View More View Less
 • 1 MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Úri u. 49.
Restricted access

A tanulmány a vállalatok egy különleges mintáján - a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium és az Informatikai és Hírközlési Minisztérium közös távmunka-pályázatára jelentkezett cégek körében - vizsgálta a tulajdonosok/vezetők véleményét a távmunka bevezetésével és alkalmazásával kapcsolatban. A távmunka-pályázatra való jelentkezésük alapján minősítettük a gazdasági szervezetek ezen csoportjába tartozókat „távmunkatudatos” vállalkozóknak. Az információs és kommunikációs technológiákkal (ICT) való ellátottság a szervezeti méret függvényében változik: az EU 15 tagországának tapasztalataihoz hasonlóan a nagyobb cégek fejlettebb ICT-val rendelkeznek, mint a mikro- és kisvállalkozások. Szemben az EU-ban található vállalatokkal, a magyar vállalkozások esetében az ICT-használatot elsősorban a pénzügyi keretek szűkössége korlátozza, az alkalmazottak ICT-ismeretei jónak mondhatók, vagy képzéssel megoldhatók. A különböző üzleti funkciók (pl. tervezés-szerkesztés, adminisztráció, pénzügyi szolgáltatások) ICT segítségével történő kiszervezése (az ún. e-kiszervezés) - a pénzügyi funkciók kivételével - elterjedtebb a magyar vállalati praxisban, mint az EU 15 tagországában. A közfelfogással szemben, a vizsgálatban szereplő vállalatok intenzíven vesznek részt a vállalatközi hálózatokban, de ezek a hálózatok egyelőre elsősorban regionálisan, az ország területén belül, és kevésbé nemzetközi dimenzióban szerveződnek. Végül, feltétlenül kiemelendő, hogy a cégek által használt ICT színvonala és az ún. atipikus munkavégzési formák gyakorisága statisztikailag szignifikáns kapcsolatot jelez az új munkavégzési formák (pl. a távmunka) iránti munkáltatói érdeklődés intenzitásával.

 • Makó, Cs. - Keszi R. (2003): E-work in EU Candidate Countries. Brighton: Institute for Employment Studies.

  E-work in EU Candidate Countries , ().

 • Makó, Cs. - Keszi R. - Polyánszky T. Z. (2003a): A munkältatók távmunkával szembeni beállítottságai (a közép-dunántúli régió példáján), Vezetéstudomány, XXXIV, évf., 12. sz., 17-33.

 • Keszi, R. - Makó, Cs. (2003): Factors Influencing Telework-related Practices of Firms Operating in the Central Transdanubian Region. Research Report. Budapest: Insitute of Sociology, Hungarian Academy of Sciences.

  Factors Influencing Telework-related Practices of Firms Operating in the Central Transdanubian Region. Research Report , ().

  • Search Google Scholar
 • Makó, Cs. - Tamási P. - Illéssy, M. (2003b): Transnational Report on Local Environments. E-Gap Project, WP3. Budapest: Institute of Sociology, Hungarina Academy of Sciences.

  Transnational Report on Local Environments. E-Gap Project, WP3 , ().

Társadalomkutatás
Language Hungarian
Year of
Foundation
1993
Publication
Programme
ceased
Founder Társadalomtudományi Kutatóközpont -- Centre for Social Sciences
Founder's
Address
H-1097 Budapest, Hungary Tóth Kálmán u.4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0231-2522 (Print)
ISSN 1588-2918 (Online)