View More View Less
 • 1 MTA Politikatudományi Intézet 1014 Budapest, Országház u. 30.
Restricted access

A tanulmány az „Ifjúság 2000” kutatás adatainak felhasználásával készült, mely vizs­gálatot a 15-29 éves korosztályokat reprezentáló, 8000 fős országos mintán bonyo­lítottuk le. A minta területileg, nemek és korcsoportok szerint reprezentatív. A tanulmány mindenekelőtt a munkaerőpiacon a rendszerváltás után bekövet­kezett alapvető változásokkal foglalkozik: a tömeges munkanélküliség megjelenésével és annak tartóssá válásával, a foglalkoztatottság alacsony szintjével, a társadalom polarizálódásának és a marginalizálódott rétegek kialakulásának folyamatával, a munka­erőpiac szegmentálódásával és a globalizációs folyamatokba való bekapcsolódás ellentmondásos kísérőjelenségeivel. Egyfelől a munkaerővel szembeni követelmények növekedésével, az új munkaerő-felhasználási formák elterjedésével, másfelől a területi, regionális és településtípusok közti különbségek növekedésével. E változások a fiatal korosztályok számára merőben új körülményeket teremtettek, hiszen megnehezítették a munkaerőpiacra való belépést, ezáltal kikényszerítették az érintett korosztályok iskolarendszeri „parkíroztatásának” megoldását, amely aztán a munkába állás időpontjának, továbbá a házasodás és a gyermekvállalás idejének a kitolódását is eredményezte. A tanulmány részletesen foglalkozik a munkaerőpiacra bejutott fiatalok életkori és iskolázottsági jellemzőivel, foglalkozási szerkezetével, munkaerő-piaci mozgásaival (fluktuáció), megélhetési körülményeivel, a bérek és fizetések megoszlásával és az ingázás jelenségével.

 • Laki László (1997): A munkaerőpiacról tartósan kiszorult falusi munkanélküliek helyzete. Struktúra-Munkaügyi Kiadó, Budapest.

  A munkaerőpiacról tartósan kiszorult falusi munkanélküliek helyzete , ().

 • Laki László (2001): Vállalatok és vállalkozások igényeinek változásai a munkaerő képzésével-képzettségével kapcsolatban. MTA PTI, Budapest

  Vállalatok és vállalkozások igényeinek változásai a munkaerő képzésével-képzettségével kapcsolatban , ().

  • Search Google Scholar
 • Laki László - Bíró A. Zoltán (2001): A globalizáció peremén. MTA PTI., Budapest.

  A globalizáció peremén , ().

 • Laky Teréz (1995): Munkaerő-piaci helyzetjelentés. Struktúra-Munkaügyi Kiadó, Budapest.

  Munkaerő-piaci helyzetjelentés. , ().

 • Laky Teréz (2000): Munkaerő-piaci helyzetjelentés. Struktúra-Munkaügyi Kiadó, Budapest.

  Munkaerő-piaci helyzetjelentés. , ().

 • Csegény Péter-Kákai László-Kern Tamás-Kucsera Tamás Gergely-Szabó Andrea (2001): Sikerágazat? Az állami felsőoktatás Magyarországon. HÖOK, Budapest.

  Csegény Péter-Kákai László-Kern Tamás-Kucsera Tamás Gergely-Szabó Andrea , ().

  • Search Google Scholar
 • Ferenc Gábor (2001): Tíz százalék alul is, felül is (Létminimum tavaly: 25.581 forint). Népszabadság, július 20., 11.

  'Tíz százalék alul is, felül is (Létminimum tavaly: 25.581 forint) ' () Népszabadság : 11.

  • Search Google Scholar
 • Kovács Zoltán (2001): Urbanizáció és városi közösségek a harmadik évezred küszöbén Belügyi Szemle, 7-8., 32-47.

  'Urbanizáció és városi közösségek a harmadik évezred küszöbén ' () 7-8 Belügyi Szemle : 32 -47.

  • Search Google Scholar
 • Lóránt Károly (2000): Tíz év túlzott áldozataiból tanulunk végre? Üzleti 7, VII. 3.

  'Tíz év túlzott áldozataiból tanulunk végre ' () VII Üzleti 7 : 3.

 • Makó Csaba (2001): Globalizáció hatása a szervezeti innovációra és a munkaerővel szembeni követelményekre. MTA Szociológiai Kutatóintézete, Budapest.

  Globalizáció hatása a szervezeti innovációra és a munkaerővel szembeni követelményekre , ().

  • Search Google Scholar
 • Szalay Erzsébet (2001): Gazdasági elit és társadalom a magyarországi újkapitalizmusban. Aula Kiadó, Budapest.

  Gazdasági elit és társadalom a magyarországi újkapitalizmusban , ().

 • Tímár János (1994): A foglalkoztatás és a munkanélküliség sajátosságai a posztszocialista országokban. Közgazdasági Szemle, 7-8.

  'A foglalkoztatás és a munkanélküliség sajátosságai a posztszocialista országokban ' () Közgazdasági Szemle : 7 -8.

  • Search Google Scholar
 • Világgazdaság (1999): Erős regionális különbségek. Világgazdaság, XI. 23.

  'Erős regionális különbségek ' () XI Világgazdaság : 23.

Társadalomkutatás
Language Hungarian
Year of
Foundation
1993
Publication
Programme
ceased
Founder Társadalomtudományi Kutatóközpont -- Centre for Social Sciences
Founder's
Address
H-1097 Budapest, Hungary Tóth Kálmán u.4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0231-2522 (Print)
ISSN 1588-2918 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2021 3 0 0
Mar 2021 4 0 0
Apr 2021 6 0 0
May 2021 2 0 0
Jun 2021 1 0 0
Jul 2021 1 0 0
Aug 2021 0 0 0