View More View Less
 • 1 IM Pártfogó Felügyeleti Főosztály 1145 Budapest, Róna u. 135.
 • | 2 Nemzeti Család- és Szociálpol. Intézet 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
Restricted access

A tanulmány elsősorban azt vizsgálja, mi lesz azokkal a fiatalokkal, akiket korábban javítóintézeti nevelésre ítéltek. A vizsgálat alapján a javító utáni életutak három fő típusa bontakozik ki: korai visszaesés, visszaesés-közeli peremhelyzet, beilleszkedés. Az, hogy a fiatal melyik útra kerül, leginkább az eredeti családi kapcsolataitól, esetleges új családi viszonyaitól, iskolai végzettségétől és rendelkezésére álló munkaalkalmaktól függ. A további életút számára döntő a fiatal szociális tőkéje, a tágabb szociális kategóriához való tartozása és magának a javítóintézetnek a segítségnyújtási lehetőségei. Általában nehéz anyagi és szociális helyzetük miatt még a társadalomba beilleszkedő fiatalok élete is erős küszködések közepette zajlik.

 • Diósi Ágnes (1984): Hetedíziglen. Kozmosz könyvek, Budapest.

  Hetedíziglen. , ().

 • Herczog Mária (1994): Javítóintézeti nevelés és család. Kriminológiai és Kriminalisztikai Évkönyv, 31. kötet, 24-42.

  'Javítóintézeti nevelés és család ' () 31 Kriminológiai és Kriminalisztikai Évkönyv : 24 -42.

  • Search Google Scholar
 • Görgényi Ilona (2000): Régi és új paradigma: a resztoratív igazságszolgáltatás. In: Békés Imre Ünnepi kötet. ELTE, 151-168.

  Régi és új paradigma: a resztoratív igazságszolgáltatás , () 151 -168.

 • Hegedűs Judit (2000): Javítóintézetben élő fiatalok és az erőszak. Belügyi Szemle, 7-8: 69-80.

  'Javítóintézetben élő fiatalok és az erőszak ' () 7-8 Belügyi Szemle : 69 -80.

 • Regős István (é. n.): Bűn. Egy tévé-dokumentumfilmsorozat regényes története. Expressz Könyvek, Budapest.

  Bűn. Egy tévé-dokumentumfilmsorozat regényes története , ().

 • Utasi Judit (2001): A javítóintézetből elbocsátott fiatalkorúak pártfogó felügyeletének eredményessége 1991-1996. In: Kriminológiai Tanulmányok, 38: 222-238.

  'A javítóintézetből elbocsátott fiatalkorúak pártfogó felügyeletének eredményessége 1991-1996 ' () 38 Kriminológiai Tanulmányok : 222 -238.

  • Search Google Scholar
 • Utasi Judit (2000): Az erőszakos bűncselekményt elkövetett fiatalkorú férfiak pártfogó felügyelete és utógondozása. Belügyi Szemle, 7-8: 81-89.

  'Az erőszakos bűncselekményt elkövetett fiatalkorú férfiak pártfogó felügyelete és utógondozása ' () 7-8 Belügyi Szemle : 81 -89.

  • Search Google Scholar
 • Tóthné Molnár Mária (1983): Huszonöt év a leánynevelőben. A szerző saját kiadása, Budapest.

  Huszonöt év a leánynevelőben , ().

 • B. Aczél Anna (1995): Szocializációs hatásmechanizmusok vizsgálata speciális intézetekben élő fiatalok körében. Kandidátusi értekezés.

  Szocializációs hatásmechanizmusok vizsgálata speciális intézetekben élő fiatalok körében , ().

  • Search Google Scholar
 • B. Aczél Anna (2000): Rákospalotai körkép. Család, Gyermek, Ifjúság, 2: 15-32.

  'Rákospalotai körkép ' () 2 Család, Gyermek, Ifjúság : 15 -32.

