View More View Less
 • 1 BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék 1111 Budapest, Stoczek u. 2.
Restricted access

A tanulmányban olyan új szemléletű, területfejlesztési koncepciót ismertetünk, amely együtt kezeli a technikai-társadalmi- és szervezeti technológiákat az intézményi válto­zásokkal. Az új szemlélet döntő fontosságot tulajdonít a termelőképesség növeke­désé­nek mind az ipar, mind a mezőgazdaság, információ, kultúra, oktatás, szolgál­tatások területén. Olyan regionális politikát dolgoz ki, amely már a lokális szinten elősegíti a kommunikáció és az érintkezési viszonyok növekedését, sűrűsödését (hálózatok), s ezzel ösztönzi a régiók, országok közötti együttműködést. Ez a politika értéknek tekinti a kulturális változatok ápolását a migrációs minták, etnikai és nyelvi közösségek auto­nomizálódása, az információ és erőforrások áramlása, a hírek elérhetősége, megszerez­hetősége formájában. Technikai értelemben az elektronikus technika elterjedésében látja a legfontosabb eszközét annak, hogy nemcsak a gazdaságban, de a kulturális értékekben is végbe mehessenek a megérlelődött változások. A „technikai kultúra” mellett elismeri a „technikai” kultúrák létezését is, amely az emberek képességeitől teszi függővé a technikai tudás szintjét és alkalmazásának hatékonyságát. (Nemcsak a technikai változás vált ki strukturális változást, de a társadalmi struktúra is befolyásolja a technikát.) Az újfajta területpolitika nemcsak a természeti és materiális erőforrásokkal számol, de erőfor­rásnak tekinti a felfedezéssel szembeni fogadókészséget, a technika átadására irányuló képességet stb. is. Fejlesztési terveiben megteremti a technika társadalmi befogadásának feltételeit.

 • Cancedda, Alessandra-Dedlich, Andrea-Quinti, Gabrielle (1992): Technology of measurement and measurement of technologies: the case of indicators and indexes of social exclusion. International Seminar: Technological Strategies for the New Europe. Lecce. April 6-8 1993 (or: in Science, Technology and Community Cohesion, FAST Programme, Commission of the European Communities, Brussels).

  Technology of measurement and measurement of technologies: the case of indicators and indexes of social exclusion , ().

  • Search Google Scholar
 • Ellul, Jacques (1964): The Technological Society. Vintage Books, New York.

  The Technological Society , ().

 • Galtung, Johan (1967): Theory and Methods of Social Research. Universitets for Langet; Allen-Unwin; Columbia University Press, Osló-London-New York.

  Theory and Methods of Social Research. , ().

 • Grosser, Alfred (1993): La Lettre de la Fondation: Europe et Societé. May 12.

  La Lettre de la Fondation , ().

 • Krémer András (2001): Módszertani megjegyzések az adatbázis felépítéséhez. Kézirat. BME Szociológia Tanszék.

  Módszertani megjegyzések az adatbázis felépítéséhez. , ().

 • Pilotta, J. J. et al. (1983): Research Note: Trends in Community Perception of Social Service Planning. Evaluation in the Health Professions 6(1), 131-135.

  'Research Note: Trends in Community Perception of Social Service Planning ' () 6 Evaluation in the Health Professions : 131 -135.

  • Search Google Scholar
 • Tönnies, Ferdinand (1983): Közösség és társadalom. Gondolat, Budapest.

  Közösség és társadalom. , ().

 • Varga Éva (2001): A társadalmi kettészakadás történeti-társadalmi tényezői az északi határszélen. Kutatási jelentés. BME Szociológia Tanszék.

  A társadalmi kettészakadás történeti-társadalmi tényezői az északi határszélen , ().

  • Search Google Scholar