View More View Less
 • 1 ELTE Szociológiai Intézet 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a.
Restricted access

E tanulmány első része a hatalom meghatározását foglalja magában. Minden szervezetben két alrendszert különít el, a szakmait és a hatalmit. Gazdasági szempontból a szervezetnek a hatalmi és a szakmai alrendszert egyaránt finanszíroznia kell. A szervezet és a környezet viszonylatában a gyenge hatalmi pozíció veszteséget hoz létre, az erős hatalmi pozíció hatalmi extraprofitot eredményez. A második rész a hatalom működésének logikáját mutatja be. Rámutat arra, hogy a hatalmi viszonyok teljesen másképp strukturálják a szervezeti - és társadalmi - szerkezet elemeit, kapcsolódásukat, kölcsönhatásukat, mint például a gazdasági viszonyok, vagy az etikai elvek. Ám mivel minden rendszert a hatalom tart össze, a tanulmány álláspontja: elsődlegesek a hatalmi logika alapján való elemzések. A tanulmány bemutatja a hatalom logikájának mechanizmusait és azt, hogy hogyan különbözik ez a logika a gazdaság és az erkölcstan logikájától.

 • Balogh, I. (1979): A társadalmi információ. Gondolat Kiadó, Budapest.

  A társadalmi információ , ().

 • Kierkegaard, S. (1986). Félelem és reszketés. Európa Könyvkiadó, Budapest.

  Félelem és reszketés , ().

 • Konvitz, M. R. - Kennedy, G. (1960): The American Pragmatists. Meridian Books Inc., New York.

  The American Pragmatists , ().

 • Jávor, I. (1988): A hatalom szerkezete a vállalatban. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

  A hatalom szerkezete a vállalatban , ().

 • Javor, I. (2003b): A hatalom logikája I-II. Társadalomkutatás, 21, 4: 369-396.

  'A hatalom logikája I-II ' () 21 Társadalomkutatás : 369 -396.

 • Dahl, R. A. (1957): The concept of power. Behavioral Science, 2. July, 201-215.

 • Glasberg, D. S. (1989): The Power of Collective Purse Strings. University of California Press, Berkeley.

  The Power of Collective Purse Strings , ().

 • Hassard, J. - Pym, D. (eds) (1990): The Theory and Philosophy of Organizations. Routledge, London.

  The Theory and Philosophy of Organizations , ().

 • Jávor, I. (2003a): Felelőtlen szervezetek: a Bíróságok szervezetszociológiája. Kézirat.

 • Hoványi, G. (2001): Globális kihívások - menedzsmentválaszok. KJK Kerszöv, Budapest.

  Globális kihívások - menedzsmentválaszok , ().

 • Jávor, I. (1983): Érdek, hatalom, viselkedés. Vezetéstudomány, XIV, 25-31.

  'Érdek, hatalom, viselkedés ' () XIV Vezetéstudomány : 25 -31.

 • Beer, M. (1980): Organization, Change and Development. Goodyear Publishing Company Inc., Santa Monica, California.

  Organization, Change and Development , ().

 • Berkeley, G. (1985): Tanulmány az emberi megismerés alapelveiről és más írások. Gondolat, Budapest.

  Tanulmány az emberi megismerés alapelveiről és más írások , ().

 • Stead, Ch. (2002): Filozófia a keresztény ókorban. Osiris Kiadó, Budapest.

  Filozófia a keresztény ókorban , ().

 • Weber, M. (1967): Gazdaság és társadalom. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

  Gazdaság és társadalom , ().

 • Porter, M. (1980): Competitive strategy. The Free Press, New York.

  Competitive strategy , ().

 • Sólyom, L. (1983): A személyiségi jogok elmélete. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

  A személyiségi jogok elmélete , ().

 • Pfeffer, J. - Salancik, G. R. (1978): The external control of organizations. Harper and Row Publishers, New York.

  The external control of organizations. , ().

 • Almási, M. (1971): A látszat valósága. Magvető Könyvkiadó, Budapest.

  A látszat valósága , ().

 • Machiavelli, N. (2001): A fejedelem. Kossuth Kiadó, Budapest.

  A fejedelem. , ().

 • Pawelzig, C. (1974): Az objektiv rendszerek fejlődésének dialektikája. Gondolat Könyvkiadó, Budapest.

  Az objektiv rendszerek fejlődésének dialektikája , ().

 • Canning, J. (2002): A középkori politikai gondolkodás története. Osiris Kiadó, Budapest.

  A középkori politikai gondolkodás története , ().

Társadalomkutatás
Language Hungarian
Year of
Foundation
1993
Publication
Programme
ceased
Founder Társadalomtudományi Kutatóközpont -- Centre for Social Sciences
Founder's
Address
H-1097 Budapest, Hungary Tóth Kálmán u.4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0231-2522 (Print)
ISSN 1588-2918 (Online)