View More View Less
 • 1 SZTE JGYTFK Magyar Nyelvi Tanszék 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Tel.: (62) 546078
Restricted access

Az eltérő nyelvekkel és nyelvhasználattal szembeni türelmetlenség elterjedt jelenség az európai típusú kultúrákban, s a mögöttes ideológia azonos, legyen szó más nyelvek vagy a standardtól eltérő nyelvváltozatok megbélyegzéséről. Az egyes európai államok azonban eltérnek egymástól azt illetően, hogy hogyan viszonyulnak a köznapi szinten meglévő nyelvi előítéletekhez. A tanulmány egy 1999-ben végzett, 4 országra kiterjedő vizsgálat eredményeit közli: a norvég, a svéd és a görög „nyelvművelő” intézményekkel veti össze a magyart. A vizsgálat rávilágít arra, hogy a hivatalos magyar nyelvpolitika a nyelvi diszkriminációt - akaratán kívül is - nagy mértékben támogatja, szemben például a norvég gyakorlattal, ahol az állam nyelvpolitikai lépései következetesen a nyelvi jogok tiszteletben tartását célozzák.

 • Deme László (1998/99) Anyanyelvi mozgalmaink és morális hozamuk. Magyar Nyelvőr 122, 261-269, 390-399; 123, 1-8.

  'Anyanyelvi mozgalmaink és morális hozamuk ' () 122 Magyar Nyelvőr : 261 -269.

 • Kontra Miklós (1999) Közérdekű nyelvészet. Osiris, Budapest.

  Közérdekű nyelvészet. , ().

 • Kontra Miklós (1994) Milyen hatása van a mai magyar nyelvművelésnek? Magyar Nyelv 90, 333-345.

  'Milyen hatása van a mai magyar nyelvművelésnek ' () 90 Magyar Nyelv : 333 -345.

 • Lanstyák István (1993b) Nyelvművelésünk vétségei és kétségei. Irodalmi Szemle 3, 58-69; 4, 64-74.

  'Nyelvművelésünk vétségei és kétségei ' () 3 Irodalmi Szemle : 58 -69.

 • Lőrincze Lajos (1980) Emberközpontú nyelvművelés. Magvető, Budapest.

  Emberközpontú nyelvművelés. , ().

 • Nyelvművelő kézikönyv 1-2. kötet. 1980/1985. Akadémiai Kiadó, Budapest.

  Nyelvművelő kézikönyv 1-2. kötet , ().

 • Sándor Klára, Pléh Csaba és Juliet Langman (1998) Egy magyarországi "ügynökvizsgá-lat" tanulságai. Valóság 1998/8, 27-40.

  'Egy magyarországi "ügynökvizsgá-lat" tanulságai ' () 1998/8 Valóság : 27 -40.

 • Sifianou, Maria (2000) Language cultivation in Greece? In: Sándor (szerk.), Issues on Language Cultivation, 11-34.

  Language cultivation in Greece , () 11 -34.

 • Sinkovics Balázs (2000) Mit tehet a sejt? A nyelvművelés mint mozgalom. Előadás a Nyelv és hatalom c. konferencián. Szeged, 2000. november 2.

 • Skutnabb-Kangas, Tove (1997) Nyelv, oktatás és a kisebbségek. Teleki László Alapítvány, Budapest.

  Nyelv, oktatás és a kisebbségek. , ().

 • Tolcsvai Nagy Gábor (1989) A nyelvművelés esélyei. Valóság 10, 95-103.

  'A nyelvművelés esélyei ' () 10 Valóság : 95 -103.

 • Tolcsvai Nagy Gábor (1993) Lesz-e Magyarországon nyelvi tervezés? Magyar Nyelvőr 117, 423-425.

  'Lesz-e Magyarországon nyelvi tervezés ' () 117 Magyar Nyelvőr : 423 -425.

