View More View Less
 • 1 Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Szociológiai Intézet 2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1.
Restricted access

A tanulmány Gibson Passió címu filmje provokatív elemeit és viharos fogadtatását Morris szemiotikai-axiológiai fogalmi készlete segítségével elemzi. Összeveti a film látszatmanipulálását a barokk kupolafreskóknak a fizikai égre és a metafizikai mennyországra nyíló manipulált látványával. Az utóbbiban Küng által kiemelt pia fraus-t a szemiotika pragmatikai szempontjával értelmezi. Zwick ama megállapítását, hogy a filmnek nincs sok köze az evangéliumi szenvedéstörténethez, s foleg meghamisítja a bibliatudomány rekonstruálta kontextust, és inkább a német késoromantika Emmerick-Brentano-féle közös muvének a megfilmesítése, párhuzamba állítja Morel Gyula radikális egyházkritikájával, miszerint a fundamentalista irányzatok nem a tiszta forrásig mennek vissza, hanem csak ama korokig, amikor a vallás befolyása erosebb volt a mainál. A film megtekintése a reflektáló elmét arra - a rendezo által valószínuleg nem szándékolt - meta-szintu felismerésre irányítja, hogy felül kellene vizsgálni az eroszakos tribalizmus olyan istenképét, amely az ember problémáira a „vérmámortól ittas” megoldás példáját állítja.

 • Bitó László (2004): Nem elég ateistának lenni. Népszabadság, Augusztus 21. 6.

  'Nem elég ateistának lenni ' () Népszabadság : 6.

 • Weber, Max (1967): Gazdaság és társadalom (Szemelvények). Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

  Gazdaság és társadalom (Szemelvények) , ().

 • Denz, Hermann (2000): Religiosität und Kirchlichkeit im Wandel: Versuch einer Typologie. In: Baumgartner et al. (2000: 15-21).

  Religiosität und Kirchlichkeit im Wandel: Versuch einer Typologie , ().

 • Vészits Ferencné (szerk.) (1974): A Nobel-díjasok kislexikona. Gondolat, Budapest.

  A Nobel-díjasok kislexikona , ().

 • Buda Béla (2004): Értékszociológiai kutatások és a magyar társadalom. A Magyar Pszichológiai Társaság 2004. évi Nagygyűlése. (Debrecen, május 27.) és Valóság, szeptember, 97-100.

 • Baumgartner, Isidor - Christian Friesl - András Máté-Tóth /Hrsg/ (2000): Den Himmel offen halten, Ein Plädoyer für Kirchenentwicklung in Europa. Festschrift für Paul M. Zulehner. Tyrolia Verlag, Innsbruck-Wien.

  Den Himmel offen halten, Ein Plädoyer für Kirchenentwicklung in Europa , ().

 • Bellah, Robert N. (1999): Max Weber and World-Denying Love: A Look at the Historical Sociology of Religion. Journal of the American Academy of Religion, 67(2): 277-304.

  'Max Weber and World-Denying Love: A Look at the Historical Sociology of Religion ' () 67 Journal of the American Academy of Religion : 277 -304.

  • Search Google Scholar
 • Berger, Peter L. (1980): The Heretical Imperative. Anchor Press/Doubleday, New York.

  The Heretical Imperative , ().

 • Berger, Peter L. (1992): Der Zwang zur Häresie: Religion in der pluralistischen Gesellschaft. Herder, Freiburg.

  Der Zwang zur Häresie: Religion in der pluralistischen Gesellschaft , ().

 • Ebertz, Michael N. (1993): Die Zivilisierung Gottes und die Institutionalisierung der "Gnadenanstalt": Befunde einer Analyse von eschatologischen Predigen. In: Religion und Kultur, Sonderheft der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie.

  'Die Zivilisierung Gottes und die Institutionalisierung der "Gnadenanstalt": Befunde einer Analyse von eschatologischen Predigen ' () Religion und Kultur, Sonderheft der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie .

  • Search Google Scholar
 • Franklin, Benjamin (1989): Számadása életéről. Európa Könyvkiadó, Budapest.

  Számadása életéről , ().

 • Gleick, James (1999): Káosz: Egy új tudomány születése. Göncöl Kiadó, Budapest.

  Káosz: Egy új tudomány születése , ().

 • Hankiss Elemér (1997): Az emberi kaland: Egy civilizáció-elmélet vázlata. Helikon, Budapest.

