Author:
Radu Ota National Museum of the Union, Alba Iulia, 12–14 Mihai Viteazul Street, RO 510010, Alba Iulia, Romania

Search for other papers by Radu Ota in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
https://orcid.org/0000-0002-6644-4486
Restricted access

Abstract

In this paper, the author draws the attention of experts to a new glyphic discovery from Apulum. It is a schematic portrait of the Gorgon Medusa, depicted on a three-layered sardonyx. Based on parallels and the manufacturing technique, the author concludes that the piece originates from the workshops of Viminacium, Upper Moesia. The cameo is dated in the second half of the second century AD, prior the time when the canabae of the XIII Gemina legion rose to the status of municipium (ante AD 197). It is the only glyptic piece that bears the image of Medusa that's Dacian origin is certain. From an artistic point of view, it is a modest quality of execution, below the average provincial level. Furthermore, the author makes some remarks on the gems found in the collections of the National Museum of the Union in Alba Iulia, with a few additions and clarifications regarding the place of discovery and the possibility of the existence of a workshop of cavatores gemmarum at Apulum.

 • Anghel, D., Har, N., Şuteu, C., and Ursu, M. (2016). Metode de investigare mineralogice şi petrografice ale unor intalii din colecţia Muzeului Naţional al Unirii din Alba Iulia [Mineralogical and petrographic investigation methods applied to intaglios from the collection of the National Museum of Union, Alba Iulia]. Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis ,8: 83104.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ardevan, R. (1998). Viaţa municipală în Dacia romană [Municipal life in Roman Dacia]. Timişoara.

 • Bălăceanu, C. (2006). Podoabe în Dacia romană [The finery in Roman Dacia]. Craiova.

 • Băluţă, C.L. (2003). Lămpile antice de la Alba Iulia (Apulum), I: Lămpile epigrafice [Antique lamps from Alba Iulia (Apulum), I: Epigraphic lamps]. Alba Iulia.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Băluţă, C.L. (2004). Cărămizile ştampilate din colecţia Fehér [Stamped bricks from Fehér collection]. Apulum. Acta Musei Apulensis (Iaşi) ,41: 301307.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Buora, M. (2012). Qualche considerazione sugli oggetti di lusso ad Apulum. A proposito di una recente mostra e del suo catalogo. Studia Antiqua et Archaeologica, 18: 281300.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dimitrova-Milčeva, A. (1980). Antike Gemmen und Kameen aus dem Archäologischen Nationalmuseum in Sofia. Sofia.

 • Furtwängler, A. (1964). Die Antiken Gemmen. Geschichte der Steinschneidekunst im Klassischen Altertum, I. Amsterdam, Osnabrueck.

 • Furtwängler, A. (1965). Die Antiken Gemmen. Geschichte der Steinschneidekunst im Klassischen Altertum, II–III. Amsterdam, Osnabrueck.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gramatopol, M. (2011). Geme şi camee din colecţia Cabinetului Numismatic al Bibliotecii Academiei Române [Gems and cameos from the Numismatic Cabinet of the Romanian Academy Library], 2nd edition. Braşov.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hadiji Vasinca, M. (2007). Prelucrarea pietrelor semipreţioase în Dacia romană [The processing of semiprecious stones in Roman Dacia]. Bibliotheca Historica et Archaeologica Universitatis Timisiensis, 8: 201206.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hamat, A.-C. (2010). Gemele din Dacia romană între modă, economie şi religie [The gemstones from Roman Dacia between fashion, economy and religion]. Bibliotheca Historica et Archaeologica Universitatis Timisiensis, 12: 223250.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hamat, A.-C. (2017). Imaginea nemuritoare a frumuseţii. Gemele descoperite în aria municipiului roman Tibiscum (jud. Caraş-Severin) [The immortal image of beauty. The gemstones found in the area of Roman municipium Tibiscum]. In: Forțiu, S. (Ed.), Arheovest. Interdisciplinaritate în arheologie şi istorie, V: in Honorem prof. univ. emerit Doina Benea, Timişoara, 25 noiembrie 2017, 1: Arheologie. Szeged, pp. 417437.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hamat, A.-C. and Kovacs, A. (2020). A Roman cameo with the representation of Gorgo Medusa from the collection of Botoșani County Museum. Banatica, 30: 399412.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • IDR III/6 Băluţă, Cl.L. (Ed.) (1999). Inscripţiile Daciei Romane, vol. III/6: Dacia superior [The inscriptions of Roman Dacia, 3: Dacia superior]. Bucureşti.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Inel, C. (2007). Alba Iulia, Punct: Dealul Furcilor (proprietatea Elena Dora Rus, str. N. Labiş, f.n.) [Alba Iulia, the research point: the Fork Hill (Elena Dora Rus property) N. Labiş Street]. Cronica cercetărilor arheologice, Campagnie, 2006: 6162. (archaeological report).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lux, Bounegru, G., Ciobanu, R., Ota, R., and Anghel, D. (2011). Lux, util şi estetic la Apulum. Podoabe şi accesorii vestimentare. Catalog de expoziţie [Luxury, useful and aesthetic. Adornments and clothing accessories. Exhibition catalogue]. Alba Iulia.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Moga, V. (1998). Castrul roman de la Apulum [The Roman camp from Apulum]. Cluj-Napoca.

