View More View Less
 • 1 Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 1054 Budapest, Kálmán I. u. 2. Tel.: 472-8268
Restricted access

A gazdaságifolyamatok alapvetoen befolyásolják a kollektív érdekvédelem alakulásának körülményeit, és közvetlenül hatást gyakorolnak a kollektív szerzodések számának alakulására is. A vizsgált idoszakban a magyarországi gazdasági fejlodés nem járult hozzá a kollektív szerzodések számának növekedéséhez. Éppen ellenkezoleg, a statisztikai elemzés alapján fordított irányú kapcsolat mutatható ki. Ezt támasztják alá a kollektív szerzodések száma és a regionális gazdasági jellemzok közötti összefüggések is.A gazdasági fejlodés motorja a külföldi toke beáramlása volt, amelynek következtében két szempontból is jelentosen megváltoztak a munkahelyi szintu érdekvédelem feltételei. A munkahelyek átlagos méretének csökkenése alacsonyabb munkaero-suruségeteredményezett, ezzel az objektív feltételek oldaláról csökkentette a munkavállalók megszervezodésének esélyeit. Másrészt az átlagbérek emelkedése (a szubjektív feltételek) aláásta a szolidaritás alapjait, ellenérdekelttétette az embereket a kollektív érdekvédelmi akciókban, teret engedve az egyéni érdekvédelemnek. A kollektív szerzodések elofordulásának az esélyei tehát nagyobbak a gazdaságilag fejletlenebb régiókban.

 • Héthy Lajos - Makó Csaba (1972): Munkásmagatartások és a gazdasági szervezet. Akadémiai Kiadó, Budapest.

  Munkásmagatartások és a gazdasági szervezet , ().

 • Ladó Mária - Tóth Ferenc (1996): Kollektív tárgyalások, bértárgyalások. In: Ladó Mária - Tóth Ferenc (szerk.): Helyzetkép az érdekegyeztetésröl (1990-1994). Érdekegyeztetö Tanács Titkársága és a Munkaügyi Kapcsolatok Társaság kiadása. Budapest, 332-339.

 • Kiss György (1995): A piac és az emberi tényezö. Balassi Kiadó, Budapest.

  A piac és az emberi tényezö , ().

 • Gladstone, Alan - Pankert, Alfred - Yemin, Edward (1991): A munkaügyi kapcsolatok rendszere az iparilag fejlett piacgazdaságokban. Munkaügyi Kutatóintézet kiadása, Budapest.

 • Garzó Lilla (1991): Kollektív alku a munkahelyen. Munkaügyi Szemle, 6.

 • Berki Erzsébet (1992): A bérszabályozástól a béralkuig. Munkaügyi Szemle 11: 21-26.

  'A bérszabályozástól a béralkuig ' () 11 Munkaügyi Szemle : 21 -26.

 • Calmfors, L - Driffil, J. (1988): Barganing structure, Corporatism and Macroeconomic Performance. Economic Policy 1.

 • Mastenbroek, Willem F. G. (1991): Tárgyalási Kapcsolatok. In: Mastenbroek: Konfliktus-menedzsment és szervezetfejlesztés. KJK, Budapest, 140-181.

  Tárgyalási Kapcsolatok , () 140 -181.

 • Windmüller, Jonh P. (1987): Collective Barganing in Industrialised Market Economies: A Reappraisal. ILO, Geneva.

  Collective Barganing in Industrialised Market Economies: A Reappraisal. , ().

 • Andics Jenö - Rozgonyi Tamás (1977): Konfliktus és Harmónia. KJK, Budapest.

  Konfliktus és Harmónia , ().