View More View Less
 • 1 Direktion der Museen des Komitates Baranya Káptalan utca 5 H-7621 Pécs Ungarn
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $636.00

The paper presents the recent survey results achieved at four Late Neolithic sites with rondels in Baranya County, Hungary (Villánykövesd-Jakabfalusi út mente, Zengővárkony-Igaz-dűlő, Szemely-Hegyes, Belvárdgyula-Szarkahegy). The combined use of non-destructive archaeological prospecting methods (aerial survey, field survey, magnetometer survey) and occassional trial trenching revealed new pieces of information that change our view of the Late Neolithic settlement structure in the region. Such observations are:

 1. the fact that rondels are present at virtually every major site in South-East Baranya the presence of special structural elements known only in South Transdanubia, like U-shaped blocking of entrances, special gate structures the large size of rondels when compared to other areas of longer history of research, like Lower Austria and Slovakia.
These phenomena suggest the existence of a local „architectural style“ and may be indicative of a local group within the Lengyel Culture sphere.

 • Barna 2005 = J. P. Barna: Sormás-Török-földek településtörténeti áttekintése. A középső neolitikum (The history of a settlement at Sormás-Török-földek. Middle Neolithic). ZalaiMúz 14 (2005) 17–37.

  Barna J. P. , 'Sormás-Török-földek településtörténeti áttekintése. A középső neolitikum ' (2005 ) 14 ZalaiMúz : 17 -37.

  • Search Google Scholar
 • Barna 2007 = J. P. Barna: A new site of the Lengyel Culture in Sormás-Törökföldek (County Zala, Southwestern Transdanubia). Preliminary report. In: The Lengyel, Polgár and Related Cultures in the Middle/ Late Neolithic in Central Europe. Ed. by J. K. Kozłowski— P. Raczky. Kraków 2007, 345–380.

 • Bertók 2009 = G. Bertók: Lelőhelyfelderítés és interpretáció. Légi régészeti, fotogrammetriai, geofizikai és térinformatikai módszerek alkalmazásával Baranya megye légi régészeti topográfiája [Fundortprospektion und Interpretation. Luftbildarchäologische Topographie des Komitats Baranya unter Verwendung luftbildarchäologischer, fotogrammetrischer, geophysischer und feldinformatischer Methoden]. Ungedruckte PhD-Dissertation. Budapest, ELTE 2009.

  Bertók G. , '', in Lelőhelyfelderítés és interpretáció. Légi régészeti, fotogrammetriai, geofizikai és térinformatikai módszerek alkalmazásával Baranya megye légi régészeti topográfiája , (2009 ) -.

 • Bertók-Gáti 2009 = G. Bertók— Cs. Gáti: Adalékok Baranya megye kora bronzkori településszerkezetéhez (New data on Early Bronze Age Settlement Structure in Baranya County, Hungary). JPMÉ 50–52 (2005–2007) 24–38.

  Gáti Cs. , 'Adalékok Baranya megye kora bronzkori településszerkezetéhez ' (2005 ) 50–52 JPMÉ : 24 -38.

  • Search Google Scholar
 • Bertók-Gáti-Lóki 2008 = G. Bertók— Cs. Gáti— R. Lóki: Előzetes jelentés a Belvárdgyula határában (Baranya megye) talált késő neolitikus település és körárok kutatásáról (Vorbericht über den Forschungsstand der spätneolithischen Siedlung und Kreisgrabenanlage in der Gemarkung von Belvárdgyula, Komitat Baranya). Ôsrégészeti Levelek 10 (2008) 5–17.

  Lóki R. , 'Előzetes jelentés a Belvárdgyula határában (Baranya megye) talált késő neolitikus település és körárok kutatásáról (Vorbericht über den Forschungsstand der spätneolithischen Siedlung und Kreisgrabenanlage in der Gemarkung von Belvárdgyula, Komitat Baranya) ' (2008 ) 10 Ôsrégészeti Levelek : 5 -17.

