Author: B. Balla1
View More View Less
  • 1 Technische Universität Berlin, Institut für Sozialwissenschaften Please ask the editor of the journal.
Restricted access

Az ember a szűkösségek lénye, mivel mindig kevesebbel rendelkezik, mint amennyit akar – írásom ezen általános szociológiai távlata egészségszociológiai vizsgálódásra különösen alkalmas. Az emberek így ugyanis három alapvető kategóriába sorolhatók: A mindennapok emberein túl, akik „csupán” a szűkösségek lényei, ott van az ezeken túlmenően gyengeséggel vagy betegséggel sújtottak, továbbá a fogyatékosak nagy csoportja. Mindhárom csoport tagjai más módon terheltek szűkösséggel, és emiatt más módon is küzdenek vele. Másként alakulnak társas viszonyaik is, mind a szűkösséget illető en általában, mind különféle dimenzióiban (pl. antropológiai, anyagi szűkösség stb.). Viszont a szűkösség – egyedül az embernek – esélyt is jelent. Kizárólag övé az a képesség, hogy szükségleteit kiterjeszteni és változtatni is képes, és hogy a szükséges javakat különféle módokon tudja megszerezni embertársaitól, illetve azoktól függetlenül. Lásd a társadalmi cselekvés – kizárólag az emberre jellemz ő – szociológiai ideáltípusait és ezek egészségügyi variánsait, melyek legfontosabbja az ingyenes segítségnyújtás.

Társadalomkutatás
Language Hungarian
Year of
Foundation
1993
Publication
Programme
ceased
Founder Társadalomtudományi Kutatóközpont -- Centre for Social Sciences
Founder's
Address
H-1097 Budapest, Hungary Tóth Kálmán u.4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0231-2522 (Print)
ISSN 1588-2918 (Online)