Author: M. Takács 1
View More View Less
 • 1 Archäologisches Institut der Ungarischen Akademie der Wissenschaften Úri u. 49 H-1014 Budapest Ungarn
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $636.00

The aim of the present paper is to give an overview on the issue of the archaeological investigations of the chronology of medieval settlements in Hungary. After a brief introduction dealing with theoretical and/or methodological questions, a description of the literature is given in order to explain a rather chaotical picture of a graphic image of settlement dating (Fig. 1) . In the last chapter of the paper one can find an attempt to give a schema for a frame-like — i. e. not exact — dating of medieval settlements in Hungary (Fig. 2) .

 • Alfödi 1932 = A. Alfödi : Leletek a hun korszakból és etnikai szétválasztásuk (Funde aus der Hunnenzeit und ihre ethnische Sonderung). ArchHung 9. Budapest 1932.

 • Ament 1981 = H. Ament : Chronologie § 27. Merowingerzeit. In: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. Zweite völig neubearbeitete und stark erweiterte Auflage. Hrsg. von H. Beck, H. Jahnkuhn et al. 4:5. Berlin-New York 1981, 664–667.

 • M. Aradi 1998 = Cs. M. Aradi : A főnyed-gólyásfai árpád-kori temető és település eddigi ásatásainak összegzése (Summary of the excavations at the árpád-aged cemetery and settlement of Főnyed-Gólyásfa). SMK 13 (1998) 113–154.

  Aradi Cs. M. , 'A főnyed-gólyásfai árpád-kori temető és település eddigi ásatásainak összegzése ' (1998 ) 13 SMK : 113 -154.

  • Search Google Scholar
 • Bálint 1991 = Cs. Bálint : Die spätawarenzeitliche Siedlung von Eperjes (Kom. Csongrád). VAH 4. Budapest 1991.

 • Bálint 1995 = Cs. Bálint : Kelet, a korai avarok és Bizánc kapcsolatai (Régészeti tanulmányok) [Der Orient, die Beziehungen der Frühawaren und der Byzantinern. Archäologische Studien]. Magyar őstörténeti könyvtár 8. Szeged 1995.

 • Bálint 2003a = M. Bálint : Korai árpád-kori objektumok a 26/78. lelőhely 1998. évi feltárásán (Early árpád Age archaeological objects excavated at site 26/78 in 1998). In: úton, útfélen. Múzeumi kutatások az M5 autópálya nyomvonalán. Hrsg. von Cs. Szalontai. Szeged 2003, 107–116.

 • Bálint 2003b = M. Bálint : Cölöpszerkezetes faház a Kiszombor-Nagyszentmiklósi úti árpád-kori településen (Ein Holzhaus mit Pfostenkonstruktion in der arpadenzeitlichern (sic!) Siedlung von Kiszombor Nagyszentmiklósi-Straße). MFMé-StudArch 9 (2003) 333–340.

  Bálint M. , 'Cölöpszerkezetes faház a Kiszombor-Nagyszentmiklósi úti árpád-kori településen ' (2003 ) 9 MFMé-StudArch : 333 -340.

  • Search Google Scholar
 • Bálint 2004 = Cs. Bálint : A középavar kor kezdete és Kuber bevándorlása (Der Beginn der Mittelawarenzeit und die Einwanderung Kubers). Archért 129 (2004) 35–65.

  Bálint Cs. , 'A középavar kor kezdete és Kuber bevándorlása ' (2004 ) 129 Archért : 35 -65.

  • Search Google Scholar
 • Bálint im Druck = Cs. Bálint (Hrsg.): Betrachtungen zur Chronologie der Mittelawarenzeit. VAH. Budapest, im Druck.

 • Balogh 1998 = Cs. Balogh : Késő szarmata telep feltárása Dusnokon. A szarmata kori füstölőkről. Late Sarmatian settlement at Dusnok. On the Sarmatian smoke-houses. In: „Együtt a Kárpátmedencében“. A népvándorláskor fiatal kutatóinak VII. összejövetele. Hrsg. von M. Kiss— I. Lengvári. Pécs 1998, 27–42.

 • Balogh-Türk 2004 = Cs. Balogh— A. Türk : Kistelek, Gera-föld. RKM-AIH 2003. Budapest 2004, 239–240.

 • Belényesi-Mersdorf 2004 = K. Belényesi— Zs. Mersdorf : Balatonőszöd, Temető-dűlő (M7/S10). Késő avar kori telepjelenségek. Balatonőszöd, Temető-dűlő (M7/S10) (Late Avar settlement phenomena). RKM-AIH 2002. Budapest 2004, 43–64.

  Mersdorf Zs. , 'Balatonőszöd, Temető-dűlő (M7/S10). Késő avar kori telepjelenségek. Balatonőszöd, Temető-dűlő (M7/S10) ' (2004 ) 2002 RKM-AIH : 43 -64.

  • Search Google Scholar
 • Bencze 1991 = Z. Bencze : Die Handwerker und Kaufleute der Stadt Buda vom Anfang des 14. bis zum ersten Drittel des 16. Jahrhunderts. In: Budapest im Mittelalter. [Ausstellungskatalog.] Hrsg. von G. Biegel. Schriften des braunschweigischen Landesmuseums 62. Braunschweig 1991, 340–343.

 • Bencze 1999 = Z. Bencze : Beszámoló a Rákospalota-újmajor területén 1995–1997 között folytatott feltárások középkori eredményeiről (Bericht über die Ergebnisse der archäologischen Ausgrabungen durchgeführt 1995–1997 auf dem Gebiet Rákospalota-újmajor). In: Z. Bencze— F. Gyulai et al.: Egy árpád-kori veremház feltárása és rekonstrukciója. Budapest 1999, 8–72.

 • Benkő 1980 = E. Benkő : A középkori Nyársapát. Bálint Alajos ásatásai a nyársapáti Templomparton (Das mittelalterliche Dorf Nyársapát). StComit 9 (1980) 315–424.

  Benkő E. , 'A középkori Nyársapát. Bálint Alajos ásatásai a nyársapáti Templomparton ' (1980 ) 9 StComit : 315 -424.

  • Search Google Scholar
 • Béres o. J. = M. Béres : Csongrád megyei honfoglalás és árpád-kori falvak régészeti emlékanyaga [Das Fundmaterial der landnahme- bzw. árpádenzeitlichen Dörfer im Komitat Csongrád]. PhD-Dissertation. Manuskript, o. J.

 • Béres 1997 = M. Béres : Regionale Beziehungen der Dorfsiedlungen Südostungarns im 10. bis 13. Jahrhundert. In: Ruralia II. Conference Ruralia II — Spa 1 st –7 th September 1997. PA-Supplementum 11. Prague 1998, 172–180.

 • Bialeková 1980 = D. Bialeková : Slovánske obdobie (Die slawische Zeit). SlA 28 (1980) 213–227.

  Bialeková D. , 'Slovánske obdobie ' (1980 ) 28 SlA : 213 -227.

 • Biermann 1999 = F. Biermann : Dendrochronologie und Keramik des 8. bis 12. Jahrhunderts im Raum zwischen Elbe und Oder/Neiße. In: Probleme der mitteleuropäischen Dendrochronologie und naturwissenschaftliche Beiträge zur Talaue der March. Internationale Tagungen in Mikulčice 5. Hrsg. von L. Polčček— J. Dvorská. Brno 1999, 97–133.

 • Bóna 1970 = I. Bóna : Avar lovassír Iváncsáról (Grave of an Avar horseman at Iváncsa). Archért 97 (1970) 243–263.

  Bóna I. , 'Avar lovassír Iváncsáról ' (1970 ) 97 Archért : 243 -263.

 • Bóna 1973 = I. Bóna : VII. századi avar települések és árpád-kori magyar falu Dunaújvárosban (Awarische Siedlungen aus dem 7. Jahrhundert und ein ungarisches Dorf aus der árpádenzeit (11.–13. Jh.) in Dunaújváros). FontArchHung. Budapest 1973.

 • Bóna 1976 = I. Bóna : Der Anbruch des Mittelalters. Gepiden und Langobarden im Karpatenbecken. Hereditas. Budapest 1976.

 • Bóna 1998 = I. Bóna : Az árpádok korai várai [Die frühen Burgen der árpáden]. [Zweite, erw. Aufl.] Debrecen 1998.

 • Bóna-Nagy 2002 = I. Bóna— M. Nagy : Gräberfelder der Gepiden im Theißebiet I. Monumenta Germanorum Archaeologica Hungariae. Monumenta Gepidica 1. Budapest 2002.