 • Sándor Klára (2001) Nyelvművelés és ideológia. In: Sándor K. (szerk.) Nyelv, jog, oktatás, 153-216. JGyF Kiadó, Szeged.

  Nyelvművelés és ideológia , () 153 -216.

 • Sándor Klára. (Megjelenőben/a.) "A nyílt társadalmi diszkrimináció utolsó bástyája": az emberek nyelvhasználata. Replika.

  '"A nyílt társadalmi diszkrimináció utolsó bástyája": az emberek nyelvhasználata ' () Replika .

  • Search Google Scholar
 • Sándor Klára. (Megjelenőben/b.) Nyelvtervezés, nyelvpolitika. nyelvművelés. In: Kiefer F. (szerk.), A magyar nyelv enciklopédiája. Corvina, Budapest.

  Nyelvtervezés, nyelvpolitika. nyelvművelés , ().

 • Sándor Klára (Megjelenőben/c.) Javítani csak pontosan, szépen…

 • Sándor Klára (szerk.) (2000) Issues on Language Cultivation. JGyF Kiadó, Szeged.

  Issues on Language Cultivation. , ().

 • Sándor Klára (szerk.) (2001) Nyelv, jog, oktatás, JGyF Kiadó, Szeged.

  Nyelv, jog, oktatás , ().

 • Jahr, Ernst Håkon (2000) On the use of dialects in Norway. In: Sándor (szerk.), Issues on Language Cultivation, 75-84. JGyF Kiadó, Szeged.

  On the use of dialects in Norway , () 75 -84.

 • Jahr, Ernst Håkon (szerk.) (1993) Language conflict and language planning. Mouton de Gruyter, Berlin.

  Language conflict and language planning. , ().

 • Jakab István (1993) A nemzeti nyelvművelés "liberalizmusának" és a kisebbségi nyelvművelés "radikalizmusának" okai, gondjai. Magyar Nyelvőr 117, 473-475.

  'A nemzeti nyelvművelés "liberalizmusának" és a kisebbségi nyelvművelés "radikalizmusának" okai, gondjai ' () 117 Magyar Nyelvőr : 473 -475.

  • Search Google Scholar
 • Jakab István (1994) Nyelvművelésünk múltja, jelene, jövője. Irodalmi Szemle 1994/4, 46-57.

  'Nyelvművelésünk múltja, jelene, jövője ' () 1994/4 Irodalmi Szemle : 46 -57.

 • Janicki, Karol (1999) Against Essentialism: Toward Language Awareness. Lincom Europa.

  Against Essentialism: Toward Language Awareness , ().

 • Kontra Miklós (2000) Language cultivation in Hungary: an Overview. In: Sándor K. (ed.), Issues on Language Cultivation, 35-41. JGyF Kiadó Szeged.

  Language cultivation in Hungary: an Overview , () 35 -41.

 • Kontra, Miklós et al. (szerk.) (1999) Language: A Right and a Resource. CEU Press, Budapest.

  Language: A Right and a Resource. , ().

 • Grétsy László (1997) Nyelvművelés. In: Sipos Lajos (főszerk.), Pannon enciklopédia. Magyar nyelv és irodalom, 140-144. Budapest: Dunakanyar 2000.

  Nyelvművelés , () 140 -144.

 • Győri Zsófia (2000) Hogyan tanítsunk diszkriminálni, avagy az anyanyelvi nevelésről. Előadás a Nyelv és hatalom c. konferencián. Szeged, 2000 november 2.

 • Balázs Géza (2000) Nyelvmentés vagy nyelvárulás? Magyar Nyelv 96, 228-237.

  'Nyelvmentés vagy nyelvárulás ' () 96 Magyar Nyelv : 228 -237.

 • Balazs Géza és Grétsy László (szerk.) (2000) Anyanyelvünkről anyanyelvünkert. Magyar Kulturális Örökség Minisztériuma, Budapest.

