Kovalovszki : Bronzeschmelzofen und Gießerei aus der Arpadenzeit (Visegrád, Feldebrö). CommArchHung 1994–1995, 225–236.

 • Kovrig 1963 = I. Kovrig : Das awarenzeitliche Gräberfeld von Alattyán. ArchHung 40. Budapest 1963.

 • Köhegyi-Vörös 1992 = M. Köhegyi— G. Vörös : 3–4. századi temetö és 4-5. századi település Szeged-Algyön (Friedhof aus dem 3. und 4. Jh. und Siedlung aus dem 4. und 5. Jh. in Szeged-Algyö). MFMÉ 1989–1990/1 (1992) 63–116.

  Vörös G. , '3–4. századi temetö és 4-5. századi település Szeged-Algyön ' (1992 ) 1989–1990/ MFMÉ : 63 -116.

  • Search Google Scholar
 • Kristó 1995a = Gy. Kristó : A magyar állam megszületése [Die Geburt des ungarischen Staates]. Szegedi középkortörténeti könyvtär 8. Szeged 1995.

 • Kristó 1995b = Gy. Kristó : A honfoglaló magyarok életmódjáról (írott források alapján) [über die Lebensweise der landnehmenden Ungarn (auf Grund der schriftlichen Quellen)]. Századok 129 (1995) 3–62.

  Kristó Gy. , 'A honfoglaló magyarok életmódjáról (írott források alapján) ' (1995 ) 129 Századok : 3 -62.

  • Search Google Scholar
 • Kürti 2007 = B. Kürti : Kiszombor X–XI. századi lelöhelyeiröl [Über die Fundorte des 10.–11. Jahrhunderts von Kiszombor]. MKCsM 2006. Szeged 2007, 103–120.

  Kürti B. , 'Kiszombor X–XI. századi lelöhelyeiröl ' (2007 ) 2006 MKCsM : 103 -120.

 • Kvassay 2003 = J. Kvassay : Árpád-kori leletek Nagykanizsa-Billa lelőhelyen (Egy különleges tárgytípus: az agyaggolyók Zala megyei lelőhelyei) (Funde aus der Arpadenzeit auf dem Fundort Nagykanizsa-Billa. Ein besonderer Gegenstandstyp: Tonkugeln — Fundorte im Komitat Zala). ZalaiMúz 12 (2003) 143–153.

  Kvassay J. , 'Árpád-kori leletek Nagykanizsa-Billa lelőhelyen ' (2003 ) 12 ZalaiMúz : 143 -153.

  • Search Google Scholar
 • Kvassay-Kiss-Bondár 2004 = J. Kvassay— V. Kiss— M. Bondár : Őskori és középkori település emlékei Zalaegerszeg-Ságod-Bekeháza lelőhelyen (Prähistorische und mittelalterliche Siedlungsreste von Zalaegerszeg-Ságod-Bekeháza). ZalaiMúz 13 (2004) 119–175.

  Bondár M. , 'Őskori és középkori település emlékei Zalaegerszeg-Ságod-Bekeháza lelőhelyen ' (2004 ) 13 ZalaiMúz : 119 -175.

  • Search Google Scholar
 • Kvassay-Straub 2007 = J. Kvassay— P. Straub : Nagyrécse, Barátka-dűlő. RKM-AIH 2006. Budapest 2007, 238–242.

  Straub P. , 'Nagyrécse, Barátka-dűlő ' (2007 ) 2006 RKM-AIH : 238 -242.

 • Langó 2007 = P. Langó : Amit a föld elrejt... A 10. századi magyarság anyagi kultúrájának régészeti kutatása a Kárpát-medencében [Mit Erde bedeckt... Archäologische Untersuchung der materiellen Kultur der Ungarn des 10. Jahrhunderts im Karpatenbecken]. Budapest 2007.

 • Laszlovszky 1991 = J. Laszlovszky : Árpád-kori és későközépkori objektumok [Árpádenzeitliche und spätmittelalterliche Siedlungsobjekte]. In: Régészeti ásatások Tiszafüred-Morotvaparton. Hrsg. von L. Tálas— L. Madaras. Szolnok Megyei Múzeumi Adattár 32. Szolnok 1991, 317–384.

 • Lázár 1998 = S. Lázár : Kora Árpád-kori település Esztergom-Szentgyörgymezőn (Frühárpádenzeitliche Siedlungsgrabung in Esztergom-Szentgyörgymező). Opuscula Hungarica 1. Budapest 1998.