  • Search Google Scholar
 • Bertók-Gáti-vajda 2008 = G. Bertók— Cs. Gáti— O. Vajda: Előzetes jelentés a Szemely-Hegyes lelőhelyen (Baranya megye) található neolitikus körárok-rendszer kutatásáról (Preliminary report on the research at the neolithic Kreisgrabenanlage at Szemely-Hegyes, Baranya county, Hungary). ArchÉrt 133 (2008) 85–106.

  Vajda O. , 'Előzetes jelentés a Szemely-Hegyes lelőhelyen (Baranya megye) található neolitikus körárok-rendszer kutatásáról ' (2008 ) 133 ArchÉrt : 85 -106.

  • Search Google Scholar
 • Braasch 2007 = O. Braasch: Gallipoli ahead — Air Survey between the Baltic and Mediterranean. ŠtZ 41 (2007) 84–97.

  Braasch O. , 'Gallipoli ahead — Air Survey between the Baltic and Mediterranean ' (2007 ) 41 ŠtZ : 84 -97.

  • Search Google Scholar
 • Bujna-Romsauer 1986 = J. Bujna— P. Romsauer: Siedlung und Kreisgrabenanlage der Lengyel-Kultur in Bučany. In: Internationales Symposium über die Lengyel-Kultur, Nové Vozokany 1984. 11. 5–9. Nitra-Wien 1986, 27–35.

 • Chapman-Gaydarska 2006 = J. Chapman— B. Gaydarska: Does enclosures make a difference? A view from the Balkans. In: Enclosing the Past: Inside and outside in the prehistory. Ed. by A. Harding— S. Sievers— N. Venclová. Sheffield archaeological monographs 15. Sheffield 2006, 20–44.

 • Dezsőet al. 2009 = J. Dezső— G. Bertók— A. Bognár— F. Kaposvári— V. Darányi— M. Pethe— Z. Csabai— G. Páll— Gpergely — Gy. Sipos: Pedológiai-szedimentológiai vizsgálatok lösszel borított területeken, Szemely-Hegyes késő neolitikus körárokrendszer példáján (Case study of pedological and sedimentological investigations on loess-covered terrain (Szemely-Hegyes Late Neolithic ring-ditch complex). AMűhely 2009/3, 57–72.

  Sipos Gy. , 'Pedológiai-szedimentológiai vizsgálatok lösszel borított területeken, Szemely-Hegyes késő neolitikus körárokrendszer példáján ' (2009 ) 3 AMűhely : 57 -72.

  • Search Google Scholar
 • Dombay 1939 = J. Dombay: A zengővárkonyi őskori telep és temető (The prehistoric settlement and cemetery at Zengővárkony). ArchHung 23. Budapest 1939.

 • Dombay 1959 = J. Dombay: Próbaásatás a villánykövesdi kőrézkori lakótelepen (Probegrabung in der aeneolithischen Ansiedlung bei Villánykövesd, Kom. Baranya). JPMÉ 1959 (1960) 55–75.

 • Dombay 1960 = J. Dombay: Die Siedlung und das Gräberfeld von Zengővárkony. ArchHung 37. Budapest 1960.

 • Doneus 2001 = M. Doneus: Die Keramik der mittelneolithischen Kreisgrabenanlage von Kamegg, Niederösterreich. Wien 2001.

 • Hill 2007 = J. Hill: Prehistoric surveyors — measured landscapes. Antiquity 81 (2007). http://www.antiquity.ac.uk/projgall/hill/index/html

 • Hill 2009 = J. Hill: A mythological landscape in the Peak District. Northern Earth 117 (2009) 11–15.

  Hill J. , 'A mythological landscape in the Peak District ' (2009 ) 117 Northern Earth : 11 -15.

  • Search Google Scholar
 • Hinterleitner-Einwögerer-Neubauer 2005 = A. E. Hinterleitner— Ch. Einwögerer— W. Neubauer: Grundlagen für eine Rekonstruktion — Die Kreisgrabenanlage Schletz. In: Zeitreise Heldenberg — Geheimnisvolle Kreisgräben. Katalog zur Niederösterreichischen Landesausstellung. Hrsg. von F. Daim— W. Neubauer. Horn-Wien 2005, 85–92.

