View More View Less
 • 1 ELTE Szociológiai Intézet 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a.
 • | 2 MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Úri u. 49.
Restricted access

A szerzők a közterületet olyan hatalmi erőtérként értelmezik, amelyben a résztvevő személyek és szervezetek olyan mozgás- és cselekvési szabadságfokkal rendelkeznek, amelynek következtében a szereplők magatartása kevésbé befolyásolható. A szerzők bemutatják a közterület szereplői kapcsolatrendszerének néhány markáns jellemzőjét. Empirikus adatfelvételek felhasználásával külön foglalkoznak a közterület rendjének és tisztaságának társadalmi-ökológiai összefüggéseivel, a lakosság viselkedésének összetevőivel.

 • Rawls, J. (1980): A Theory of Justice. Oxford University Press, Oxford.

  A Theory of Justice , ().

 • Mill, J. S. (1980): A szabadságról. Haszonelvőség. Magyar Helikon, Budapest.

  A szabadságról. Haszonelvőség , ().

 • Mintzberg, M. (1983): Power in and around the Organizations. Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J.

  Power in and around the Organizations , ().

 • Rozgonyi T. és mtsai (2000): A közterúletek rendjének javításáról szóló társadalmi célú hirdetések lakosság viselkedésére gyakorolt hatása. Tanulmány. MTA Szociológiai Kutatóintézet, Budapest, november.

 • Trusted, J. (1984): Free Will and Responsibility. Oxford University Press, Oxford.

  Free Will and Responsibility , ().

 • Jávor I. - Papházi T. - Rozgonyi T. (2001): Közpiszkosság és közegészségtelenség (Adalékok a közterületek környezeti problémáinak hátteréhez). Társadalomkutatás, 19: 1-2, 79-92.

  'Közpiszkosság és közegészségtelenség (Adalékok a közterületek környezeti problémáinak hátteréhez) ' () 19 Társadalomkutatás : 1 -2.

  • Search Google Scholar
 • Jávor I. - Rozgonyi T. (2002): Hatalom és érdekek hálójaban (Szerepek és szerepjátékok egy többszereplős társadalmi tér résztvevői körében). Társadalomkutatás, 20: 3-4, 191-216.

  'Hatalom és érdekek hálójaban (Szerepek és szerepjátékok egy többszereplős társadalmi tér résztvevői körében) ' () 20 Társadalomkutatás : 3 -4.

  • Search Google Scholar
 • Kindler J. (1991): Fejezetek a döntéselméletről. AULA, Budapest.

  Fejezetek a döntéselméletről , ().

 • Komitz, M. R. - Kennedy, G. (eds) (1960): The American Pragmatists. Meridien Books, Inc., New York.

  The American Pragmatists , ().

 • Bentham, J. (1977): Bevezetés az erkölcsök és a törvényhozás alapelveibe. In: Márkus Gy. (szerk.): Brit moralisták a XVIII. Században. Gondolat Kiadó, Budapest.

  Bevezetés az erkölcsök és a törvényhozás alapelveibe , ().

 • Csepeli Gy. (2001): A szervezkedő ember. OSIRIS Kiadó, Budapest.

  A szervezkedő ember , ().

 • Fletcher, J. (1978): Situation Ethics. The Westminster Press, Philadelphia.

  Situation Ethics , ().