 • Lovász 1993 = E. Lovász : Császárkori telep feltárása Tiszaladányban (Die Erschließung einer kaiserzeitlichen Siedlung in Tiszaladány). HOMé 30–31/2 (1993) 59–88.

  Lovász E. , 'Császárkori telep feltárása Tiszaladányban ' (1993 ) 30–31/ HOMé : 59 -88.

  • Search Google Scholar
 • Madaras 1991 = L. Madaras : Az avar falu [Das awarische Dorf]. In: Régészeti ásatások Tiszafüred-Morotvaparton. Hrsg. von L. Tálas— L. Madaras. Szolnok Megyei Múzeumi Adattár 32. Szolnok 1991, 227–316.

 • Marosi 1983 = E. Marosi : Preromanika [Präromanik]. In: N. Aradi— R. Feuer Tóth et al.: A művészet története Magyarországon, a honfoglalástól napjainkig. Budapest 1983, 13–20.

 • Marosi 1984 = E. Marosi : Die Anfänge der Gotik in Ungarn. Esztergom in der Kunst des 12.–13. Jahrhunderts. Budapest 1984.

 • Marosi-Gyürky-Czeglédi 1982–1983 = E. Marosi— K. H. Gyürky— I. Czeglédi : Keramika (Keramik). In: Művészet I. Lajos király korában 1342–1382. [Ausstellungskatalog.] Hrsg. von E. Marosi— M. Tóth— L. Varga. Budapest 1982–1983, 361–371, 398–399.

 • Méri 1952 = I. Méri : Beszámoló a Tiszalök-rázompusztai és Túrkeve-mórici ásatások eredményeiről I (Otčet o raskopkah v Tissalëk-Razompusta). Archért 79 (1952) 49–67.

  Méri I. , 'Beszámoló a Tiszalök-rázompusztai és Túrkeve-mórici ásatások eredményeiről I ' (1952 ) 79 Archért : 49 -67.

  • Search Google Scholar
 • Méri 1954 = I. Méri : Beszámoló a Tiszalök-rázompusztai és Túrkeve-mórici ásatások eredményeiről II c, (Otčet o raskopkah v Tissalëk-Razompusta i Turkeve-Moric II). Archért 81 (1954) 138–154.

  Méri I. , 'Beszámoló a Tiszalök-rázompusztai és Túrkeve-mórici ásatások eredményeiről II c ' (1954 ) 81 Archért : 138 -154.

  • Search Google Scholar
 • Méri 1964 = I. Méri : Árpád-kori népi építészetünk feltárt emlékei Orosháza határában (Bericht über die Ausgrabungen in Kardoskút). RégFüz II:12. Budapest 1964.

 • Méri-Kovalovszki 2000 = I. Méri— J. Kovalovszki : Egy Árpád-kori magyar falu leletmentő ásatása, Tiszalök-Rázom, 1950–53 (Die Fundrettungsgrabung eines ungarischen Dorfes aus der Arpadenzeit, Tiszalök-Rázom, 1950–1953). Hrsg. von J. Kovalovszki. Opuscula Hungarica 2. Budapest 2000.

 • Mesterházy 1975 = K. Mesterházy : Régészeti adatok Hajdú-Bihar megye IX–XIII. századi településtörténetéhez II (Archäologische Angaben zur Siedlungsgeschichte des Komitats Hajdú-Bihar in den 9.–13. Jahrhunderten II). DMé 1974 (1975) 211–266.

  Mesterházy K. , 'Régészeti adatok Hajdú-Bihar megye IX–XIII. századi településtörténetéhez II ' (1975 ) 1974 DMé : 211 -266.

  • Search Google Scholar
 • Mesterházy 1983 = K. Mesterházy : Településásatás Veresegyház-Ivacson (Siedlungsgrabung in Veresegyház-Ivacs). CommArchHung 1983, 133–161.

 • Mesterházy-Horváth 1983 = K. Mesterházy— L. Horváth : Településtörténeti kutatások Veresegyház határában (Siedlungsgeschichtliche Forschungen in der Gemarkung von Veresegyház). Archért 110 (1983) 112–123.

  Horváth L. , 'Településtörténeti kutatások Veresegyház határában ' (1983 ) 110 Archért : 112 -123.

