View More View Less
 • 1 Hungarian Academy of Sciences Institute of Archaeology, Research Centre for the Humanities Úri u. 49 H-1014 Budapest Hungary
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $636.00

In addition to several thousand archaeological features, forty-three settlement burials were also uncovered on the LBK site at Balatonszárszó-Kis-erdei-dűlő. The majority of the crouched inhumation burials came to light from the uppermost level of the settlement’s refuse pits. The study offers a detailed assessment of the settlement’s Neolithic burials together with the examination of possible patterns in the mortuary rites, as well as an overview of the culture’s graves and mortuary practices in the western half of the Carpathian Basin, i.e. in Hungary and Slovakia. The findings are compared to the treatment of the dead in other regions of the LBK distribution in Europe in order to identify possible local traditions in the light of similarities with and divergences from the general patterns in the mortuary rites practiced by LBK communities.

 • Banner 1927 = J. Banner: A magyarországi zsugorított temetkezések — Die in Ungarn gefundenen Hockergräber. Dolg 3 (1927) 1–122.

  Banner J. , 'A magyarországi zsugorított temetkezések — Die in Ungarn gefundenen Hockergräber ' (1927 ) 3 Dolg : 1 -122.

  • Search Google Scholar
 • Bánffy 2000 = E. Bánffy: The Late Starčevo and the Earliest Linear Pottery groups in Western Transdanubia. DocPraehist 27 (2000) 173–185.

  Bánffy E. , 'The Late Starčevo and the Earliest Linear Pottery groups in Western Transdanubia ' (2000 ) 27 DocPraehist : 173 -185.

  • Search Google Scholar
 • Bánffy 2004 = E. Bánffy: The 6th Millenium BC Boundary in Western Transdanubia and its Role in the Central European Neolithic Transition (The Szentgyörgyvölgy-Pityerdomb settlement). VAH 15. Archaeological Institute of the Hungarian Academy of Sciences. Budapest 2004.

  Bánffy E. , '', in The 6th Millenium BC Boundary in Western Transdanubia and its Role in the Central European Neolithic Transition , (2004 ) -.

 • Bánffy-Oross 2009 = E. Bánffy— K. Oross: Entwicklung und Dynamik der Linearbandkeramik in Transdanubien. In: A. Zeeb-Lanz (Hrsg.): Krisen — Kulturwandel — Kontinuitäten. Zum Ende der Bandkeramik in Mitteleuropa. Beiträge der Internationalen Tagung in Herxheim bei Landau (Pfalz) vom 14.–17. Juni 2007. IntArch-ASTK 10. Verlag Marie Leidorf GmbH. Rahden/Westf. 2009, 219–240.

 • Bátora 1999 = J. Bátora: —Nález kostier v základovom žľabe domu želiezovskej skupiny v Jelšovciach (Skelettreste in der Fundamentrinne eines Hauses der Želiezovce-Gruppe in Jelšovce). In: I. Kuzma (red.): Otázky neolitu a eneolitu našich krajín — 1988. Nitra 1999, 11–14.

 • Belényesyet al. 2007 = K. Belényesy— Sz. Fábián— T. Marton— K. Oross: Balatonszárszó-Kis-erdei-dűlő. In: K. Belényesy— Sz. Honti— V. Kiss (eds): Gördülő idő. Régészeti feltárások az M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán Zamárdi és Ordacsehi között (Rolling Time. Excavations on the M7 Motorway in County Somogy between Zamárdi and Ordacsehi). Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága — MTA Régészeti Intézete. Kaposvár-Budapest 2007, 75–89.

  Oross K. , '', in Gördülő idő. Régészeti feltárások az M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán Zamárdi és Ordacsehi között , (2007 ) -.

 • Beszédes-Horváth 2008 = J. Beszédes— L. A. Horváth: Őskori és római kori lelőhelyek a Budai Skála bontása során — Prehistoric and Roman period sites uncovered during the demolition of the Budai Skála department store. Aquincumi füzetek 14. Budapest 2008, 141–157.

  Horváth L. A. , '', in Őskori és római kori lelőhelyek a Budai Skála bontása során — Prehistoric and Roman period sites uncovered during the demolition of the Budai Skála department store , (2008 ) -.

 • Bistáková-Pažinová 2010 = A. Bistáková— N. Pažinová: (Un)Usual Neolithic and Early Eneolithic mortuary practices in the area of the North Carpathian Basin. DocPraehist 37 (2010) 147–159.

  Pažinová N. , '(Un)Usual Neolithic and Early Eneolithic mortuary practices in the area of the North Carpathian Basin ' (2010 ) 37 DocPraehist : 147 -159.

  • Search Google Scholar
 • Březinová 1999 = G. Březinová: Neolitické nálezy z Nitry-Mikovho dvora (Neolithische Funde aus Nitra-Mikov dvor). In: I. Kuzma (red.): Otázky neolitu a eneolitu našich krajín — 1998. Nitra 1999, 19–38.