 • Kalicz 1969 = N. Kalicz: Einige Probleme der Lengyel-Kultur in Ungarn. ŠtZ 17 (1969) 177–206.

  Kalicz N. , 'Einige Probleme der Lengyel-Kultur in Ungarn ' (1969 ) 17 ŠtZ : 177 -206.

 • Kalicz 1998 = N. Kalicz: Figürliche Darstellung und bemalte Keramik aus dem Neolithikum Westungarns. Archaeolingua SerMin 10. Budapest 1998.

 • Kreiter-Szakmány 2008a =A. Kreiter— Gy. Szakmány: Előzetes tanulmány Belvárdgyula-Szarkahegy (M60-as gyorsforgalmi út 98. sz. lelőhely) késő neolitikus (Lengyel-kultúra) településről származó kerámiák petrográfiai vizsgálatáról (Preliminary report on the petrographic analysis of Late Neolithic ceramics from Belvárdgyula-Szarkahegy, route M60, No. 98). AMűhely 2008/3, 65–74. http://www.ace.hu/am

  Szakmány Gy. , 'Előzetes tanulmány Belvárdgyula-Szarkahegy (M60-as gyorsforgalmi út 98. sz. lelőhely) késő neolitikus (Lengyel-kultúra) településről származó kerámiák petrográfiai vizsgálatáról ' (2008 ) 3 AMűhely : 65 -74.

  • Search Google Scholar
 • Kreiter-Szakmány 2008b =A. Kreiter— Gy. Szakmány: Előzetes tanulmány Szemely-Hegyes és Zengővárkony késő neolitikus (Lengyel-kultúra) településekről származó kerámiák petrográfiai vizsgálatáról (Preliminary study on the petrographical analysis of Late Neolithic pottery). AMűhely 2008/2, 55–68.

  Szakmány Gy. , 'Előzetes tanulmány Szemely-Hegyes és Zengővárkony késő neolitikus (Lengyel-kultúra) településekről származó kerámiák petrográfiai vizsgálatáról ' (2008 ) 2 AMűhely : 55 -68.

  • Search Google Scholar
 • Kuzma-Lieskovský 2007 = I. Kuzma— T. Lieskovský: Analysis of roundel visibility in GIS environment. Štz 41 (2007) 60–65.

  Lieskovský T. , 'Analysis of roundel visibility in GIS environment ' (2007 ) 41 Štz : 60 -65.

  • Search Google Scholar
 • Němejcová-Pavúková 1995 = V. Němejcová— Pavúková: Svodín. I.2: Zwei Kreisgrabenanlagen der Lengyel-Kultur. Studia Archaeologica et Mediaevalia. Bratislava 1995.

 • Nestupný 2006 = E. Nestupný: Enclosures and fortifications in Central Europe. In: Enclosing the Past: Inside and outside in the prehistory. Ed. by A. Harding— S. Sievers— N. Venclová. Sheffield archaeological monographs 15. Sheffield 2006, 1–4.

 • Osztás-Marton-Sófalvi 2004 = A. Osztás— T. Marton— A. Sófalvi: Szólád-Kisaszó. In: Sz. Honti et al.: A tervezett M7-es autópálya Somogy megyei szakaszának megelőző régészeti feltárása III (2002–2003). SMK 16 (2004) 61–62.

 • Pásztor 2008 = E. Pásztor: Megjegyzések a lengyeli kultúra körárkainak tájolásához (Bemerkungen zur Orientierung der Kreisgräben der Lengyel-Kultur). ArchÉrt 133 (2008) 5–20.

  Pásztor E. , 'Megjegyzések a lengyeli kultúra körárkainak tájolásához ' (2008 ) 133 ArchÉrt : 5 -20.

  • Search Google Scholar
 • Pásztor-Barna 2009 = E. Pásztor— J. P. Barna: A késő neolit lengyeli kultúra körárkai. Lehetséges csillagászati ismeretek a Kárpát-medencében (The enclosures of the Late Neolithic Lengyel culture. Evidence for astronomical knowledge in the Carpathian Basin). In: Medinától Eteléig. Tisztelgő írások Csalog József születésének 100. évfordulóján. Hrsg. von L. Bende— G. Lőrinczy. Szentes 2009, 205–213.