 • Buzás 2003 = G. Buzás : Visegrád, Szent András monostor. RKM-AIH 2001. Budapest 2003, 237–238.

  Buzás G. , 'Visegrád, Szent András monostor ' (2003 ) 2001 RKM-AIH : 237 -238.

 • Buzás 2004a = G. Buzás : Visegrád, Szent András monostor. RKM-AIH 2002. Budapest 2004, 293.

  Buzás G. , 'Visegrád, Szent András monostor ' (2004 ) 2002 RKM-AIH : 293 -.

 • Buzás 2004b = G. Buzás : Visegrád, Szent András monostor. RKM-AIH 2003. Budapest 2004, 319.

  Buzás G. , 'Visegrád, Szent András monostor ' (2004 ) 2003 RKM-AIH : 319 -.

 • Buzás-Laszlovszky-Magyar 2003 = G. Buzás— J. Laszlovszky— K. Magyar : Royal centres. In: Hungarian Archaeology at the Turn of the Millennium. Editor-in-Chief: Zs. Visy. Budapest 2003, 348–363.

 • Buzinkay 1986 = G. Buzinkay : Kő se mutatja helyét. A királysírok pusztulása [Kein einziger Stein zeigt ihre Stelle. Die Vernichtung der Königsgräber]. Budapest 1986.

 • Cabello-Fülöpet al. 2002 = J. Cabello— A. Fülöpet al.: Veszprém, Veszprémvölgyi apácakolostor. RKM-AIH 1999, Budapest 2002, 262–263.

  Fülöp A. , 'Veszprém, Veszprémvölgyi apácakolostor ' (2002 ) 1999 RKM-AIH : 262 -263.

 • Châtelet 2002 = M. Châtelet : La céramique du haut Moyen Âge du sud de la vallée du Rhin supérieur (Alsace et Pays de Bade). Typologie, chronologie, technologie, économie et culture. Europe médiévale 5. Montagnac 2002.

 • Cseh 1990 = J. Cseh : Adatok az V–VII. századi gepida emlékanyag egységéhez [Angaben über die Einigkeit des gepidischen Fundmaterials des 5.–7. Jahrhunderts]. SZMMé 7 (1990) 29–77.

  Cseh J. , 'Adatok az V–VII. századi gepida emlékanyag egységéhez ' (1990 ) 7 SZMMé : 29 -77.

  • Search Google Scholar
 • Cseh 1993 = J. Cseh : Késő népvándorlás kori (7–9. századi avar) telepleletek Kengyel határában (Awarische Siedlungsfunde aus der späten Völkerwanderungszeit (7.–9. Jahrhunderte) in der Gemarkung von Kengyel). In: Az Alföld a 9. században. Hrsg. von G. Lőrinczy. Szeged 1993, 83–99.

 • Cseh 1999a = J. Cseh : Régészeti adalékok egy Zagyva-parti gepida településről (Falusi parasztgazdaságok a Tisza mentén az 5–6. század fordulóján) [Archäologische Angaben über eine gepidische Siedlung am Zagyva-Ufer (Dörfliche Bauernhöfe entlang der Thei-6. Jahrhunderts)]. In: A gepidák. Kora középkori germán királyság az Alföldön. Hrsg. von P. Havassy. Gyulai katalógusok 7. Gyula 1999, 39–57.

 • Cseh 1999b = J. Cseh : Kutatások gepida települések régészeti nyomai után Kengyel területén (1990–1995) [Recherche nach den archäologischen Spuren der gepidischen Siedlungen in der Gemarkung von Kengyel (1990–1995)]. In: A gepidák. Kora középkori germán királyság az Alföldön. Hrsg. von P. Havassy. Gyulai katalógusok 7. Gyula 1999, 59–75.

 • Cseh 1999c = J. Cseh : Irodalom- és rövidïtésjegyzék [Literatur- und Abkürzungsnachweis]. In: A gepidák. Kora középkori germán királyság az Alföldön. Hrsg. von P. Havassy. Gyulai katalógusok 7. Gyula 1999, 59–75.

 • Cseh-Istvánovitset al. 2005 = J. Cseh— E. Istvánovitset al.: Gräberfelder der Gepiden im Theißgebiet II. Monumenta Germanorum Archaeologica Hungariae. Monumenta Gepidica. Budapest 2005.

 • Daim 1987 = F. Daim : Das awarische Gräberfeld von Leobersdorf, Niederösterreich 1–2. Studien zur Archäologie der Awaren 3:1–2. Wien 1987.

  Daim F. , 'Das awarische Gräberfeld von Leobersdorf, Niederösterreich 1–2 ' (1987 ) 3 Studien zur Archäologie der Awaren : 1 -2.

  • Search Google Scholar
 • Daim 2000 = F. Daim : Keszthely-Fenékpuszta. In: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 16. Zweite, völlig neubearb. und stark erw. Aufl. Hrsg. von H. Beck, D. Geuenrich, H. Steuer. Berlin-New York 2000, 468–474.

 • Dani-Szilágyiet al. 2006 = J. Dani— K. A. Szilágyiet al.: Előzetes jelentés a Berettyóújfalu, Nagy Bócs-dűlő lelőhelyen 2004–2005 során végzett megelőző feltárásról (Preliminary report on the excavations preceding investment at the Berettyóújfalu Nagy Bócs-dűlő site). RKM-AIH 2005. Budapest 2006, 5–31.

  Szilágyi K. A. , 'Előzetes jelentés a Berettyóújfalu, Nagy Bócs-dűlő lelőhelyen 2004–2005 során végzett megelőző feltárásról ' (2006 ) 2005 RKM-AIH : 5 -31.

  • Search Google Scholar
 • Dercsényi 1943 = D. Dercsényi : A székesfehérvári királyi bazilika [Die königliche Basilika von Stuhlweißenburg]. Magyarország művészeti emlékei 2. sor.: Egyes műemlékek és emlékcsoportok 1. Budapest 1943.

 • Dixon 1976 = Ph. Dixon : Barbarian Europe. The making of the past. Oxford 1976.

 • Dončeva-Petkova 1990 = Lj. Dončeva-Petkova : Mittelalterliche Tonkessel aus Bulgarien. In: Die Keramik der Saltovo-Majaki Kultur und ihrer Varianten. Hrsg. von Cs. Bálint. VAH 3. Budapest 1990, 101–111.

 • Dumitrašcu 1994 = S. Dumitraşcu : Biharea I. Săpăturile arheologice din anni 1973–1980. Biharea I. Archaeological diggings 1973–1980. Oradea 1994.

 • Erdélyi-Szimonova 1985 = I. Erdélyi— E. Szimonova : Grabung in der Gemarkung von Vásárosnamény. SlA 33 (1985) 373–397.

  Szimonova E. , 'Grabung in der Gemarkung von Vásárosnamény ' (1985 ) 33 SlA : 373 -397.

 • Erdélyi-Szimonova 1993 = I. Erdélyi— E. Szimonova : Falu ásatás (sic!) Panyola határában (Ausgrabung eines Dorfes in der Gemarkung von Panyola). In: Az Alföld a 9. században. Hrsg. von G. Lőrinczy. Szeged 1993, 125–131.

 • Fehér 1954 = G. Fehér : Les fouilles de Zalavár (1951-1953). Rapport préliminaire. ActaArchHung 4 (1954) 201–265.

  Fehér G. , 'Les fouilles de Zalavár (1951-1953). Rapport préliminaire ' (1954 ) 4 ActaArchHung : 201 -265.

  • Search Google Scholar
 • Feld 1987 = I. Feld : Keramika [Keramik]. In: Magyarországi müvészet 1300–1470 körül 1. Hrsg. von E. Marosi. Budapest 1987, 261–272.

 • Feld-Gerelyes 1986 = I. Feld— I. Gerelyes : Hódoltság kori leletegyüttesek az ozorai várkastélyból (Fundkomplexe des Burgschlosses von Ozora aus der Zeit der Türkenherrschaft). CommArchHung 1986, 161–182.

 • Fettich 1937 = N. Fettich : A honfoglaló magyarság fémmüvessüve (Metallkunst der landnehmenden Ungarn) 1. ArchHung 21. Budapest 1937.

 • Fiedler 1988 = U. Fiedler (Rez.): M. Takács: Die arpadenzeitlichen Tonkessel im Karpatenbecken. VAH [1]. Budapest 1986. PZ 63 (1988) 252–253.