 • Buttler-Haberey 1936 = W. Buttler— W. Haberey: Die bandkeramische Ansiedlung bei Köln-Lindenthal. RGF 11. Verlag von Walter de Gruyter & Co. Berlin-Leipzig 1936.

  Haberey W. , '', in Die bandkeramische Ansiedlung bei Köln-Lindenthal. RGF 11 , (1936 ) -.

 • Cheben 2000 = I. Cheben: Bajč — eine Siedlung der Želiezovce-Gruppe. Entwicklungsende der Želiezovce-Gruppe und Anfänge der Lengyel-Kultur. UPA 68. Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH. Bonn 2000.

 • Czene 2008 = A. Czene: Újkőkori falu Budakeszin [Neolithic settlement at Budakeszi]. In: M. Gyöngyössy— K. Ottományi (eds): Képek a múltból. Az elmúlt évek ásatásaiból Pest megyében [Snapshots of the Past. Recent Excavations in County Pest]. Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága. Szentendre 2008, 14–15.

  Czene A. , '', in Képek a múltból. Az elmúlt évek ásatásaiból Pest megyében , (2008 ) -.

 • Czene-Ottományi 2007 = A. Czene— K. Ottományi: 39. Budakeszi, Szőlőskert-Tangazdaság (MR T 7. k. 4/8 lh.). In: J. Kisfaludi (ed.): Régészeti kutatások Magyarországon 2006 — Achaeological Investigations in Hungary 2006. Budapest 2007, 162.

  Ottományi K. , '', in Régészeti kutatások Magyarországon 2006 , (2007 ) -.

 • G. Csánk 1971 = V. Gáboriné Csánk: Újkőkori sír és szarvastemetkezés Békásmegyeren (Jungsteinzeitliches Grab und Hirschbestattung in Békásmegyer). BudRég 22 (1971) 287–292.

  Gáboriné Csánk V. , 'Újkőkori sír és szarvastemetkezés Békásmegyeren ' (1971 ) 22 BudRég : 287 -292.

  • Search Google Scholar
 • Draveczky 1966 = B. Draveczky: Neuere Angaben zur Verbreitung der Linearkeramik im südlichen Teil von Transdanubien. AASzeged 10 (1966) 27–33.

  Draveczky B. , 'Neuere Angaben zur Verbreitung der Linearkeramik im südlichen Teil von Transdanubien ' (1966 ) 10 AASzeged : 27 -33.

  • Search Google Scholar
 • Egry 2009 = I. Egry: A Dunántúli vonaldíszes kerámia kultúra új lelőhelyei a Kisalföldön (A new site of the Transdanubian Linear Pottery culture in the Little Hungarian Plain). In: L. Bende— G. Lőrinczy (eds): Medinától Etéig. Tisztelgő írások Csalog József születésének 100. évfordulóján. Szentes 2009, 167–177.

  Egry I. , '', in Medinától Etéig. Tisztelgő írások Csalog József születésének 100 , (2009 ) -.

 • Ériet al. 1969 = I. Éri— M. Kelemen— P. Németh— I. Torma: Veszprém megye régészeti topográfiája. A veszprémi járás [Archaeological Topography of County Veszprém. The Veszprém district]. MR T 2. Akadémiai kiadó. Budapest 1969.

  Torma I. , '', in A veszprémi járás , (1969 ) -.

 • Farkaš 2002 = Z. Farkaš: Nálezy ľudských pozostatkov v prostredí kultúry ľudu s linárnou keramikou na Slovensku (Human remains from the Linear Pottery culture area in Slovakia). AR 54 (2002) 23–43.

  Farkaš Z. , 'Nálezy ľudských pozostatkov v prostredí kultúry ľudu s linárnou keramikou na Slovensku ' (2002 ) 54 AR : 23 -43.

  • Search Google Scholar
 • Fábián-Marton-Oross 2007 = Sz. Fábián— T. Marton— K. Oross: Újkőkori temetkezés Balatonszárszóról [Neolithic burial from Balatonszárszó]. In: K. Belényesy— Sz. Honti— V. Kiss (eds): Gördülő idő. Régészeti feltárások az M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán Zamárdi és Ordacsehi között (Rolling Time. Excavations on the M7 Motorway in County Somogy between Zamárdi and Ordacsehi). Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága — MTA Régészeti Intézete. Kaposvár-Budapest 2007, 90–92.

  Oross K. , '', in Gördülő idő. Régészeti feltárások az M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán Zamárdi és Ordacsehi között , (2007 ) -.

 • Figler 1994 = A. Figler: 6/1. Börcs-Nagydomb M-1 A/1 anyagnyerő (Győr-Moson-Sopron m). RégFüz I/46 (1994) 6.

 • Figler 1997 = A. Figler: 24/3. Börcs-Paphomlok dűlő (Győr-Moson-Sopron m.). RégFüz I/48 (1997) 7–8.

