View More View Less
 • 1 ELTE Szociológiai Intézet 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a.
Restricted access

A tanulmány a szervezetek hatalmi rendszerének működését mutatja be. Két részből áll. Mindkét rész a hatalmi mechanizmus egységével foglalkozik. Az első rész a hatalmi rendszert, mint egy konstruált rendszert mutatja be. Ebben a mesterségesen létrehozott világban a hatalom mindent ellenőrzése alá akar vonni, azonban a szociális rendszerek működési sajátosságából fakadóan ennek megvalósítása lehetetlen. Ez jelenti a hatalmi rendszer működési kockázatát. Külön hangsúlyt helyez a tanulmány a hatalmi erőtéren belüli ok-okozati viszonyok elemzésére. A második rész a hatalmi csúcs és a hatalmi rendszer többi részének elkülönülését és kapcsolódását elemzi. Rámutat arra, hogy milyen eltérő törvényszerűségek érvényesülnek a két hatalmi zónában, és ez hogyan hat ki a mechanizmus működésére. Kiemelt kérdés a bizalom értelmezése a hatalmi logika alapján, továbbá annak kimutatása, hogy a hatalmi rendszer milyen módon és mértékben torzítja a szervezeti kultúrát, a szervezet átláthatóságát stb.

 • Gouldner, A. W. (1955): Patterns of industrial bureaucracy. Routledge and Kegan Paul Ltd., London.

  Patterns of industrial bureaucracy. , ().

 • Arisztotelész (1984): Politika. Gondolat Kiadó, Budapest.

  Politika. , ().

 • B. Papp L. (2004): Vita van, helyreállítás nincs. Népszabadság, február 19, 9.

 • Abrahamsson, B. (1993): The logic of organizations. SAGE Publications, London.

  The logic of organizations. , ().

 • Jávor I. (2004a): A hatalom logikája III-IV. Társadalomkutatás, 22, 1.

  'A hatalom logikája III-IV ' () 22 Társadalomkutatás : 1.

 • Jávor I. (2004b): Felelőtlen szervezetek. Szociológiai Szemle, 14, 1, megjelenés alatt.

  'Felelőtlen szervezetek ' () 14 Szociológiai Szemle : 1.

 • Jávor I. (2003): A hatalom logikája I-II. Társadalomkutatás, 21, 4, 369-396.

  'A hatalom logikája I-II ' () 21 Társadalomkutatás : 4 -396.

 • Jávor I. - Rozgonyi T. (2003): A közterület, mint társadalmi erőtér. Társadalomkutatás, 21, 3, 337-358.

  'A közterület, mint társadalmi erőtér ' () 21 Társadalomkutatás : 337 -358.

 • Kierkegaard, S. (1986): Félelem és reszketés. Európa Könyvkiadó, Budapest.

  Félelem és reszketés. , ().

 • Lenin a szocialista Gazdálkodásról (1966): Kossuth Könyvkiadó, Budapest.

  Lenin a szocialista Gazdálkodásról , ().

 • Lenin Művei (1952): 25. kötet. Szikra Könyvkiadó, Budapest.

  25. kötet. , ().

 • Szentpéteri I. (1985): A szervezet és a társadalom. Közgazdasági és Jogi Könykiadó, Budapest.

  A szervezet és a társadalom. , ().

 • Sztálin és a szovjet tudomány (1951): Szikra Könyvkiadó, Budapest.

  Sztálin és a szovjet tudomány , ().

 • Marx, K. (1977): Gazdasági-filozófiai kéziratok 1844-ből. Kossuth könyvkiadó, Budapest.

  Gazdasági-filozófiai kéziratok 1844-ből. , ().

 • Michels, R. (1958): Political parties. Free Press, Glencoe.

  Political parties. , ().

 • Taylor, F. W. (1911): The principles of scientific management. Harper and Brothers Publishers, New York.

  The principles of scientific management. , ().

 • Weber, M. (1967): Gazdaság és társadalom. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

  Gazdaság és társadalom. , ().

 • Whyte, W. H. Jr. (1958): The organization man. Jonathan Cope, London.

  The organization man. , ().

 • Ouchi, W. G. (1982): Theory Z. How American business can meet the Japanese challenge. Avon Books, New York.

  Theory Z. How American business can meet the Japanese challenge. , ().

 • Nichols, T. - Armstrong, P. (1976): Workers divided. Fontana Books, London.

  Workers divided. , ().

 • Steers, R. M. (1977): Organizational effectiveness. Goodyear Publication Company, Inc., Santa Monica, California.

  Organizational effectiveness. , ().

 • Marx, K. (1975): A gothai program kritikája. Kossuth Könyvkiadó, Budapest.

  A gothai program kritikája. , ().

 • Likert, R. - Likert, J. G. (1976): New ways of managing conflict. McGraw-Hill Book Company, New York.

  New ways of managing conflict. , ().

 • Bélley, L. - Rozgonyi T. (1997): Vállalatirányítási bürokrácia. A „rossz” és a „jo” vállalat példája. Akadémiai Kiadó, Budapest.

  Vállalatirányítási bürokrácia. A „rossz” és a „jo” vállalat példája. , ().

  • Search Google Scholar
 • Bergson, H. (1987): Teremtő fejlődés. Akadémiai Kiadó, Budapest.

  Teremtő fejlődés. , ().

 • Berkeley, G. (1985): Tanulmány az emberi megismerés alapelveiről és más írások. Gondolat Könyvkiadó, Budapest.

  Tanulmány az emberi megismerés alapelveiről és más írások. , ().

 • Blau, P. (1955): The dynamics of bureaucracy. University of Chicago Press, Chicago.

  The dynamics of bureaucracy. , ().

 • Friedman, A. L. (1977) Industry and labour. Macmillan, London.

  Industry and labour. , ().

 • Jávor I. (1993): A szervezetszociológia gondolati rendszerei. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

 • Hedberg, B. L. T. - Nystrom, P. C. - Starbuck, W. H. (1976): Camping on seesaws: perceptions on self-designing organization. Administrative Science Quarterly, 21, March, 41-66.

 • Hume, D. (1976): Értekezés az emberi természetről. Gondolat Kiadó, Budapest.

  Értekezés az emberi természetről. , ().