 • Fiedler 1992 = U. Fiedler : Studien zu Gräberfeldern des 6. bis 9. Jahrhunderts an der unteren Donau 1–2. Bonn 1992.

 • Fiedler 1994 = U. Fiedler : Zur Datierung der Siedlungen der Awaren und der Ungarn nach der Landnahme. Ein Beitrag zur Zuordnung der Siedlung von Eperjes. ZfA 28 (1994) 307–352.

  Fiedler U. , 'Zur Datierung der Siedlungen der Awaren und der Ungarn nach der Landnahme. Ein Beitrag zur Zuordnung der Siedlung von Eperjes ' (1994 ) 28 ZfA : 307 -352.

  • Search Google Scholar
 • Filipović 1951 = M. S. Filipović : Ženska keramika kod Balkanskih naroda [Frauenkeramik bei den Balkanvölkern]. SAN posebna izdanja 181. Etnografski institut 2. Beograd 1951.

 • Forster 1905–1915 = Gy. Forster (Hrsg.): Magyarország müemlëkei [Die Denkmäler Ungarns] 1–4. Budapest 1905–1915.

 • Fusek 1994 = G. Fusek : Slovensko vo včasnoslovanskom období (Die Slowakei in der frühslawischen Zeit). Nitra 1994.

 • Fülöp 1979 = Gy. Fülöp : VIII–IX. századi településnyomok Rácalmás régi vasútállomásán [Siedlungsspuren des 8.–9. Jahrhunderts am alten Bahnhof von Rácalmás]. AR 17 (1979) 267–274.

  Fülöp Gy. , 'VIII–IX. századi településnyomok Rácalmás régi vasútállomásán ' (1979 ) 17 AR : 267 -274.

  • Search Google Scholar
 • Fülöp 1981 = Gy. Fülöp : Avarkori kemence Káloz-Nagyhörcsökön (Backofen aus der Awarenzeit in Káloz-Nagyhörcsök). AR 19 (1981) 250–258.

  Fülöp Gy. , 'Avarkori kemence Káloz-Nagyhörcsökön ' (1981 ) 19 AR : 250 -258.

 • Fülöp 2003 = A. Fülöp : Veszprém, Veszprémvölgy, apácakolostor. RKM-AIH 2000. Budapest 2003, 229–230.

  Fülöp A. , 'Veszprém, Veszprémvölgy, apácakolostor ' (2003 ) 2000 RKM-AIH : 229 -230.

 • Fülöp-Koppány 2003 = A. Fülöp— T. Koppány : Veszprém, Veszprémvölgyi apácakolostor. RKM-AIH 2001. Budapest 2003, 235.

  Koppány T. , 'Veszprém, Veszprémvölgyi apácakolostor ' (2003 ) 2001 RKM-AIH : 235 -.

 • Fülöp-Koppány 2004 = A. Fülöp— T. Koppány : Veszprém, Veszprémvölgyi apácakolostor. RKM-AIH 2002. Budapest 2004, 291–292.

  Koppány T. , 'Veszprém, Veszprémvölgyi apácakolostor ' (2004 ) 2002 RKM-AIH : 291 -292.

 • Gallina-Molnár 2004 = Zs. Gallina— I. Molnár : Épületek és szerkezeti elemeik egy késö árpád-kori településen (Kiskunfélegyháza-Amler bánya, déli összekötö híd) (Gebäude und ihre Konstruktionselemente in einer spätarpadenzeitlichen Siedlung. Kiskunfélegyháza-Amler Grube, südliche Verbindungsbrücke). MFMé-StudArch 10 (2004) 525–542.

  Molnár I. , 'Épületek és szerkezeti elemeik egy késö árpád-kori településen (Kiskunfélegyháza-Amler bánya, déli összekötö híd) ' (2004 ) 10 MFMé-StudArch : 525 -542.

  • Search Google Scholar
 • Garam 1981 = É. Garam : 8–9. zázadi telepnyomok Tiszafüred határában (Siedlungsspur aus dem 8.–9. Jahrhundert in der Gemarkung von Tiszafüred). CommArchHung 1981, 137–147.

 • Gerelyes 2003 = I. Gerelyes : balkáni-délszláv kerámia [balkanisch-südslawische Keramik]. In: Magyar müvelödéstörténeti lexikon, Bd. I. Hrsg. von P. Köszeghy. Budapest 2003, 32.

 • Gergely 2005 = B. Gergely : Árpád-kori házak Székely határában (Houses from the árpádian Period at Székely). RKM-AIH 2004. Budapest 2005, 25–36.

  Gergely B. , 'Árpád-kori házak Székely határában ' (2005 ) 2004 RKM-AIH : 25 -36.

 • Gerö 1978 = Gy. Gerö : Türkische Keramik in Ungarn. In: Fifth International Congress of Turkish Art, Budapest 1975. Hrsg. von G. Fehér. Budapest 1978, 347–362.

 • Gerö 1985 = Gy. Gerö : Die Frage der Keramik und des Ethnikums im türkischen Fundmaterial von Ungarn. In: Urgeschichte — Römerzeit — Mittelalter. Materialien zur Archäologie und Landeskunde des Burgenlandes 2. Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland 71. Eisenstadt 1985, 195–200.

 • Habovśtiak 1966 = A. Habovštiak : K otázke datovania hradiska v Bíňi (Zur Frage der Datierung der Wallanlage von Bíňa). SlA 14 (1966) 439–486.

  Habovštiak A. , 'K otázke datovania hradiska v Bíňi ' (1966 ) 14 SlA : 439 -486.

 • Hajnal 2005 = Zs. Hajnal : Késö antik jellegü kerámia a Kölked-feketekapui avar kori telepröl (Keramik spätantiken Charakters der awarenzeitlichen Siedlung Kölked-Feketekapu). CommArchHung 2005, 437–480.

 • Hampel 1905 = J. Hampel : Alterthümer des frühen Mittelalters in Ungarn 1–3. Braunschweig 1905.

 • Hampel 1907 = J. Hampel : Újabb tanulmányok a honfoglalási kor emlëkeiröl [Neuere Studien über die landnahmezeitlichen Denkmäler]. Budapest 1907.

 • Henning 2004 = J. Henning : Mecklenburg-Vorpommern und die Dendrochronologie zur slawischen Besiedlungsgeschichte Ostmitteleuropas — „Verwicklungen“ und „Verwirrungen“. In: Zborník na počes? Dariny Bialkeovej. Hrsg. von G. Fusek. Nitra 2004, 129–135.

 • Henszlmann 1876 = I. Henszlmann : Magyarország ó-keresztyén, román, átmeneti stylü müemlëkeinek rövid ismertetése [Kurze Darstellung der altchristlichen, romanischen, gotischen und im übergangsstil gebauten Denkmäler Ungarns]. Budapest 1876.

 • Herold 2004 = H. Herold : Die frühmittelalterliche Siedlung von Örménykút 54. VAH 14. Budapest 2004.

 • Holl 1955 = I. Holl : Külföldi kerámia Magyarországon, XIII–XVI. század (Ausländische Keramikfunde des XIII.–XVI. Jahrhunderts in Ungarn). BudRég 16 (1955) 147–197.

  Holl I. , 'Külföldi kerámia Magyarországon, XIII–XVI. század ' (1955 ) 16 BudRég : 147 -197.

  • Search Google Scholar
 • Holl 1956 = I. Holl : Adatok a középkori magyar fazekasság munkamódszereihez (Beiträge zu den Arbeitsmethoden der ungarischen Töpferei des Mittelalters). BudRég 17 (1956) 177–196.

  Holl I. , 'Adatok a középkori magyar fazekasság munkamódszereihez ' (1956 ) 17 BudRég : 177 -196.

  • Search Google Scholar
 • Holl 1958 = I. Holl : Középkori kályhacsempék Magyarországon (Mittelalterliche Ofenkacheln in Ungarn). BudRég 18 (1958) 211–300.

  Holl I. , 'Középkori kályhacsempék Magyarországon ' (1958 ) 18 BudRég : 211 -300.

 • Holl 1963 = I. Holl : Középkori cserépedények a budai várpalotából (XIII–XV. század) (Mittelalterliche Keramik aus dem Burgpalast von Buda, 13.–15. Jahrhundert). BudRég 20 (1963) 335–394.

  Holl I. , 'Középkori cserépedények a budai várpalotából (XIII–XV. század) ' (1963 ) 20 BudRég : 335 -394.

  • Search Google Scholar
 • Holl 1966 = I. Holl : Mittelalterliche Funde aus einem Brunnen von Buda. StudArch 4. Budapest 1966.