  • Search Google Scholar
 • Mészáros 1967 = Gy. Mészáros : Árpád-kori és későközépkori telepmaradványok Szekszárdon (Siedlungsreste aus der Árpádenzeit und dem Spätmittelalter in Szekszárd). Archért 94 (1967) 87–94.

  Mészáros Gy. , 'Árpád-kori és későközépkori telepmaradványok Szekszárdon ' (1967 ) 94 Archért : 87 -94.

  • Search Google Scholar
 • B. Nagy 1984 = K. B. Nagy : Az avar kaganátus [Der Awarische Khaganat]. In: Hódmezővárhely története I. A legkorábbi időktől a polgári forradalomig. Hrsg. von I. Nagy. Hódmezővásárhely 1984, 229–256.

 • T. Németh-Takács 2003 = G. T. Németh— M. Takács : Urzeitliche und mittelalterliche Brunnen bei Lébény. Antaeus 26 (2003) 97–139.

  Takács M. , 'Urzeitliche und mittelalterliche Brunnen bei Lébény ' (2003 ) 26 Antaeus : 97 -139.

  • Search Google Scholar
 • Nováki-Sándorfi-Miklós 1979 = Gy. Nováki— Gy. Sándorfi— Zs. Miklós : A Börzsöny hegység őskori és középkori várai (Vorgeschichtliche und mittelalterliche Burgen im Börzsöny-Gebirge). FontArchHung. Budapest 1979.

 • Oravecz 2007 = H. Oravecz : Tiszabő-Galamb-dűlő. RKM-AIH 2006. Budapest 2007, 297–298.

  Oravecz H. , 'Tiszabő-Galamb-dűlő ' (2007 ) 2006 RKM-AIH : 297 -298.

 • Ormós 1859 = Zs. Ormós : Adatok a művészet történetéhez [Angaben zur Geschichte der Kunst]. Pest 1859.

 • Ottományi 2002 = K. Ottományi : Páty, Malom-dűlő (MRT 7, 13/9. lelőhely). RKM-AIH 1999. Budapest 2002, 234–236.

  Ottományi K. , 'Páty, Malom-dűlő ' (2002 ) 1999 RKM-AIH : 234 -236.

 • Pálóczi-Horváth 1996 = Pálóczi Horváth : Nomád népek a kelet-európai steppén és a középkori Magyarországon [Nomadenvölker an der osteuropäischen Steppe und im Mittelalterlichen Ungarn]. In: Zúduló sasok. Új honfoglalók — besenyők, kunok, jászok — a középkori Alföldön és a Mezőföldön. Gyulai katalógusok 2. Gyula 1996, 7–36.

 • Pap 2006 = I. K. Pap : Kerámiastatisztika — Kísérlet nagy mennyiségű leletanyag feldolgozására [Keramikstatistik. Ein Versuch der Verarbeitung einer großen Fundmenge]. In: „Hadak útján...“; 15. Hrsg. von J. László— R. Schmidtmayer. Tatabánya 2006, 203–226.

 • Parádi 1955 = N. Parádi : A balatonfenyvesi agyagpalack (La bouteille d’argile de Balatonfenyves). FolArch 7 (1955) 141–147.

  Parádi N. , 'A balatonfenyvesi agyagpalack ' (1955 ) 7 FolArch : 141 -147.

 • Parádi 1963 = N. Parádi : Magyarországi pénzleletes középkori cserépedények (Münzfunde hortende mittelalterliche Gefäße in Ungarn). Archért 90 (1963) 205–251.

  Parádi N. , 'Magyarországi pénzleletes középkori cserépedények ' (1963 ) 90 Archért : 205 -251.

  • Search Google Scholar
 • Parádi 1967 = N. Parádi : A Hács-béndekpusztai Árpád-kori edényégető kemence (Le four de potier de l’époque Arpadienne de Hács-Béndekpuszta). Archért 94 (1967) 20–36.

  Parádi N. , 'A Hács-béndekpusztai Árpád-kori edényégető kemence ' (1967 ) 94 Archért : 20 -36.

  • Search Google Scholar
 • Párducz 1935 = M. Párducz : Adatok az Alföld rómaikori kerámiájához (Angaben zur Keramik des Alföld aus der Römerzeit). Dolgozatok 11 (1935) 175–203.

  Párducz M. , 'Adatok az Alföld rómaikori kerámiájához ' (1935 ) 11 Dolgozatok : 175 -203.

  • Search Google Scholar
 • Párducz 1949 = M. Párducz : Népvándorláskori ház Mohácson (Dom v. g. Mohač iz vremen pereselenija narodov). Archért 76 (1949) 85–90.