  Anyanyelvünkről anyanyelvünkert , ().

 • Bauer, Laurie és Peter Trudgill (szerk.) (1998) Language Myths. Penguin, London.

  Language Myths , ().

 • Bujdosó Hajnalka (2000) A szavak urai. Retorikai fogások a nyelvművelő irodalomban. Előadás a Nyelv és hatalom c. konferencián. Szeged, 2000. november 2.

 • Dányi Hajnalka (2000) Fegyverbe! Strukturális metaforák a nyelvművelő irodalomban. Előadás a Nyelv és hatalom c. konferencián, Szeged, 2000. november 2.

 • Deme László (1993) Nyelvhasználati feltételek nemzeti és nemzetiségi kőrulmények kőzőtt. Magyar Nyelvőr 117, 470-471.

  'Nyelvhasználati feltételek nemzeti és nemzetiségi kőrulmények kőzőtt ' () 117 Magyar Nyelvőr : 470 -471.

  • Search Google Scholar
 • Deme László (1994) Kétség és remény kőzt. Irodalmi Szemle 1, 80-84.

  'Kétség és remény kőzt ' () 1 Irodalmi Szemle : 80 -84.

 • Deme László (1995) Diskurzus vagy konkurzus? Magyar Nyelvőr 119, 109-118.

  'Diskurzus vagy konkurzus ' () 119 Magyar Nyelvőr : 109 -118.

 • Deme László (1996) Hozzászólas a "Nyelvi tervezés, nyelvi politika" c. vitában. Magyar Nyelvőr 120, 391-392.

  'Hozzászólas a "Nyelvi tervezés, nyelvi politika" c. vitában ' () 120 Magyar Nyelvőr : 391 -392.

  • Search Google Scholar
 • Deme László (1999) Az anyanyelvészet fogalma és társadalmi feladatai. In: Glatz F. (szerk.), A magyar nyelv az informatika korában, 49-56. MTA, Budapest.

  Az anyanyelvészet fogalma és társadalmi feladatai , () 49 -56.

 • Delveroudi, R. és S. Moschonas (1997) 'Purification of language and the language of purification.' Sugchrona Themata 62.

  'Purification of language and the language of purification ' () Sugchrona Themata : 62.

  • Search Google Scholar
 • Eőry Vilma (1993) A nyelvművelés új feladairól. Magyar Nyelvőr 117, 453-455.

  'A nyelvművelés új feladairól ' () 117 Magyar Nyelvőr : 453 -455.

 • Eőry Vilma (1997) Nyelvészet és nyelvművelés Magyarországon. Nelvünk és Kultúránk. 97, 70-74.

  'Nyelvészet és nyelvművelés Magyarországon ' () 97 Nelvünk és Kultúránk : 70 -74.

  • Search Google Scholar
 • Fábián Pál (1984) Nyelvművelésünk évszázadai. Gondolat, Budapest.

  Nyelvművelésünk évszázadai , ().

 • Ferguson, Charles A. (1975) Diglosszia. In: Pap M. Szépe Gy. (szerk.), Társadalom és nyelv, 291-317. Gondolat, Budapest.

  Diglosszia , () 291 -317.

 • Glatz Ferenc (1997) Anyanyelvünk az informatika korában. Nyelvünk és Kultúránk 100, 18-24.

  'Anyanyelvünk az informatika korában ' () 100 Nyelvünk és Kultúránk : 18 -24.

 • Glatz Ferenc (szerk.) (1999) A magyar nyelv az informatika korában. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

  A magyar nyelv az informatika korában. , ().

 • Graf Rezső (1993) A nyelvművelés lehetőségei a jövő gimnáziumában. Magyar Nyelvőr 117, 462-464.

  'A nyelvművelés lehetőségei a jövő gimnáziumában ' () 117 Magyar Nyelvőr : 462 -464.