 • Holl 1967 = I. Holl : Sopron középkori városfalai. Jelentés az 1961–64. évi ásatásokról (Les murs d’enceinte médiévaux de Sopron). Archért 94 (1967) 155–183.

  Holl I. , 'Sopron középkori városfalai. Jelentés az 1961–64. évi ásatásokról ' (1967 ) 94 Archért : 155 -183.

  • Search Google Scholar
 • Holl 1968 = I. Holl : Sopron középkori városfalai II (Les murs médiévaux de l’enceinte de Sopron II). Archért 95 (1968) 188–205.

  Holl I. , 'Sopron középkori városfalai II ' (1968 ) 95 Archért : 188 -205.

 • Holl 1971 = I. Holl : Sopron középkori városfalai III (Les murs médiévaux de l’enceinte de Sopron III). Archért 98 (1971) 24–44.

  Holl I. , 'Sopron középkori városfalai III ' (1971 ) 98 Archért : 24 -44.

 • Holl 1973 = I. Holl : Sopron középkori városfalai IV (Les murs médiévaux de l’enceinte de Sopron IV). Archért 100 (1973) 180–207.

  Holl I. , 'Sopron középkori városfalai IV ' (1973 ) 100 Archért : 180 -207.

 • Holl 1987 = I. Holl : A középkori Szentmihály falu ásatása I. Az 1. ház és kályhája (Ausgrabung des mittelalterlichen Dorfes Szentmihály I. Das Haus 1 und sein Ofen). ZalaiMúz 1 (1987) 116–167.

  Holl I. , 'A középkori Szentmihály falu ásatása I. Az 1. ház és kályhája ' (1987 ) 1 ZalaiMúz : 116 -167.

  • Search Google Scholar
 • Holl 1990 = I. Holl : A középkori Szentmihály falu ásatása II (Ausgrabung des mittelalterlichen Dorfes Szentmihály II. Die Zeugnisse der schriftlichen Quellen der Häuser und des Dorfbildes). ZalaiMúz 2 (1990) 189–207.

  Holl I. , 'A középkori Szentmihály falu ásatása II ' (1990 ) 2 ZalaiMúz : 189 -207.

 • Holl 2002 = I. Holl : Középkori kályhacsempék Magyarországon X (Mittelalterliche Ofenkacheln in Ungarn X). BudRég 35 (2002) 381–401.

  Holl I. , 'Középkori kályhacsempék Magyarországon X ' (2002 ) 35 BudRég : 381 -401.

 • Holl 2005 = I. Holl : Fundkomplexe des 15.–17. Jahrhunderts aus dem Burgpalast von Buda. VAH 17. Budapest 2005.

 • Holl 2006 = I. Holl : Külföldi kerámia Magyarországon III (14–17. század) (Ausländische Keramikfunde in Ungarn III, 14.–17. Jh.). BudRég 40 (2006) 253–294.

  Holl I. , 'Külföldi kerámia Magyarországon III (14–17. század) ' (2006 ) 40 BudRég : 253 -294.

  • Search Google Scholar
 • Holl-Parádi 1982 = I. Holl— N. Parádi : Das mittelalterliche Dorf Sarvaly. FontArchHung. Budapest 1982.

 • Horváth-H. Simon 2001 = L. A. Horváth— K. H. Simon : Zalalövö, Vasútállomás. RégFüz I:51. Magyar Nemzeti Múzeum [1997], 84–85.

 • Ilon 1996 = G. Ilon : Újabb régészeti adatok Pápa középkori történetéhez (Neuere archäologische Daten zur Geschichte des mittelalterlichen Pápa). Pápai Múzeumi Értesítö 6 (1996) 297–316.

  Ilon G. , 'Újabb régészeti adatok Pápa középkori történetéhez ' (1996 ) 6 Pápai Múzeumi Értesítö : 297 -316.

  • Search Google Scholar
 • Irás Melis 1992 = K. Irás Melis : Kerekegyháza középkori falu Budapest határában (Kerekegyháza, village médiéval à la limite de Budapest). In: Régészeti kutatások az M0 autópálya nyomvonalán II. Hrsg. von P. Havassy— L. Selmeczi. BTM mühely 6. Budapest 1992, II. 71–173.

 • Istvánovits 2003 = E. Istvánovits : A Rétköz honfoglalás-kori és árpád-kori emlékanyaga (Das landnahme- und arpadenzeitliche Nachlassmaterial des Rétköz). Régészeti gyüjtemények Nyíregyházán 2. Magyarország honfoglalás és korai árpád-kori sírleletei 4. Nyíregyháza 2003.

 • Kiss 1996 = A. Kiss : Das awarenzeitlich gepidische Gräberfeld von Kölked-Feketekapu A. Studien zur Archäologie der Awaren 5. Innsbruck 1996.

 • Kovalovszki 1969 = J. Kovalovszki : Ásatások Csepelyen (Ausgrabungen in Csepely). VMMK 8 (1969) 235–252.

  Kovalovszki J. , 'Ásatások Csepelyen ' (1969 ) 8 VMMK : 235 -252.

 • Kovalovszki 1975 = J. Kovalovszki : Elözetes jelentés a dobozi árpád-kori falufeltárásról 1962–1974 (Vorbericht über die Ausgrabung des árpádenzeitlichen Dorfes Doboz). Archért 102 (1975) 204–222.

  Kovalovszki J. , 'Elözetes jelentés a dobozi árpád-kori falufeltárásról 1962–1974 ' (1975 ) 102 Archért : 204 -222.

  • Search Google Scholar
 • Kovalovszki 1980 = J. Kovalovszki : Településásatások Tiszaeszlár-Bashalmon (Bronzkor, III–IV., XI–XII. század) (Siedlungsgrabungen in Tiszaeszlár-Bashalom. Bronzezeit, 3.–4. und 11.–13. Jahrhundert). FontArchHung. Budapest 1980.

 • Kovalovszki 1994–1995 = J. Kovalovszki : Bronzeschmelzofen und Gießerei aus der Arpadenzeit (Visegrád, Feldebrö). CommArchHung 1994–1995, 225–236.

 • Kovrig 1963 = I. Kovrig : Das awarenzeitliche Gräberfeld von Alattyán. ArchHung 40. Budapest 1963.

 • Köhegyi-Vörös 1992 = M. Köhegyi— G. Vörös : 3–4. századi temetö és 4-5. századi település Szeged-Algyön (Friedhof aus dem 3. und 4. Jh. und Siedlung aus dem 4. und 5. Jh. in Szeged-Algyö). MFMÉ 1989–1990/1 (1992) 63–116.

  Vörös G. , '3–4. századi temetö és 4-5. századi település Szeged-Algyön ' (1992 ) 1989–1990/ MFMÉ : 63 -116.

  • Search Google Scholar
 • Kristó 1995a = Gy. Kristó : A magyar állam megszületése [Die Geburt des ungarischen Staates]. Szegedi középkortörténeti könyvtär 8. Szeged 1995.

 • Kristó 1995b = Gy. Kristó : A honfoglaló magyarok életmódjáról (írott források alapján) [über die Lebensweise der landnehmenden Ungarn (auf Grund der schriftlichen Quellen)]. Századok 129 (1995) 3–62.

  Kristó Gy. , 'A honfoglaló magyarok életmódjáról (írott források alapján) ' (1995 ) 129 Századok : 3 -62.

  • Search Google Scholar
 • Kürti 2007 = B. Kürti : Kiszombor X–XI. századi lelöhelyeiröl [Über die Fundorte des 10.–11. Jahrhunderts von Kiszombor]. MKCsM 2006. Szeged 2007, 103–120.

  Kürti B. , 'Kiszombor X–XI. századi lelöhelyeiröl ' (2007 ) 2006 MKCsM : 103 -120.

 • Kvassay 2003 = J. Kvassay : Árpád-kori leletek Nagykanizsa-Billa lelőhelyen (Egy különleges tárgytípus: az agyaggolyók Zala megyei lelőhelyei) (Funde aus der Arpadenzeit auf dem Fundort Nagykanizsa-Billa. Ein besonderer Gegenstandstyp: Tonkugeln — Fundorte im Komitat Zala). ZalaiMúz 12 (2003) 143–153.

  Kvassay J. , 'Árpád-kori leletek Nagykanizsa-Billa lelőhelyen ' (2003 ) 12 ZalaiMúz : 143 -153.

