View More View Less
 • 1 Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntető Eljárásjogi Tanszék 4010 Debrecen, Kassai út 26.
 • | 2 Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntető Eljárásjogi Tanszék 4010 Debrecen, Kassai út 26.
Restricted access

A hajléktalanság mint létforma napjaink egyik legsúlyosabb társadalmi, szociális problémája, amelynek megoldása a hajléktalanok és mások számára egyaránt kilátástalannak tűnik, hisz egyelőre nemhogy ők, de a társadalom többsége se tudja, hogy ebben a helyzetben mit kellene tennie. Ebben a problémában csúcsosodnak ki a szociális (munkanélküli ellátás, gyermek- és ifjúságvédelem), valamint egyéb társadalmi (büntetésvégrehajtás) ellátó rendszer, továbbá egyes törvényi szabályozások (pl. a bérlőket nem megfelelően védő szabályozás) hiányosságai. Ugyanakkor ez a jelenség szolgálhat alapjául más, szintén súlyos megoldásra szoruló helyzetnek, mint pl. a bűnözés alakulása, az alkoholizmus, a társadalmi szolidaritás hiánya. Az alkoholizmus a vizsgálatok szerint a hajléktalanság kísérő jelensége, menekülés a kilátástalanság elől, sokszor pedig a fedél nélkül maradás előzménye. A bűnözés ebben a társadalmi csoportban legtöbbször az alkohol szülte indulat eredménye, vagy az áldozattá válás megkönnyítője, és akadnak olyanok is, akik büntetésük letöltése után maradtak az utcán. Ezeket a problémákat egymással összefüggésben kell vizsgálni, kezelni, s mindre javulást hozó megoldásokra kell törekedni, találni és alkalmazni. A hajléktalanok helyzetét csak tovább rontja, hogy kiszolgáltatottságuk, reménytelen helyzetük másoknak is feltűnik, s ezek közül egyesek ezt kihasználva követnek el ellenük bűncselekményeket. Dolgozatunkban a hajléktalanok sérelmére elkövetett bűncselekmények körét tágan kívánjuk értelmezni, s ily módon foglalkozunk a lakásmaffiával mint a hajléktalanná válás egyik okával, amely időben megelőzi magát a hajléktalanságot, és annak egyik kiváltó oka lehet. Említést teszünk a hajléktalanok közreműködésével elkövetett csalásokról is, amelyekben a hajlék nélkülieket mintegy eszközként használják fel, illetve kitérünk a koldusmaffiára is, mint a hajléktalansággal kapcsolatba hozható jelenségre. S végül a hajléktalan bűnözésről is szólunk érintőlegesen azokban az esetekben, amikor mind az elkövetői, mind a sértetti kör a fedél nélküliek közül kerül ki. Ezen utóbbi bűncselekmények némiképp eltérnek a szokványos esetektől.

 • Teiszl I. - Kumbor T. (1997): A hajléktalanság szociológiai és kriminológiai kérdései - Csongrád megyi hajléktalanok. Belügyi Szemle, 2, 50-60.

  'A hajléktalanság szociológiai és kriminológiai kérdései - Csongrád megyi hajléktalanok ' () 2 Belügyi Szemle : 50 -60.

  • Search Google Scholar
 • Tóth S. (2001): Lakáscsalás-lakásmaffia. Belügyi Szemle, 4-5, 61-67.

  'Lakáscsalás-lakásmaffia ' () 4-5 Belügyi Szemle : 61 -67.

 • Varga L. (1981): A csövesek világáról. Belügyi Szemle, 3, 61-64.

  'A csövesek világáról ' () 3 Belügyi Szemle : 61 -64.

 • Bíró Gy. (2001): Kriminalisztika. Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, 355.

 • Czippán Gy. (1980): Csövesbőol lesz-e a bőunözőo? Belügyi Szemle, 11, 74-76.

  'Csövesbőol lesz-e a bőunözőo? ' () 11 Belügyi Szemle : 74 -76.

 • Dobos K. (2000): A Debreceni Hajléktalanok Rehabilitációs Intézményeinek bemutatása és a hajléktalanok foglalkoztatása (szakdolgozat), Debreceni Egyetem, 68.

 • Gombócz Gy. (2000): Hajléktalanok és bőunözés. Belügyi Szemle, 11, 98-121.

  'Hajléktalanok és bőunözés ' () 11 Belügyi Szemle : 98 -121.

 • Magyar Értelmezőo Kéziszótár, I. kötet A-Ly, (1985): Akadémiai Kiadó, Budapest, 874.

 • Nagy F. - Tokaji G. (1998): A magyar büntetőojog általános része. Korona Kiadó, Budapest, 521.

  A magyar büntetőojog általános része , () 521.

 • Sári M. (2002): A lakásmaffia-jelenség. Belügyi Szemle, 5, 65-73.

  'A lakásmaffia-jelenség ' () 5 Belügyi Szemle : 65 -73.

 • Tátrai M. (1981): Nem bőunözőok a csövesek, de. Belügyi Szemle, 4, 72-74.

  'Nem bőunözőok a csövesek, de ' () 4 Belügyi Szemle : 72 -74.

 • Gyurkó L. (1981): Csövesek? Belügyi Szemle, 1, 76-78.

  'Csövesek? ' () 1 Belügyi Szemle : 76 -78.

 • Király S. (1981): Még egyszer a csövességrőol. Belügyi Szemle, 2, 77-78.

  'Még egyszer a csövességrőol ' () 2 Belügyi Szemle : 77 -78.

Társadalomkutatás
Language Hungarian
Year of
Foundation
1993
Publication
Programme
ceased
Founder Társadalomtudományi Kutatóközpont -- Centre for Social Sciences
Founder's
Address
H-1097 Budapest, Hungary Tóth Kálmán u.4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0231-2522 (Print)
ISSN 1588-2918 (Online)