View More View Less
 • 1 MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Úri u. 49. Tel.: 3759-011
Restricted access

A kutatás célja: felmérni az 1990-es években bekövetkezett kutatómigrációt, ennek okait, hogy következtetéseket vonhassunk le és követendő ajánlásokat tehessünk a tudománypolitika számára. A kutatás a szakirodalom áttekintésén és kérdőíves felméréseken alapult. A 13 vizsgált intézmény különböző olyan diszciplínákat képvisel, amelyeknek kutatóira feltevéseink szerint van kereslet a fejlett országokban: biológia, fizika, kémia, közgazdaságtan, matematika, orvostudomány, számítástechnika. Főbb eredmények: az 1989-1997-es időszakon belül 1990-1992-t követően a kinn tartózkodó kutatók összlétszámhoz viszonyított aránya 15-16 %-os szint körül stabilizálódott, miközben a,flow” adatok alapján a kinn-tartózkodók aránya évi 1 %-kal emelkedik. A vizsgált mintában a kinntartózkodók 61 %-a nem tért vissza Magyarországra. A korcsoport szerinti bontás egyértelműen jelzi, hogy a fiatalabb kutatói korosztály inkább hajlik a kintmaradásra (a 30 év alattiak 58 %-a, a 31-40 évesek 68 %-a). Bár az összkutatói létszámhoz képest a kint maradók aránya,csak” 9 %, az azért elgondolkodtató, hogy legnagyobb arányban a 31-40 évesek maradnak kint, őket pedig a 30 év alattiak követik. Ez azt jelenti, hogy a kint maradtak derékhada a már tapasztalattal rendelkező és még jól terhelhető korosztály, amely szellemileg legtermékenyebb időszakában van. De elgondolkodtató az is, hogy a kinn tartózkodó 30 év alattiak több mint fele nem jön vissza. Ezzel a lehetséges utánpótlás egy számottevő minőségi szegmensét veszítjük el. És komoly veszteség az is, hogy a kinn tartózkodó 41-50 éves kutatók 48%-ának sokéves tapasztalatait nem tudjuk itthon hasznosítani. A felmérésben szereplő kint maradtak motivációi három fő csoportba oszthatók: (1) jelentősen nagyobb jövedelem, jobb életkörülmények, jobb életminőség,a tudásnak megfelelő anyagi elismerés”; (2) jobb kutatási körülmények, nagyobb szakmai lehetőségek; (3) családi okok (pl. kinti feleség vagy férj, vagy a gyerekek már ott kezdtek iskolába járni). De ezeken kívül szerepet játszottak még: a kutatásból való megélhetési lehetőségek bizonytalansága; az a tény, hogy a rendszerváltást követően a kormányok kutatáshoz való hozzáállása ugyan retorikában mindig pozitív volt, de a gyakorlatban nem sokat tettek a helyzet javítása érdekében; a tudományos munka alacsony magyarországi presztízse; a jobb érvényesülési és önmegvalósítási lehetőségek a nálunk fejlettebb országokban. Annak érdekében, hogy csökkentsük veszteségeinket, s hogy lehetővé tegyük jövőbeli, tudásalapú társadalmunk fejlődését, a tanulmány végén tudománypolitikai javaslatokat fogalmazunk meg.

 • Brain Drain from Central and Eastern Europe, European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research. COST, 1997.

  Brain Drain from Central and Eastern Europe, European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research , ().

  • Search Google Scholar
 • Üj Exodus. A nemzetközi munkaerőáramlás új irányai. Szerkesztette Tamás Pál és Inotai András. Budapest, 1993.

  Üj Exodus. A nemzetközi munkaerőáramlás új irányai , ().

 • Vas-Zoltán Péter (1973) A brain drain. Az agyak elrablása. Akadémiai Kiadó, Budapest.

  A brain drain. Az agyak elrablása. , ().

 • Rhode, Barbara (1991) "East-West Migration/Brain Drain". COST, Brussels.

  East-West Migration/Brain Drain. , ().

 • Kiss, Judit (1984) Brain Drain Today. (A fejlődő országokból való szakemberkiáramlás problémái napjainkban). MTA Világgazdasági Kutató Intézet, Budapest.

  Brain Drain Today. (A fejlődő országokból való szakemberkiáramlás problémái napjainkban). , ().

  • Search Google Scholar
 • Stalker, Peter (1994) The Work of Strangers: A Survey of International Labour Migration. International Labour Office, Geneva.

  The Work of Strangers: A Survey of International Labour Migration. , ().

 • Stalker, Peter (2000) Workers without Frontiers. The Impact of Globalization on International Migration. Lynne Rienner Publishers, Colorado, London, Geneva.

  Workers without Frontiers. The Impact of Globalization on International Migration. , ().

  • Search Google Scholar
 • Anveiler Judit - Tóth Erika - Marton János (1993) Tudóselvándorlás. Nem az megy és nem az marad, akinek kéne. Magyar Tudomány 5. 568-571.

