View More View Less
 • 1 Wessex Archaeology Unit 9, City Business Park, , Easton Road, Bristol BS5 0SP, UK, England
 • | 2 Castle Headquaters Integrated Regional Development Centre Ltd, , Daróczi Str. 3, H-1113, Budapest, , Hungary,
 • | 3 Thúry György Museum, , Zrínyi Str. 62, H-8800, Nagykanizsa, , Hungary
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $636.00

Abstract

Between 2003 and 2008 a research excavation was undertaken at the site of Végegyháza, Zsibrik-domb, also known as Kaszaper Templom-domb (medieval Pereg). The present paper describes the analysis results of the Árpád Age and the late medieval period features and the artefacts within. The pottery assemblage retrieved from the investigations offers new insights into the ceramic traditions of the Árpád Age within the area, whilst the recovery of baking bell fragments of the same date constitutes some of the best evidence for its use extending into the Árpád Age within Southeast Hungary. Analysis of painted cauldron fragments recovered from the features suggests the tradition originated in the Balkans and was brought to the area by a Slav community towards the end of 12th and beginning of 13th century. Textual evidence suggests that the area was inhabited again by a South Slav community in the 17th century. The recovery of fragments of a different type of baking bell from the late medieval archaeological assemblage corroborates these few written sources. The faunal remains analysis shows that the economy practices of the studied settlement based on animal husbandry and were similar to those of other Árpád Age rural settlements within Southeast Hungary.

 • Bálint, A. 1938: A kaszaperi középkori templom és temető (Das Gräberfeld und die Kirche von Kaszaper aus dem Mittelalter). Dolg 14, 139183.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Béres, M. 1985: Egy kavicsboltozásos Árpád-kori téglakemence vizsgálata (Untersuchung eines aus Ziegelsteinen gebauten Backofens mit gewöldter Decke aus Kieselsteinen). MFMÉ 1982–83/1, 173187.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Béres, M. 1989: Beszámoló a Nagymágocs–Szendrei-major, Hűtőtó területén végzett leletmentésről (Berichtüber die Ausgrabung auf dem Gebiet von Nagymágocs, Szendrei-Meierhof-Hűtőtó). MFMÉ 1988/1, 5973.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Béres, M. 1998: Regionale Beziehungen der Dorfsieldlungen Südostungarn im 10. bis 13. Jahrhundert. In: RURALIA II. [Conference] Spa, 1st–7th September 1997. Ed.: J. FridrichJ. KlápštěZ. SmetánkaP. Sommer. PA Suppl. 11. Praha, 172180.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gallina, Zs.Gulyás, Gy.Molnár, I. 2014: Késő Árpád-kori településrészlet Kiskunfélegyháza határából (A late Árpádian Age settlement at Kiskunfélegyháza, Amler-bánya). In: Településtörténeti kutatások. Solt-Tételhegy, Kiskunfélegyháza, Amler-bánya. Eds: Á. SomogyváriJ. SzentpéteriGy. V. Székely. Archaeologia Cumania 3. Kecskemét, 273397.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gallina, Zs.Gulyás, Gy. 2017: „Láttam a végtelen sok kunt és tatárt…” A tatárjárás emlékei Csanádpalotáról (ʻI saw the infinite number of Cumans and Tartars…’ Relics of the Mongol invasion from Csanádpalota). In: Hadak Útján XXIV. A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIV. konferenciája. Esztergom, 2014. november 4–6. Eds: Cs. BaloghB. Major. Studia ad archaeologiam Pazmaniensia. A PPKE BTK Tanszékének kiadványai/Archaeological studies of PPCU Department of Archaeology 3.2. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Magyar Őstörténeti Témacsoport kiadványok 3.2. Budapest–Esztergom. 755776.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gulyás, Gy. 2012: Árpád-kori településrészlet Makó-Igási út lelőhelyen (Portion of an Árpád-era settlement in Igás street site, Makó, Motorway M43, site 23). BMMK 36 1786.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jankovich, B. D. 1994: Szondázó ásatás Szarvas-Rózsáson (Sondierungen in Szarvas-Rózsás). In: A kőkortól a középkorig (Von der Steinzeit bis zum Mittelalter). Tanulmányok Trogmayer Ottó születésnapjára. Hrsg. G. Lőrinczy. Szeged, 405419.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lichtenstein, L.Rózsa, Z. 2005: Kaszaper Kossuth utca 39. In: Régészeti kutatások Magyarországon 2004. Ed.: J. Kisfaludi. Budapest, 236.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lichtenstein, L.Rózsa, Z. 2008: Bronzkori csalafintaságok a középkori Kaszaper területén (Late Bronze Age surprises in the area of medieval Kaszaper). MKCsM 2007, 4365.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lukács, N.Kreiter, A.Lichtenstein, L.Pánczél, P.Tugya, B.Rózsa, Z. 2015: Kora Árpád-kori teleprészlet Orosháza-Tesco lelőhelyen (Früharpadenzeitliche Siedlungsdetails auf dem Fundort Orosháza–Tesco). In: Fiatal Középkoros Régészek VI. Konferenciájának tanulmánykötete. A Székesfehérváron 2015. november 20–22. között megrendezett Fiatal Középkoros Régészek VI. Konferenciájának tanulmányai. Eds: Cs. SzőllősyK. Pokrovenszki. SzIKMK 51. Székesfehérvár, 936.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Méri, I. 1964: Árpád-kori népi építkezésünk feltárt emlékei Orosháza határában [Excavated Remains of Árpád Age Buildings in the Outskirts of Orosháza]. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Milo, P.Lichtenstein, L.Rózsa, Z.Tencer, T.Fekete, Z.Vlach, M. 2009: Geophysical Survey at archaeological site Kaszaper, Békés County, Hungary. ArcheoSciences 33, 115116.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pap, I. K. 2013: Sárvár-Faképi-dűlő kora Árpád-kori leletanyaga. Adatok a fogaskerékminta Vas megyei megjelenéséhez (Keramikmaterial des Sárvár–Faképi-hanges aus der Árpádenzeit. Angaben zur Erscheinung des Zahnradmusters im Komitat Vas). Savaria 36, 243277.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Paszternák, I. 2000: Árpád-kori falu és temető Szentes-Szentilona-dombon (Ein arpadenzeitliches Dorf und sein Gräberfeld in Szentes, Szentilona-Hügel). MFMÉ–StudArch 6, 403428.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rózsa, Z. 2010: Körzővel írt történelem. Azaz nincs új a Nap alatt (History written by a compass. Nothing new under the Sun). Mozaikok Orosháza és vidéke múltjából 1, 513.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rózsa, Z. 2016: Központ és periféria. Egy zárt település nyitott élete — Centre and Periphery – The Open Life of a Disclosed Settlement. In: “A cserép igazat mond, ha helyette nem mi akarunk beszélni”. Regionalitás a középkori és újkori kerámiában. A Magyar Nemzeti Múzeumban 2013. január 9–11. között rendezett konferencia előadásai. Eds: E. SimonyiG. Tomka. OpHung 9. Budapest, 211221.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabó, B. J. 2010: A tatárjárás. A mongol hódítás és Magyarország [The “Tatarˮ Invasion. The Mongol Conquest and Hungary in 1241–1242]. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Takács, M. 1993: Árpád-kori településrészlet Kajárpéc-Pokolfa dombon (Árpádenzeitliche Siedlungsobjekte in Kajárpéc-Pokolfadomb). ComArchHung 1993, 201230.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Takács, M. 2017: Az Árpád-kori gömbölyűaljú cserépbográcsok két nagyalföldi regionális csoportjáról (Two regional groupings of Arpadian-era earthenware cauldrons). In: Mesterségek és műhelyek a középkori és kora újkori Magyarországon. Tanulmányok Holl Imre emlékére. Eds: E. BenkőGy. KovácsK. Orosz. Budapest, 507523.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vályi, K. 1996: Bolgár és későavar elemek a pusztaszeri település kerámiájában (Bulgarian and late Avar elements in the pottery assemblage of the Pusztaszer settlement). In: Honfoglaló magyarság Árpád-kori magyarság. Antropológia – régészet – történelem. Eds: Gy. PálfiL. Gy. FarkaE. Molnár. Szeged, 4358.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vitt, V. O. 1952: Losadi pazyrykskih kurganov [Horse remains from the Pazyryk mounds]. SA 16, 163205.