  Az emberi kaland: Egy civilizáció-elmélet vázlata , ().

 • Hankiss Elemér (1999): "Elmélyült munka folyik a keresztény dráma újraértelmezése terén" In: Varga (1999).

  Elmélyült munka folyik a keresztény dráma újraértelmezése terén , ().

 • Morris, Charles (1949): Axiology as a Science of Preferential Behavior. In: Ray Lepley (ed.): Value: A Cooperative Inquiry. Columbia University Press, New York.

  Axiology as a Science of Preferential Behavior , ().

 • Morris, Charles (1956): Varieties of Human Value. Chicago University Press, Chicago.

  Varieties of Human Value , ().

 • Morris, Charles (1964): Signification and Significance: A Study of Relations of Signs and Values. M.I.T. Press, Cambridge.

  Signification and Significance: A Study of Relations of Signs and Values , ().

 • Ratzinger, Josef (1999): Hit és filozófia. Communio (Nemzetközi Katolikus Folyóirat) Húsvét, 43-49.

 • Jung, Carl Gustav (1943): Über die Psychologie des Unbewussten. Rascher Verlag, Zürich.

  Über die Psychologie des Unbewussten , ().

 • Kreutz, Henrik (1995): Összeomlás, reform, vagy Trójai faló? A közép-kelet-európai és szovjet kommunista uralom átalakulása. Magyar Szemle, 1995. október-november.

  'Összeomlás, reform, vagy Trójai faló? A közép-kelet-európai és szovjet kommunista uralom átalakulása ' () Magyar Szemle .

  • Search Google Scholar
 • Morel, Julius (1987): Soziologische Wertrelativierung. In: W. v.d. Ohe (Hrsg): Kulturanthropologie. Beiträge zum Neubeginn einer Disziplin, Festgabe für E. K. Francis zum 80. Geburtstag. Duncker u. Humboldt, Berlin.

  Soziologische Wertrelativierung , ().

 • Morel Gyula (1995): A jövő biztosabb, mint a múlt. Egyházfórum Kiadó, Budapest.

  A jövő biztosabb, mint a múlt , ().

 • Morel Gyula (1999):Valójában mit utasít el a mai társadalom, a kinyilatkoztatott igazságot, vagy annak torzképét? In: Varga (1999).

  Valójában mit utasít el a mai társadalom, a kinyilatkoztatott igazságot, vagy annak torzképét , ().

  • Search Google Scholar
 • Varga, Károly (1970): The View of Life of Hungarian Students: An International Comparison. Journal of Cross-Cultural Psychology, 1(2): 169-176.

  'The View of Life of Hungarian Students: An International Comparison ' () 1 Journal of Cross-Cultural Psychology : 169 -176.

  • Search Google Scholar
 • Szabó Ferenc (szerk.) (1990): Loyolai Szent Ignác írásaiból. Ugo Detti, Róma.

  Loyolai Szent Ignác írásaiból , ().

 • Kreutz, Henrik (2002): Ein Fallbeispiel für die Gesellschaftsbildung zwischen staatlicher Geheimpolizei und kriminellem Untergrund: Der Nexus zwischen zaristischen Ohrana und bolschewistischen Terroristen. Angewandte Sozialforschung, Jahrgang 22, Heft 2/3: 167-191.

  'Ein Fallbeispiel für die Gesellschaftsbildung zwischen staatlicher Geheimpolizei und kriminellem Untergrund: Der Nexus zwischen zaristischen Ohrana und bolschewistischen ' () Terroristen. Angewandte Sozialforschung : 167 -191.

  • Search Google Scholar
 • Küng, Hans (1982): Ewiges Leben? Piper, München.

  Ewiges Leben , ().

 • Küng, Hans (2001): Van örök élet? Európa Könyvkiadó, Budapest.

  Van örök élet , ().

 • Küng, Hans (1992): Credo. Das apostolische Glaubensbekenntnis - Zeitgenossen erklärt. Piper, München.

  Credo. Das apostolische Glaubensbekenntnis - Zeitgenossen erklärt , ().

 • Liddell Hart, B. H. (2002): Stratégia. Európa Könyvkiadó, Budapest.

  Stratégia , ().

 • Varga Károly (2003a): A pókhálóból szőtt kötél: 10 éves a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szociológiai Intézete. Társadalomkutatás 21(4): 397-425.

