View More View Less
 • 1 MTA Politikatudományi Intézet 1014 Budapest, Országház u. 30.
Restricted access

A tanulmány áttekinti napjaink legfontosabb nemzetközi tendenciáit. A legkorszerűbb szakirodalom alapján - illetve azzal polemizálva - mutatja be, hogy a világon megjelent az egységesülés, vagyis az együttműködés fokozódó szükséglete a gazdaság és a politika területén, amely számos tekintetben követhető. A folyamat a legújabb korban a globális tőke megjelenésével vált megragadhatóvá, ezt követte a globális léptékű nemzetközi szervezet megalakítása és a regionális integráció. A szerző bemutatja, hogy a globalizáció fogalma több folyamatot fed, amelynek rövid történetét is áttekinti. Ezt követően a globális kultúra lehetőségeit vizsgálja. Ebben az összefüggésben idézi egyebek között Immanuel Wallersteinnek a világrendszer problematikájával foglalkozó munkásságát, az USA, az EU, Japán, illetve Kína mint nagy régiók szerepét. Foglalkozik a nacionalizmus jelenségével, a nemzetállam és a nemzeti szuverenitás kérdéseivel. Igen nagy teret szentel Samuel P. Huntington sok vitát kiváltott munkásságának és azt az újabb folyamatokkal alátámasztva cáfolja. Részben Huntington nyomán boncolja a különböző civilizációk között meglévő, vagy lehetséges konfliktusokat. Ráirányítja a figyelmet Kína változó és növekvő globális jelentőségére. Végül foglakozik a multikulturalizmus jelenségével, az EU-val, különösen pedig a NATO-hoz fűződő viszonyával, más regionális szervezetekkel, illetve az azokon belüli konfliktusokkal. Végül foglalkozik az EU-val, amelyben még nem teremtődött meg az az alkotmányos rend, amely kormányozhatná a tagállamok politikai és gazdasági tevékenységét.

 • Ash, T. G. (1998): The Threat to the Europe. In: Foreign Affairs, March-April 1998.

  Foreign Affairs , () 1998.

 • Bull, H. - Watson, A. (eds) (1964): The Expansion of International Society. Clarendon Press, Oxford.

  The Expansion of International Society , ().

 • Rotschild, E. (1999): Globalization and the Return of History. Foreign Policy.

 • Rubenstein, R. E. - Crocker, J. (1994): Challenging Huntington. In: Foreign Policy. Fall.

 • Arnason, J. (1996): Nationalism, Globalization and Modernity. In: Global Culture. Sage Publications Ltd., London.

  Global Culture , ().

 • Bergesen, B. (ed.) (1980): Studies in the Modern World System. Academic Press, New York.

  Studies in the Modern World System , ().

 • Frankman, M. (1997): Global Economy and Civil Society. In: Schrecker: Surviving Globalism.

 • Braudel, F. (1990): On History. Penguin Books Ltd., London.

  On History , ().

 • Cerny, P. G. (1995): Globalization and the Emerging Logic of Collective Action. International Organization. Fall.

 • Kulcsár, K. (2001a): Átmenet a XXI. századba. Politikatudományi Szemle, 4. sz.

  'Átmenet a XXI. századba ' () 4 Politikatudományi Szemle .

 • Kulcsár, K. (1989a): Deviáns bürokráciák. (A közigazgatás Kelet-Európában és a fejlőodőo országokban.) Társadalomkutatás 2. 5-17.

  'Deviáns bürokráciák. (A közigazgatás Kelet-Európában és a fejlőodőo országokban.) ' () 2 Társadalomkutatás .

  • Search Google Scholar
 • Kulcsár, K. (1992): Modernization and Law. Akadémiai Kiadó, Budapest.

  Modernization and Law , ().

 • Kulcsár, K. (1989): A tekintélyuralomtól a demokráciáig. Magyar Jog 26. 7-8.

  'A tekintélyuralomtól a demokráciáig ' () 26 Magyar Jog .

 • Braudel, F. (1987): History of Civilization. Penguin Books Ltd., New York.

  History of Civilization , ().

 • Huntington, S. P. (1998): A civilizációk összecsapása és a világrend alakulása. Európa Könyvkiadó, Budapest. (Eredeti angol kiadás: The Clash of Civilizations and The Remaking of World Order. Simon and Schuster, New York, 1996.)

 • Kennedy, P. (1993): Preparing for the Twenty - First Century. HarperCollins Publishers Ltd., Toronto.

  Preparing for the Twenty - First Century , ().

 • Cremona, M. (ed.) (2003): The Enlargement of the European Union. University Press, Oxford.

  The Enlargement of the European Union , ().

 • Enriquez, J. (1999): Too Many Flags. Foreign Policy. Fall.

 • Schrecker, T. (ed.) (1997): Surviving Globalism. MacMillan Press LTD, London.