 • Babbie, Earl (1995): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó, Budapest.

  A társadalomtudományi kutatás gyakorlata , ().

 • Dér Mária (1992): A fiatalkorúak pártfogó felügyeletéről. Kriminológiai Közlemények, 46: 52-64, 87-97.

  'A fiatalkorúak pártfogó felügyeletéről ' () 46 Kriminológiai Közlemények : 52 -64.

  • Search Google Scholar
 • Dér Mária (2001): Az ártatlanság kora. Gyermekbűnözés Budapesten. Belügyi Szemle, 7-8: 125-148.

  'Az ártatlanság kora. Gyermekbűnözés Budapesten ' () 7-8 Belügyi Szemle : 125 -148.

 • Kerezsi Klára (1995a): Az elkövető-orientált bűnmegelőzés lehetőségei a fiatalkorú bűnözés kezelésében. In: Az I. Országos Kriminológiai Vándorgyűlés anyaga. Kriminológiai Közlemények különkiadása, Budapest-Szolnok, 249-261.

  Az elkövető-orientált bűnmegelőzés lehetőségei a fiatalkorú bűnözés kezelésében , () 249 -261.

  • Search Google Scholar
 • Kiss István (2001): 32 év az Aszódi Javítóban. Kézirat.

  32 év az Aszódi Javítóban , ().

 • Kiss Mária - Katona Péter (1990): Az intézetből elbocsátott lányok társadalmi beilleszkedésének vizsgálata. In: Tanulmányok, cikkek a fővárosi gyermekvédelem köréből, 52: 59-82.

  'Az intézetből elbocsátott lányok társadalmi beilleszkedésének vizsgálata ' () 52 Tanulmányok, cikkek a fővárosi gyermekvédelem köréből : 59 -82.

  • Search Google Scholar
 • Kovacsicsné Nagy Katalin (1987): A bűntettesek nyilvántartásának statisztikai hasznosítása. Statisztikai Szemle, 8: 796-804.

  'A bűntettesek nyilvántartásának statisztikai hasznosítása ' () 8 Statisztikai Szemle : 796 -804.

  • Search Google Scholar
 • Lévai Miklós (1990): A Pekingi Szabályok. Gyermek és Ifjúságvédelem, 2: 26-36.

  'A Pekingi Szabályok ' () 2 Gyermek és Ifjúságvédelem : 26 -36.

 • Váradi Erika (1997): Nemzetközi tendenciák a fiatalkorúak büntetőjogrendszerében, különös tekintettel a német jogterületre. In.: Ünnepi tanulmányok Horváth professzor 70. születésnapjára. Miskolc.

  Nemzetközi tendenciák a fiatalkorúak büntetőjogrendszerében, különös tekintettel a német jogterületre , ().

  • Search Google Scholar
 • Volentics Anna (1999): Gyermekvédelem és reszocializáció. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

  Gyermekvédelem és reszocializáció , ().

 • Szarka Attila (1994b): A javítóintézet. Család, Gyermek, Ifjúság, 6: 33-35.

  'A javítóintézet ' () 6 Család, Gyermek, Ifjúság : 33 -35.

 • Osoháné Hazai Kriszta (1990) Gondolatok K. Z. javítóintézeti nevelésre utalt fiatalkorú sorsáról. Gyermek- és Ifjúságvédelem, 2: 62-64.

  'Gondolatok K.Z. javítóintézeti nevelésre utalt fiatalkorú sorsáról ' () 2 Gyermek- és Ifjúságvédelem : 62 -64.

  • Search Google Scholar

Társadalomkutatás
Language Hungarian
Year of
Foundation
1993
Publication
Programme
ceased
Founder Társadalomtudományi Kutatóközpont -- Centre for Social Sciences
Founder's
Address
H-1097 Budapest, Hungary Tóth Kálmán u.4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0231-2522 (Print)
ISSN 1588-2918 (Online)