  Párducz M. , 'Népvándorláskori ház Mohácson ' (1949 ) 76 Archért : 85 -90.

 • Pauler 1899 = GY. Pauler : A magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt [Die Geschichte der ungarischen Nation unter den Königen der Árpádendynastie] I. Budapest 1899. [Reprint: Budapest 1984.]

 • Pintye 2006 = G. Pintye : Nyíregyháza-Rozsrétszőlő, Szelkó-dűlő II. RKM-AIH 2005. Budapest 2006, 292–293.

  Pintye G. , 'Nyíregyháza-Rozsrétszőlő, Szelkó-dűlő II ' (2006 ) 2005 RKM-AIH : 292 -293.

  • Search Google Scholar
 • Poleski-Krąpiec 1999 = J. Poleski— M. Krąpiec : Das frühmittelalterliche Kleinpolen im Lichte neuer dendrochronologischer Datierungen. In: Probleme der mitteleuropäischen Dendrochronologie und naturwissenschaftliche Beitröge zur Talaue der March. Hrsg. von L. Poláček— J. Dvorská. Internationale Tagungen in Milkulčice 5. Brno 1999, 85–95.

 • Révész 1996 = L. R. (= L. Révész : Ladánybene-Benepuszta. In: The Ancient Hungarians. Exhibition catalogue. Hrsg. von I. Fodor. Budapest 1996, 338–340.

 • Ringer 2006 = I. Ringer : Kora Árpád-kori településrészlet Tiszatarján-Naba-ér parton (Siedlungsteil aus der Árpádenzeit am Tiszatarján-Naba Back (sic!), Ufer). DMé 2005 (2006) 193–216.

 • Rózsa 2000 = Z. Rózsa : Késő szarmata teleprészlet Orosháza északi határában (Spőtsarmatisches Siedlungsteil in der nördlichen Gemarkung von Orosháza). In: Hadak útján 10. A népvándorlás kor fiatal kutatóinak konferenzciája. Hrsg. von L. Benda— G. Lőrinczy— Cs. Szalontai. Szeged 2000, 79–124.

 • Rózsa 2002 = Z. Rózsa : Avar kori teleprészlet Kardoskúton (Avar settlement in Kardoskút). BMMK 23 (2002) 115–143.

  Rózsa Z. , 'Avar kori teleprészlet Kardoskúton ' (2002 ) 23 BMMK : 115 -143.

 • Ruttkay 1992 = M. Ruttkay : Sídlisko z 10–12. stor. v Sl’ažanoch, okres Nitra (Siedlung aus dem 10.–12. Jahrhundert in Slažany, Bez. Nitra). AR 44 (1992) 593–608.

  Ruttkay M. , 'Sídlisko z 10–12. stor. v Sl’ažanoch, okres Nitra ' (1992 ) 44 AR : 593 -608.

  • Search Google Scholar
 • Sabján-Takács 2002 = T. Sabján— M. Takács : A ménfőcsanaki 147. objektum — feltárás, rekonstrukció, értelmezés (Das Objekt 147. von Ménfőcsanak-Szeles-Flur. Beschreibung, Rekonstruierung und Interpretation). In: Központok és falvak a honfoglalás-és Árpád-kori Magyarországon. Hrsg. von J. Cseh. Tatabánya 2002, 95–119.

 • Siegmund 1999 = F. Siegmund : Merowingerzeit am Niederrhein. Die frühmittelalterlichen Funde aus dem Regierungsbezirk Düsseldorf und dem Kreis Heinsberg. Köln 1999.

 • Simonyi 1998 = E. Simonyi : Előzetes jelentés a Felsőzsolca-Várdombon folyó feltárásról (Preliminary report on the excavations at Felsőzsolca-Várdomb). In: „Együtt a Kárpát-medencében.“ A népvándorláskor fiatal kutatóinak VII. összejövetele. Hrsg. von M. Kiss— I. Lengvári. Pécs 1998, 221–247.

 • Simonyi 2001 = E. Simonyi : Kora Árpád-kori településrészlet Mezőkeresztes-Cethalomról. Újabb adatok az északkelet-magyarországi Árpád-kori kerámia keltezéséhez és az ú. n. fabéléses lakóházakról [Teil einer frühárpádenzeitlichen Siedlung in Mezőkeresztes-Cethalom. Neue Angaben über die Datierung der árpádenzeitlichen Keramik in Nordwestungarn sowie über die Wohnhäuser mit sog. Holzbedeckung]. In: WMMK 23. „Hadak útján“. (Konferenzband.) Hrsg. von A. Gaál. Szekszárd 2001, 359–390.