 • Ota, R. (2012). De la canabele legiunii a XIII-a Gemina la Municipium Septimium Apulense [From canabae legionis XIII Gemina to Municipium Septimium Apulense]. Alba Iulia.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ota, R. and Lascu, I. (2011). Cercetări arheologice în canabae legionis XIII Geminae/Municipium Septimium Apulense – sectorul estic [Archaeological researches in canabae legionis XIII Geminae/Municipium Septimium Apyulense – the eastern area]. Acta Musei Porolissensis, 33: 205224.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Petolescu, C.C. (2000). Dacia şi Imperiul Roman. De la Burebista până la sfârşitul Antichităţii [Dacia and Roman Empire. From Burebista to the end of Antiquity]. Bucureşti.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Popović, I. (1989). Les camées romains au Musée national de Beograd. Antiquité/Musée national de Beograd, 5. Belgrade.

 • Riha, E. (1990). Der römische Schmuck aus Augst und Kaiseraugst. Forschungen in Augst, 10. Augst.

 • Ţeposu-David, L. (1960). Gemele şi cameele din Muzeul arheologic din Cluj [The gemstones and cameos in the Archaeological Museum of Cluj]. In: Omagiu lui Constantin Daicoviciu cu prilejul împlinirii a 60 de ani [Homage to Constantin Daicoviciu on his 60th birthday]. Academia Republicii Populare Romîne, Bucureşti, pp. 525534.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ţeposu-David, L. (1965). Colecţia de geme a Muzeului Brukenthal din Sibiu [The gemstone collection of Brukenthal Museum from Sibiu]. Studii şi Comunicări Brukenthal, 12: 83120.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ţeposu-Marinescu, L., and Lakó, E. (1973). Catalogul colecţiei de geme romane [The collection catalogue of Roman gemstones]. Zalău.

 • Tudor. D. (1967). Pietre gravate descoperite la Romula [The engraved stones found at Romula]. Apulum. Acta Musei Apulensis ,6: 209229.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: 
Elek BENKŐ
Dénes GABLER

Editorial Board

 • Csanád BÁLINT (Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet)
 • Ádám BOLLÓK (Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet)
 • Miklós SZABÓ (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Régészettudományi Intézet)
 • Gabriella KULCSÁR (Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Gilbert KAENEL (Musée cantonal d'Archéologie et d'Histoire de Lausanne)
 • Janusz K. KOZŁOWSKI (Uniwersytet Jagiellonska, Krakow)
 • Falko DAIM (Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Mainz)
 • Judit SOLTI (Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)

 

ACTA ARCHAEOLOGICA
Tóth Kálmán u. 4.
H-1097 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 375 9011
Fax: (36 1) 224 6719
gabler.denes@abtk.hu

 

Indexing and Abstracting Services:

 • International Bibliographies IBZ and IBR
 • Scopus

 

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0.244
Scimago Quartile Score

Archeology (Q2)
Archeology (arts and humanities) (Q2)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.5
Scopus
CIte Score Rank
Archeology (arts and humanities) 179/368 (51st PCTL)
Archeology 175/315 (44th PCTL)
Scopus
SNIP
0.573

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0,143
Scimago Quartile Score Archeology (Q3)
Archeology (arts and humanities) (Q3)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
Archeology (Arts & Humanities) 208/335 (Q3)
Archeology (Social Sciences) 194/289 (Q3)
Scopus
SNIP
0,665

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,138
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
Scopus
Cite Score
13/63=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 198/273 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 205/295 (Q3)
Scopus
SNIP
0,176
Scopus
Cites
40
Scopus
Documents
20

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,174
Scimago
Quartile Score
Archeology Q2
Archeology (arts and humanities) Q2
Scopus
Cite Score
20/59=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 150/263 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 152/278 (Q3)
Scopus
SNIP
0,238
Scopus
Cites
31
Scopus
Documents
15

 

Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 560 EUR / 680 USD
Print + online subscription: 646 EUR / 784 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae
Language English
Size A4
Year of
Foundation
1951
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0001-5210 (Print)
ISSN 1588-2551 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Nov 2023 16 8 4
Dec 2023 53 2 1
Jan 2024 40 5 1
Feb 2024 31 1 0
Mar 2024 45 1 1
Apr 2024 16 0 0
May 2024 0 0 0