View More View Less
 • 1 Újpalotai Családsegítő Szolgálat 1157 Budapest, Árendás köz 4-6.
Restricted access

A rendszerváltás óriási gazdasági-társadalmi átalakulásának egyik eleme, hogy megjelent és szakmává formálódott a szociális munka. Megszerveződött a képzés, intézményesült a segítő hálózat. A családsegítők által nyújtott szolgáltatások folyamatosan változtak a helyi szükségletek, valamint a jogszabályok változásainak függvényében. A nyílt és tömeges munkanélküliség állandósulása nem csak a munkaügyi szervezetrendszer kiépülését hozta magával, hanem egyértelművé vált, hogy új típusú együttműködésre van szükség a szociális intézmények és a munkaügyi szervezetek között. A tanulmány az elmúlt évtized szakmai tapasztalatait felhasználva azt elemzi, hogy a munkanélküliségnek az emberek életére gyakorolt hatását, a munkanélküliekkel végzett segítő munka hatékonyságát hogyan, milyen módon befolyásolja az, hogy milyen törvények és jogszabályok alapján, milyen szakmapolitikai elképzelések mentén jönnek létre és működnek szervezetek, valamint a különböző intézményekben dolgozó szakemberek milyen sajátosságokkal rendelkeznek és hogyan képesek együttműködni egymással a munkanélküliek érdekében.

 • Frey Mária - Gere Ilona (1992): A munkanélküliség szociális hatása. Esély, 3. sz.: 74-78.

  'A munkanélküliség szociális hatása ' () 3 Esély : 74 -78.

 • Gayer Gyuláné: A szociálpolitika reformja - a reform szociálpolitikája. In: Levendel Zelnik (szerk.): 37-40.

  'A szociálpolitika reformja - a reform szociálpolitikája ' () Levendel Zelnik (szerk.) : 37 -40.

  • Search Google Scholar
 • Kamarás István - Zsolnay László (1989): A szociálpolitika humanizálása. In: Levendel - Zelnik (szerk.) (1989), 31-36.

  A szociálpolitika humanizálása , () 31 -36.

 • Levendel László - Zelnik József (szerk.) (1989): Humán reform., Egy humán reform körvonalai. Galgamenti Népfőiskola, Budapest, 5-12.

  Humán reform., Egy humán reform körvonalai , () 5 -12.

 • Nemzeti Fejlesztési Terv (2003): Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program 2004-2006. Budapest: NFH, április 30.

  Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program 2004-2006 , ().

 • Simonyi Ágnes (szerk.) (2001): Tizenegy falu, ötvenöt család (kisgyermekes, munkanélküli családok hátrányos munkaerőpiaci térségekben). Struktúra-Munkaügyi Kiadó, Budapest.

  Tizenegy falu, ötvenöt család (kisgyermekes, munkanélküli családok hátrányos munkaerőpiaci térségekben) , ().

  • Search Google Scholar