  • Search Google Scholar
 • Tolcsvai Nagy Gábor (1994) Nyelvárulás és nyelvmentés: kánon vagy diskurzus? Irodalmi Szemle 1994/9, 73-85.

  'Nyelvárulás és nyelvmentés: kánon vagy diskurzus ' () 1994/9 Irodalmi Szemle : 73 -85.

  • Search Google Scholar
 • Tolcsvai Nagy Gábor (1996a) Lehetőségek és kötelességek a magyar nyelvi tervezésben. Magyar Nyelvőr 120, 237-249.

  'Lehetőségek és kötelességek a magyar nyelvi tervezésben ' () 120 Magyar Nyelvőr : 237 -249.

  • Search Google Scholar
 • Tolcsvai Nagy Gábor (1996b) Irányok és lehetőségek a Kárpat-medencei magyar nyelvi tervezésben. Irodalmi Szemle 1996/6-8, 124-131.

  'Irányok és lehetőségek a Kárpat-medencei magyar nyelvi tervezésben ' () 1996/6-8 Irodalmi Szemle : 124 -131.

  • Search Google Scholar
 • Tolcsvai Nagy Gábor (1996c) A Nyelvművelő kézikönyv nyelvi rétegződésmodellje. In: Csernicskó I. és Váradi T. (szerk.), Kisebbségi magyar iskolai nyelvhasználat, 85-90. Tinta Könyvkiadó és Kiadványszerkesztő Bt., Budapest.

  A Nyelvművelő kézikönyv nyelvi rétegződésmodellje , () 85 -90.

 • Omdal, Helge (2000) Changes in the linguistic climate in Norway? In: Sándor K. (szerk.), Issues on Language Cultivation, 63-74. JGyF Kiadó, Szeged.

  Changes in the linguistic climate in Norway , () 63 -74.

 • Pap Mária és Pléh Csaba (1972a) A szociális helyzet és a beszéd összefüggései az isko-láskor kezdetén. Valóság 15/2, 52-58.

  'A szociális helyzet és a beszéd összefüggései az isko-láskor kezdetén ' () 15/2 Valóság : 52 -58.

  • Search Google Scholar
 • Pap Mária és Pléh Csaba (1972b.) Nyelvhasználat és társadalmi helyzet. Szociológia 1, 211-234.

  'Nyelvhasználat és társadalmi helyzet ' () 1 Szociológia : 211 -234.

 • Pléh Csaba (1995) On the dynamics of stigmatization and hypercorrection in a normatively oriented language community. International Journal of the Sociology of Language 111, 31-45.

  'On the dynamics of stigmatization and hypercorrection in a normatively oriented language community ' () 111 International Journal of the Sociology of Language : 31 -45.

  • Search Google Scholar
 • Sándor Klára (2000) "… ki nem nyelvész, én vagy te?" Előadás a Nyelv és hatalom c. konferencián. Szeged, 2000 november 2.

 • Trudgill, Peter (1975) Accent, Dialect and the School. Edward Arnold, London.

  Accent, Dialect and the School. , ().

 • Trudgill, Peter (1996) Az olvasókönyvek és a nyelvészeti ideológia - szociolingvisztikai nézőpontból. In: Csernicskó I. és Váradi T. (szerk.), Kisebbségi magyar iskolai nyelvhasználat, 1-10. Tinta Könyvkiadó és Kiadványszerkesztő Bt., Budapest.

  Az olvasókönyvek és a nyelvészeti ideológia - szociolingvisztikai nézőpontból , () 1 -10.

  • Search Google Scholar
 • Varga Veronika (2001) Szolgálnak és védenek? Nyelvi értékítéletek az iskolában. Szeged: szakdolgozat (SzTE JGyTFK, Magyar Nyelvi Tanszék).

  Szolgálnak és védenek? Nyelvi értékítéletek az iskolában , ().

