View More View Less
 • 1 MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Úri u. 49.
 • | 2 MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Úri u. 49.
Restricted access

A tanulmány szerzői az 1990-es évek elején egy főváros közeli német etnikum által képviselt településen vizsgálták a projekt munkára szerveződött egyéni vállalkozók kapcsolataiban, gazdasági viselkedésében érvényesülő társadalmi szabályozókat (pl. a bizalmi viszonyok). A kutatás középpontjában a hálózatba tömörült vállalkozások együttműködésének tartalmában és formáiban bekövetkezett változások szerepelnek. Az együttműködésben szereplő gazdasági szervezetek olyan vállalkozói mintákat képviselnek, mint a „bedolgozó vállalkozók”, a „helyi vállalkozók” és az „országos vállalkozók”. Az együttműködésben résztvevő egyéni vállalkozók belső és külső hálózatainak alakulásában szerepet játszó integráló értékek és normák összehasonlító elemzése a bizalmi viszonyok „elsajátításának”, „tanulásának” fontosságára hívták fel a figyelmet. A magatartás-szabályozók szerepét játszó szakmai és etikai értékek környezet-változá­saival összefüggő átalakulása azt jelzi, hogy a hálózatok formáját és tartalmát jelentős mértékben meghatározza gazdasági tevékenysége, szerkezete és tartalma (az ún. kontingencia tényező érvényesülése). Ez egyebek mellett arra is figyelmeztet, hogy a gazdasági tevékenységek vizsgálatában használt olyan kategória-kettős, mint például a „túl-szocializált” vagy „alul-szocializált” gazdasági viselkedésekből önmagában nem következtethetünk a vállalkozói együttműködés eredményességére.

 • Simonyi Ágnes (1987): Nagyvállaltok alkalmazkodása, ruglmas kisvállalkozások Olaszországban. Budapest, Kandidágban. Budapest, Kandidátusi Értekezés.

  Nagyvállaltok alkalmazkodása, ruglmas kisvállalkozások Olaszországban , ().

 • Kuczi Tibor - Makó Csaba (1993): Towards Industrial Districts? Small Firms Networking in Hungary, (in) Grabner, Gernot - Stark, David (eds): Restucturing Networks in Post-Socialism, (Legacies and Localities). Oxford: Oxford University Press, 176-189.

  Restucturing Networks in Post-Socialism, (Legacies and Localities) , () 176 -189.

 • Kuczi Tibor - Makó Csba (1999): A vállalkozók társadalmi erőoforrásai (A vállalkozások növekedésének és életciklusainak összefüggése). Budapest, Gödöllőoi Agrártudományi Egyetem Vezetőo- és Továbbképzőo Intézet - Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Gazdaságszociológiai taanszék, 56.

 • Makó Csaba - Simonyi Ágnes (1992): Social Spaces and Acting Society, in Széll, György (ed.): Labour Relations in Transition in Eastern Europe. New York: Peter de Gruyter, 28-85.

  Labour Relations in Transition in Eastern Europe. , () 28 -85.

 • Neumann, László (1987): A VGMK és az intézményes édekegyeztetés. Közgazdasági Szemle, 10.

 • Simonyi, László (1987): Nagyvállalatok alkalmazkodása, rugalmas kisvállalkozások Olaszországban. Budapest, Kandidátusi Értekezés.

  Nagyvállalatok alkalmazkodása, rugalmas kisvállalkozások Olaszországban , ().

  • Search Google Scholar
 • Stark, David (1985): Markets inside the Socialist Firms: Internal Sub-contracting in the Socialist Enterprise. Washington: Annual Meeting of the American Sociological Association.

  Markets inside the Socialist Firms: Internal Sub-contracting in the Socialist Enterprise. , ().

  • Search Google Scholar
 • Stark, David (1986): Restructuring Internal Labour Market: New Insights from Comparative Perspective. American Sociological Review, August.

 • Bruce, L. Arnold - Fiona Mkay (2000): Social Capital, Violations of Trust and Vulnerability of Isolates: The Social Organization of Practice and Professional Self-Regulation, (in) Lesser, Eric L. (ed.): Knowledge and Social Capital (Foundations and Applications). Boston: Buttlerworth - Heinemann, 201-224.

  Knowledge and Social Capital (Foundations and Applications) , () 201 -224.

 • Gábor R. István (1985): Második gazdaság: magyar tapasztalatok. Valóság, 2.

Társadalomkutatás
Language Hungarian
Year of
Foundation
1993
Publication
Programme
ceased
Founder Társadalomtudományi Kutatóközpont -- Centre for Social Sciences
Founder's
Address
H-1097 Budapest, Hungary Tóth Kálmán u.4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0231-2522 (Print)
ISSN 1588-2918 (Online)