 • Simonyi 2003a = E. Simonyi : Előzetes jelentés a Felsőzsolca-várdombi ásatásról (1992–2001) (Report on the excavations at Felsőzsolca-Várdomb, 1992–2001). HOMé 42 (2003) 109–133.

  Simonyi E. , 'Előzetes jelentés a Felsőzsolca-várdombi ásatásról (1992–2001) ' (2003 ) 42 HOMé : 109 -133.

  • Search Google Scholar
 • Simonyi 2003b = E. Simonyi : Beszámoló az M0 autóút Gyál 3. és Gyál 10. lelőhelyen feltárt Árpád-kori lakóházakról (Account on the Arpadian Age dwelling houses explored in Gyál 3 and Gyál 10 along motorway M0). BMMK 24-25 (2003) 355–356.

  Simonyi E. , 'Beszámoló az M0 autóút Gyál 3. és Gyál 10. lelőhelyen feltárt Árpád-kori lakóházakról ' (2003 ) 24-25 BMMK : 355 -356.

  • Search Google Scholar
 • Skriba-Sófalvi 2004 = P. Skriba— A. Sófalvi : Langobard település Balatonlelle határában (Eine Langobardensiedlung in der Gemarkung von Balatonlelle). Archért 129 (2004) 121–163.

  Sófalvi A. , 'Langobard település Balatonlelle határában ' (2004 ) 129 Archért : 121 -163.

  • Search Google Scholar
 • Cs. Sós 1961 = Á. Cs. Sós : Das frühmittelalterliche Gräberfeld von Keszthely-Fenékpuszta. ActaArchHung 13 (1961) 247–305.

  Sós Á. Cs. Cs. , 'Das frühmittelalterliche Gräberfeld von Keszthely-Fenékpuszta ' (1961 ) 13 ActaArchHung : 247 -305.

  • Search Google Scholar
 • Cs. Sós 1963 = Á. Cs. Sós : Die Ausgrabungen Géza Fehérs in Zalavár. ArchHung 41. Budapest 1963.

 • C. Sós 1970 = Á. Cs. Sós : Frühmittelalterliche slawische Siedlungsreste im Zagyvatal. SlA 18 (1970) 97–112.

  Sós Á. Cs. Cs. , 'Frühmittelalterliche slawische Siedlungsreste im Zagyvatal ' (1970 ) 18 SlA : 97 -112.

  • Search Google Scholar
 • Cs. Sós 1984 = Á. Cs. Sós : Zalavár-Kövecses. Ausgrabungen 1976–78. Anhang: I. Vörös: Knochenfunde. RégFüz II:24. Budapest 1984.

  Sós Á. Cs. Cs. , '', in RégFüz , (1984 ) -.

 • Stadler-Herold 2003 = P. Stadler— H. Herold : Drei awarenzeitliche Brunnen und sonstige Siedlungsgruben von Brunn am Gebirge, Flur Wolfholz (Bezirk Mödling, NÖ) und die Fundkeramik. Antaeus 26 (2003) 179–186.

  Herold H. , 'Drei awarenzeitliche Brunnen und sonstige Siedlungsgruben von Brunn am Gebirge, Flur Wolfholz (Bezirk Mödling, NÖ) und die Fundkeramik ' (2003 ) 26 Antaeus : 179 -186.

  • Search Google Scholar
 • Steuer 1977 = H. Steuer : Bemerkungen zur Chronologie der Merowingerzeit. Studien zur Sachsenforschung 1 (1977) 379–402.

  Steuer H. , 'Bemerkungen zur Chronologie der Merowingerzeit ' (1977 ) 1 Studien zur Sachsenforschung : 379 -402.

  • Search Google Scholar
 • Straub-Tokai 2007 = P. Straub— M. Z. Tokai : Karoling-kori temető Nagykanizsa-Palinban (A cemetery from the Carolingian Period at Nagykanizsa-Palin). RKM-AIH 2006. Budapest 2007, 79–87.

 • Szabó 1938 = K. Szabó : Az alföldi magyar nép művelődéstörténeti emlékei (Kulturgeschichtliche Denkmäler der Ungarischen Tiefebene). Bibliotheca Humanitatis Historiae 3. Budapest 1938.