  'Tudóselvándorlás. Nem az megy és nem az marad, akinek kéne ' () 5 Magyar Tudomány : 568 -571.

  • Search Google Scholar
 • Arditis, Solon (1992) The New Brain Drain from Eastern to Western Europe. The International Spectator Vol. XXVII, No. 1, January-March 79-96.

  'The New Brain Drain from Eastern to Western Europe ' () XXVII The International Spectator .

  • Search Google Scholar
 • Berényi Dénes (1993) Az "agy-elvonás" pozitív megközelítésben. Magyar Tudomány 1993. 9. szám, 1111-1115.

  'Az "agy-elvonás" pozitív megközelítésben ' () 1993 Magyar Tudomány : 1111 -1115.

 • Bhagwati, Jagdish, N. (1977) The Reverse Transfer of Technology (Brain Drain). International Resources Flow Accounting, Compensation, Taxation and Related Policy Proposals. UNCTAD, Geneva.

  The Reverse Transfer of Technology (Brain Drain). International Resources Flow Accounting, Compensation, Taxation and Related Policy Proposals. , ().

  • Search Google Scholar
 • Bhagwati, Jagdish, N. (1978) The Brain Drain, Compensation and Taxation. Paper Prepared for the Conference on "Economic and Demographic Change: Issues for the 1980s", International Union for the Scientific Study of Population, Helsinki, 28 August.

  'The Brain Drain, Compensation and Taxation' , , .

 • Brain Drain: A Study of the Persistent Issue of International Scientific Mobility. United States of America, Library of Congress, Congressional Research Service, Foreign Affairs Division, Washington D.C., US Government Printing Office, 1974.

  'Brain Drain: A Study of the Persistent Issue of International Scientific Mobility' , , .

  • Search Google Scholar
 • Brain Drain Issues in Europe. Report of the task force meeting, UNESCO-ROSTE Project. Venice, 1991.

  Brain Drain Issues in Europe. , ().

 • Kiss Judit (1993) Nemzetközi migráció: tények, tendenciák és távlatok (Kelet-Európa és a nemzetközi migráciös folyamatok), in: Inotai András - Tamás Pál (szerk.): Új Exodus, A nemzetközi munkaerőáramlás új irányai. Budapest, 40-59.

  Nemzetközi migráció: tények, tendenciák és távlatok (Kelet-Európa és a nemzetközi migráciös folyamatok) , () 40 -59.

  • Search Google Scholar
 • Kosáry Domokos (1993) A tudomány és a nemzet szolgálatában. Magyar Tudomány 1. szám, 34-41.

  'A tudomány és a nemzet szolgálatában ' () Magyar Tudomány : 34 -41.

 • Kutatás és fejlesztés, 1998 KSH, Budapest, 2000.

  Kutatás és fejlesztés, 1998 , ().

 • Migráció. Tanulmánygyűjtemény II. Tóth Pál Péter és Illés Sándor. (szerk.) KSH Népességtudományi Kutató Intézet, Budapest, 1999.

  Migráció. Tanulmánygyűjtemény II. Tóth Pál Péter és Illés Sándor. (szerk.) , ().

  • Search Google Scholar
 • The Reverse Transfer of Technology: A Survey of its Main Features, Causes and Policy Implications. UNCTAD, 1979, Geneva (TD/B/C. 6/47).

  The Reverse Transfer of Technology: A Survey of its Main Features, Causes and Policy Implications. , ().

  • Search Google Scholar
 • Tamás Pál (1993) A kelet-európai brain drain újabb hulláma: a kutatóértelmiség kivándorlási esélyei és stratégiái, in: Tamás Pál és Inotai András (szerk.): Új Exodus. A nemzetközi munkaerő-áramlás új irányai. Budapest, 60-92.

  A kelet-európai brain drain újabb hulláma: a kutatóértelmiség kivándorlási esélyei és stratégiái , () 60 -92.

  • Search Google Scholar
 • Tamás Pál (1999) Kutatási mobilitás - életstratégiák a kutatásban, in: Migráció. Tanulmánygyűjtemény II. Tóth Pál Péter és Illés Sándor. (szerk.): KSH Népességtudományi Kutató Intézet, Budapest. 173-188.

  Kutatási mobilitás - életstratégiák a kutatásban , () 173 -188.

 • Tamási Péter (1999) Új jelenségek a kelet-közép-európai brain drain folyamatokban, in: Migráció. Tanulmánygyűjtemény II. Tóth Pál Péter és Illés Sándor. (szerk.): KSH Népességtudományi Kutató Intézet, Budapest. 189-192.

  Új jelenségek a kelet-közép-európai brain drain folyamatokban , () 189 -192.

 • A tudományos fokozattal rendelkezők élet- és munkakörülményei, 1997. Előzetes eredmények. Központi Statsztikai Hivatal, Budapest, 1997.

  A tudományos fokozattal rendelkezők élet- és munkakörülményei, 1997 , ().