  Figler A. , '24/3. Börcs-Paphomlok dűlő (Győr-Moson-Sopron m.) ' (1997 ) I/48 RégFüz : 7 -8.

  • Search Google Scholar
 • Gallus 1936 = S. Gallus: A nagytétényi neolitikus sír (Das Grab von Nagytétény). ArchÉrt 49 (1936) 85–86.

  Gallus S. , 'A nagytétényi neolitikus sír (Das Grab von Nagytétény) ' (1936 ) 49 ArchÉrt : 85 -86.

  • Search Google Scholar
 • Gläser 1993 = R. Gläser: Die Linienbandkeramik in Transdanubien. Beiträge zu ihrer Chronologie und Entstehung. Inauguraldissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Fakultät für Orientalistik und Altertumswissenschaft der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Heidelberg 1993.

  Gläser R. , '', in Die Linienbandkeramik in Transdanubien. Beiträge zu ihrer Chronologie und Entstehung , (1993 ) -.

 • Hofmann 2009 = D. Hofmann: Cemetery and settlement burials in the Lower Bavarian LBK. In: D. Hofmann— P. Bickle (eds): Creating Communities. New advances in Central European Neolithic research. Oxbow Books. Oxford 2009, 220–234.

  Hofmann D. , '', in Creating Communities. New advances in Central European Neolithic research , (2009 ) -.

 • Hofmann-Bickle 2011 = D. Hofmann— P. Bickle: Culture, tradition and the settlement burials of the Linearbandkeramik (LBK) culture. In: B. W. Roberts— M. V. Linden (eds): Investigating Archaeological Cultures. Material culture, variability and transmission. Springer. New York-Dordrecht-Heidelberg-London 2011, 183–200.

  Bickle P. , '', in Investigating Archaeological Cultures. Material culture, variability and transmission , (2011 ) -.

 • Horváth-H. Kelemen-Torma 1979 = I. Horváth— M. H. Kelemen— I. Torma: Komárom megye régészeti topográfiája. Esztergom és a dorogi járás [Archaeological Topograpy of County Komárom. Esztergom and the Dorog district]. MRT 5. Akadémiai kiadó. Budapest 1979.

  Torma I. , '', in MRT 5 , (1979 ) -.

 • Horváthet al. 2005 = L. A. Horváth— A. Korom— Gy. Terei— G. Szilas— L. Reményi: Előzetes jelentés az épülő Kőérberek, Tóváros-lakópark területén folyó régészeti feltárásról (Budapest, XI. kerület, Kőérberek, Tóváros — Lakópark) — Preliminary report on the archaeological excavation conducted parallel to the construction on the territory of the Kőérberek, Tóváros Residential District (Budapest, XI, Kőérberek, Tóváros — Residential District). Aquincumi füzetek 11. Budapest 2005, 137–167.

  Reményi L. , '', in Előzetes jelentés az épülő Kőérberek, Tóváros-lakópark területén folyó régészeti feltárásról (Budapest, XI. kerület, Kőérberek, Tóváros — Lakópark) — Preliminary report on the archaeological excavation conducted parallel to the construction on the territory of the Kőérberek, Tóváros Residential District (Budapest, XI, Kőérberek, Tóváros — Residential District) , (2005 ) -.

 • Jakab 1999 = J. Jakab: Antropologická analýza neolitických hrobov z Nitry-Mikovho drova (Anthropologische Analyse von Skelettenresten aus neolithischen Gräbern aus Nitra-Mikov dvor). In: I. Kuzma (red.): Otázky neolitu a eneolitu našich krajín — 1998. Nitra 1999, 39–43.

 • Kalicz 1988 = N. Kalicz: A termelőgazdálkodás kezdetei a Dunántúlon I–II [Anfänge der Produktionswirtschaft in Transdanubien I-II ]. [Dr.Sc. Dissertation, Manuskript]. Budapest 1988.

 • Kalicz-Kalicz-Schreiber 2002 = N. Kalicz— R. KaliczSchreiber: Die Verbreitungsgrenze der frühneolithischen Kulturen in Transdanubien (Westungarn). PreAlp 37 (2001[2002]) 25–44.

  Schreiber , 'Die Verbreitungsgrenze der frühneolithischen Kulturen in Transdanubien (Westungarn) ' (2001 ) 37 PreAlp : 25 -44.

  • Search Google Scholar
 • Kalicz-Makkay 1972 = N. Kalicz— J. Makkay: Südliche Einflüsse im frühen und mittleren Neolithikum Transdanubiens. In: J. Fitz— J. Makkay (Hrsg.): Die aktuellen Fragen der Bandkeramik — A vonaldíszes kerámia időszerű kérdései. Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága. Budapest 1972, 93–105.

  Makkay J. , '', in Die aktuellen Fragen der Bandkeramik — A vonaldíszes kerámia időszerű kérdései , (1972 ) -.

