View More View Less
 • 1 Pázmány Péter Katolikus Egyetem 2087 Piliscsaba, Egyetem utca 1.
Restricted access

A II. vatikáni zsinat elismeri „az evilági valóságok öntörvényuségét, amik vizsgálatára az egyes tudományok és technikák illetékesek”, és sajnálkozik „bizonyos szellemi irányzatok felett, melyek a tudományok legitim autonómiájának hiányos ismerete folytán valamikor az egyháziak között is elofordultak”. Ezzel a zsinat zöld utat adott a szociológia maxweberi értelemben vett értékmentessége katolikus intézményeken belüli érvényesítésének, így a magyarországi Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1993-ban alapított Szociológiai Intézete korszeru tudományos programjának is. (Erre az új szemléletre utal az ismert mottó parafrázisa: „Roma locuta - causa incepta”.) Az Intézet az elso évben négy tanárral és 54 hallgatóval egy, a rendszerváltáskor visszakapott apácazárda egyetlen termében indult. A tantárgystruktúrában a Bochumi Ruhr Egyetem Szociológiai Intézetének tárgyi kínálatát adaptáltuk a magyarországi viszonyokhoz, illetve a rendelkezésre állt emberi eroforráshoz. Például az ebben található egyik tantárgy, „A szociológia szociológiája” olyan témákkal bovült, hogy miként lehet meghaladni a marxista szemléletu „societal” makroközelítést, a közvetlenebbül funkcionális „social” mikro-, illetve mezközelítéssel, illetve az olyan egzisztenciális kérdésekkel, hogy a szociológus szakma a rendszerváltozás nyomán milyen munkapiaci keresletre számíthat. A kutatóegyetem kialakítása kezdettol fogva célkituzésünk volt. Elnyert pályázatok (például PHARE, OTKA stb.) pénzébol olyan „Lehrprojekt”-eket indítottunk (az Erlangen-Nürnbergi Egyetem mintájára), ahol hallgatóink didaktikailag preparált (ál)kutatások helyett élesben folyó projekteken sajátíthatták el az empirikus szociológia mesterfogásait és szellemét. Az Intézet késobbi éveiben a tananyagot az általános alapképzés 5 szemesztere után az utolsó 5 szemeszterben négy szakirányra bontottuk. Ezek: Kultúra és kommunikáció (benne a vallásszociológiával és az értékszociológiával), Politika és jog, Gazdasági magatartás (az underbounded gazdaság és az overbounded szervezet szociológiájával), Szociál­geográfia és regionalizmus. Ezek sikeres elvégzését a szociológus diplomában szakszociológusi betétlappal ismertük el. Szervezetszociológiai profilunk képesített és motivált bennünket arra, hogy részt vegyünk az egyetem minoségbiztosítási (Quality Assurance) programjaiban. Egy másik magyar egyetem, a Budapesti Muszaki és Gazdasági, és egy német, az Erlangen-Nürnbergi összefogásával kidolgoztuk egy szociológiai doktori iskola programját. Ennek akkreditálására azonban az alapító idejében már nem került sor. A „Pázmány Szociológiai Muhely” jellegére az alapító évtizedében az értékszociológiai irányultság nyomta rá a bélyegét. Az ebben a témakörben elért és közben részben munkatársakkal is publikált kutatási eredmények összefoglalva megtalálhatók az intézetvezetonek az alapítás decennáriumára publikált „Értékek fénykörében: 40 év értékkutatás és új országos értékvizsgálat egy nemzetstratégia megalapozásához” címu monográfiájában.

 • Ury, W. (1993): Tárgyalás nehéz emberekkel. Bagolyvár Könyvkiadó, Budapest.

  Tárgyalás nehéz emberekkel. , ().

 • Varga Károly: (1996): Adalék a "bizalom-rekonstrukció" stratégiájához. Előoadás a "Modernizáció - tásadalom - erkölcs" címős MTA-konferencián, Budapest, 1996. Május 22-23.

 • Schasching, J. (2000): Von der "christlichen Gesellschaft" zu Dialog und Partnerschaft, Paradigmenwandel inm Katholischen Sozialdebken. In: Isidor Baumgartner - Christian Friesl - András Máté-Tóth (szerk): Den Himmel offen halten. Innnsbruck: Tyrolia, 21-219.

  Den Himmel offen halten. , () 21 -219.

 • Terestyéni Ágoston (1994): Biblia és asztronómia. Springer-Verlag: Budapest, Berlin, Heidelberg, New York, London, Paris, Tokyo, Hong Kong, Barcelona.

  Biblia és asztronómia. , ().

 • Eyal, Gil - Szelenyi, Ivan -Townsley, Eleanor (2003): On Irony: An Invitation to Neo-classical Sociology. In English in Thesis Eleven, in German in Berliner Journal für Soziologie. Forthcoming.

 • Fisher, R. - Ury, W. - Patton, B. (1998): A sikeres tárgyalás alapjai. Bagolyvár Könyvkiadó, Budapest.

 • Habermas, J. (1994): "A modernség: befejezetlen program". In: Válogatott tanulmányok. Atlantisz, Budapest.

 • Habermas, J. (2001): Christ in der Gegenwart. Idézi: Heti Válasz november 16, 74. o.

 • Klages, H. (1992): Die gegenwärtige Situation der Wert- und Wertewandelforschung. In: H. Klages et al. /Hrsg/: Werte und Wandel. Frankfurt/New York.

 • Maróti Lajos (1986): A parnasszus horizontja. Gondolat, Budapest.

 • Pelz, D. C. - Andrews, F. M. (1966): Scientists in Organizations: Productive Climates for Resarch and Development. John Wiley and Sons, Inc., New York.

  Scientists in Organizations: Productive Climates for Resarch and Development , ().

  • Search Google Scholar
 • Schasching, J. (1994): Zeitgerecht - zeitbeding. Bornheim.

 • Varga Károly (1999): Vallásosság-szindróma és polgári társadalom. Szociológiai hipotézisek megvitatása a világnézeti helyzet alakulásáról. Várszegi Asztrik bevezetőojével. Campus Kidó, Piliscsaba, 2. kiadás: Osiris, Budapest.

 • Varga Károly (2001a): Katolikus szolidaritás - református hatékonyság. Valóság, 8. sz. 1-28.

 • Varga Károly (2001b): Vallás és vállalkozás. Társadalomkutatás, 1-2. sz. 93-118.

 • Varga Károly (2003): Értékek fénykörében. Akadémiai Kiadó, Budapest.

 • Tischner, J. (1993): A tomista kereszténység alkonya. In: J. Tischner: Értékelvőu gondolkodás. Krakkó /Ford: Forintos György / Részletek: Egyházfórum, 1997. 3. sz. Vita róla: Egyházfórum, 1997. 4. sz.)

Társadalomkutatás
Language Hungarian
Year of
Foundation
1993
Publication
Programme
ceased
Founder Társadalomtudományi Kutatóközpont -- Centre for Social Sciences
Founder's
Address
H-1097 Budapest, Hungary Tóth Kálmán u.4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0231-2522 (Print)
ISSN 1588-2918 (Online)