View More View Less
 • 1 BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék 1111 Budapest, Stoczek u. 2.
Restricted access

A tanulmányban a szerző azt vizsgálja, miképpen lehet információkat szerezni arról, hogyan kapcsolódik össze a tér és a társadalmi szervezet. Szerinte a társadalomkutatókat csak akkor érdekli a tér, ha az társadalmi szervezetre vonatkozik. Úgy véli, hogy a tér érzékelésének és értelmezésének folyamatát a kommunikációs elmélet, a társadalmi alaktan és a társadalomökológia fogalmaival lehet elvégezni. A tanulmány a következő két kérdésre keresi a választ: a) milyen hatással van a társadalmi szervezet a térbeli alakzatokra? b) a térbeli alakzatok miként hatnak a társadalmi szervezetre? A cikk végső következtetése, hogy a tér kulturális termék és nem fizikai jelenség.

 • Buttimer, A. - Seamon D. (eds) (1980): The Human Experience of Space and Place. Croom Helm, London.

 • Sartre, J. P. (1965): Being and Nothingness. New York.

  Being and Nothingness. , ().

 • Schutz, A. (1964): Collected papers, vol. 2. Nijhoff: The Hague.

  Collected papers , ().

 • Weber, Max (1921) The City. Translated and edited by Don Martindale and Gertrud Neuwirth, 1985. Free Press, New York.

  The City. 1985 , ().

 • Yi-Fu Tuan (1977): Space and Place. The Perspective of Experience. Arnold. London.

 • Canter, D. (1972): The Psychology of Place. Architectural Press, London.

  The Psychology of Place. , ().

 • Castells, M. (1972): La Question urbaine.: Francois Maspero, Paris.

  La Question urbaine. , ().

 • Castells, M. (1977): The Urban Question, a Marxist Approach. Arnold, London.

  The Urban Question, a Marxist Approach. , ().

 • Barth, F. (ed.) (1978): Scale and Social Organization. Universitets Vorlaget, Oslo.

  Scale and Social Organization. , ().

 • Brown, R. H. (1977): Métaphore et Méthode: de la logique de la découverte en sociologie. In: Cahiers Internationaux de Sociologie, 62, 1977.

  'Métaphore et Méthode: de la logique de la découverte en sociologie ' () 62 Cahiers Internationaux de Sociologie .

  • Search Google Scholar
 • Simmel, G. (1908): Soziologie. Duncker und Humblot, Leipzig.

  Soziologie. , ().

 • Sklar, L. (1977): Time and Spacetime. University of California Press, Berkely.

  Time and Spacetime. , ().

 • Sorokin, P. (1943, 1964): Sociocultural Causality, Space, Time. Russell, New York.

  Sociocultural Causality, Space, Time. , ().

 • Chombart de Lauwe P. H. (1959): Le milieu et l'étude sociologique des cas individuels. Information Sociales 2, 41-55.

  'Le milieu et l'étude sociologique des cas individuels. ' () 2 Information Sociales : 41 -55.

  • Search Google Scholar
 • Collins, R., (1981): On the microfoundations of macrosociology. American Journal of Sociology, 86. 5.

  'On the microfoundations of macrosociology. ' () 86 American Journal of Sociology .

 • Rapoport, A. (1980): The Meaning of the Built Environment. Sage, London.

  The Meaning of the Built Environment. , ().

 • Relph, E. (1980): Place and Placelessness. Pion, London.

  Place and Placelessness. , ().

 • Durkheim, E. (1938): The Rules of Sociological Method. University Press: Chicago.

  The Rules of Sociological Method. , ().

 • Parsons, T. (1966): Societies: Evolutionary and Comparative Perspectives. Englewood Cliffs, New York.

  Societies: Evolutionary and Comparative Perspectives. , ().

 • Doxiadis, C. A. (1968): Ekistics, an Introduction to the Science of Human Settlements. Hutchison, London.

  Ekistics, an Introduction to the Science of Human Settlements. , ().