 • Kiss-Sebők 2007 = V. Kiss— K. Sebők: Balatonszemes-Bagódomb. In: K. Belényesy— Sz. Honti— V. Kiss (eds): Gördülő idő. Régészeti feltárások az M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán Zamárdi és Ordacsehi között (Rolling Time. Excavations on the M7 Motorway in County Somogy between Zamárdi and Ordacsehi). Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága — MTA Régészeti Intézete. Kaposvár-Budapest 2007, 113–118.

  Sebők K. , '', in Gördülő idő. Régészeti feltárások az M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán Zamárdi és Ordacsehi között , (2007 ) -.

 • Kustár 2008 = R. Kustár: Harta környékének őskörnyezeti változásai a 2002–2003. évi ásatások tükrében. Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi Kar [Palaeoecological changes of the environs of Harta based on the excavations carried out in the years 2002-2003. University of Szeged, Faculty of Science]. [MS c thesis, manuscript]. Szeged 2008.

 • Kustár-Lantos 2004 = R. Kustár— A. Lantos: 182. Harta, gátőrház. In: J. Kisfaludi (ed.): Régészeti kutatások Magyarországon 2003 — Archaeological Investigations in Hungary 2003. Budapest 2004, 227.

  Lantos A. , '', in Régészeti kutatások Magyarországon 2003 , (2004 ) -.

 • Makkay 1969 = J. Makkay: 23. Sukoró-Tóra dűlő (Fejér m., központi, székesfehérvári j.). RégFüz I/22 (1969) 20–21.

  Makkay J. , '23. Sukoró-Tóra dűlő (Fejér m., központi, székesfehérvári j.) ' (1969 ) I/22 RégFüz : 20 -21.

  • Search Google Scholar
 • Makkay 1983 = J. Makkay: Foundation sacrifices in Neolithic houses of the Carpathian Basin. In: E. Anati (dir.): The Intellectual Expressions of Prehistoric Man: Art and Religion. Acts of the Valcamonica Symposium’ 79 (Valcamonica Symposium III). Edizioni del Centro and Editoriale Jaca Book Spa. Brescia 1983, 157–167.

  Makkay J. , '', in The Intellectual Expressions of Prehistoric Man: Art and Religion. Acts of the Valcamonica Symposium’ 79 (Valcamonica Symposium III) , (1983 ) -.

 • Makkay 1986 = J. Makkay: Bauopfer in der Lengyel-Kultur und seine Beziehungen zu den Bauopferformen der Körös-Kultur und der Linienbandkeramik. In: B. Chropovský— H. Friesinger (Hrsg.): Internationales Symposium über die Lengyel-Kultur. Nové Vozokany 5.–9. November 1984. Archäologisches Institut der Slowakischen Akademie der Wissenschaften in Nitra und Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Wien. Nitra-Wien 1986, 169–175.

  Makkay J. , '', in Internationales Symposium über die Lengyel-Kultur. Nové Vozokany 5.–9. November 1984 , (1986 ) -.

 • Marton 2004 = T. Marton: Material finds from Balatonszárszó, Neolithic settlement: connections within and without the TLPC territory. Antaeus 27 (2004) 81–86.

  Marton T. , 'Material finds from Balatonszárszó, Neolithic settlement: connections within and without the TLPC territory ' (2004 ) 27 Antaeus : 81 -86.

  • Search Google Scholar
 • Marton 2008 = T. Marton: Development of pottery style on the LBK settlement of Balatonszárszó-Kis-erdei-dűlő in Hungary. Acta Terrae Septemcastrensis 7 (2008) 197–216.

  Marton T. , 'Development of pottery style on the LBK settlement of Balatonszárszó-Kis-erdei-dűlő in Hungary ' (2008 ) 7 Acta Terrae Septemcastrensis : 197 -216.

  • Search Google Scholar
 • Marton-Oross 2009 = T. Marton— K. Oross: Reconstructing space in a familiar world: the formation of Late LBK settlements in Central Transdanubia. In: J. K. Kozłowski (ed.): Interactions between Different Models of Neolithization North of the Central European Agro-Ecological Barrier. Polska Akademia Umiejętności. Prace Komisji Prehistorii Karpat PAU 5. Kraków 2009, 51–73.

  Oross K. , '', in Interactions between Different Models of Neolithization North of the Central European Agro-Ecological Barrier , (2009 ) -.

 • Mattheußer 1991 = E. Mattheußer: Die geographische Ausrichtung bandkeramischer Häuser. In: B. Hänsel— H. Hauptmann— A. Jockenhövel— A. Lippert— J. Lüning— M. Müller-Wille (Hrsg.): Studien zur Siedlungsarchäologie I. UPA 6. Dr. Rudolf Habelt GmbH. Bonn 1991, 1–49.

  Mattheußer E. , '', in Studien zur Siedlungsarchäologie I. UPA 6 , (1991 ) -.