  Surviving Globalism , ().

 • Rostoványi, Zs. (1998): Az iszlám a 21. század küszöbén. Aula Kiadó, Budapest.

  Az iszlám a 21. század küszöbén , ().

 • Fawcett, L - Hurrel, A. (eds) (1995): Regionalism in World Politics. Oxford University Press, Oxford.

  Regionalism in World Politics , ().

 • Rostoványi, Zs. (1999): Globalizáció avagy civilizációk és kultúrák harca? In: Külpolitika, 1-2. sz.

 • Luke, T. W. (1996): New World Order or Neo-World Orders: Power, Politics and Ideology in Informationalizing Localities. In: Global Modernities (Ed. by Featherstone - Lash - Robertson). Sage Foundations, London, Thousand Oaks, New Delhi.

  Global Modernities , ().

 • Maier, Ch. S. (1997): Territorialisten und Globalisten. Tranzit. Europäische Revue, Heft 14. Winter 1997.

 • McGrew, A. (1994): A Global Society. In: Hall, S. - McGrew, A. (eds): Modernity and its Futures. Polity Press Open University, Cambridge, Oxford.

  Modernity and its Futures , ().

 • Robertson, R. (1992): Gobalization. Social Theory and Global Culture. Sage Publications, London, Newbury Park, New Delhi.

  Gobalization. Social Theory and Global Culture , ().

 • Rose, R. (1997): Where are Postcommunist Countries Going? Journal of Democracy, Vol. 8. No. 3.

  'Where are Postcommunist Countries Going? ' () 8 Journal of Democracy .

 • Rossi, M. - Mickey, C. (2003): So Poland and Spain sank the Brussels Summit? More Power to Them. Newsweek, December 22: 28-30.

 • Rostoványi, Zs. (1996): Posztmodern világrend? Külpolitika, II. évf. 3-4. sz.

 • Featherstone, M. - Lash, S. - Robertson, R. (1995): Global Modernities. Sage Publications. London; Thousand Oaks, New Delhi.

  Global Modernities , ().

 • Ferguson, M. (1992): The Mythology about Globalization. In: European Journal of Communication, No. 7.

 • Kulcsár, K. (2001b): Nyugatról keletre. Balassi Kiadó, Budapest.

  Nyugatról keletre , ().

 • Lapidus, H. (1988): A History of Islamic Societies. Cambridge University Press, Cambridge.

  A History of Islamic Societies , ().

 • Lash, S. (1990): Sociology of Postmodernism. Routledge, London.

  Sociology of Postmodernism , ().

 • Ash, T. G. (1999): Veszélyben Európa liberalizmusa. In: Európai Szemle, X. évf. 1. sz.

 • Az Európai Unió Bizottságának 2000. évi jelentése: Külpolitika, VI. évf. 3-4. sz.

 • Balázs, P. (2003): Európai egyesülés és modernizáció. Osiris, Budapest.

  Európai egyesülés és modernizáció , ().

 • Meny, Y. - Muller, P. - Quermonne, J. L. (eds) (1996): Adjusting to Europe. Routledge, London and New York.

  Adjusting to Europe , ().

 • Mya Than (ed.) (2001): Asean Beyond the Second Crisis. Institute of Asian Studies, Singapore.

  Asean Beyond the Second Crisis , ().

 • Naipaul, V. S. (1990): Our Universal Civilization. The 1990 Wriston Lecture. The Manhattan Institute. New York, Review of Books, 20 October 1990.

 • Norchi, Ch. (1989): The Ayatollah and the Author. Rethinking Human Rights. Yale Journal of World Affairs 1.

  'The Ayatollah and the Author. Rethinking Human Rights ' () 1 Yale Journal of World Affairs .

  • Search Google Scholar
 • Polanyi, C. (1957): The Great Transformation. Beacon, Boston.

 • Pond, E. (2000): Europe's Unexpected New Architecture. Foreign Affairs. Vol. March-April.

 • Rácz, M. (2002): Az Európai Unióról 2002 tavaszán… (Az OM NKFP 0/020/2001. sz. projekt keretében készült tanulmány) Budapest.

 • Robertson, R. (1987): Globalization Theory and Civilizational Analysis. In: Comparative Civilizations Review, Vol. 17. Fall.

  Comparative Civilizations Review , ().

 • Robertson, R. (1990, 1996): Mapping of Global Condition, Globalisation and the Central Concepts. In: Featherstone, M.: Global Culture.

 • Huntington, S. P. (1999): Civilizációk háborúja. Külpolitika, I. évf. 3-4. sz.

 • Kulcsár, K. (1995): Az európai integráció és Magyarország. Külpolitika, I. évf. 2-4. sz.

 • Kulcsár, K. (1999): Az Európai Unió és Magyarország a századforduló végén. In: Külpolitika, V. évf. 4-5. sz.