 • Wacha Imre (1996) Hozzászólás a "Nyelvi tervezés, nyelvi politika" c. vitában. Magyar Nyelvőr 120, 393-396.

  'Hozzászólás a "Nyelvi tervezés, nyelvi politika" c. vitában ' () 120 Magyar Nyelvőr : 393 -396.

  • Search Google Scholar
 • Zimányi Árpád (1995) Anyanyelvünk a tömegtájékoztató eszközökben. Magyar Nyelvőr 119, 206-208.

  'Anyanyelvünk a tömegtájékoztató eszközökben ' () 119 Magyar Nyelvőr : 206 -208.

 • A. Jászó Anna (szerk.) (1991) A magyar nyelv könyve. Trezor, Budapest.

  A magyar nyelv könyve , ().

 • Heltainé Nagy Erzsébet (1993) A megértés változatai. (A kommunikációs szemléletű nyelvművelés lehetőségei a nyelvinorma-képzésben). Magyar Nyelvőr 117, 420-423.

  'A megértés változatai. (A kommunikációs szemléletű nyelvművelés lehetőségei a nyelvinorma-képzésben) ' () 117 Magyar Nyelvőr : 420 -423.

  • Search Google Scholar
 • Horváth Tibor (1993) Hozzászolás. Magyar Nyelvőr 117, 464.

  'Hozzászolás ' () 117 Magyar Nyelvőr : 464.

 • Andersson, Lars-Gunnar (2000) Language cultivation in Sweden. In: Sándor K. (szerk), Issues on Language Cultivation, 85-98.

  Language cultivation in Sweden , () 85 -98.

 • Andersson, Lars-Gunnar és Peter Trudgill (1990) Bad Language. Penguin, London.

  Bad Language , ().

 • Balázs Géza (1999) A magyar nyelvmővelés állapota. Tudománypolitikai áttekintés, javaslatok. Válaszok. Magyar Nyelvőr 123, 11-27.

  'A magyar nyelvmővelés állapota. Tudománypolitikai áttekintés, javaslatok. Válaszok ' () 123 Magyar Nyelvőr : 11 -27.

  • Search Google Scholar
 • Fábián Pál (1997) Hozzászólás a "Van-e szükség Magyarországon anyanyelvi törvényre?" vitában. Magyar Nyelvőr 121, 104, 109-111, 112-113, 118, 120.

  'Hozzászólás a "Van-e szükség Magyarországon anyanyelvi törvényre?" vitában ' () 121 Magyar Nyelvőr : 104.

  • Search Google Scholar
 • Kemény Gábor (1993) Mi sem akarjuk "leválasztani" azt az ötmillió magyart! Szivárvdny 14/41, 155-158.

  'Mi sem akarjuk "leválasztani" azt az ötmillió magyart ' () 14/41 Szivárvdny : 155 -158.

  • Search Google Scholar
 • Kontra Miklós és Saly Noémi (szerk.) (1998) Nyelvmentés vagy nyelvárulás? Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról. Osiris, Budapest.

  Nyelvmentés vagy nyelvárulás? Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról. , ().

  • Search Google Scholar
 • Korridor csoport (2001) Magyarországi Egyesült Államok? Helikon, Budapest.

  Magyarországi Egyesült Államok? , ().

 • Lanstyák István (1993a) Álom és valóság között. Gondolatok nyelvünk egységéről. Irodalmi Szemle 3, 58-69; 1993/4, 64-74.

  'Álom és valóság között. Gondolatok nyelvünk egységéről ' () 3 Irodalmi Szemle : 58 -69.

  • Search Google Scholar
 • Fábián Pál (1996) Hozzászólás a "Nyelvi tervezés, nyelvi politika" vitában. Magyar Nyelvőr 120, 380, 385, 388-389, 398, 401, 402.

  'Hozzászólás a "Nyelvi tervezés, nyelvi politika" vitában ' () 120 Magyar Nyelvőr : 380.

  • Search Google Scholar