View More View Less
 • 1 Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Szociológia és Szociálpolitika Tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8.
Restricted access

A tanulmány a bizonytalanságérzetet és az azt meghatározó tényezőket vizsgálja fókuszcsoportok segítségével. Az elemzés tíz magyarországi fókuszcsoporton alapul, amelyekre nagyrészt 2001 második felében került sor. Az egyes fókuszcsoportok más-más társadalmi rétegek képviselőiből álltak. A fókuszcsoportok egy részére falvakban került sor, más részükre a fővárosban, harmadik részükre egyéb városban. A tanulmány célja annak vizsgálata, hogy a korábban sok változáson keresztülment, sok új veszélyforrást tartalmazó társadalmi-gazdasági környezettel szembesülve milyen percepciók alakultak ki a fókuszcsoportok résztvevőinek körében a közvetlen szférájuk és a tágabb világ kiszámíthatatlanságáról, és mennyire érzik magukat biztonságban a jövőjükkel kapcsolatban. Az elemzés további tárgya, hogy legkevésbé milyen területeken érzik magukat biztonságban a résztvevők, mely területek köré csoportosulnak félelmeik. A tanulmány foglalkozik egyes társadalmi-demográfiai változók és a bizonytalanságérzet kapcsolatával is.

 • Hankiss, Elemér Manchin, Róbert - Füstös, László (1982): Kényszerpályán? A magyar társadalom értékrendszerének alakulása 1930 és 1980 között. Vol. 1-2. MTA Szociológia Intézet, Budapest.

  Kényszerpályán? A magyar társadalom értékrendszerének alakulása 1930 és 1980 között. , ().

  • Search Google Scholar
 • Inglehart, Ronald (1997): Modernization, Postmodernization and Changing Perceptions of Risk, International Review of Sociology, 7 (3), 449-460.

  'Modernization, Postmodernization and Changing Perceptions of Risk ' () 7 International Review of Sociology : 449 -460.

  • Search Google Scholar
 • Kidd, Pamela S. - Parshall, Mark B. (2000): Getting the Focus and the Group: Enchancing Analytical Rigor in Focus Group Research. Qualitative Health Research, Vol. 10. Issue 2. May, 293-309.

  Qualitative Health Research , ().

 • Kitzinger, Jenny (1994): The methodology of Focus Groups: the importance of interaction between research participants. Sociology of Health and Illness, Vol. 16., 1, 103-121.

  Sociology of Health and Illness , ().

 • Lengyel György - Jánky Béla, (2002): A szubjektív jólét társadalmi feltételei In: Lengyel György (szerk.) Indikátorok és elemzések. Műhelytanulmányok a társadalmi jelzőszűmok témaköréből. BKÁE, Budapest, 105-127.

  Indikátorok és elemzések. Műhelytanulmányok a társadalmi jelzőszűmok témaköréből. , ().

  • Search Google Scholar
 • Lianos, Michalis (2001): Uncertainty and Insecurity in Europe. Discussion of Phase 1 findings in the UK. Kézirat.

 • Lianos, Michalis (2002): Vulnerability and Social Empowerment. Kézirat.

 • Mirowsky, John - Ross, Catherine (1986): Social Patterns of Distress. Annual Review of Sociology, 12, 23-45.

  'Social Patterns of Distress ' () 12 Annual Review of Sociology : 23 -45.

 • Morgan, David L. (1993) Successful Focus Groups. Advancing the State of the Art. Sage, London.

  Successful Focus Groups. Advancing the State of the Art. , ().

 • Morgan, David L. - Krueger, Richard A. (1998): The Focus Group Kit. Sage, London.

  The Focus Group Kit. , ().

 • Sági Matild (2000): Az anyagi helyzettel való elégedetlenség és vonatkoztatási csoportok. In: Kolosi Tamás - Tóth István György - Vukovich György (eds.): Társadalmi Riport 2000. TÁRKI, Budapest, 261-295.

  Az anyagi helyzettel való elégedetlenség és vonatkoztatási csoportok. , () 261 -295.

  • Search Google Scholar
 • Sági Matild (2002): Elégedettség, jövedelmi feszúltség. In: Kolosi Tamás - Tóth István György - Vukovich György (szerk.) Társadalmi Riport 2002. TÁRKI, Budapest, 75-94.

  Elégedettség, jövedelmi feszúltség. , () 75 -94.

 • Farkas István (1999): Rendszerváltás és közhangulat. Comitatus. Ökormányzati Szemle. 9 (4), 55-59.

 • Scott, Alan (2000): Risk Society or Angst Society? Two Views of Risk, Consciousness and Community. In: Adam Barbara - Ulrich Beck - Joost Van Loon (eds.): The Risk Society and Beyond. London/Thousand Oaks) Sage, New Delphi.

  Risk Society or Angst Society? Two Views of Risk, Consciousness and Community. , ().

  • Search Google Scholar
 • Sim, Julius (1998): Collecting and Analysing Qualitative Data: Issues Raised by the Focus Group. Journal of Advanced Nursing. Vol. 28 Issue 2 August, 345-353.

  'Collecting and Analysing Qualitative Data: Issues Raised by the Focus Group ' () 28 Journal of Advanced Nursing. : 345 -353.

  • Search Google Scholar
 • Spéder Zsolt - Paksi Borbála - Elekes Zsuzsanna (1998): Anómia és elégedettség a 90-es évek elején. In: Kolosi Tamás - Tóth István György - Vukovich György (szerk.) Társadalmi Riport 1998. TÁRKI, Budapest, 490-513.