 • Szabó 1975 = J. Gy. Szabó : Árpád-kori falu és temetője Sarud határában II. A település (Poselenie i mogil’nik ėpohi Arpadov v okrestnostjah derevni Šarud II). EMÉ 13 (1975) 19–68.

  Szabó J. Gy. , 'Árpád-kori falu és temetője Sarud határában II. A település ' (1975 ) 13 EMÉ : 19 -68.

  • Search Google Scholar
 • Szabó 1978 = J. J. Szabó : Népvándorláskori teleprészlet és árpád-kori telepnyomok Battonya határában (Völkerwanderungszeitlicher Siedlungsteil und arpadenzeitliche Siedlungsspuren in der Nähe von Battonya). BMMK 5 (1978) 61–84.

  Szabó J. J. , 'Népvándorláskori teleprészlet és árpád-kori telepnyomok Battonya határában ' (1978 ) 5 BMMK : 61 -84.

  • Search Google Scholar
 • Szabó-Vörös 1999 = J. J. Szabó— I. Vörös : Gepida lelőhelyek Battonya határában (Gepidische Fundorte in der Gemarkung von Battonya). Archért 106 (1979) 219–222.

  Vörös I. , 'Gepida lelőhelyek Battonya határában ' (1979 ) 106 Archért : 219 -222.

 • Szatmári 1998 = I. Szatmári : Orosháza, Gádorosi út, Nyíri-dűlő. RKM-AIH 1998, 159.

 • B. Szatmári 1982–1983 = S. B. Szatmári : Avar temető- és telepásatás Tatabánya-Alsógalla mellett [Awarische Gräberfeld- und Siedlungsgrabung in der Umgebung von Tatabánya-Alsógalla]. SZMMÉ 1982–1983, 67–80.

 • Szebeni 2003 = A. Szebeni : Ein mittelalterlicher Brunnen auf dem Budaer Szent György tér. Antaeus 20 (2003) 321–341.

  Szebeni A. , 'Ein mittelalterlicher Brunnen auf dem Budaer Szent György tér ' (2003 ) 20 Antaeus : 321 -341.

  • Search Google Scholar
 • Szőke 1980 = B. M. Szőke : Zur awarenzeitlichen Siedlungsgeschichte des Körös-Gebietes in Südost-Ungarn. ActaArchHung 32 (1980) 181–203.

  Szőke B. M. , 'Zur awarenzeitlichen Siedlungsgeschichte des Körös-Gebietes in Südost-Ungarn ' (1980 ) 32 ActaArchHung : 181 -203.

  • Search Google Scholar
 • Szőke 1992a = B. M. Szőke : Das karolingerzeitliche Gräberfeld von Sárvár-Végh malom. CommArchHung 1992, 125–158.

 • Szőke 1992b = B. M. Szőke : Karolingerzeitliche Gräberfelder I–II von Garabonc-ófalu. In: Die Karolingerzeit im Unteren Zalatal. Gräberfelder und Siedlungsreste von Garabonc I–II und Zalaszabar-Dezsősziget. Hrsg. von L. Török. Antaeus 21 (1992) 41–203.

 • Szőke 1992c = B. M. Szőke : Die Beziehungen zwischen dem oberen Donautal und Westungarn in der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts (Frauentrachtzubehör und Schmuck). In: Awarenforschungen II. Hrsg. von F. Daim. Wien 1992, 841–968.

 • Szőke 2001a = B. M. Szőke : Das archäologische Bild der Slawen in Westungarn. In: Slowenien und die Nachbarländer zwischen Antike und karolingischer Epoche. Anfänge der slowenischen Ethnogenese I. Ljubljana 2001, 477–505.

 • Szőke 2001b = B. M. Szőke : Egy avar kori indavirág (Eine awarenzeitliche Rankenblume). ZalaiMúz 10 (2001) 103–140.

  Szőke B. M. , 'Egy avar kori indavirág ' (2001 ) 10 ZalaiMúz : 103 -140.

 • Takács 1993 = M. Takács : A kisalföldi árpád-kori cserépbográcsok pontosabb időrendje (Egy kísérlet a leletanyag rendszerezésére) (Die präzisere Chronologie der árpádenzeitlichen Tonkessel der Kleinen Tiefebene. Versuch einer Systematisierung des Fundmaterials). HOMÉ 30–31/2 (1993) 447–479.