  'A pókhálóból szőtt kötél: 10 éves a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szociológiai Intézete ' () 21 Társadalomkutatás : 397 -425.

  • Search Google Scholar
 • Varga Károly (2003b): Értékek Fénykörében: 40 év értékkutatás és jelen országos értékvizsgálat. Adalék egy új nemzetstratégia megalapozásához. Akadémiai Kiadó, Budapest.

  Értékek Fénykörében: 40 év értékkutatás és jelen országos értékvizsgálat. Adalék egy új nemzetstratégia megalapozásához , ().

  • Search Google Scholar
 • Varga Károly (1999): Vallásosság-szindróma és polgári társadalom. Világnézet-szociológiai hipotézisek megvitatása. Osiris, Budapest.

  Vallásosság-szindróma és polgári társadalom. Világnézet-szociológiai hipotézisek megvitatása , ().

  • Search Google Scholar
 • Hofstede, Geert (1991): Software of the Mind: Intercultural Cooperation and its Importance for Survival. McGraw-Hill, London.

  Software of the Mind: Intercultural Cooperation and its Importance for Survival , ().

  • Search Google Scholar
 • Morel, Julius (2003): Radikale Kirchenreform. Für eine mutige Erneuerung. Tyrolia Verlag: Innsbruck - Wien.

  Radikale Kirchenreform. Für eine mutige Erneuerung , ().

 • Tolsztoj, Lev (1998): William Shakespeare. Palatinus Könyvek, Budapest.

  William Shakespeare , ().

 • Varga Károly (1968): Magyar egyetemi hallgatók életfelfogása: Nemzetközi összehasonlítás. Akadémiai Kiadó, Budapest.

  Magyar egyetemi hallgatók életfelfogása: Nemzetközi összehasonlítás , ().

 • Messadié, Gerald (1988, 1991): Ein Mensch namens Jesus. Knaur, Berlin.

  Ein Mensch namens Jesus , ().

 • Maritain, Jacques (1936): Humanisme intégral. Fernand Aubier, Paris.

  Humanisme intégral , ().

 • Morel Gyula et al. (szerk.) (2000): Szociológiaelmélet. Osiris, Budapest.

  Szociológiaelmélet , ().

 • Mead, George Herbert (1934): Mind, Swelf, and Society.. (Edited by Charles Morris) Chicago University Press, Chicago.

  Mind, Swelf, and Society , ().

 • Rokeach, Milton (1979): Understanding Human Values: Individual and Societal. Free Press, New York.

  Understanding Human Values: Individual and Societal , ().

 • Schasching, Johannes (2000): Von der "christkichen Gesellschaft" zu Dialog und Partnerschaft. Paradigmenwandel imkatholischen Sozialdenken. In: Baumgartner et al. (2000: 212-219).

  Von der "christkichen Gesellschaft" zu Dialog und Partnerschaft. Paradigmenwandel imkatholischen Sozialdenken , ().

  • Search Google Scholar
 • Varga Károly (2001): Vallás és vállalkozás. Társadalomkutatás 19(1-2): 93-118.

  'Vallás és vállalkozás ' () 19 Társadalomkutatás : 93 -118.

 • Weber, Max (1995): A tudomány és a politika mint hivatás. Kossuth Könyvkiadó, Budapest.

  A tudomány és a politika mint hivatás , ().

 • Zwick, Reinhold (2004): A legkeservesebb kínszenvedések. Mel Gibson Passiója. Mérleg, 2004/1: 42-52.

  'A legkeservesebb kínszenvedések. Mel Gibson Passiója ' () 2004/1 Mérleg : 42 -52.

 • Herczeg Ferenc (1983): Történelmi regények (1. Pogányok). Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest.

  Történelmi regények (1. Pogányok) , ().

Társadalomkutatás
Language Hungarian
Year of
Foundation
1993
Publication
Programme
ceased
Founder Társadalomtudományi Kutatóközpont -- Centre for Social Sciences
Founder's
Address
H-1097 Budapest, Hungary Tóth Kálmán u.4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0231-2522 (Print)
ISSN 1588-2918 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2021 2 0 0
Mar 2021 4 0 0
Apr 2021 1 0 0
May 2021 2 0 0
Jun 2021 2 0 0
Jul 2021 1 0 0
Aug 2021 0 0 0