 • Mithay 1966 = S. Mithay: Zselizi típusú leletek a Győr, Pápai vámi újabb-kőkori lakótelepen (Funde Zselizer Typus auf einem jungsteinzeitlichen Siedlungsorte bei der Pápaer Maut in Győr). Arrabona 8 (1966) 5–52.

  Mithay S. , 'Zselizi típusú leletek a Győr, Pápai vámi újabb-kőkori lakótelepen ' (1966 ) 8 Arrabona : 5 -52.

  • Search Google Scholar
 • T. Némethet al. 1994 = G. T. Németh— E. Szőnyi— M. Takács— P. Tomka: 21/2. Lébény-Kaszásdomb (Győr-Moson-Sopron m.). RégFüz I/46 (1994) 17–20.

  Tomka P. , '21/2. Lébény-Kaszásdomb ' (1994 ) I/46 RégFüz : 17 -20.

 • Nieszery 1995 = N. Nieszery: Linearbandkeramische Gräberfelder in Bayern. IntArch 16. Verlag Marie L. Leidorf. Espelkamp 1995.

  Nieszery N. , '', in Linearbandkeramische Gräberfelder in Bayern. IntArch 16 , (1995 ) -.

 • Oross 2004a = K. Oross: Das neolithische Dorf von Balatonszárszó (Forschungen zwischen 2000-2002). Antaeus 27 (2004) 61–80.

  Oross K. , 'Das neolithische Dorf von Balatonszárszó (Forschungen zwischen 2000-2002) ' (2004 ) 27 Antaeus : 61 -80.

  • Search Google Scholar
 • Oross 2004b = K. Oross: Újkőkori telepkutatások Balatonszárszó, Kis-erdei-dűlő lelőhelyen 2000-2003 között. — Neolithic settlement investigations at the Balatonszárszó, Kis-erdei-dűlő site between 2000 and 2003. In: J. Kisfaludi (ed.): Régészeti kutatások Magyarországon 2003 — Archaeological Investigations in Hungary 2003. Budapest 2004, 17–25.

  Oross K. , '', in Régészeti kutatások Magyarországon 2003 , (2004 ) -.

 • Oross 2009 = K. Oross: Sag mir, wo die Pfosten sind, wo sind sie geblieben? Bemerkungen zur Frage der linearbandkeramischen Hausgrundrisse mit drei Pfostenreihen in Ungarn. In: Ősrégészeti Levelek — Prehistoric Newsletter 10 (2008 [2009]) 77–88.

  Oross K. , 'Sag mir, wo die Pfosten sind, wo sind sie geblieben? Bemerkungen zur Frage der linearbandkeramischen Hausgrundrisse mit drei Pfostenreihen in Ungarn ' (2008 ) 10 Ősrégészeti Levelek — Prehistoric Newsletter : 77 -88.

  • Search Google Scholar
 • Oross 2010 = K. Oross: Architecture of the Linearbandkeramik settlement at Balatonszárszó-Kis-erdei-dűlő in Central Transdanubia. In: D. Gheorghiu (ed.): Neolithic and Chalcolithic Archaeology in Eurasia: Building techniques and spatial organisation. Proceedings of the XV World Congress UISPP (Lisbon, 4-9 September 2006). BAR IntSer 2097. Oxford 2010, 63–80.

  Oross K. , '', in Neolithic and Chalcolithic Archaeology in Eurasia: Building techniques and spatial organisation. Proceedings of the XV World Congress UISPP (Lisbon, 4-9 September 2006) , (2010 ) -.

 • Oross-Bánffy 2009 = K. Oross— E. Bánffy: Three successive waves of Neolithisation: LBK development in Transdanubia. DocPraehist 36 (2009) 175–189.

  Bánffy E. , 'Three successive waves of Neolithisation: LBK development in Transdanubia ' (2009 ) 36 DocPraehist : 175 -189.

  • Search Google Scholar
 • Oross-Marton-Fábián 2004 = K. Oross— T. Marton— Sz. Fábián: Balatonszárszó-Kis-erdei-dűlő középső neolit településének temetkezései. Előzetes jelentés (Bestattungen der mittelneolithischen Siedlung von Balatonszárszó-Kis-erdei-dűlő. Vorbericht). In: G. Ilon (ed.): MΩMOΣ 3. Őskoros kutatók III. Összejövetelének konferenciakötete. Halottkultusz és temetkezés [Mortuary Practice and Burial]. Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága. Szombathely 2004, 283–292.

  Fábián Sz. , '', in MΩMOΣ 3. Őskoros kutatók III. Összejövetelének konferenciakötete. Halottkultusz és temetkezés , (2004 ) -.

 • Orschiedt 1998 = J. Orschiedt: Bandkeramische Siedlungsbestattungen in Südwestdeutschland. Archäologische und anthropologische Befunde. IntArch 43. Verlag Marie Leidorf GmbH. Rahden/Westf. 1998.