  • Search Google Scholar
 • Kvassay-Kiss-Bondár 2004 = J. Kvassay— V. Kiss— M. Bondár : Őskori és középkori település emlékei Zalaegerszeg-Ságod-Bekeháza lelőhelyen (Prähistorische und mittelalterliche Siedlungsreste von Zalaegerszeg-Ságod-Bekeháza). ZalaiMúz 13 (2004) 119–175.

  Bondár M. , 'Őskori és középkori település emlékei Zalaegerszeg-Ságod-Bekeháza lelőhelyen ' (2004 ) 13 ZalaiMúz : 119 -175.

  • Search Google Scholar
 • Kvassay-Straub 2007 = J. Kvassay— P. Straub : Nagyrécse, Barátka-dűlő. RKM-AIH 2006. Budapest 2007, 238–242.

  Straub P. , 'Nagyrécse, Barátka-dűlő ' (2007 ) 2006 RKM-AIH : 238 -242.

 • Langó 2007 = P. Langó : Amit a föld elrejt... A 10. századi magyarság anyagi kultúrájának régészeti kutatása a Kárpát-medencében [Mit Erde bedeckt... Archäologische Untersuchung der materiellen Kultur der Ungarn des 10. Jahrhunderts im Karpatenbecken]. Budapest 2007.

 • Laszlovszky 1991 = J. Laszlovszky : Árpád-kori és későközépkori objektumok [Árpádenzeitliche und spätmittelalterliche Siedlungsobjekte]. In: Régészeti ásatások Tiszafüred-Morotvaparton. Hrsg. von L. Tálas— L. Madaras. Szolnok Megyei Múzeumi Adattár 32. Szolnok 1991, 317–384.

 • Lázár 1998 = S. Lázár : Kora Árpád-kori település Esztergom-Szentgyörgymezőn (Frühárpádenzeitliche Siedlungsgrabung in Esztergom-Szentgyörgymező). Opuscula Hungarica 1. Budapest 1998.

 • Lovász 1993 = E. Lovász : Császárkori telep feltárása Tiszaladányban (Die Erschließung einer kaiserzeitlichen Siedlung in Tiszaladány). HOMé 30–31/2 (1993) 59–88.

  Lovász E. , 'Császárkori telep feltárása Tiszaladányban ' (1993 ) 30–31/ HOMé : 59 -88.

  • Search Google Scholar
 • Madaras 1991 = L. Madaras : Az avar falu [Das awarische Dorf]. In: Régészeti ásatások Tiszafüred-Morotvaparton. Hrsg. von L. Tálas— L. Madaras. Szolnok Megyei Múzeumi Adattár 32. Szolnok 1991, 227–316.

 • Marosi 1983 = E. Marosi : Preromanika [Präromanik]. In: N. Aradi— R. Feuer Tóth et al.: A művészet története Magyarországon, a honfoglalástól napjainkig. Budapest 1983, 13–20.

 • Marosi 1984 = E. Marosi : Die Anfänge der Gotik in Ungarn. Esztergom in der Kunst des 12.–13. Jahrhunderts. Budapest 1984.

 • Marosi-Gyürky-Czeglédi 1982–1983 = E. Marosi— K. H. Gyürky— I. Czeglédi : Keramika (Keramik). In: Művészet I. Lajos király korában 1342–1382. [Ausstellungskatalog.] Hrsg. von E. Marosi— M. Tóth— L. Varga. Budapest 1982–1983, 361–371, 398–399.

 • Méri 1952 = I. Méri : Beszámoló a Tiszalök-rázompusztai és Túrkeve-mórici ásatások eredményeiről I (Otčet o raskopkah v Tissalëk-Razompusta). Archért 79 (1952) 49–67.

  Méri I. , 'Beszámoló a Tiszalök-rázompusztai és Túrkeve-mórici ásatások eredményeiről I ' (1952 ) 79 Archért : 49 -67.

  • Search Google Scholar
 • Méri 1954 = I. Méri : Beszámoló a Tiszalök-rázompusztai és Túrkeve-mórici ásatások eredményeiről II c, (Otčet o raskopkah v Tissalëk-Razompusta i Turkeve-Moric II). Archért 81 (1954) 138–154.

  Méri I. , 'Beszámoló a Tiszalök-rázompusztai és Túrkeve-mórici ásatások eredményeiről II c ' (1954 ) 81 Archért : 138 -154.

  • Search Google Scholar
 • Méri 1964 = I. Méri : Árpád-kori népi építészetünk feltárt emlékei Orosháza határában (Bericht über die Ausgrabungen in Kardoskút). RégFüz II:12. Budapest 1964.

 • Méri-Kovalovszki 2000 = I. Méri— J. Kovalovszki : Egy Árpád-kori magyar falu leletmentő ásatása, Tiszalök-Rázom, 1950–53 (Die Fundrettungsgrabung eines ungarischen Dorfes aus der Arpadenzeit, Tiszalök-Rázom, 1950–1953). Hrsg. von J. Kovalovszki. Opuscula Hungarica 2. Budapest 2000.

 • Mesterházy 1975 = K. Mesterházy : Régészeti adatok Hajdú-Bihar megye IX–XIII. századi településtörténetéhez II (Archäologische Angaben zur Siedlungsgeschichte des Komitats Hajdú-Bihar in den 9.–13. Jahrhunderten II). DMé 1974 (1975) 211–266.

  Mesterházy K. , 'Régészeti adatok Hajdú-Bihar megye IX–XIII. századi településtörténetéhez II ' (1975 ) 1974 DMé : 211 -266.

  • Search Google Scholar
 • Mesterházy 1983 = K. Mesterházy : Településásatás Veresegyház-Ivacson (Siedlungsgrabung in Veresegyház-Ivacs). CommArchHung 1983, 133–161.

 • Mesterházy-Horváth 1983 = K. Mesterházy— L. Horváth : Településtörténeti kutatások Veresegyház határában (Siedlungsgeschichtliche Forschungen in der Gemarkung von Veresegyház). Archért 110 (1983) 112–123.

  Horváth L. , 'Településtörténeti kutatások Veresegyház határában ' (1983 ) 110 Archért : 112 -123.

  • Search Google Scholar
 • Mészáros 1967 = Gy. Mészáros : Árpád-kori és későközépkori telepmaradványok Szekszárdon (Siedlungsreste aus der Árpádenzeit und dem Spätmittelalter in Szekszárd). Archért 94 (1967) 87–94.

  Mészáros Gy. , 'Árpád-kori és későközépkori telepmaradványok Szekszárdon ' (1967 ) 94 Archért : 87 -94.

  • Search Google Scholar
 • B. Nagy 1984 = K. B. Nagy : Az avar kaganátus [Der Awarische Khaganat]. In: Hódmezővárhely története I. A legkorábbi időktől a polgári forradalomig. Hrsg. von I. Nagy. Hódmezővásárhely 1984, 229–256.

 • T. Németh-Takács 2003 = G. T. Németh— M. Takács : Urzeitliche und mittelalterliche Brunnen bei Lébény. Antaeus 26 (2003) 97–139.

  Takács M. , 'Urzeitliche und mittelalterliche Brunnen bei Lébény ' (2003 ) 26 Antaeus : 97 -139.

  • Search Google Scholar
 • Nováki-Sándorfi-Miklós 1979 = Gy. Nováki— Gy. Sándorfi— Zs. Miklós : A Börzsöny hegység őskori és középkori várai (Vorgeschichtliche und mittelalterliche Burgen im Börzsöny-Gebirge). FontArchHung. Budapest 1979.

 • Oravecz 2007 = H. Oravecz : Tiszabő-Galamb-dűlő. RKM-AIH 2006. Budapest 2007, 297–298.

  Oravecz H. , 'Tiszabő-Galamb-dűlő ' (2007 ) 2006 RKM-AIH : 297 -298.

 • Ormós 1859 = Zs. Ormós : Adatok a művészet történetéhez [Angaben zur Geschichte der Kunst]. Pest 1859.

 • Ottományi 2002 = K. Ottományi : Páty, Malom-dűlő (MRT 7, 13/9. lelőhely). RKM-AIH 1999. Budapest 2002, 234–236.

  Ottományi K. , 'Páty, Malom-dűlő ' (2002 ) 1999 RKM-AIH : 234 -236.

 • Pálóczi-Horváth 1996 = Pálóczi Horváth : Nomád népek a kelet-európai steppén és a középkori Magyarországon [Nomadenvölker an der osteuropäischen Steppe und im Mittelalterlichen Ungarn]. In: Zúduló sasok. Új honfoglalók — besenyők, kunok, jászok — a középkori Alföldön és a Mezőföldön. Gyulai katalógusok 2. Gyula 1996, 7–36.

