View More View Less
 • * Kölcsey Ferenc u. 53. H-8051 Sárkeresztes, Hungary
 • | ** Jókai u. 3. H-8046 Bakonykúti, Hungary
 • | *** Hungarian Academy of Sciences, Budaörsi út 45, H-1112 Budapest, Hungary
 • | **** Consart, Kálló esperes u. 1. H-1124 Budapest, Hungary
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $636.00

In this paper the authors publish the results of the dendrochronological and radiocarbon investigation of the beam foundation excavated in the backyard of 20 Jókai Street under the medieval western town wall of Székesfehérvár. Based on the 11th century dating results – hypothesizing the primary usage of the beams – they delineate the historical significance of the early stone town wall in medieval Europe and the Hungarian Kingdom.

 • Armknecht 1971 =

  K.H. Armknecht: Die Wormser Stadtmauer. Der Wormsgau. Zeitschrift der Kulturinstitute der Stadt Worms und des Altertumsvereins Worms 9 (1970/71) 5465.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Baille–Pilcher 1973 =

  M. G. L. BailleJ.R. Pilcher: A simple cross-dating programme for tree-ring research. Tree-Ring Bulletin 33 (1973) 714.

 • Bakirtzis 2005 =

  N. Bakirtzis: The visual language of fortification façades: The walls of Thessaloniki. Mnemeio & Perivallon 9 (2005) 1534.

 • Bronk Ramsay 2009 =

  C. Bronk Ramsay: Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon 51/1 (2009) 337360.

 • Bronk Ramsayet al. 2001 =

  C. Bronk RamsayJ. van der PlichtB. Weninger: “Wiggle–matching” radiocarbon dates. Radiocarbon 43/2A (2001) 381389.

 • Csorba 1976 =

  Cs. Csorba: Pest városfalának vázlatos története (The outline of the history of the Pest town wall). BudRég 24 (1976) 349368.

 • Eckstein–Bauch 1969 =

  D. EcksteinJ. Bauch: Beitrag zur Rationalisierung eines dendrochronologischen Verfahrens und zur Analyse seiner Aussagesicherheit. Forstwissenschaftliches Centralblatt 88/4 (1969) 230250.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Feld 1990 =

  I. Feld: A 13. századi várak az eddigi kutatásokban (Die ungarischen Burgen des 13. Jahrhunderts in den bisherigen Forschungen). In: Castrum Bene 1989. Ed.: L. Horváth. Gyöngyös 1990, 821.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Feld 2011 =

  I. Feld: Székesfehérvár. Vár- és városfalak [Székesfehérvár. The castle and the town walls]. In: Fejér megye várai az őskortól a kuruc korig. Eds: Gy. Terei, Gy. Nováki, Zs. Mráv, I. Feld, S. Sárközy. Budapest 2011, 9093.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fitz–Császár–Papp 1966 =

  J. FitzL. CsászárI. Papp: Székesfehérvár. Budapest 1966.

 • Fügedi 1967 =

  E. Fügedi: Székesfehérvár középkori alaprajza és a polgárság kezdetei Magyarországon [The medieval layout of Székesfehérvár and the origins of the burgher class]. TeltudK 20 (1967) 3145.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Geihoferet al. 2005 =

  D. GeihoferM. GrabnerJ. GelhartR. WimmerH. Fuchsberger: New master chronologies from historical and archaeological timber in Eastern Austria. In: EuroDendro 2005. Proceedings of the EuroDendro 2005, September 29th–October 1st 2005 Viterbo Italy. Eds: M. Sarlatto, A. di Fillipo, G. Piovesan, M. Romagnoli. Viterbo 2005, 5051.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gerő 1975 =

  L. Gerő: A magyar várépítés kialakulása a honfoglalás korától – Jellegzetes építési korszakok és ezek történeti előzményei az európai várfejlődés keretében (Die charakteristischen Epochen des Burgbaues in Ungarn in Bezug auf die europäische Burgbauentwicklung). In: Várépítészetünk. Ed.: L. Gerő. Budapest 1975, 944.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Grynaeus 1996 =

  A. Grynaeus: Progress of dendrochronological research in Hungary. Dendrochronologia 14 (1996) 223226.

 • Grynaeus 2002 =

  A. Grynaeus: Dendrokronológiai kutatások és eredményei Magyarországon (The results of dendrochronological research in Hungary). FtK 132 (2002) 265272.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Grynaeus 2015 =

