Author: B. Balla 1
View More View Less
 • 1 Technische Universität Berlin, Institut für Sozialwissenschaften Please ask the editor of the journal.
Restricted access

Az ember a szűkösségek lénye, mivel mindig kevesebbel rendelkezik, mint amennyit akar – írásom ezen általános szociológiai távlata egészségszociológiai vizsgálódásra különösen alkalmas. Az emberek így ugyanis három alapvető kategóriába sorolhatók: A mindennapok emberein túl, akik „csupán” a szűkösségek lényei, ott van az ezeken túlmenően gyengeséggel vagy betegséggel sújtottak, továbbá a fogyatékosak nagy csoportja. Mindhárom csoport tagjai más módon terheltek szűkösséggel, és emiatt más módon is küzdenek vele. Másként alakulnak társas viszonyaik is, mind a szűkösséget illető en általában, mind különféle dimenzióiban (pl. antropológiai, anyagi szűkösség stb.). Viszont a szűkösség – egyedül az embernek – esélyt is jelent. Kizárólag övé az a képesség, hogy szükségleteit kiterjeszteni és változtatni is képes, és hogy a szükséges javakat különféle módokon tudja megszerezni embertársaitól, illetve azoktól függetlenül. Lásd a társadalmi cselekvés – kizárólag az emberre jellemz ő – szociológiai ideáltípusait és ezek egészségügyi variánsait, melyek legfontosabbja az ingyenes segítségnyújtás.

 • Condorcet, M. (1963) Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain. Europäische Verlagsanstalt, Frankfurt a.m.

  Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain , ().

 • Dériné Karácsony Irén (2000) Az egészség természete és sajátosságai. Valóság. XLIII. évf. 9, 59-69.

  'Az egészség természete és sajátosságai ' () XLIII Valóság : 59 -69.

 • Durkheim, E. (1963) L'éducation morale. Presses Universitaires de France, Paris.

  L'éducation morale , ().

 • Frenkl R. (2000) A lélek egészsége. Magyar Hírlap, dec. 21.

  'A lélek egészsége ' () Magyar Hírlap .

 • Durkheim, E. (1969) Le suicide. Presses Univeresitaires de France, Paris.

  Le suicide , ().

 • Endruweit, G., Tromssdorff, G. (Hrsg.) Wörterbuch der Soziologie. Enke, Stuttgart.

  Wörterbuch der Soziologie , ().

 • Klages, H. (1971) Die unruhige Gesellschaft. C. H. Beck, Stuttgart.

  Die unruhige Gesellschaft , ().

 • Frenkl R. (1997) Mentálhigiéné és társadalom - Ne engedjük el egymás kezét! Katedra és látlelet, 2. sz.

  'Mentálhigiéné és társadalom - Ne engedjük el egymás kezét ' () Katedra és látlelet .

  • Search Google Scholar
 • Königer, E. (1958) Aus der Geschichte der Heilkunst. Prestel, München.

  Aus der Geschichte der Heilkunst , ().

 • Löwe, J. (1995) Der unersättliche Mensch. Fraternitas, Chur.

  Der unersättliche Mensch , ().

 • Marx, K. (1964) Die Frühschriften. Kröner, Stuttgart.

  Die Frühschriften , ().

 • Plessner, H. (1965) Die Stufen des Organischen und der Mensch. Duncker und Humblot, Berlin.

  Die Stufen des Organischen und der Mensch. , ().

 • Pollak, K. (1965) Die Jünger des Hippokrates. Der Weg des Arztes durch sechs Jahrtausende. Deutsche Buch-Gemeinschaft, Berlin Darmstadt Wien.

  Die Jünger des Hippokrates. Der Weg des Arztes durch sechs Jahrtausende , ().

 • Selye, H. (1965) Vom Traum zur Entdeckung. Econ-Verlag, Wien Düsseldorf.

  Vom Traum zur Entdeckung , ().

 • Selye, H. (1956) The Stress of Life. McGraw-Hill Book Co, New York.

  The Stress of Life , ().

 • Simon T. (2000) Öregség, betegség, egészség, orvosság. Valóság, 2000, XLIII. évf. 3. 96-100.

  'Öregség, betegség, egészség, orvosság ' () 2000 Valóság : 96 -100.

 • Stark, W. (1997) Der Aufstieg des Christentums. Beltz Athenaeum, Weinheim.

  Der Aufstieg des Christentums , ().

 • Weber, M. (1988) Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre. J.C.-B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen.

  Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre , ().

 • Der utopische Staat (1960). Rowohlt, Reinbek bei Hamburg.

  Der utopische Staat , ().

 • Tocqueville, A. de (1963) De la démocratie en Amérique. Union Générale d'Éditions, Paris.

  De la démocratie en Amérique , ().

 • Balla, B. (1998) Nation and Expansionism - Viewed by a Sociology of Scarcity. In: Balla, B. and Sterbling, A. (eds.) Ethnicity, Nation, Culture. Krämer, Hamburg.

  Nation and Expansionism - Viewed by a Sociology of Scarcity , ().

 • Balla, B. (2000) Die Zeit aus knappheitssoziologischer Sicht. Kultursoziologie IX. évf. 1, 113-131.