 • Pap 2006 = I. K. Pap : Kerámiastatisztika — Kísérlet nagy mennyiségű leletanyag feldolgozására [Keramikstatistik. Ein Versuch der Verarbeitung einer großen Fundmenge]. In: „Hadak útján...“; 15. Hrsg. von J. László— R. Schmidtmayer. Tatabánya 2006, 203–226.

 • Parádi 1955 = N. Parádi : A balatonfenyvesi agyagpalack (La bouteille d’argile de Balatonfenyves). FolArch 7 (1955) 141–147.

  Parádi N. , 'A balatonfenyvesi agyagpalack ' (1955 ) 7 FolArch : 141 -147.

 • Parádi 1963 = N. Parádi : Magyarországi pénzleletes középkori cserépedények (Münzfunde hortende mittelalterliche Gefäße in Ungarn). Archért 90 (1963) 205–251.

  Parádi N. , 'Magyarországi pénzleletes középkori cserépedények ' (1963 ) 90 Archért : 205 -251.

  • Search Google Scholar
 • Parádi 1967 = N. Parádi : A Hács-béndekpusztai Árpád-kori edényégető kemence (Le four de potier de l’époque Arpadienne de Hács-Béndekpuszta). Archért 94 (1967) 20–36.

  Parádi N. , 'A Hács-béndekpusztai Árpád-kori edényégető kemence ' (1967 ) 94 Archért : 20 -36.

  • Search Google Scholar
 • Párducz 1935 = M. Párducz : Adatok az Alföld rómaikori kerámiájához (Angaben zur Keramik des Alföld aus der Römerzeit). Dolgozatok 11 (1935) 175–203.

  Párducz M. , 'Adatok az Alföld rómaikori kerámiájához ' (1935 ) 11 Dolgozatok : 175 -203.

  • Search Google Scholar
 • Párducz 1949 = M. Párducz : Népvándorláskori ház Mohácson (Dom v. g. Mohač iz vremen pereselenija narodov). Archért 76 (1949) 85–90.

  Párducz M. , 'Népvándorláskori ház Mohácson ' (1949 ) 76 Archért : 85 -90.

 • Pauler 1899 = GY. Pauler : A magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt [Die Geschichte der ungarischen Nation unter den Königen der Árpádendynastie] I. Budapest 1899. [Reprint: Budapest 1984.]

 • Pintye 2006 = G. Pintye : Nyíregyháza-Rozsrétszőlő, Szelkó-dűlő II. RKM-AIH 2005. Budapest 2006, 292–293.

  Pintye G. , 'Nyíregyháza-Rozsrétszőlő, Szelkó-dűlő II ' (2006 ) 2005 RKM-AIH : 292 -293.

  • Search Google Scholar
 • Poleski-Krąpiec 1999 = J. Poleski— M. Krąpiec : Das frühmittelalterliche Kleinpolen im Lichte neuer dendrochronologischer Datierungen. In: Probleme der mitteleuropäischen Dendrochronologie und naturwissenschaftliche Beitröge zur Talaue der March. Hrsg. von L. Poláček— J. Dvorská. Internationale Tagungen in Milkulčice 5. Brno 1999, 85–95.

 • Révész 1996 = L. R. (= L. Révész : Ladánybene-Benepuszta. In: The Ancient Hungarians. Exhibition catalogue. Hrsg. von I. Fodor. Budapest 1996, 338–340.

 • Ringer 2006 = I. Ringer : Kora Árpád-kori településrészlet Tiszatarján-Naba-ér parton (Siedlungsteil aus der Árpádenzeit am Tiszatarján-Naba Back (sic!), Ufer). DMé 2005 (2006) 193–216.

 • Rózsa 2000 = Z. Rózsa : Késő szarmata teleprészlet Orosháza északi határában (Spőtsarmatisches Siedlungsteil in der nördlichen Gemarkung von Orosháza). In: Hadak útján 10. A népvándorlás kor fiatal kutatóinak konferenzciája. Hrsg. von L. Benda— G. Lőrinczy— Cs. Szalontai. Szeged 2000, 79–124.

 • Rózsa 2002 = Z. Rózsa : Avar kori teleprészlet Kardoskúton (Avar settlement in Kardoskút). BMMK 23 (2002) 115–143.

  Rózsa Z. , 'Avar kori teleprészlet Kardoskúton ' (2002 ) 23 BMMK : 115 -143.

 • Ruttkay 1992 = M. Ruttkay : Sídlisko z 10–12. stor. v Sl’ažanoch, okres Nitra (Siedlung aus dem 10.–12. Jahrhundert in Slažany, Bez. Nitra). AR 44 (1992) 593–608.

  Ruttkay M. , 'Sídlisko z 10–12. stor. v Sl’ažanoch, okres Nitra ' (1992 ) 44 AR : 593 -608.

  • Search Google Scholar
 • Sabján-Takács 2002 = T. Sabján— M. Takács : A ménfőcsanaki 147. objektum — feltárás, rekonstrukció, értelmezés (Das Objekt 147. von Ménfőcsanak-Szeles-Flur. Beschreibung, Rekonstruierung und Interpretation). In: Központok és falvak a honfoglalás-és Árpád-kori Magyarországon. Hrsg. von J. Cseh. Tatabánya 2002, 95–119.

 • Siegmund 1999 = F. Siegmund : Merowingerzeit am Niederrhein. Die frühmittelalterlichen Funde aus dem Regierungsbezirk Düsseldorf und dem Kreis Heinsberg. Köln 1999.

 • Simonyi 1998 = E. Simonyi : Előzetes jelentés a Felsőzsolca-Várdombon folyó feltárásról (Preliminary report on the excavations at Felsőzsolca-Várdomb). In: „Együtt a Kárpát-medencében.“ A népvándorláskor fiatal kutatóinak VII. összejövetele. Hrsg. von M. Kiss— I. Lengvári. Pécs 1998, 221–247.

 • Simonyi 2001 = E. Simonyi : Kora Árpád-kori településrészlet Mezőkeresztes-Cethalomról. Újabb adatok az északkelet-magyarországi Árpád-kori kerámia keltezéséhez és az ú. n. fabéléses lakóházakról [Teil einer frühárpádenzeitlichen Siedlung in Mezőkeresztes-Cethalom. Neue Angaben über die Datierung der árpádenzeitlichen Keramik in Nordwestungarn sowie über die Wohnhäuser mit sog. Holzbedeckung]. In: WMMK 23. „Hadak útján“. (Konferenzband.) Hrsg. von A. Gaál. Szekszárd 2001, 359–390.

 • Simonyi 2003a = E. Simonyi : Előzetes jelentés a Felsőzsolca-várdombi ásatásról (1992–2001) (Report on the excavations at Felsőzsolca-Várdomb, 1992–2001). HOMé 42 (2003) 109–133.

  Simonyi E. , 'Előzetes jelentés a Felsőzsolca-várdombi ásatásról (1992–2001) ' (2003 ) 42 HOMé : 109 -133.

  • Search Google Scholar
 • Simonyi 2003b = E. Simonyi : Beszámoló az M0 autóút Gyál 3. és Gyál 10. lelőhelyen feltárt Árpád-kori lakóházakról (Account on the Arpadian Age dwelling houses explored in Gyál 3 and Gyál 10 along motorway M0). BMMK 24-25 (2003) 355–356.

  Simonyi E. , 'Beszámoló az M0 autóút Gyál 3. és Gyál 10. lelőhelyen feltárt Árpád-kori lakóházakról ' (2003 ) 24-25 BMMK : 355 -356.

  • Search Google Scholar
 • Skriba-Sófalvi 2004 = P. Skriba— A. Sófalvi : Langobard település Balatonlelle határában (Eine Langobardensiedlung in der Gemarkung von Balatonlelle). Archért 129 (2004) 121–163.

  Sófalvi A. , 'Langobard település Balatonlelle határában ' (2004 ) 129 Archért : 121 -163.

  • Search Google Scholar
 • Cs. Sós 1961 = Á. Cs. Sós : Das frühmittelalterliche Gräberfeld von Keszthely-Fenékpuszta. ActaArchHung 13 (1961) 247–305.

  Sós Á. Cs. Cs. , 'Das frühmittelalterliche Gräberfeld von Keszthely-Fenékpuszta ' (1961 ) 13 ActaArchHung : 247 -305.

