View More View Less
 • 1 MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Úri u. 49.
Restricted access

Tanulmányomban a „kisebbség” és a „többség” közötti viszony sajátosságait vizsgálom az egészségügyi intézményekben. Ennek a gyakran feszültséget okozó viszonynak elsősorban a kulturális különbségekből adódó magyarázatait kerestem. Az elvégzett kutatások egyik legfontosabb eredménye az, hogy a „kisebbség” számára az egészségügyi intézmények - s különösen a kórházak - kétszeresen is félelmetesek. A „kisebbségi” lét fontos jellemzője a fenyegetettségérzés, amely a közösség erős integráló eleme. Ez a fenyegetettségérzés különösen erős a „többség” számára is félelmetes kórházakban. A különböző szokások és normák ebben a különleges helyzetben gyakran megoldhatatlan helyzet elé állítják az egészségügyi dolgozókat és a kisebbség tagjait. A különböző kultúrák alaposabb ismerete segíthetne abban, hogy javuljanak a gyógyítás lehetőségei az egészségügyi intézményekben.

 • Szalai Júlia (1988): Uram A jogaimért jöttem Esszék, tanulmányok. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest.

 • Neményi Mária (2000): Az egészségre ható tényezők strukturális, etnikai és kulturális összefüggései. In: Romológia - Ciganológia, szerk: Forray R. Katalin, Dialóg Campus Kiadó, Budapest.

 • Nemes Attila - Acsády György (1991): Tanácsok érszűkületes betegeknek. Medicina Könyvkiadó, Budapest.

  Tanácsok érszűkületes betegeknek. , ().

 • Szapu Magda (1984): Halotti szokások és hiedelmek a kaposszentjakabi oláh cigányoknál. Ciganisztikai tanulmányok, 1. MTA Néprajzi Kutató csoport, Budapest.

 • Szécsi Zsófia (2000): Interjú Lakatos Menyherttel. In: Tenyérből mondtál jövendőt (versek).

 • Szegedi János (1999): A belgyógyászati angiológia jelene és jövője. Recept, 1999/5.

 • Weber, Max (1982): A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme. Vallásszociológiai írások. Gondolat, Budapest.

 • Forray R. Katalin - Hegedűs T. András (1998): A cigány gyermekek szocializációja. Aula Budapest.

 • Grigore, Della (2001): A halálkép és a temetési szokások hagyományos, roma megközelítése. In: Cigány Néprajzi Tanulmányok. Magyar Néprajzi Társaság, Budapest.

 • Gyukits György (2001): A krónikus betegségek gyakorisága a roma lakosság körében. Új Magyar Orvosi Hírmondó, ll. évf. 3.

 • Szirtes Zoltan (1998): A cigányság egészségügyi helyzete. Agroinform Kiadóház, Budapest.

  A cigányság egészségügyi helyzete. , ().

 • Trevisan, Paolo (2002): Orvosok és szentek között Gyógyítási eljárások egy horvát roma közösségben, In: Cigányok Európában 2. Olaszország, szerk.: Prónai Csaba. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest.

 • Gyukits György - Ürmös Andor - Csoboth Csilla - Purebl György (2000): Fiatal roma nők véleménye egészségi állapotukról és egészségügyi ellátásukról. Népegészségügy 81. évf. 5.

 • Diósi Ágnes (1988): Cigányút. Magyarország felfedezése. Szépirodalmi Kiadó, Budapest.

  Cigányút. , ().

 • Nemes Attila (2000): Érsebészet az ezredfordulón. Orvosi Hetilap, 2000/44.

 • Okos Gizella (1983): Érrendszerben szenvedők rehabilitációja. In: Böszörményi Ernő et al. (szerk.): Szív és érrendszeri betegségek rehabilitációja. Balatönfüred.

 • Bari Károly (1990): Az erdő anyja. Gondolat Kiadó, Budapest.

  Az erdő anyja. , ().

 • Bognárné Fatér Zsuzsa (1998): Az alsóvégtagi artériás érbetegségek fizioterápiája. Háziorvosi Továbbképző Szemle, 1998/3.

 • Diósi Ágnes (1990) Az én világom - Szűz Mária zsebkendője. Kozmosz-Könyvek, Budapest.

 • Dombrády János (1996): Európai Egyesített Dokumentum a krónikus és kritikus lábischoemáról. Érbetegségek. 1996/1.

 • Fónai Mihály - Filepné Nagy Éva: Egy megyei romakutátas főbb eredményei. Szociológia 2002/3.

 • Dubcsik Csaba (2003): A magyarországi cigány-vizsgálatok cigányképe. (kézirat) Feljegyzések a 2002 nyarán Kiskunmajsán készített interjúkról (kézirat). (Az interjúkat készítette: Antal Z. László)

 • Antal Z. László (1988): Beteg-utak. In: Medvetánc. Magyar gazdaság és szociológia a 80-as években. Budapest, Minerva, 265-291.

  Medvetánc. Magyar gazdaság és szociológia a 80-as években , ().

 • Nemes Attila (1999): Meddig indokolt a konzervatív kezelés és mikor jön szóba az érbetegségek sebészeti ellátása? Orvosképzés, 1999/3-4.