 • Vörös, I. 2000: Adatok az Árpád-kori állattartás történetéhez [Additional data of the history of Árpád Age animal husbandry]. In: A középkori magyar agrárium. Tudományos ülésszak Ópusztaszeren. Eds: L. BendeG. Lőrinczy. Ópusztaszer, 71119.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wolf, M. 2019: A Borsodi földvár: Egy államalapítás kori megyeszékhelyünk kutatása [The Hillfort of Borsod. Investigations of a County Capital from the Establisment of the State Period]. Monográfiák a Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszékéről 6. Borsod-Abaúj-Zemplén megye régészeti emlékei 10. Szeged.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: 
Elek BENKŐ
Dénes GABLER

Editorial Board

 • Csanád BÁLINT (Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet)
 • Ádám BOLLÓK (Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet)
 • Miklós SZABÓ (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Régészettudományi Intézet)
 • Gabriella KULCSÁR (Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Gilbert KAENEL (Musée cantonal d'Archéologie et d'Histoire de Lausanne)
 • Janusz K. KOZŁOWSKI (Uniwersytet Jagiellonska, Krakow)
 • Falko DAIM (Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Mainz)
 • Judit SOLTI (Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)

 

ACTA ARCHAEOLOGICA
Tóth Kálmán u. 4.
H-1097 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 375 9011
Fax: (36 1) 224 6719
gabler.denes@abtk.hu

 

Indexing and Abstracting Services:

 • International Bibliographies IBZ and IBR
 • Scopus

 

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,138
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
Scopus
Cite Score
13/63=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 198/273 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 205/295 (Q3)
Scopus
SNIP
0,176
Scopus
Cites
40
Scopus
Documents
20

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,174
Scimago
Quartile Score
Archeology Q2
Archeology (arts and humanities) Q2
Scopus
Cite Score
20/59=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 150/263 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 152/278 (Q3)
Scopus
SNIP
0,238
Scopus
Cites
31
Scopus
Documents
15

 

Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 544 EUR / 680 USD
Print + online subscription: 628 EUR / 784 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae
Language English
Size A4
Year of
Foundation
1951
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0001-5210 (Print)
ISSN 1588-2551 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2021 54 7 13
Sep 2021 37 3 4
Oct 2021 18 5 3
Nov 2021 20 1 1
Dec 2021 5 0 0
Jan 2022 16 0 0
Feb 2022 0 0 0