Author:
Bulcsu Bognár Pécsi Tudományegyetem, Szociológia Tanszék 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.

Search for other papers by Bulcsu Bognár in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

A tanulmány Erdei Ferenc Parasztok címu muvének, a magyar társadalomtudományi gondolkodás számára egyik legjelentosebb munkájának társadalomfelfogását vizsgálja. Arra a kérdésre keres választ, hogy mennyiben sikerült Erdeinek ebben az összefoglaló munkájában a parasztság és a paraszti társadalom sajátosságait megragadnia. A kötet társadalomszemléletének és parasztfogalmának elemzése során az fogalmazódik meg, hogy Erdeinek az európai nagy régiók parasztságára vonatkozó tipológiája és társadalomrajza nem e térségek jellemzoit tükrözi. A tanulmány arra mutat rá, hogy Erdei az általa értelmezett magyar társadalomfejlodés sajátosságait keverte össze a parasztság régióktól független jegyeivel. A szöveg felfejtésébol az is kiderül, hogy Erdeinek a magyar paraszti társadalom és a magyar társadalomfejlodés egészére vonatkozó felfogása is sok tekintetben bírálható. A tanulmány arra a következtetésre jut, hogy a szintézis sikerületlensége Erdei politikai szándékával, a parasztságra alapozott társadalmi reform programjával hozható összefüggésbe.

  • Collapse
  • Expand

Társadalomkutatás
Language Hungarian
Year of
Foundation
1993
Publication
Programme
ceased
Founder Társadalomtudományi Kutatóközpont -- Centre for Social Sciences
Founder's
Address
H-1097 Budapest, Hungary Tóth Kálmán u.4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0231-2522 (Print)
ISSN 1588-2918 (Online)