  Anómia és elégedettség a 90-es évek elején. , () 490 -513.

 • Thompson, Michael - Ellis, Richard - Wildavsky, Aaron (1990): Cultural Theory. Westview Press, Boulder/San Francisco/Oxford.

  Cultural Theory. , ().

 • Vicsek Lilla (2004): Bizonytalanságérzet és meghatározó tényezői a mai Magyarországon - Egy kérdőives felmérés eredményei. Szociológiai Szemle 2, megjelenés alatt.

 • Stewart, David W. - Shamdasani, Prem N. (1990) Focus Groups: Theory and Practice. Sage, London.

  Focus Groups: Theory and Practice. , ().

 • Schwartz, H. Shalom - Melech, Gilla (2000): National Differences in Micro and Macro Worry: Social, Economic, and Cultural Explanations. In: Ed Diener - Eunkook M. Suh (eds.): Culture and Subjective Well-being. Cambridge, Massachusetts/London: MIT, 219-256.

  National Differences in Micro and Macro Worry: Social, Economic, and Cultural Explanations. , () 219 -256.

  • Search Google Scholar
 • Yamagishi, Toshio - Yamagishi, Midori (1994): Trust and Commitment in the United States and Japan. Motivation and Emotion, 18 (2), 129-140.

  'Trust and Commitment in the United States and Japan ' () 18 Motivation and Emotion : 129 -140.

  • Search Google Scholar
 • Andorka Rudolf (1994): Elégedetlenség, elidegenedés, anómia. In: György István Tóth (eds.) Társadalmi átalakulás 1992-1994. Jelentés a Magyar Háztartás Panel III. hullámának eredményeiről. Magyar Háztartáspanel, Műhelytanulmányok 5.

  Társadalmi átalakulás 1992-1994. Jelentés a Magyar Háztartás Panel III. hullámának eredményeiről. , ().

  • Search Google Scholar
 • Barbour, Rosaline S. - Kitzinger Jenny (eds.) (1999): Developing focus group research: politics, theory and practice. Sage, London.

  Developing focus group research: politics, theory and practice. , ().

 • Beck, Ulrich (1992): Risk Society: Towards a New Modernism. Sage, London.

 • Beck, Ulrich (2000): Risk Society Revisited: Theory, Politics and Research Programmes. In: Adam Barbara - Ulrich Beck - Joost Van Loon (eds.): The Risk Society and Beyond. London/Thousand Oaks) Sage, New Delphi.

  The Risk Society and Beyond. , ().

 • Bourdieu, Pierre (1978): A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése. Gondolat Kiadó, Budapest.

 • Carey, Martha Ann (1994): Capturing the group effect in focus groups: A special concern in analysis. Qualitative Health Research. Vol. 4. Issue 1. February, 123-128.

  Qualitative Health Research. , ().

 • Delhey, Jan-Newton Kenneth (2002): Who trusts? The origins of social trust in seven nations. Social Science Research Center, Berlin.

  Who trusts? The origins of social trust in seven nations. , ().

 • Dobré, Michelle (2001): Uncertainty and Insecurity in France: complexity and social vulnerability beyond the "risk society". Kézirat.

 • Füstös László - Szakolczai Árpád (1999): Kontinuitás és diszkontinuitás az értékprefer enciákban (1977-1998). Szociológiai Szemle, 3, 54-72.

  'Kontinuitás és diszkontinuitás az értékprefer enciákban ' () 3 Szociológiai Szemle : 54 -72.

  • Search Google Scholar
 • Giddens, Anthony (1990): The Consequences of Modernity. Polity Press, Cambridge.

  The Consequences of Modernity. , ().

 • Giddens, Anthony (1991): Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age. Polity Press, Cambridge. Age. Polity Press, Cambridge.

  Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age. , ().

 • Kitzinger, Jenny (1995): Introducing Focus Groups. BMJ (British Medical Journal), Vol. 311, Issue 7000, 299-303.

  'Introducing Focus Groups ' () 311 BMJ (British Medical Journal) .

 • Lengyel György - Hegedűs Rita (2002): A szubjektív jólét objektív tényezői nemzetközi összehasonlításban. In: Lengyel György (szerk.) Indikátorok és elemzések. Műhelytanulmányok a társadalmi jelzőszámok témaköréből. BKÁE, Budapest, 87-104.

 • Róbert Péter (1996): Fogcsikorgatva: a megkeseredett rendszerváltás. Századvég, Ősz, 59-86.

  'Fogcsikorgatva: a megkeseredett rendszerváltás ' () Századvég, Ősz : 59 -86.

 • Kiss Ernő (1997): Ezredvégi félelmeink. Gazdaság és Társadalom. 8 (1-2), 143-177.

  'Ezredvégi félelmeink ' () 8 Gazdaság és Társadalom. : 1 -2.

 • Ferge Zsuzsa (1994): Szabadság és biztonság. Esély, 5, 3-24.

  'Szabadság és biztonság ' () 5 Esély .

 • Wilkinson, Ian (1999): Where is the Novelty in our Current 'Age of Anxiety'? European Journal of Social Theory 2 (4), 445-467.

  'Where is the Novelty in our Current 'Age of Anxiety'? ' () 2 European Journal of Social Theory : 445 -467.

  • Search Google Scholar

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Oct 2020 0 0 0
Nov 2020 0 1 0
Dec 2020 1 0 0
Jan 2021 0 0 0
Feb 2021 4 0 0
Mar 2021 2 0 0
Apr 2021 0 0 0