 • Pásztor-Barna-Roslund 2008 = E. Pásztor— J. P. Barna— C. Roslund: The orientation of rondels of the Neolithic Lengyel culture in Central Europe. Antiquity 82 (2008) 910–924.

  Roslund C. , 'The orientation of rondels of the Neolithic Lengyel culture in Central Europe ' (2008 ) 82 Antiquity : 910 -924.

  • Search Google Scholar
 • Pavúk 1998 = J. Pavúk: Hlavné výsledky výskumu sídliska lengyelskej kultúry v Žlkovciach (Substantial research results of the Lengyel culture site in Žlkovce). SlA 46/2 (1998) 169–186.

  Pavúk J. , 'Hlavné výsledky výskumu sídliska lengyelskej kultúry v Žlkovciach ' (1998 ) 46/2 SlA : 169 -186.

  • Search Google Scholar
 • Pavúk-Kralovský 2004 = J. Pavúk— V. Kralovský: Orientácia rondelov lengyelskej kultury na smery vysokého a nízkeho mesiaca (Orientierung der Rondelle der Lengyel-Kultur in die Richtungen des hohen und niedrigen Mondes). SlA 52 (2004) 211–280.

  Kralovský V. , 'Orientácia rondelov lengyelskej kultury na smery vysokého a nízkeho mesiaca ' (2004 ) 52 SlA : 211 -280.

  • Search Google Scholar
 • Petrasch 1990a =J. Petrasch: Überlegungen zur Funktion neolithischer Erdwerke anhand mittelneolithischer Grabenanlagen aus Südostbayern. JMV 78 (1990) 369–387.

  Petrasch J. , 'Überlegungen zur Funktion neolithischer Erdwerke anhand mittelneolithischer Grabenanlagen aus Südostbayern ' (1990 ) 78 JMV : 369 -387.

  • Search Google Scholar
 • Petrasch 1990b =J. Petrasch: Mittelneolithische Kreisgrabenanlagen in Mitteleuropa. BRGK 71 (1990) 407–564.

  Petrasch J. , 'Mittelneolithische Kreisgrabenanlagen in Mitteleuropa ' (1990 ) 71 BRGK : 407 -564.

  • Search Google Scholar
 • Petrasch 2004 = J. Petrasch: Von Menschen und Hunden: Befunde aus Kreisgrabenanlagen der Oberlauterbacher Gruppe und der Lengyel-Kultur und deren Interpretationen. In: Neolithische Kreisgrabenanlagen in Europa, Goseck 7.–9. 5. 2004. Hrsg. von F. Bertemes— P. F. Biehl— H. Meller. Halle/Salle, 295–308.

 • Podborský 1988 = V. Podborský: Tešetice-Kyjovice 4: Rondel osady lidu s moravskou malovanou keramikou (Tešetice-Kyjovice 4: Rondel from a settlement of the Moravian painted pottery culture). Brno, Univerzita Jana Evangelisty 1988.

  Podborský V. , '', in Tešetice-Kyjovice 4: Rondel osady lidu s moravskou malovanou keramikou , (1988 ) -.

 • Podborský 2004 = V. Podborský: Über das geistige Leben der Träger der Lengyel-Kultur. In: Zwischen Karpaten und Ägäis. Neolithikum und ältere Bronzezeit. Gedenkschrift für Viera Němejcová-Pavúková. Hrsg. von B. Hänsel— E. Studeníková. Internationale Archäologie. Studia honoraria 21 (2004) 270–283.

 • Pusztai 1956 = R. Pusztai: A szemelyi kőrézkori ház [Das steinkupferzeitliche Haus von Szemely]. ArchÉrt 83 (1956) 39–44.

  Pusztai R. , 'A szemelyi kőrézkori ház ' (1956 ) 83 ArchÉrt : 39 -44.

