Author: K. Kulcsár1
View More View Less
  • 1 MTA Politikai Tudományok Intézete Please ask the editor of the journal.
Restricted access

A tanulmány áttekinti a keletközépeurópai régió és benne Magyarország modernizációját, annak akadályait és torzító tényezőit, valamint a XX. században a régiót ért, meghatározó külső hatásokat. A áttekintés háttérül szolgál a magyarországi jogfejl ő dés bemutatásához, amelyen belül a szokásjog és a törvények viszonya különösen figyelemre méltó szerepet játszik és egyúttal a jognak a modernizáción belül bizonyos autonómiát biztosít. A szokásjog megmutatkozik abban is, hogy a korábbi jogfelfogás érvényesül a bírói gyakorlatban, a jogalkalmazásban. Az 1948-as és az 1988 utáni rendszerváltás sok tekintetben hasonló feladatokat állított a jogrendszer átalakítása elé, még akkor is, ha azok társadalmi tartalma jelent ő sen különbözött egymástól. A jog mint modernizációs eszköz alkalmazásának korlátaira egy, az 1950-es évek legelején lefolytatott magyarországi jogtudományi vita következtetései világítanak rá. Sem az évszázados jogfejlődés sajátosságai nem hagyhatók figyelmen kívül, sem pedig a gazdasági, társadalmi, kulturális sajátosságokat nem lehetséges átlépni. A jogalkotás nem minden probléma, feladat megoldására alkalmas eszköz, viszont mindig az adott társadalomra jellemző és annak hosszú távú pályáját jöveti. I.

Társadalomkutatás
Language Hungarian
Year of
Foundation
1993
Publication
Programme
ceased
Founder Társadalomtudományi Kutatóközpont -- Centre for Social Sciences
Founder's
Address
H-1097 Budapest, Hungary Tóth Kálmán u.4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0231-2522 (Print)
ISSN 1588-2918 (Online)