 • Paluch 2004 = T. Paluch: A Körös-Starčevo kultúra temetkezései (Die Bestattungen der Körös-Starčevo-Kultur). JAMÉ 46 (2004) 23–51.

  Paluch T. , 'A Körös-Starčevo kultúra temetkezései ' (2004 ) 46 JAMÉ : 23 -51.

 • Paluch 2007 = T. Paluch: The Körös culture graves. In: J. Makkay: The Excavations of the Early Neolithic Sites of the Körös Culture in the Körös Valley, Hungary. The final report. I: The excavations: stratigraphy, structures and graves. Società per la Preistoria e Protostoria della Regione Friuli-Venezia Giulia, Quaderno 11. Trieste 2007, 247–254.

 • Papp 1973 = L. Papp: Eine jungsteinzeitliche Siedlung und Gräber in Letkés. MittArchInst 3 (1972 [1973]) 13–58.

  Papp L. , 'Eine jungsteinzeitliche Siedlung und Gräber in Letkés ' (1972 ) 3 MittArchInst : 13 -58.

  • Search Google Scholar
 • Pavúk 1966 = J. Pavúk: Neolithisches Gräberfeld in Nitra. VIIe Congrès International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques Tchécoslovaquie 1966. Excursion en Slovaquie. Nitra 1966.

  Pavúk J. , '', in Neolithisches Gräberfeld in Nitra. VIIe Congrès International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques Tchécoslovaquie 1966 , (1966 ) -.

 • Pavúk 1969 = J. Pavúk: Chronologie der Želiezovce-Gruppe. SlA 17/2 (1969) 269–367.

  Pavúk J. , 'Chronologie der Želiezovce-Gruppe ' (1969 ) 17/2 SlA : 269 -367.

 • Pavúk 1972 = J. Pavúk: Neolithisches Gräberfeld in Nitra. SlA 20/1 (1972) 5–105.

  Pavúk J. , 'Neolithisches Gräberfeld in Nitra ' (1972 ) 20/ SlA : 5 -105.

 • Pavúk 1980 = J. Pavúk: Ältere Linearkeramik in der Slowakei. SlA 28/1 (1980) 7–90.

  Pavúk J. , 'Ältere Linearkeramik in der Slowakei ' (1980 ) 28/ SlA : 7 -90.

 • Pavúk 1994 = J. Pavúk: Štúrovo. Ein Siedlungsplatz der Kultur mit Linearkeramik und der Želiezovce-Gruppe. Archaeologica Slovaca monographiae 4. Archäologisches Institut der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. Nitra 1994.

  Pavúk J. , '', in Štúrovo. Ein Siedlungsplatz der Kultur mit Linearkeramik und der Želiezovce-Gruppe. Archaeologica Slovaca monographiae 4 , (1994 ) -.

 • Peschel 1992 = Ch. Peschel: Regel und Ausnahme. Linearbandkeramische Bestattungssitten in Deutschland und angrenzenden Gebieten, unter besonderer Berücksichtigung der Sonderbestattungen. IntArch 9. Verlag Marie L. Leidorf. Buch am Erlbach 1992.

 • F. Petres 1954 = É. F. Petres: Újabb kőkori sírok Bicskén [Neolithic graves at Bicske]. FolArch 6 (1954) 22–28.

  Petres É. F. F. , 'Újabb kőkori sírok Bicskén ' (1954 ) 6 FolArch : 22 -28.

 • Plesl 1952 = E. Plesl: Pohřebiště lidu s volutovou keramikou v Mlynárcích na Slovensku (Nécropole du peuple à ceramique spiralée à Mlynárce (Mlinartsè) en Slovaquie). AR 4 (1952) 9–15, 18–20, 92–93.

  Plesl E. , 'Pohřebiště lidu s volutovou keramikou v Mlynárcích na Slovensku ' (1952 ) 4 AR : 9 -15.

  • Search Google Scholar
 • Quitta 1960 = H. Quitta: Zur Frage der ältesten Bandkeramik in Mitteleuropa. PZ 38 (1960) 1–38, 153–188.

  Quitta H. , 'Zur Frage der ältesten Bandkeramik in Mitteleuropa ' (1960 ) 38 PZ : 1 -38.

 • Regenye 1995 = J. Regenye: Adatok a határvonal módosulásához a zselízi csoport késői szakaszában (Beiträge zur Veränderung der Grenzlinie in der späten Phase der Zselíz-Gruppe). Acta Musei Papensis — Pápai Múzeumi Értesítő 5 (1995) 139–148.

  Regenye J. , 'Adatok a határvonal módosulásához a zselízi csoport késői szakaszában ' (1995 ) 5 Acta Musei Papensis — Pápai Múzeumi Értesítő : 139 -148.