 • Friedman, J. (1995): Global System, Modernization and Parameters of Modernity. In: Global Modernities (Ed. by Featherstone - Lash - Robertson). Sage Foundations, London.

  Global Modernities , ().

 • Gellner, E. - Vatin, J. C. (1981): Islam et Politique au Maghreb. Centre National de la Recherche Scientifique. Paris.

 • González, F. (1999): European Union and Globalization. In: Foreign Policy. Summer.

 • Guéhenno, J.-M. (1999): Globalization and International System. In: Journal of Democracy. January.

 • Hobsbawm, E. J. (1998): A szélsőoségek kora. A rövid 20. század története. Pannonica Kiadó, Budapest.

  A szélsőoségek kora. A rövid 20. század története , ().

 • Hoffmann, S. (1999): The European Community and 1992. Foreign Affairs, Fall.

 • Huntington, S. P. (1993): The Clash of Civilizations. Foreign Affairs.

 • Huntington, S. P. (1996): Democracy for the Long Haul In: Journal of Democracy, Vol. 7. No. 4.

  'Democracy for the Long Haul ' () 7 Journal of Democracy .

 • Huntington, S. P. (1997): After Twenty Years: The Future of the Third Wave. Journal of Democracy, October 1997, Vol. 8. No. 4.

  'After Twenty Years: The Future of the Third Wave ' () 8 Journal of Democracy .

 • Shang-Jin Wei - Gyanzhong James Wen - Huizhong Zhou (eds) (2002): Globalization of the Chinese Economy. E. Edgar, Ghetenham U.K.

  Globalization of the Chinese Economy , ().

 • Simon, M. (1994): The Future of Global Governance. United States Institute of Peace Press. Washington D.C.

  The Future of Global Governance , ().

 • Smith, M. E. (2001): Diplomacy by Decree: The Legalization of EU Foreign Policy. Journal of Common Market Studies, Vol. 39. No. 1. March.

  'Diplomacy by Decree: The Legalization of EU Foreign Policy ' () 39 Journal of Common Market Studies .

  • Search Google Scholar
 • Spengler, O. (1994): A Nyugat alkonya. I-II. kötet. Európa Könyvkiadó, Budapest.

  A Nyugat alkonyaI-II. kötet , ().

 • Szerzőodés egy európai alkotmány létrehozásáról. Tervezet. (Előoterjesztés az Európai Tanács számára. 2003. június 20-ai, Thesszalonikiban tartott ülésére) Budapest, 2003.

 • Schmitter, Ph. (2000): Federalism and the Euro-Policy. In: Journal of Democracy, Vol. 11. No. 1.

  'Federalism and the Euro-Policy ' () 11 Journal of Democracy .

 • Featherstone, M. (ed.) (1990): Global Culture. Nationalism, Globalization and Modernity. Sage Publications, London.

  Global Culture. Nationalism, Globalization and Modernity , ().

 • Wallerstein, I. (1990a): Culture as the Ideological Battleground of the Modern World-system. Global Culture (Ed. By Featherstone, M.) Sage Foundation Ltd., London.

  Global Culture , ().

 • Wallerstein, I. (1990b): Culture in the World System: A Reply to Boyne. In: Global Culture (Ed. by Featherstone, M.) Sage Foundation Ltd., London.

  Global Culture , ().

 • Wallerstein, I. (1991): Geopolitics and Geoculture. Essays on the changing world-system. Cambridge University Press, Cambridge - New York.

  Geopolitics and Geoculture. Essays on the changing world-system , ().

 • Walzer, M. (1994): Thick and Thin: Moral Argument at Home and Abroad. Notre Dame, University of Notre Dame.

  Thick and Thin: Moral Argument at Home and Abroad , ().

 • Weidenfeld, W. - Janning, J. (eds) (1993): Europe in Global Change. Strategies and Options for Europe. Bertelmann Foundation Publishers-Gütetsloh.

  Europe in Global Change. Strategies and Options for Europe , ().

 • Teeple, C. (1997): Globalization and the Triumph of Capitalism: Private Property, Economic Justice and the New World Order. In: Schrecker T. (ed.) Surviving Globalism.

  Surviving Globalism , ().

 • The Economist: Who killed the constitution? No. December 20, 2003-January 2, (2004): 36.

 • The Economist: Might it all tumble down? December 13, (2003): 37-38.

 • Wallace, E. (2001): The Changing Politics of the European Union: An Overview. Journal of Common Market Studies, Vol. 29, No. 4.

  'The Changing Politics of the European Union: An Overview ' () 29 Journal of Common Market Studies .

  • Search Google Scholar
 • Wallerstein, I. (1984): The Politics of the World Economy. Cambridge University Press, Cambridge.

  The Politics of the World Economy , ().