View More View Less
 • 1 IM Pártfogó Felügyeleti Főosztály 1145 Budapest, Róna u. 135.
 • | 2 Nemzeti Család- és Szociálpol. Intézet 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
Restricted access

A tanulmány elsősorban azt vizsgálja, mi lesz azokkal a fiatalokkal, akiket korábban javítóintézeti nevelésre ítéltek. A vizsgálat alapján a javító utáni életutak három fő típusa bontakozik ki: korai visszaesés, visszaesés-közeli peremhelyzet, beilleszkedés. Az, hogy a fiatal melyik útra kerül, leginkább az eredeti családi kapcsolataitól, esetleges új családi viszonyaitól, iskolai végzettségétől és rendelkezésére álló munkaalkalmaktól függ. A további életút számára döntő a fiatal szociális tőkéje, a tágabb szociális kategóriához való tartozása és magának a javítóintézetnek a segítségnyújtási lehetőségei. Általában nehéz anyagi és szociális helyzetük miatt még a társadalomba beilleszkedő fiatalok élete is erős küszködések közepette zajlik.

 • Szikulai István (2002): „Nem szeretném, hogy befejeződjön…” A gyermekvédelmi rendszerből nagykorúságuk után kikerült fiatal felnőttek utógondozásának és utógondozói ellátásának utánkövetéses vizsgálata. Kézirat.

 • B. Aczél Anna (2000):Rákospalotai körkép. Család, Gyermek, Ifjúság.2, 15-32.

  'Rákospalotai körkép. ' () 2 Család, Gyermek, Ifjúság. : 15 -32.

 • Adler, Freda - Mueller, Gerhard O. W. - Laufer, William S. (2000): Kriminológia. Osiris Kiadó, Budapest.

  Kriminológia. , ().

 • Dér Mária (2001): Az ártatlanság kora. Gyermekbőnözés Budapesten. Belügyi Szemle.7-8, 125-148.

  'Az ártatlanság kora. Gyermekbőnözés Budapesten. ' () 7-8 Belügyi Szemle. : 7 -8.

 • Diósi Ágnes (1984): Hetedíziglen. Kozmosz könyvek, Budapest.

  Hetedíziglen. , ().

 • Géczi János (1990): Vadnarancsok I-II. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest.

  Vadnarancsok I-II. , ().

 • Gönczöl Katalin (1980): A visszaeső bőnelkövetők tipológiája. KJK, Budapest.

  A visszaeső bőnelkövetők tipológiája. , ().

 • Hanák Katalin (1978): Társadalom és gyermekvédelem. Akadémiai Kiadó, Budapest.

  Társadalom és gyermekvédelem. , ().

 • Hegedős Judit (2000): Javítóintézetben élő fiatalok és az erőszak. Belügyi Szemle.7-8, 69-80.

  'Javítóintézetben élő fiatalok és az erőszak. ' () 7-8 Belügyi Szemle. : 69 -80.

 • Herczog Mária (1994): Javítóintézeti nevelés és család. Kriminologiai és Kriminalisztikai Évkönyv, 31. kötet, 24-42.

 • Kiss István (2001): 32 év az Aszódi Javítóban. Kézirat.

 • Kiss Mária - Katona Péter (1990): Az intézetből elbocsátott lányok társadalmi beilleszkedésének vizsgálata. In: Tanulmányok, cikkek a fővárosi gyermekvédelem köréből.52, 59-82.

  'Az intézetből elbocsátott lányok társadalmi beilleszkedésének vizsgálata ' () 52 Tanulmányok, cikkek a fővárosi gyermekvédelem köréből. : 59 -82.

  • Search Google Scholar
 • Moldova György (1969): Tetovált kereszt. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest.

 • Molnár József (1971): Galeribőnözés. KJK, Budapest.

 • Papházi Tibor (2001): A büntető ítelkezés statisztikája. In: Kriminológiai Közlemények.59, 208-244.

  'A büntető ítelkezés statisztikája ' () 59 Kriminológiai Közlemények. : 208 -244.

 • Pinezics Mária (1990): A Rákospalotai Leánynevelő Intézet története. Gyermek-és Ifjúságvédelem.3, 14-24; 4, 16-24.

  'A Rákospalotai Leánynevelő Intézet története. ' () 3 Gyermek-és Ifjúságvédelem. : 14 -24.

  • Search Google Scholar
 • Regős István (é.n.): bőn. Egy tévé-dokumentumfilmsorozat regényes története. Expressz Könyvek, Budapest.

  bőn. Egy tévé-dokumentumfilmsorozat regényes története. , ().

 • Sárik Eszter (2000): A gyermek - és fiatalkori bőnözés megelőzési lehetőségei. Család, Gyermek, Ifjúság.2, 4-13.

  'A gyermek - és fiatalkori bőnözés megelőzési lehetőségei. ' () 2 Család, Gyermek, Ifjúság. : 4 -13.

  • Search Google Scholar
 • Sárik Eszter - Vasvári Csaba (2000): Valóban az erőszak a főszereplő? A gyermek-és fiatalkori bőnözés helyzete és tendenciái napjainkban. Belügyi Szemle. 7-8, 57-68.

 • Szarka Attila (1992): Néhány gondolat a javítóintézeti nevelésről és képzésről. Kriminológiai Közlemények.46, 37-51.

  'Néhány gondolat a javítóintézeti nevelésről és képzésről. ' () 46 Kriminológiai Közlemények. : 37 -51.

  • Search Google Scholar
 • Szarka Attila (1994): Az alternatív büntetés-intézkedési formák lehetőségei. Család, Gyermek, Ifjúsag.2, 19-21.

  'Az alternatív büntetés-intézkedési formák lehetőségei. ' () 2 Család, Gyermek, Ifjúsag. : 19 -21.

  • Search Google Scholar
 • Utasi Judit (2001): A javítóintézetből elbocsátott fiatalkorúak pártfogó felügyeletének eredményessége 1991-1996. In: Kriminológiai Tanulmányok.38, 222-238.

  'A javítóintézetből elbocsátott fiatalkorúak pártfogó felügyeletének eredményessége 1991-1996 ' () 38 Kriminológiai Tanulmányok. : 222 -238.

  • Search Google Scholar
 • Tóthné Molnár Mária (1983): Huszonöt év a leánynevelőben. A szerző saját kiadása, Budapest.

 • Ferenczi György (1992): Hozzászólás a Kriminológiai Társaság október 25-i, a Pálhalmai Büntetésvégrehajtási Intézetbe kihelyezett ülésének témájához. Kriminológiai Közlemények.46, 27-36.

  'Hozzászólás a Kriminológiai Társaság október 25-i, a Pálhalmai Büntetésvégrehajtási Intézetbe kihelyezett ülésének témájához. ' () 46 Kriminológiai Közlemények. : 27 -36.

  • Search Google Scholar

Társadalomkutatás
Language Hungarian
Year of
Foundation
1993
Publication
Programme
ceased
Founder Társadalomtudományi Kutatóközpont -- Centre for Social Sciences
Founder's
Address
H-1097 Budapest, Hungary Tóth Kálmán u.4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0231-2522 (Print)
ISSN 1588-2918 (Online)