  • Search Google Scholar
 • Reményiet al. 2006 = L. Reményi— A. Endrődi— B. Maráz— Zs. M. Virág: Régészeti kutatások az M0 körgyűrű keleti szektorának nyomvonalán (Budapest XVII. ker. Major-hegy déli részén, M0 BP 05/2 lh.) — Archaeological investigations in the eastern sector of the M0 highway ring (Budapest XVII, southern part of Major Hill, M0 BP site no. 05/2). Aquincumi füzetek 12. Budapest 2006, 166–179.

  Virág Zs. M. , '', in Régészeti kutatások az M0 körgyűrű keleti szektorának nyomvonalán (Budapest XVII. ker. Major-hegy déli részén, M0 BP 05/2 lh.) — Archaeological investigations in the eastern sector of the M0 highway ring (Budapest XVII, southern part of Major Hill, M0 BP site no. 05/2) , (2006 ) -.

 • Sebők 2009 = K. Sebők: 38. Bölcske, Gyűrűsvölgy. In: J. Kisfaludi (ed.): Régészeti kutatások Magyarországon 2008 — Archaeological Investigations in Hungary 2008. Budapest 2009, 154–155.

  Sebők K. , '', in Régészeti kutatások Magyarországon 2008 , (2009 ) -.

 • Szentléleky 1960 = T. Szentléleky: Veszprém, József Attila-út (Veszprém m.) (301. XLV.). RégFüz I/13 (1960) 14.

  Szentléleky T. , 'Veszprém, József Attila-út (Veszprém m.) (301. XLV.) ' (1960 ) I/ RégFüz : 14 -.

  • Search Google Scholar
 • Tereiet al. 2005 = Gy. Terei— L. A. Horváth— G. Szilas— A. Korom— Á. Füredi— E. Hancz: XI. Kőérberek-Tóváros Lakópark. In: P. Zsidi (ed.): Kincsek a város alatt. Budapest régészeti örökségének feltárása, 1989- 2004 — Treasures Under the City. Survey of the archaeological heritage of Budapest, 1989–2004. Budapesti Történeti Múzeum. Budapest 2005, 80–100.

  Hancz E. , '', in Kincsek a város alatt. Budapest régészeti örökségének feltárása, 1989- 2004 — Treasures Under the City. Survey of the archaeological heritage of Budapest, 1989–2004 , (2005 ) -.

 • Točík 1970 = A. Točík (red.): Slovensko v mladšej dobe kamennej — Die Slowakei in der jüngeren Steinzeit. Vydavate?stvo Slovenskej Akadémie Vied. Bratislava 1970.

  '', in Slovensko v mladšej dobe kamennej — Die Slowakei in der jüngeren Steinzeit , (1970 ) -.

 • Točík 1981 = A. Točík: Prieskumy a záchranné výskumy na juhozápadnom Slovensku v roku 1980. AVANS 1980 (1981) 296–311.

  Točík A. , 'Prieskumy a záchranné výskumy na juhozápadnom Slovensku v roku 1980 ' (1981 ) 1980 AVANS : 296 -311.

  • Search Google Scholar
 • Tompa 1937 = F. von Tompa: 25 Jahre Urgeschichtsforschung in Ungarn 1912–1936. BRGK 24/25 (1934–35[1937]) 27–127.

  Tompa F. , '25 Jahre Urgeschichtsforschung in Ungarn 1912–1936 ' (1934 ) 24/25 BRGK : 27 -127.

  • Search Google Scholar
 • Tompa 1942 = F. Tompa: —Őskor [Prehistory]. In: K. Szendy (ed.): Budapest története I. [History of Budapest I.] Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. Budapest 1942, 1–134.

  Tompa F. , '', in Budapest története I , (1942 ) -.

 • Varga 2009 = K. Varga: 215. Kóny, Proletár-dűlő II. (Győr-Moson-Sopron megye). In: J. Kisfaludi (ed.): Régészeti kutatások Magyarországon 2008 — Archaeological Investigations in Hungary 2008. Budapest 2009, 218.

  Varga K. , '', in Régészeti kutatások Magyarországon 2008 , (2009 ) -.

 • Varga 2010 = K. Varga: 28. Kóny-Proletár-dűlő II. (Győr-Moson-Sopron megye). In: J. Kvassay (ed.): Évkönyv és jelentés a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat 2008. évi feltárásairól — Field Service for Cultural Heritage 2008 Yearbook and Review of Archaeological Investigations. Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat / Field Service for Cultural Heritage. Budapest 2010, 38.

  Varga K. , '', in Évkönyv és jelentés a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat 2008. évi feltárásairól , (2010 ) -.

 • M. Virág 2005a = Zs. M. Virág: Törökbálint, Dulácska. In: P. Zsidi (ed.): Kincsek a város alatt. Budapest régészeti örökségének feltárása, 1989–2004 — Treasures Under the City. Survey of the archaeological heritage of Budapest, 1989-2004. Budapesti Történeti Múzeum. Budapest 2005, 22–23.

