View More View Less
 • 1 ELTE Szociológiai Intézet 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a.
 • | 2 MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Úri u. 49.
Restricted access

A szerzők azt a sajátos cselekvési és döntési teret teszik elemzés tárgyává, amelyben az árvízi krízishelyzet kialakul, s amely egyidejűleg értelmezhető természeti és társadalmi jelenségként. Az árvízi cselekvési tér szerkezetének áttekintése után három szereplő (la­kosság, önkormányzat és vízügyi igazgatóság) viselkedésének és döntéseinek hatalmi és érdekösszetevőit vizsgálják. Elemzik a korlátozott racionalitás, valamint a felelőtlenség jelenségét az egyes szereplők döntéseiben.

 • Rozgonyi Tamás (2000): A vízgazdálkodás hangsúlyeltolódásai, az ivóvízbázisok védelme és a szennyezés veszélyei az ezredfordulón. In: Dr. Mojzes Imre (szerk.): Tanulmányok a dátumváltásról és az ezredfordulóról. Miniszterelnóki Hivatal, Budapest, 199-225.

  A vízgazdálkodás hangsúlyeltolódásai, az ivóvízbázisok védelme és a szennyezés veszélyei az ezredfordulón , () 199 -225.

  • Search Google Scholar
 • Rozgonyi Tamás (2001): A vízgazdálkodás - fejlesztési döntések és érdekkonfliktusaik. In: Török Sándor (szerk.): Magyar Hidrológiai Társaság XIX. Országos Vándorgyülés I-II. kötet. Magyar Hidrológiai Társaság, Gyula, 771-781.

  A vízgazdálkodás - fejlesztési döntések és érdekkonfliktusaik , () 771 -781.

 • Jávor István - Rozgonyi Tamás (1997): Vállalkozás, vállalkozásfejlödés, vállalkozás történetek. In: Kárpáti Zoltán (szerk.): Társadalmi és terúleti folyamatok az 1990-es évek Magyarországán. MTA Társadalmi Konfliktusok Kutató Kózpontja, Budapest.

  , , .

  • Search Google Scholar
 • Jávor István - Papházi Tibor - Rozgonyi Tamás (2000): Árvízi anziksz. Társadalomkutatás3-4, 115-139.

  'Árvízi anziksz ' () 3-4 Társadalomkutatás : 115 -139.

 • Jávor István - Papházi Tibor - Rozgonyi Tamás (2002): Politikai gátszakadás. A 2001-es tavaszi Felsö-Tisza-vidéki árvízröl írott sajtóközlemények áttekintése (politológiai és szociológiai elemzés). Társadalomkutatás1-2, 5-24.

  'Politikai gátszakadás. A 2001-es tavaszi Felsö-Tisza-vidéki árvízröl írott sajtóközlemények áttekintése (politológiai és szociológiai elemzés) ' () 1-2 Társadalomkutatás : 5 -24.

  • Search Google Scholar
 • Hegedüs András - Rozgonyi Tamás (2001): Döntési rendszerünk a szociológus szemével (A szervezet-felelötlenség, mint dóntési rendszerünk egyik fö veszélye. In: Rozgonyi Tamás - Zsille Zoltán (szerk.): Búcsú Hegedús Andrástól. OSIRIS, Budapest, 79-89.

  Döntési rendszerünk a szociológus szemével (A szervezet-felelötlenség, mint dóntési rendszerünk egyik fö veszélye. In: Rozgonyi Tamás - Zsille Zoltán (szerk.) , () 79 -89.

  • Search Google Scholar
 • Jávor István (1988): A hatalom szerkezete a vállalatnál. Közgazdasági és Jogi Kónyvkiadó, Budapest.

 • Jávor István (2002): Felelötlen szervezetek: a bíróság. MTA Szociológiai Kutatóintézet, Budapest. Kézirat.

  , , .

 • Rozgonyi Tamás (2002): Vállalkozások és konfliktusaik az ezredfordulón. In: Böhm Antal - Guba László (szerk.): Társadalomismeret és társadalomkutatás. Akadémiai Kiadó, Budapest, 71-83.

  Vállalkozások és konfliktusaik az ezredfordulón , () 71 -83.

 • Rozgonyi Tamás és munkatársai (1999): Az árvízveszély társadalmi megítélése és az árvízveszély visszhangja. Felsö-Tisza-vidék, 1998 ösz. Kézirat. Budapest.

  Az árvízveszély társadalmi megítélése és az árvízveszély visszhangja , ().

  • Search Google Scholar
 • Rozgonyi Tamás - Tamás Pál - Vári Anna: (2000): Tanulságok. In: Rozgonyi et al. (szerk.): A tiszai árvíz. MTA Szociológiai Kutatóintézet, Budapest, 169-174.

 • Rozgonyi Tamás - Tamás Pál - Tamási Péter - Vári Anna (szerk.) (2000): A tiszai árvíz. Vélemények, kockázatok, stratégiák. MTA Szociológiai Kutatóintézet, Budapest.

 • Rozgonyi Tamás és munkatársai (2001): Felsö-Tisza-vidéki árvíz 2001. Sajtóelemzés, szociológiai közvélemény-kutatás. Budapest, Kézirat.

  Felsö-Tisza-vidéki árvíz 2001 , ().

 • Ferencz Zoltán - Rozgonyi Tamás - Tamás Pál - Vári Anna (2002): A víz és a társadalmi fenntarthatóság a Tisza-völgyben a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése összefüggésében. Kutatási beszámoló, Kézirat.

Társadalomkutatás
Language Hungarian
Year of
Foundation
1993
Publication
Programme
ceased
Founder Társadalomtudományi Kutatóközpont -- Centre for Social Sciences
Founder's
Address
H-1097 Budapest, Hungary Tóth Kálmán u.4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0231-2522 (Print)
ISSN 1588-2918 (Online)