  Takács M. , 'A kisalföldi árpád-kori cserépbográcsok pontosabb időrendje ' (1993 ) 30–31/ HOMÉ : 447 -479.

  • Search Google Scholar
 • Takács 1996 = M. Takács : Formschatz und exaktere Chronologie der Tongefäße des 10.–14. Jahrhunderts der Kleinen Tiefebene. ActaArchHung 48 (1996) 135–195.

  Takács M. , 'Formschatz und exaktere Chronologie der Tongefäße des 10.–14. Jahrhunderts der Kleinen Tiefebene ' (1996 ) 48 ActaArchHung : 135 -195.

  • Search Google Scholar
 • Takács 2000 = M. Takács : Ungarn als südlicher Nachbar von Polen an der Wende des 1. und 2. Jahrtausends. Die Lebensform der Ungarn im Spiegel der schriftlichen und archäologischen Quellen. In: The Neighbours of Poland in the 10 th Century. Hrsg. von P. Urbanczyk. Warsaw 2000, 157–191.

 • Takács 2002 = M. Takács : A Lébény-Kaszás-dombi 373-as objektum kerámiája (Die Keramik des Siedlungsobjektes Nr. 373 von Lébény-Kaszás-domb). In: Zgodnji Slovani — Die frühen Slawen. Zgodnjosrednjeveška lončenina na obrobju vzhodnih Alp — Frühmittelalterliche Keramik am Rand der Ostalpen. Hrsg. von M. Guštin. Ljubljana 2002, 170–178.

 • Terei-Horváthet al. 2005 = Gy. Terei— L. A. Horváthet al. : XI. Kőérberek-Tóváros Lakópark. In: Kincsek a város alatt. Budapest régészeti örökségének feltárása, 1989–2004. Hrsg. von P. Zsidi. Budapest 2005, 80–100.

 • Tomka 1999 = G. Tomka : Közép- és kora újkori településrészlet Mohi mezőváros belterületének peremén (Jelentés az M-30-as autóút 41. sz. lelőhelye, I. és IV. munkahelyének régészeti feltárásáról) (Mittelalterliche und frühneuzeitliche Siedlungsspuren am Rand des inneren Gebietes des Marktes Mohi). HOMÉ 37 (1999) 417–446.

  Tomka G. , 'Közép- és kora újkori településrészlet Mohi mezőváros belterületének peremén ' (1999 ) 37 HOMÉ : 417 -446.

  • Search Google Scholar
 • Tomka 2003 = G. Tomka : késő középkor [Spätmittelalter]. In: Magyar művelődéstörténeti lexikon I. Hrsg. von P. Kőszeghy. Budapest 2003, 37–41.

 • Tomka 2004 = G. Tomka : Kleine Öfen — große Wannen. Die Besonderheiten einer spätawarenzeitlichen Siedlung. In: Zborník na počes’ Dariny Bialkeovej. Hrsg. von G. Fusek. Nitra 2004, 419–426.

 • B. Tóth 1983 = Á. B. Tóth : Gepida telepek az Alföldön [Gepidische Siedlungen in der Großen Tiefebene]. Manuskript der Doktorarbeit, 1983.

 • B. Tóth 1991 = Á. B. Tóth : Gepida településnyomok a Körös-Maros-Tisza közén (Gepidische Siedlungsspuren aus dem Körös-Maros-Theiß Gebiet). In: A népvándorláskor fiatal kutatóinak szentesi találkozóján elhangzott előadások. Hrsg. von G. Lőrinczy. MFMÉ 1984–1985/2 (1991) 97–104.

 • B. Tóth 2006 = Á. B. Tóth : Gepidische Siedlungen im Theißgebiet. Monumenta Germanorum Archaeologica Hungaria 4. Bp. 2006.

 • Trogmayer 1962 = O. Trogmayer : Népvándorláskori telepnyomok Bokros határában (Siedlungsspuren aus der Völkerwanderungszeit im Gebiet von Bokros). MFMÉ 1960–1962, 3–8.

 • Vaday 1981 = A. Vaday : Késő szarmata agyagbográcsok az Alföldön (Spätsarmatische Tonkessel von der Tiefebene). MFMÉ 1980–1981/1, 31–42.

 • Vaday 1996 = A. Vaday : Roman Period Barbarian settlement at the site of Gyoma 133. In: Cultural and Landscape Changes in South-East Hungary II. Prehistoric, Roman Barbarian and Late Avar Settlement at Gyoma 133, Békés County Microregion. Ed. S. Bökönyi. Budapest 1996, 51–305.