 • Raczky 1974 = P. Raczky: A lengyeli kultúra legkésőbbi szakaszának leletei a Dunántúlon [Funde der spätesten Phase der Lengyel-Kultur in Transdanubien]. ArchÉrt 101 (1974) 185–210.

  Raczky P. , 'A lengyeli kultúra legkésőbbi szakaszának leletei a Dunántúlon ' (1974 ) 101 ArchÉrt : 185 -210.

  • Search Google Scholar
 • Raczky-Anders 2009 = P. Raczky— A. Anders: Térés időszemlélet az újkőkorban. Polgár-Csőszhalom ásatási megfigyelései [Raum- und Zeitanschauung im Neolithikum. Grabungsbeobachtungen von Polgár-Csőszhalom]. In: Régészeti Dimenziók. Tanulmányok az ELTE BTK Régészettudományi Intézetének tudományos műhelyéből. Budapest 2009, 75–93.

 • Raczkyet al. 1997 = P. Raczky— A. Anders— E. Nagy— K. Kurucz— Zs. Hajdú— W. Meier-Arendt: Polgár-Csőszhalomdűlő. Újkőkor végi telep és sírok a Kr. e. 5. évezredből (Late Neolithic Settlement and Graves from the 5th millennium B.C.). In: „Utak a múltba”. Az M3-as autópálya régészeti leletmentései = „Paths into the Past”. Rescue excavations on the M3 motorway. Ed. by P. Raczky— T. Kovács— A. Anders. Budapest 1997, 34–43.

 • Raczkyet al. 2005 = P. Raczky— A. Anders— Zs. Hajdú— E. Gy. Nagy: Zwischen Himmel und Erde — Polgár-Csőszhalom, eine Siedlung in Ostungarn. In: Zeitreise Heldenberg — Geheimnisvolle Kreisgräben. Katalog zur Niederösterreichischen Landesausstellung. Hrsg. von F. Daim— W. Neubauer. Horn-Wien 2005, 203–209.

 • Somogyi 2007 = K. Somogyi: Die besonderen Grabenanlagen der Lengyel-Kultur in Kaposújlak-Várdomb-dűlő im Komitat Somogy (SW-Ungarn). In: The Lengyel, Polgár and Related Cultures in the Middle/Late Neolithic in Central Europe. Ed. by J. K. Kozłowski— P. Raczky. Kraków 2007, 329–344.

 • Tirpák 2007 = J. Tirpák: Geophysical Prospecting in the Slovak Archaeology. ŠtZ 41 (2007) 40–55.

  Tirpák J. , 'Geophysical Prospecting in the Slovak Archaeology ' (2007 ) 41 ŠtZ : 40 -55.

 • Tokai 2008 = Z.-M. Tokai: Nagykanizsa-Palin — Anyagnyerőhely. In: Régészeti feltárások az M7-M70 autópálya Zala megyei nyomvonalán (Archäologische Freilegungen auf der Spuren der Autobahn M7-M70 im Komitat Zala). Hrsg. L. Horváth— T. Frankovics. Zalaegerszeg 2008, 56–58. http://www.zmmi.hu/gm/m7_kiadvany/Htm/031_0711.htm

 • Trnka 1991 = G. Trnka: Studien zu mittelneolithischen Kreisgrabenanlagen. MPK 26. Wien 1991.

 • Zalai-Gaál 1982 = I. Zalai-Gaál: A lengyeli kultúra a Dél-Dunántúlon [Die Lengyel-Kultur im südlichen Transdanubien]. BÁMÉ 10–11 (1982) 3–29.

  Zalai-Gaál I. , 'A lengyeli kultúra a Dél-Dunántúlon ' (1982 ) 10–11 BÁMÉ : 3 -29.

 • Zalai-gaál 1990a =I. Zalai-Gaál: A neolitikus körárokrendszerek kutatása a Dél-Dunántúlon (Die Erforschung der neolithischen Kreisgrabensysteme in SO-Transdanubien). ArchÉrt 117 (1990) 3–24.

  Zalai-Gaál I. , 'A neolitikus körárokrendszerek kutatása a Dél-Dunántúlon ' (1990 ) 117 ArchÉrt : 3 -24.