 • Gyukits György (2000): A romák egészségügyi ellátásának szociális háttere. In: Cigánynak születni, Aktív Társadalom Alapítvány, Új Mandátum Kiadó, Budapest.

 • Hablicsek László (1999): A roma népesség demográfiai jellemzői, kísérleti előreszámítás 2050-ig. KSH-Népességtudományi Kutatóintézet, Aktív Társadalom Alapítvány, Budapest, kézirat

 • Havas Gábor - Kemeny István (1995): A magyarországi romákról. Szociológia, (1995/3): 3-20.

 • Helman, Cecil G. (é.nélk.): Kultúra, egészség és betegség. Első magyar kiadás - Melania Kiadói Kft. Budapest.

 • Heutsch, Luc de (1961): A la découverte des Tsigans. Une Expédition de reconnaissance. Institut de Sociologie. Büsszel.

  A la découverte des Tsigans. Une Expédition de reconnaissance. , ().

 • Prónai Csaba (2000): A kulturális antropológiai cigánykutatások rövid története. In: Forray R. Katalin (szerk.): Romológia - Ciganológia. Dialóg Campus Kiadó, Budapest - Pécs.

  Romológia - Ciganológia. , ().

 • Puporka L. - Zádori Zs. (1998): A magyarországi romák egészségi állapota. Világbank-Magyarországi Regionális Képviselet, NGO Tanulmányok 2. szám, Roma Sajtóközpont, Budapest.

  NGO Tanulmányok 2. szám , ().

 • Stewart, Michael (1994): Daltestvérek. Az oláh cigány identitás és közösség továbbelese a szocialista Magyarországon. Budapest, T-Twins - MTA Szociológiai Intézet, Budapest.

  Daltestvérek. Az oláh cigány identitás és közösség továbbelese a szocialista Magyarországon. , ().

  • Search Google Scholar
 • Horváth Kata (2002): Gyertek ki nálunk, hogy jobban megismerjük egymást. In: Tér és Terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből. Szerk.: Kovács Nóra - Szarka László. Akadémiai Kiadó, Budapest. Hölgyvilág, Hirdetés, III. évf. 9.sz.

  Tér és Terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből. Szerk.: Kovács Nóra - Szarka László , ().

  • Search Google Scholar
 • Kalla Éva - Soproni Ágnes (1997): Írják le a sóhajtásomat - Milyen lehet cigánynak lenni? Magvető, Budapest.

  Írják le a sóhajtásomat - Milyen lehet cigánynak lenni? , ().

 • Kemény István (szerk.) (1976): Beszámoló a magyarországi cigányok helyzetével foglalkozó, 1971-ben végzett kutatásról. MTA Szociológiai Kutató Intézete, Budapest.

 • Kemény István (1999): A magyarországi cigányság szerkezete a nyelvi változások tükrében. Regio, 10. évf. 1. szám, 3-15 old.

 • Kovács József (1997): A modem orvosi etika alapjai. Medicina, Budapest.

 • Kullman Lajos - Belicza Éva - László Gergely (1997): Az alsó végtag amputáció két éves eredményei Magyarországon, országos adatbázis alapján. Orvosi hetilap, 1997/37.

 • Lakatos Menyhért (1999). Tenyérből mondott jövendőt. Széphalom Műhely, Budapest.

 • László M. - Bajkóné Tóth E. - Gombkötő Gy. (2000): Moffettával nyert tapasztalataink az érszűkület kezelésében. Balneológia, 2000/1-2.

 • Le Fanu, James (2000): The Rise and Fall of Modem Medicine. New York, Caroll and Fral, 2000.

  The Rise and Fall of Modem Medicine. , () 2000.

 • Losonczi Ágnes (1998): Utak és korlátok az egészsegügyben. Magyarország az Ezredfordulón, MTA, Budapest

 • Meskó Éva (1999): A perifériás érbetegek nem sebészeti kezelése. Orvosképzés, 1999/3-4.

 • Meskó Éva (2000): Az acut és chronikus végtagisovolemia belgyógyászati kezelése. Kórház, 2000/3-4.

 • Neményi Mária (2000): Az egészségre ható tényezők strukturális, etnikai és kulturális összefüggesei. Doktori disszertáció. Budapest.

 • Bánlaky Pál - Kevy Bea (2000): „…szülötte földünkön helyünk legyen”. Cigányok: élethelyzet, előítéletek. Agroinform Kiadó, Budapest.

  „…szülötte földünkön helyünk legyen”. Cigányok: élethelyzet, előítéletek. , ().

  • Search Google Scholar
 • Antal Z. László (1994): A hálapénz kialakulásának szükségszerűsége és nélkülözhetetlen funkciói. Replika, 1994/1.

 • Antal Z. László (1995): A gyógyítás társadalmi beágyazottsága. Szociológiai Szemle, 1995/2.

 • Ballagi Farkas (2000): A szénsavfürdő jelentősége a perifériás érbetegek rehabilitációjában. Érbetegségek, 15-19.

Társadalomkutatás
Language Hungarian
Year of
Foundation
1993
Publication
Programme
ceased
Founder Társadalomtudományi Kutatóközpont -- Centre for Social Sciences
Founder's
Address
H-1097 Budapest, Hungary Tóth Kálmán u.4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0231-2522 (Print)
ISSN 1588-2918 (Online)