  A. Grynaeus: Miről mesélnek a régi fák évgyűrűi? Régészet, dendrokronológia, klímatörténet [What do the old tree-rings tell us? Archaeology, Dendrochronology and Climate History]. Budapest 2015.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gulyás 2014 =

  L. Sz. Gulyás: Városfalépítés a középkori Eperjesen [The building of the town wall in Eperjes in the Middle Ages]. In: Falak és választóvonalak a történelemben. A Nyíregyházi Főiskola Történettudományi és Filozófiai Intézete által 2012. november 29–30-án rendezett társadalomtudományi konferencia előadásai. Eds: A. Buhály, G. Reszler, Gy. Szoboszlai. Nyíregyháza 2014, 127142.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Györffy 1987 =

  Gy. Györffy: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. II.: D–Gy [Historical Geography of Hungary during the Árpád Dynasty]. II.: D–Gy. Budapest 1987.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Györffy 2000 =

  Gy. Györffy: István király és műve [King Stephen and His Work]. Budapest 2000.

 • Hollstein 1980 =

  E. Hollstein: Mitteleuropäische Eichenchronologie. Trierer dendrochronologische Forschungen zur Archäologie und Kunstgeschichte. Mainz 1980.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Horváth 2015 =

  I. Horváth: Az esztergomi Várhegy régészeti kutatása, 1966–1999 (Archaeological researches on Esztergom’s Castle Hill, 1966–1999). In: In medio regni Hungariae. Régészeti, művészettörténeti és történeti kutatások „az ország közepén” (Archaeological, Art Historical, and Historical Researches ̔in the Middle of the Kingdom’). Eds: E. Benkő, K. Orosz. Budapest 2015, 193256.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Huber–Giertz-Siebenlist 1970 =

  B. HuberV. Giertz-Siebenlist: Unsere tausendjährige Eichen-Jahrringchronologie durchschnittlich 57 (10–150)-fach belegt. ÖAW Math.-naturwiss. Klasse 178 (1970) 3742.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Irásné Melis 1976 =

  K. Irásné Melis: Beszámoló a középkori Pest város területén végzett régészeti kutatások eredményeiről (Report on the results of the archaeological research conducted in the area of the medieval town of Pest). BudRég 24 (1976) 313348.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ivison 2007 =

  E.A. Ivison: Armorium in the Byzantine Dark Ages (seventh to ninth centuries). In: Post-Roman Towns, Trade and Settlement in Europe and Byzantium. 2.: Byzantium, Pliska and the Balkans. Ed.: J. Henning. Berlin–New York 2007, 2560.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Képes Krónika 1964 =

  D. DercsényiK. Csapodiné Gárdonyi: Képes Krónika [Chronicon Pictum]. Trans. by L. Geréb. Ed.: L. Mezey. Budapest 1964.

 • Kern 2007 =

  Z. Kern: Évgyűrűvizsgálatok a Balaton-felvidéken és a Déli-Bakonyban (Tree-ring research in South Bakony Mts and Balaton Highland). In: Az erdő és a fa régészete és néprajza – Kézművesipartörténeti megközelítésben (Archaeology and Ethnography of Forest and Wood – In approximation of handicraft history). Ed.: J. Gömöri. Sopron 2007, 89102.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kovács 1972 =

  P. Kovács: Megjegyzések Székesfehérvár középkori topográfiájának kutatásához [Remarks on the research of the medieval topography of Székesfehérvár]. Alba Regia 12 (1972) 261267.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kralovánszky 1984 =

  A. Kralovánszky: Újabb adatok Veszprém és Székesfehérvár településtörténetéhez (Neue Angaben zur Siedlungsgeschichte von Veszprém und Székesfehérvár). VMMK 17 (1984) 189207.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Molnáret al. 2012 =

  M. MolnárL. RinyuR. JanovicsI. MajorM. Veres: Az új debreceni C-14 laboratórium bemutatása (Introduction of the new AMS C-14 laboratory in Debrecen). Archeometriai Műhely 9 (2012) 147160.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Molnáret al. 2013a =

  M. MolnárR. JanovicsI. MajorJ. OrsovszkiR. GöncziM. VeresA. G. LeonardS. M. CastleeT. E. LangL. WackerI. HajdasA. J. T. Jull: Status report of the new AMS C-14 sample preparation lab of the Hertelendi Laboratory of Environmental Studies, Debrecen, Hungary. Radiocarbon 55 (2013) 665676.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Molnáret al. 2013b =