  • Search Google Scholar
 • Zalai-gaál 1990b =I. Zalai-Gaál: Neue Daten zur Erforschung der spätneolithischen Schanzwerke im südlichen Transdanubien (Újabb adatok a késő neolitikus körsáncok kutatásához a Dél-Dunántúlon). ZalaiMúz 2 (1990) 31–46.

  Zalai-Gaál I. , 'Neue Daten zur Erforschung der spätneolithischen Schanzwerke im südlichen Transdanubien ' (1990 ) 2 ZalaiMúz : 31 -46.

  • Search Google Scholar
 • Zalai-Gaál 2007 = I. Zalai-Gaál: Zengővárkony — Svodín — Friebritz: Zu den chronologischen Beziehungen zwischen den territorialen Gruppen der Lengyel-Kultur aufgrund der Gräberfelderanalyse. In: The Lengyel, Polgár and Related Cultures in the Middle/Late Neolithic in Central Europe. Ed. by J. K. Kozłowski— P. Raczky. Kraków 2007, 147–184.

 • Zoffmann 1972–73 = Zs. Zoffmann: Die unveröffentlichten Pläne des neolithischen Gräberfeldes von Zengővárkony. JPMÉ 17–18 (1972–73) 47–50.

  Zoffmann Zs. , 'Die unveröffentlichten Pläne des neolithischen Gräberfeldes von Zengővárkony ' (1972 ) 17–18 JPMÉ : 47 -50.

  • Search Google Scholar
 • Zotti 2005 = G. Zotti: Kalenderbauten? — Zur astronomischen Ausrichtung der Kreisgrabenanlagen in Niederösterreich. In: Zeitreise Heldenberg — Geheimnisvolle Kreisgräben. Katalog zur Niederösterreichischen Landesausstellung. Hrsg. von F. Daim— W. Neubauer. Horn-Wien 2005, 75–79.

 • Zotti 2008 = G. Zotti: Zur astronomischen Interpretation ausgezeichneter Richtungen der Kreisgrabenanlagen Niederösterreichs. APA 40 (2008) 61–67.

  Zotti G. , 'Zur astronomischen Interpretation ausgezeichneter Richtungen der Kreisgrabenanlagen Niederösterreichs ' (2008 ) 40 APA : 61 -67.

  • Search Google Scholar

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: 
Elek BENKŐ
Dénes GABLER

Editorial Board

 • Csanád BÁLINT (Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet)
 • Ádám BOLLÓK (Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet)
 • Miklós SZABÓ (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Régészettudományi Intézet)
 • Gabriella KULCSÁR (Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Gilbert KAENEL (Musée cantonal d'Archéologie et d'Histoire de Lausanne)
 • Janusz K. KOZŁOWSKI (Uniwersytet Jagiellonska, Krakow)
 • Falko DAIM (Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Mainz)
 • Judit SOLTI (Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)

 

ACTA ARCHAEOLOGICA
Tóth Kálmán u. 4.
H-1097 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 375 9011
Fax: (36 1) 224 6719
gabler.denes@abtk.hu

 

Indexing and Abstracting Services:

 • International Bibliographies IBZ and IBR
 • Scopus

 

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,138
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
Scopus
Cite Score
13/63=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 198/273 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 205/295 (Q3)
Scopus
SNIP
0,176
Scopus
Cites
40
Scopus
Documents
20

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,174
Scimago
Quartile Score
Archeology Q2
Archeology (arts and humanities) Q2
Scopus
Cite Score
20/59=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 150/263 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 152/278 (Q3)
Scopus
SNIP
0,238
Scopus
Cites
31
Scopus
Documents
15

 

Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 544 EUR / 680 USD
Print + online subscription: 628 EUR / 784 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae
Language English
Size A4
Year of
Foundation
1951
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0001-5210 (Print)
ISSN 1588-2551 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2021 6 0 0
Sep 2021 4 0 0
Oct 2021 1 0 0
Nov 2021 6 0 0
Dec 2021 0 1 1
Jan 2022 2 1 1
Feb 2022 0 0 0