  • Search Google Scholar
 • Cs. Sós 1963 = Á. Cs. Sós : Die Ausgrabungen Géza Fehérs in Zalavár. ArchHung 41. Budapest 1963.

 • C. Sós 1970 = Á. Cs. Sós : Frühmittelalterliche slawische Siedlungsreste im Zagyvatal. SlA 18 (1970) 97–112.

  Sós Á. Cs. Cs. , 'Frühmittelalterliche slawische Siedlungsreste im Zagyvatal ' (1970 ) 18 SlA : 97 -112.

  • Search Google Scholar
 • Cs. Sós 1984 = Á. Cs. Sós : Zalavár-Kövecses. Ausgrabungen 1976–78. Anhang: I. Vörös: Knochenfunde. RégFüz II:24. Budapest 1984.

  Sós Á. Cs. Cs. , '', in RégFüz , (1984 ) -.

 • Stadler-Herold 2003 = P. Stadler— H. Herold : Drei awarenzeitliche Brunnen und sonstige Siedlungsgruben von Brunn am Gebirge, Flur Wolfholz (Bezirk Mödling, NÖ) und die Fundkeramik. Antaeus 26 (2003) 179–186.

  Herold H. , 'Drei awarenzeitliche Brunnen und sonstige Siedlungsgruben von Brunn am Gebirge, Flur Wolfholz (Bezirk Mödling, NÖ) und die Fundkeramik ' (2003 ) 26 Antaeus : 179 -186.

  • Search Google Scholar
 • Steuer 1977 = H. Steuer : Bemerkungen zur Chronologie der Merowingerzeit. Studien zur Sachsenforschung 1 (1977) 379–402.

  Steuer H. , 'Bemerkungen zur Chronologie der Merowingerzeit ' (1977 ) 1 Studien zur Sachsenforschung : 379 -402.

  • Search Google Scholar
 • Straub-Tokai 2007 = P. Straub— M. Z. Tokai : Karoling-kori temető Nagykanizsa-Palinban (A cemetery from the Carolingian Period at Nagykanizsa-Palin). RKM-AIH 2006. Budapest 2007, 79–87.

 • Szabó 1938 = K. Szabó : Az alföldi magyar nép művelődéstörténeti emlékei (Kulturgeschichtliche Denkmäler der Ungarischen Tiefebene). Bibliotheca Humanitatis Historiae 3. Budapest 1938.

 • Szabó 1975 = J. Gy. Szabó : Árpád-kori falu és temetője Sarud határában II. A település (Poselenie i mogil’nik ėpohi Arpadov v okrestnostjah derevni Šarud II). EMÉ 13 (1975) 19–68.

  Szabó J. Gy. , 'Árpád-kori falu és temetője Sarud határában II. A település ' (1975 ) 13 EMÉ : 19 -68.

  • Search Google Scholar
 • Szabó 1978 = J. J. Szabó : Népvándorláskori teleprészlet és árpád-kori telepnyomok Battonya határában (Völkerwanderungszeitlicher Siedlungsteil und arpadenzeitliche Siedlungsspuren in der Nähe von Battonya). BMMK 5 (1978) 61–84.

  Szabó J. J. , 'Népvándorláskori teleprészlet és árpád-kori telepnyomok Battonya határában ' (1978 ) 5 BMMK : 61 -84.

  • Search Google Scholar
 • Szabó-Vörös 1999 = J. J. Szabó— I. Vörös : Gepida lelőhelyek Battonya határában (Gepidische Fundorte in der Gemarkung von Battonya). Archért 106 (1979) 219–222.

  Vörös I. , 'Gepida lelőhelyek Battonya határában ' (1979 ) 106 Archért : 219 -222.

 • Szatmári 1998 = I. Szatmári : Orosháza, Gádorosi út, Nyíri-dűlő. RKM-AIH 1998, 159.

 • B. Szatmári 1982–1983 = S. B. Szatmári : Avar temető- és telepásatás Tatabánya-Alsógalla mellett [Awarische Gräberfeld- und Siedlungsgrabung in der Umgebung von Tatabánya-Alsógalla]. SZMMÉ 1982–1983, 67–80.

 • Szebeni 2003 = A. Szebeni : Ein mittelalterlicher Brunnen auf dem Budaer Szent György tér. Antaeus 20 (2003) 321–341.

  Szebeni A. , 'Ein mittelalterlicher Brunnen auf dem Budaer Szent György tér ' (2003 ) 20 Antaeus : 321 -341.

  • Search Google Scholar
 • Szőke 1980 = B. M. Szőke : Zur awarenzeitlichen Siedlungsgeschichte des Körös-Gebietes in Südost-Ungarn. ActaArchHung 32 (1980) 181–203.

  Szőke B. M. , 'Zur awarenzeitlichen Siedlungsgeschichte des Körös-Gebietes in Südost-Ungarn ' (1980 ) 32 ActaArchHung : 181 -203.

  • Search Google Scholar
 • Szőke 1992a = B. M. Szőke : Das karolingerzeitliche Gräberfeld von Sárvár-Végh malom. CommArchHung 1992, 125–158.

 • Szőke 1992b = B. M. Szőke : Karolingerzeitliche Gräberfelder I–II von Garabonc-ófalu. In: Die Karolingerzeit im Unteren Zalatal. Gräberfelder und Siedlungsreste von Garabonc I–II und Zalaszabar-Dezsősziget. Hrsg. von L. Török. Antaeus 21 (1992) 41–203.

 • Szőke 1992c = B. M. Szőke : Die Beziehungen zwischen dem oberen Donautal und Westungarn in der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts (Frauentrachtzubehör und Schmuck). In: Awarenforschungen II. Hrsg. von F. Daim. Wien 1992, 841–968.

 • Szőke 2001a = B. M. Szőke : Das archäologische Bild der Slawen in Westungarn. In: Slowenien und die Nachbarländer zwischen Antike und karolingischer Epoche. Anfänge der slowenischen Ethnogenese I. Ljubljana 2001, 477–505.

 • Szőke 2001b = B. M. Szőke : Egy avar kori indavirág (Eine awarenzeitliche Rankenblume). ZalaiMúz 10 (2001) 103–140.

  Szőke B. M. , 'Egy avar kori indavirág ' (2001 ) 10 ZalaiMúz : 103 -140.

 • Takács 1993 = M. Takács : A kisalföldi árpád-kori cserépbográcsok pontosabb időrendje (Egy kísérlet a leletanyag rendszerezésére) (Die präzisere Chronologie der árpádenzeitlichen Tonkessel der Kleinen Tiefebene. Versuch einer Systematisierung des Fundmaterials). HOMÉ 30–31/2 (1993) 447–479.

  Takács M. , 'A kisalföldi árpád-kori cserépbográcsok pontosabb időrendje ' (1993 ) 30–31/ HOMÉ : 447 -479.

  • Search Google Scholar
 • Takács 1996 = M. Takács : Formschatz und exaktere Chronologie der Tongefäße des 10.–14. Jahrhunderts der Kleinen Tiefebene. ActaArchHung 48 (1996) 135–195.

  Takács M. , 'Formschatz und exaktere Chronologie der Tongefäße des 10.–14. Jahrhunderts der Kleinen Tiefebene ' (1996 ) 48 ActaArchHung : 135 -195.

  • Search Google Scholar
 • Takács 2000 = M. Takács : Ungarn als südlicher Nachbar von Polen an der Wende des 1. und 2. Jahrtausends. Die Lebensform der Ungarn im Spiegel der schriftlichen und archäologischen Quellen. In: The Neighbours of Poland in the 10 th Century. Hrsg. von P. Urbanczyk. Warsaw 2000, 157–191.

 • Takács 2002 = M. Takács : A Lébény-Kaszás-dombi 373-as objektum kerámiája (Die Keramik des Siedlungsobjektes Nr. 373 von Lébény-Kaszás-domb). In: Zgodnji Slovani — Die frühen Slawen. Zgodnjosrednjeveška lončenina na obrobju vzhodnih Alp — Frühmittelalterliche Keramik am Rand der Ostalpen. Hrsg. von M. Guštin. Ljubljana 2002, 170–178.

 • Terei-Horváthet al. 2005 = Gy. Terei— L. A. Horváthet al. : XI. Kőérberek-Tóváros Lakópark. In: Kincsek a város alatt. Budapest régészeti örökségének feltárása, 1989–2004. Hrsg. von P. Zsidi. Budapest 2005, 80–100.