  M. MolnárL. RinyuM. VeresM. SeilerL. Wacker–H-A. Synal: EnvironMICADAS: a mini 14C-AMS with enhanced gas ion source interface in the Hertelendi Laboratory of Environmental Studies (HEKAL), Hungary. Radiocarbon 55 (2013) 338344.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Morgós 2007 =

  A. Morgós: Faanyagok kormeghatározása – dendrokronológia és a magyarországi helyzet – Dating of wood – Dendrochronology and the situation of dendrochronology in Hungary. In: Az erdő és a fa régészete és néprajza – kézművesipar-történeti megközelítésben (Archaeology and Ethnography of Forest and Wood – In approximation of handicraft history). Ed.: J. Gömöri. Sopron 2007, 3188.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nagy 1972 =

  L. Nagy: Székesfehérvár későközépkori topográfiája (Die spätmittelalterliche Topographie von Stuhlweissenburg). In: Székesfehérvár évszázadai. 2.: Középkor. Ed.: A. Kralovánszky. Székesfehérvár 1972, 199214.

 • Niewöhner 2007 =

  P. Niewöhner: Archäologie und die „Dunklen Jahrhunderte” im byzantinischen Anatolien. In: Post- Roman Towns, Trade and Settlement in Europe and Byzantium. 2.: Byzantium, Pliska and the Balkans. Ed.: J. Henning. Berlin–New York 2007, 119158.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Niewöhner 2010 =

  P. Niewöhner: Byzantinische Stadtmauern in Anatolien. Vom Statussymbol zum Bollwerk gegen die Araber. In: Aktuelle Forschungen zur Konstruktion, Funktion und Semantik Antiker Stadtbefestigungen. Hrsg.: J. Lorentzen, F. Pirson, P. Schneider, U. Wulf-Rheidt. Istanbul 2010, 239260.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pearson 1986 =

  G.W. Pearson: Precise calendrical dating of know growth-period samples using a “curve fitting” technique. Radiocarbon 28 (1986) 292299.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Peyer 1995 =

  H.C. Peyer: Die Stadmauer in der Geschichte. In: Stadt- und Landmauern. 1.: Beiträge zum Stand der Forschung. Zürich 1995, 914.

 • Prokopet al. 2016 =

  O. ProkopT. Kolář–U. Büntg en–J. KynclT. KynclM. BošeľaM. ChomaP. BartaM. Rybníček: On the palaeoclimatic potential of a millennium-long oak ring width chronology from Slovakia. Dendrochronologia 40 (2016) 93101.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Prokopet al. 2017 =

  O. ProkopT. KolářT. KynclM. Rybníček: Updating the Czech millennia-long oak tree-ring width chronology. Tree-Ring Research 73 (2017) 4752.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rabb 2004 =

  P. Rabb: Fejezetek az esztergomi Várhegy középkori épületeinek utóéletéből (Chapters from the afterlife of medieval castle in Esztergom). Építés- Építészettudomány 32 (2004) 87135.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rabb 2005 =

  P. Rabb: Városi védművek a középkori Magyarországon [The ramparts of the towns in the medieval Hungary]. PhD diss. [Manuscript, Budapest] 2005.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Reimeret al. 2013 =

  P. J. ReimerE. BardA. BaylissJ. W. BeckP. G. BlackwellC. Bronk RamseyP. M. GrootesT. P. GuildersonH. HaflidasonI. HajdasC. HatteT. J. HeatonD.L. HoffmannA. G. HoggK. A. HughenK. F. KaiserB. KromerS. W. ManningM. NiuR. W. ReimerD. A. RichardsE.M. ScottJ. R. SouthonR. A. StaffC. S. M. TurneyJ. van der Plicht: IntCal13 and Marine13 radiocarbon age calibration curves 0-50,000 years cal BP. Radiocarbon 55/4 (2013) 18691887.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rinn 2005 =

  F. Rinn: TSAP reference manual. 2005.

 • Rinyuet al. 2013 =

  L. RinyuM. MolnárI. MajorT. NagyM. VeresÁ. Kimák– L. WackerH. A. Synal: Optimization of sealed tube graphitization method for environmental C-14 studies using MICADAS. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms 294 (2013) 270275.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sándorfi 1979 =

  Gy. Sándorfi: A magyar várépítészet korai szakaszáról, irodalmi adatok és terepbejárások alapján (Über die Frühphase des ungarischen Burgbaues aufgrund von literarischen Angaben und Geländebegehungen). ArchÉrt 106 (1979/2) 244254.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Siklósi 1990 =

  Gy. Siklósi: Adattár Székesfehérvár középkori és törökkori építészetéről [Databank of the Medieval and Ottoman-Age Architecture of Székesfehérvár]. Székesfehérvár 1990.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Siklósi 1999 =

  Gy. Siklósi: Die mittelalterlichen Wehranlagen, Burg- und Stadtmauern von Székesfehérvár. Budapest 1999.

