Author: A. Vári1
View More View Less
  • 1 MTA Szociológiai Kutatóintézet Please ask the editor of the journal.
Restricted access

Az elmúlt évtizedben világszerte növekszik az árvízkatasztrófák száma és intenzitása. Nem kivétel ez alól Magyarország sem, amelyet az utóbbi években árvizek és belvizek sorozata sújtott. Az egyik leginkább érintett terület a tanulmányunk tárgyát képező Felső-Tiszavidék. Kutatásunk célja az volt, hogy feltérképezzük a főbb érintettek vélemé-nyét az árvizek és belvizek súlyosbodását el ő idéző okokról, az ár- és belvizek következményeiről, a károk kompenzálásáról, az árvízvédelem finanszírozásáról, valamint a kockázatcsökkentés és kockázatmegosztás lehetőségeiről. Eredményeink mélyinterjúk elemzésén alapulnak, amelyek válaszadói felső -Tiszavidéki önkormányzati vezetők, vállalkozók, civil szervezeti vezetők, valamint regionális és országos vízügyi, mezőgazdasági, környezetvédelmi és katasztrófavédelmi szakemberek voltak.

Társadalomkutatás
Language Hungarian
Year of
Foundation
1993
Publication
Programme
ceased
Founder Társadalomtudományi Kutatóközpont -- Centre for Social Sciences
Founder's
Address
H-1097 Budapest, Hungary Tóth Kálmán u.4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0231-2522 (Print)
ISSN 1588-2918 (Online)