 • Vaday 1999a = A. Vaday : A szarmata telep értékelése (The Sarmatian settlement). In: Kompolt-Kistér. Újkőkori, bronzkori, szarmata és avar lelőhely. Leletmentő ásatás az M3-as autópálya nyomvonalán. Hrsg. von T. Petercsák— J. J. Szabó. Eger 1999, 179–231.

 • Vaday 1999b = A. Vaday : Az avarkori telep (Avar settlement). In: Kompolt-Kistér. Újkőkori, bronzkori, szarmata és avar lelőhely. Leletmentő ásatás az M—as autópálya nyomvonalán. Hrsg. von T. Petercsák— J. J. Szabó. Eger 1999, 233–253.

 • Vaday 2003 = A. Vaday : Chronological charts. In: Hungarian Archaeology at the Turn of the Millennium. Editor-in-chief: Zs. Visy. Budapest 2003, 483–487.

 • Vaday-Takács 2004 = A. Vaday— M. Takács : Avar edényégető kemencék Kompolton (Töpferöfen in Kompolt-Kistéri-tanya). Agria 40 (2004) 5–104.

  Takács M. , 'Avar edényégető kemencék Kompolton ' (2004 ) 40 Agria : 5 -104.

 • Vaday-Takács im Druck = A. Vaday— M. Takács : Megjegyzések a lassú korongon formált, gömbölyű aljú cserépbográcsok időrendjéhez (A Kompolt-Kistéri-tanyai 405., 406. és 439. objektum leletanyaga). In: Sötét idők falvai — Dark Age Villages. Hrsg. von K. R. Szilágyi. Debrecen, im Druck.

 • Váradi 2000 = A. Váradi : Előzetes jelentés a Nagyút határában feltárt római kori és népvándorlás kori településrészletről (Vorläufiger Bericht über die in der Gemarkung von Nagyút freigelegten römer- und völkerwanderungszeitlichen Siedlungsdetails). In: Hadak útján 10. A népvándorlás kor fiatal kutatóinak konferenciája. Hrsg. von L. Benda— G. Lőrinczy— Cs. Szalontai. Szeged 2000, 125–153.

 • Vida 1986 = T. Vida : A késő avar korongolt sírkerámia a Dunától keletre [Die spätawarische Grabkeramik östlich der Donau]. Manuskript. Budapest 1986.

 • Vida 1996 = T. Vida : Avar Period settlement remains and graves at the site of Gyoma 133. In: Cultural and Landscape Changes in South-East Hungary II. Prehistoric, Roman Barbarian and Late Avar Settlement at Gyoma 133, Békés County Microregion. Ed. S. Bökönyi. Budapest 1996, 323–364.

 • Vida 1999 = T. Vida : Die awarenzeitliche Keramik I (6.–7. Jh.). VAH 8. Budapest 1999.

 • Vörös 1987 = G. Vörös : Késő szarmata edénylelet Kiskundorozsma-Kistemplomtanya lelőhelyről (Gefäßfunde aus der späten Sarmatenzeit an dem Fundort Kiskundorozsma-Kistemplomtanya). MFMÉ 1987/1, 11–23.

 • Wolf 2003 = M. Wolf : Adatok 10. századi edényművességünkhöz. A borsodi leletek tanúságai (Informationen zu unserer Töpferkunst des 10. Jahrhunderts. Die Lehren der Funde von Borsod). HOMÉ 42 (2003) 85–107.

  Wolf M. , 'Adatok 10. századi edényművességünkhöz. A borsodi leletek tanúságai ' (2003 ) 42 HOMÉ : 85 -107.

  • Search Google Scholar
 • Wolf 2006 = M. Wolf : Adatok a X. századi magyarság kézművessúságez (Data on the pottery workmanship of Hungarians in the 10 th century). In: Az agyagművesség évezredei a Kárpát-medencében. Hrsg. von Sz. A. Holló— J. Szulovszky. Budapest-Veszprém 2006, 4–58.

 • Zábojník 1988 = J. ZÁbojník : On the problems of settlements of the Avar Khaganate Period in Slovakia. AR 40 (1988) 401–437.

  ZÁbojník J. , 'On the problems of settlements of the Avar Khaganate Period in Slovakia ' (1988 ) 40 AR : 401 -437.

  • Search Google Scholar