 • Siklósi 2013 =

  Gy. Siklósi: A törökkori Székesfehérvár [Székesfehérvár during the Ottoman Age]. Székesfehérvár 2013.

 • Stokes–Smiley 1968 =

  M. A. StokesT. L. Smiley: Introduction to Tree-Ring Dating. Chicago 1968.

 • Stuiver–Polach 1977 =

  M. StuiverH. A. Polach: Reporting of C-14 data – Discussion. Radiocarbon 19 (1977) 355363.

 • Szücsi 2015 =

  F. Szücsi: Székesfehérvár belvárosának északi védművei. Új adatok a Fő utca és környéke rehabilitáció régészeti feltárásaiból (Die nördlichen Wehranlagen der Innenstadt von Székesfehérvár. Neue Daten der archäologischen Ausgrabungen von Fő utca und ihrer Gegend). In: Fiatal Középkoros Régészek VI. Konferenciájának Tanulmánykötete. Eds: Cs. Szőllősy, K. Pokrovenszki. Székesfehérvár 2015.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szücsi 2016 =

  F. Szücsi: Székesfehérvár, Jókai Mór u. 12. Tervásatás [Székesfehérvár, 12 Jókai Mór St. Research excavation]. Alba Regia 44 (2016) 187.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Veress–Siklósi 1990 =

  Cs. D. VeressGy. Siklósi: Székesfehérvár a királyok városa [Székesfehérvár, the Town of Kings]. Budapest 1990.

 • Zolnay 1983 =

  L. Zolnay: A középkori Esztergom [Medieval Esztergom]. Budapest 1983.

 • Zsoldos 2010 =

  A. Zsoldos: Korai vármegyéink az újabb történeti kutatások fényében [Our early historic counties in the light of the new historical researches]. Castrum. A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 11/1 (2010), 513.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zsoldos–Thoroczkay–Kiss 2016 =

  A. ZsoldosG. ThoroczkayG. Kiss: Székesfehérvár története az Árpád-korban – The History of Székesfehérvár in the Age of the Árpád Dynasty. Székesfehérvár 2016.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: 
Elek BENKŐ
Dénes GABLER

Editorial Board

 • Csanád BÁLINT (Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet)
 • Ádám BOLLÓK (Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet)
 • Miklós SZABÓ (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Régészettudományi Intézet)
 • Gabriella KULCSÁR (Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Gilbert KAENEL (Musée cantonal d'Archéologie et d'Histoire de Lausanne)
 • Janusz K. KOZŁOWSKI (Uniwersytet Jagiellonska, Krakow)
 • Falko DAIM (Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Mainz)
 • Judit SOLTI (Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)

 

ACTA ARCHAEOLOGICA
Tóth Kálmán u. 4.
H-1097 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 375 9011
Fax: (36 1) 224 6719
gabler.denes@abtk.hu

 

Indexing and Abstracting Services:

 • International Bibliographies IBZ and IBR
 • Scopus

 

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,138
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
Scopus
Cite Score
13/63=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 198/273 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 205/295 (Q3)
Scopus
SNIP
0,176
Scopus
Cites
40
Scopus
Documents
20

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,174
Scimago
Quartile Score
Archeology Q2
Archeology (arts and humanities) Q2
Scopus
Cite Score
20/59=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 150/263 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 152/278 (Q3)
Scopus
SNIP
0,238
Scopus
Cites
31
Scopus
Documents
15

 

Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 544 EUR / 680 USD
Print + online subscription: 628 EUR / 784 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae
Language English
Size A4
Year of
Foundation
1951
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0001-5210 (Print)
ISSN 1588-2551 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2021 5 0 0
Sep 2021 5 1 1
Oct 2021 1 1 1
Nov 2021 3 0 0
Dec 2021 2 2 0
Jan 2022 1 0 0
Feb 2022 0 0 0