  Virág Zs. M. , '', in Kincsek a város alatt. Budapest régészeti örökségének feltárása, 1989–2004 , (2005 ) -.

 • M. Virág 2005b = Zs. M. Virág: Biatorbágy, Tyúkberek. In: P. Zsidi (ed.): Kincsek a város alatt. Budapest régészeti örökségének feltárása, 1989-2004 — Treasures Under the City. Survey of the archaeological heritage of Budapest, 1989-2004. Budapesti Történeti Múzeum. Budapest 2005, 24.

  Virág Zs. M. , '', in Kincsek a város alatt. Budapest régészeti örökségének feltárása, 1989-2004 , (2005 ) -.

 • M. Virág 2009 = Zs. M. Virág: The eastern periphery of the Central European LPC in the region of Budapest (Connections between the Transdanubian LPC and the Alföld LPC). In: J. K. Kozłowski (ed.): Interactions between Different Models of the Neolithization North of the Central European Agro-Ecological Barrier. Prace Komisji Prehistorii Karpat Pau 5. Polska Akademia Umiejętności. Kraków 2009, 9–30.

  Virág Zs. M. , '', in Interactions between Different Models of the Neolithization North of the Central European Agro-Ecological Barrier. Prace Komisji Prehistorii Karpat Pau 5 , (2009 ) -.

 • Veit 1993 = U. Veit: Burials within settlements of the Linearbandkeramik and Stichbandkeramik cultures of Central Europe. On the social construction of death in early-Neolithic society. JEA 1 (1993) 107–140.

  Veit U. , 'Burials within settlements of the Linearbandkeramik and Stichbandkeramik cultures of Central Europe. On the social construction of death in early-Neolithic society ' (1993 ) 1 JEA : 107 -140.

  • Search Google Scholar
 • Veit 1996 = U. Veit: Studien zum Problem der Siedlungsbestattung im europäischen Neolithikum. Tübinger Schriften zur Ur- und Frühgeschichtlichen Archäologie 1. Waxmann. Münster-New York 1996.

  Veit U. , '', in Studien zum Problem der Siedlungsbestattung im europäischen Neolithikum. Tübinger Schriften zur Ur- und Frühgeschichtlichen Archäologie 1 , (1996 ) -.

 • K. Zoffmann 2007 = Zs. K. Zoffmann: Az M7-es autópálya nyomvonalán előkerült őskori embertani leletek rövid áttekintése. In: K. Belényesy— Sz. Honti— V. Kiss (eds): Gördülő idő. Régészeti feltárások az M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán Zamárdi és Ordacsehi között (Rolling Time. Excavations on the M7 Motorway in County Somogy between Zamárdi and Ordacsehi). Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága — MTA Régészeti Intézete. Kaposvár-Budapest 2007, 309–313.

  Zoffmann Zs. K. , '', in Gördülő idő. Régészeti feltárások az M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán Zamárdi és Ordacsehi között , (2007 ) -.

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: 
Elek BENKŐ
Dénes GABLER

Editorial Board

 • Csanád BÁLINT (Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet)
 • Ádám BOLLÓK (Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet)
 • Miklós SZABÓ (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Régészettudományi Intézet)
 • Gabriella KULCSÁR (Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Gilbert KAENEL (Musée cantonal d'Archéologie et d'Histoire de Lausanne)
 • Janusz K. KOZŁOWSKI (Uniwersytet Jagiellonska, Krakow)
 • Falko DAIM (Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Mainz)
 • Judit SOLTI (Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)

 

ACTA ARCHAEOLOGICA
Tóth Kálmán u. 4.
H-1097 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 375 9011
Fax: (36 1) 224 6719
gabler.denes@abtk.hu

 

Indexing and Abstracting Services:

 • International Bibliographies IBZ and IBR
 • Scopus

 

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,138
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
Scopus
Cite Score
13/63=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 198/273 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 205/295 (Q3)
Scopus
SNIP
0,176
Scopus
Cites
40
Scopus
Documents
20

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,174
Scimago
Quartile Score
Archeology Q2
Archeology (arts and humanities) Q2
Scopus
Cite Score
20/59=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 150/263 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 152/278 (Q3)
Scopus
SNIP
0,238
Scopus
Cites
31
Scopus
Documents
15

 

Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2021 Online subsscription: 532 EUR / 664 USD
Print + online subscription: 614 EUR / 766 USD
Subscription fee 2022 Online subsscription: 544 EUR / 680 USD
Print + online subscription: 628 EUR / 784 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae
Language English
Size A4
Year of
Foundation
1951
Publication
Programme
2021 Volume 72
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0001-5210 (Print)
ISSN 1588-2551 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2021 7 0 0
Jul 2021 2 0 0
Aug 2021 4 0 0
Sep 2021 5 0 0
Oct 2021 6 0 1
Nov 2021 9 1 1
Dec 2021 0 0 0