Author:
János Vadász Közszolgálati Reform Kormánymegbízotti Hivatal 1051 Budapest, Vigadó u. 6.

Search for other papers by János Vadász in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Több évtizede folyik vita Magyarországon az állam és az önkormányzatok közszolgálati feladatairól, a velük szemben az állampolgár részéről joggal, megalapozottan támasztható követelményekről, s ezek teljesítésének intézményi, személyi, költségvetési feltételeiről. Jelen tanulmány a folyamatban lévő átfogó reform szükségességével, az azt előkészítő kutatások eredményeivel és a várható új szabályozás főbb szempontjaival foglalkozik.

  • Collapse
  • Expand

Társadalomkutatás
Language Hungarian
Year of
Foundation
1993
Publication
Programme
ceased
Founder Társadalomtudományi Kutatóközpont -- Centre for Social Sciences
Founder's
Address
H-1097 Budapest, Hungary Tóth Kálmán u.4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0231-2522 (Print)
ISSN 1588-2918 (Online)