 • Tomka 1999 = G. Tomka : Közép- és kora újkori településrészlet Mohi mezőváros belterületének peremén (Jelentés az M-30-as autóút 41. sz. lelőhelye, I. és IV. munkahelyének régészeti feltárásáról) (Mittelalterliche und frühneuzeitliche Siedlungsspuren am Rand des inneren Gebietes des Marktes Mohi). HOMÉ 37 (1999) 417–446.

  Tomka G. , 'Közép- és kora újkori településrészlet Mohi mezőváros belterületének peremén ' (1999 ) 37 HOMÉ : 417 -446.

  • Search Google Scholar
 • Tomka 2003 = G. Tomka : késő középkor [Spätmittelalter]. In: Magyar művelődéstörténeti lexikon I. Hrsg. von P. Kőszeghy. Budapest 2003, 37–41.

 • Tomka 2004 = G. Tomka : Kleine Öfen — große Wannen. Die Besonderheiten einer spätawarenzeitlichen Siedlung. In: Zborník na počes’ Dariny Bialkeovej. Hrsg. von G. Fusek. Nitra 2004, 419–426.

 • B. Tóth 1983 = Á. B. Tóth : Gepida telepek az Alföldön [Gepidische Siedlungen in der Großen Tiefebene]. Manuskript der Doktorarbeit, 1983.

 • B. Tóth 1991 = Á. B. Tóth : Gepida településnyomok a Körös-Maros-Tisza közén (Gepidische Siedlungsspuren aus dem Körös-Maros-Theiß Gebiet). In: A népvándorláskor fiatal kutatóinak szentesi találkozóján elhangzott előadások. Hrsg. von G. Lőrinczy. MFMÉ 1984–1985/2 (1991) 97–104.

 • B. Tóth 2006 = Á. B. Tóth : Gepidische Siedlungen im Theißgebiet. Monumenta Germanorum Archaeologica Hungaria 4. Bp. 2006.

 • Trogmayer 1962 = O. Trogmayer : Népvándorláskori telepnyomok Bokros határában (Siedlungsspuren aus der Völkerwanderungszeit im Gebiet von Bokros). MFMÉ 1960–1962, 3–8.

 • Vaday 1981 = A. Vaday : Késő szarmata agyagbográcsok az Alföldön (Spätsarmatische Tonkessel von der Tiefebene). MFMÉ 1980–1981/1, 31–42.

 • Vaday 1996 = A. Vaday : Roman Period Barbarian settlement at the site of Gyoma 133. In: Cultural and Landscape Changes in South-East Hungary II. Prehistoric, Roman Barbarian and Late Avar Settlement at Gyoma 133, Békés County Microregion. Ed. S. Bökönyi. Budapest 1996, 51–305.

 • Vaday 1999a = A. Vaday : A szarmata telep értékelése (The Sarmatian settlement). In: Kompolt-Kistér. Újkőkori, bronzkori, szarmata és avar lelőhely. Leletmentő ásatás az M3-as autópálya nyomvonalán. Hrsg. von T. Petercsák— J. J. Szabó. Eger 1999, 179–231.

 • Vaday 1999b = A. Vaday : Az avarkori telep (Avar settlement). In: Kompolt-Kistér. Újkőkori, bronzkori, szarmata és avar lelőhely. Leletmentő ásatás az M—as autópálya nyomvonalán. Hrsg. von T. Petercsák— J. J. Szabó. Eger 1999, 233–253.

 • Vaday 2003 = A. Vaday : Chronological charts. In: Hungarian Archaeology at the Turn of the Millennium. Editor-in-chief: Zs. Visy. Budapest 2003, 483–487.

 • Vaday-Takács 2004 = A. Vaday— M. Takács : Avar edényégető kemencék Kompolton (Töpferöfen in Kompolt-Kistéri-tanya). Agria 40 (2004) 5–104.

  Takács M. , 'Avar edényégető kemencék Kompolton ' (2004 ) 40 Agria : 5 -104.

 • Vaday-Takács im Druck = A. Vaday— M. Takács : Megjegyzések a lassú korongon formált, gömbölyű aljú cserépbográcsok időrendjéhez (A Kompolt-Kistéri-tanyai 405., 406. és 439. objektum leletanyaga). In: Sötét idők falvai — Dark Age Villages. Hrsg. von K. R. Szilágyi. Debrecen, im Druck.

 • Váradi 2000 = A. Váradi : Előzetes jelentés a Nagyút határában feltárt római kori és népvándorlás kori településrészletről (Vorläufiger Bericht über die in der Gemarkung von Nagyút freigelegten römer- und völkerwanderungszeitlichen Siedlungsdetails). In: Hadak útján 10. A népvándorlás kor fiatal kutatóinak konferenciája. Hrsg. von L. Benda— G. Lőrinczy— Cs. Szalontai. Szeged 2000, 125–153.

 • Vida 1986 = T. Vida : A késő avar korongolt sírkerámia a Dunától keletre [Die spätawarische Grabkeramik östlich der Donau]. Manuskript. Budapest 1986.

 • Vida 1996 = T. Vida : Avar Period settlement remains and graves at the site of Gyoma 133. In: Cultural and Landscape Changes in South-East Hungary II. Prehistoric, Roman Barbarian and Late Avar Settlement at Gyoma 133, Békés County Microregion. Ed. S. Bökönyi. Budapest 1996, 323–364.

 • Vida 1999 = T. Vida : Die awarenzeitliche Keramik I (6.–7. Jh.). VAH 8. Budapest 1999.

 • Vörös 1987 = G. Vörös : Késő szarmata edénylelet Kiskundorozsma-Kistemplomtanya lelőhelyről (Gefäßfunde aus der späten Sarmatenzeit an dem Fundort Kiskundorozsma-Kistemplomtanya). MFMÉ 1987/1, 11–23.

 • Wolf 2003 = M. Wolf : Adatok 10. századi edényművességünkhöz. A borsodi leletek tanúságai (Informationen zu unserer Töpferkunst des 10. Jahrhunderts. Die Lehren der Funde von Borsod). HOMÉ 42 (2003) 85–107.

  Wolf M. , 'Adatok 10. századi edényművességünkhöz. A borsodi leletek tanúságai ' (2003 ) 42 HOMÉ : 85 -107.

  • Search Google Scholar
 • Wolf 2006 = M. Wolf : Adatok a X. századi magyarság kézművessúságez (Data on the pottery workmanship of Hungarians in the 10 th century). In: Az agyagművesség évezredei a Kárpát-medencében. Hrsg. von Sz. A. Holló— J. Szulovszky. Budapest-Veszprém 2006, 4–58.

 • Zábojník 1988 = J. ZÁbojník : On the problems of settlements of the Avar Khaganate Period in Slovakia. AR 40 (1988) 401–437.

  ZÁbojník J. , 'On the problems of settlements of the Avar Khaganate Period in Slovakia ' (1988 ) 40 AR : 401 -437.

  • Search Google Scholar

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: 
Elek BENKŐ
Dénes GABLER

Editorial Board

 • Csanád BÁLINT (Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet)
 • Ádám BOLLÓK (Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet)
 • Miklós SZABÓ (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Régészettudományi Intézet)
 • Gabriella KULCSÁR (Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Gilbert KAENEL (Musée cantonal d'Archéologie et d'Histoire de Lausanne)
 • Janusz K. KOZŁOWSKI (Uniwersytet Jagiellonska, Krakow)
 • Falko DAIM (Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Mainz)
 • Judit SOLTI (Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)

 

ACTA ARCHAEOLOGICA
Tóth Kálmán u. 4.
H-1097 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 375 9011
Fax: (36 1) 224 6719
gabler.denes@abtk.hu

 

Indexing and Abstracting Services:

 • International Bibliographies IBZ and IBR
 • Scopus

 

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,138
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
Scopus
Cite Score
13/63=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 198/273 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 205/295 (Q3)
Scopus
SNIP
0,176
Scopus
Cites
40
Scopus
Documents
20

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,174
Scimago
Quartile Score
Archeology Q2
Archeology (arts and humanities) Q2
Scopus
Cite Score
20/59=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 150/263 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 152/278 (Q3)
Scopus
SNIP
0,238
Scopus
Cites
31
Scopus
Documents
15

 

Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 544 EUR / 680 USD
Print + online subscription: 628 EUR / 784 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae
Language English
Size A4
Year of
Foundation
1951
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0001-5210 (Print)
ISSN 1588-2551 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2021 24 0 0
Sep 2021 0 0 0
Oct 2021 2 2 3
Nov 2021 3 1 2
Dec 2021 1 0 0
Jan 2022 1 0 0
Feb 2022 0 0 0