  'Die Zeit aus knappheitssoziologischer Sicht ' () IX Kultursoziologie : 113 -131.

 • Balla W. (2001) A fogyatékosság normális! Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem 2000. évi tatai konferenciáján elhangzott előadás, megjelenik az Új Horizont XXVIII. évf. Előreláthatólag 2. számában.

  'A fogyatékosság normális! Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem 2000. évi tatai konferenciáján elhangzott előadás, megjelenik az ' () XXVIII Új Horizont .

  • Search Google Scholar
 • Claessens, D. (1968) Instinkt, Psyche, Geltung. Westdeutscher Verlag, Köln und Opladen.

  Instinkt, Psyche, Geltung , ().

 • Comte, A. (1956) Discours sur l'esprit positif. Felix Meiner, Hamburg.

  Discours sur l'esprit positif , ().

 • Frenkl R. (2001) Mentálhigiéné és társadalom. Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem 2000. évi tatai konferenciáján elhangzott előadás, megjelenik az Új Horizont XXVIII évf. Előreláthatólag 2. számában.

  'Mentálhigiéné és társadalom. Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem 2000. évi tatai konferenciáján elhangzott előadás, megjelenik az ' () XXVIII Új Horizont .

  • Search Google Scholar
 • Gehlen, A. (1961) Anthropologische Forschung. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg.

  Anthropologische Forschung , ().

 • Gergely M. (1996) A hazai egészségügy halaszthatatlan reformjának néhány kérdése. Valóság. XXXIX. évf. 11, 46-58.

  'A hazai egészségügy halaszthatatlan reformjának néhány kérdése ' () XXXIX Valóság : 46 -58.

  • Search Google Scholar
 • Girsberger, H. (1973) Der utopische Sozialismus des 18. Jahrhundert in Frankreich. Focus, Wiesbaden.

  Der utopische Sozialismus des 18. Jahrhundert in Frankreich , ().

 • Balla, B. (1987) Kultur als Daseinssphäre von Knappheitsbewältigung. In: W. Lipp (Hrsg.): Kulturtypen, Kulturcharaktere. Dietrich Riemer, Berlin.

  Kultur als Daseinssphäre von Knappheitsbewältigung , ().

 • Balla B. (1990) A szűkösség szociológiája. Századvég. 1990, 83-92.

  'A szűkösség szociológiája ' () 1990 Századvég : 83 -92.

 • Balla, B. (1994) Zu einer handlungstheoretischen Analyse vom Aufstieg und Niedergang des Sowjetystems. Sociologia Internationalis. XXXII. évf. 1, 77-101.

  'Zu einer handlungstheoretischen Analyse vom Aufstieg und Niedergang des Sowjetystems ' () XXXII Sociologia Internationalis : 77 -101.

  • Search Google Scholar
 • Józan P. (2001) A századvég demográfiai válsága Magyarországon. Az Európai Magyar Protestáns Szabadegyetem 2000. évi tatai konferenciáján elhangzott előadás, megjelenik az Új Horizont XXVIII. évf. Előreláthatólag 2. számában.

  'A századvég demográfiai válsága Magyarországon. Az Európai Magyar Protestáns Szabadegyetem 2000. évi tatai konferenciáján elhangzott előadás, megjelenik az ' () XXVIII Új Horizont .

  • Search Google Scholar
 • Kéri K. (2000) "Édes szirmok, gyógyító balzsamok." A középkori mozlim orvoslás története. Valóság. XLIII. évf. 6, 58-69.

  '"Édes szirmok, gyógyító balzsamok." A középkori mozlim orvoslás története ' () XLIII Valóság. : 58 -69.

  • Search Google Scholar
 • Andorka, R., Kolosi, T., Rose, R., Vukovich, Gy. (eds.) (1999) A Society Transformed. CEU Press, Budapest.

  A Society Transformed , ().

 • Balázs P. (1992) A gyógyítás erkölcse és a hatalom ideológiája. Valóság. XXXV. évf. 8, 39-49.

  'A gyógyítás erkölcse és a hatalom ideológiája ' () XXXV Valóság : 39 -49.

 • Balázs P. (1998) Orvosi hálapénz és a társadalombiztosítás. Valóság. XLI. évf. 4, 69-82.

  'Orvosi hálapénz és a társadalombiztosítás ' () XLI Valóság : 69 -82.

 • Balázs P. (1999) Milyen jövő vár az orvosi hálapénzre? Valóság. XLII. évf. 8, 49-65.

  'Milyen jövő vár az orvosi hálapénzre ' () XLII Valóság : 49 -65.

 • Balla, B. (1978) Soziologie der Knappheit. Enke, Stuttgart.

  Soziologie der Knappheit , ().

 • Balla B. (1986) Gazdasági reform, kulturális megújulás. Új Látóhatár. XXXLII. évf. 3, 357-372.

  'Gazdasági reform, kulturális megújulás ' () XXXLII Új Látóhatár : 357 -372.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Oct 2020 1 0 0
Nov 2020 4 0 0
Dec 2020 2 0 0
Jan 2021 0 0 0
Feb 2021 4 0 0
Mar 2021 1 0 0
Apr 2021 0 0 0