View More View Less
 • 1 MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Úri u. 49.
Restricted access

A tanulmány kiinduló állítása az, hogy a centrum-periféria viszony történelemfüggő és nem egyforma mértékben érvényesül a katonai, gazdasági, politikai, kulturális alrendszerekben. Magyarország geostratégiai helyzetének változásai az elmúlt 60 esztendő során igazolják ezt. A szerző bemutatja, hogy 1938-tól - évtizedenként - hogyan alakultak kapcsolataink a centrum szerepét betöltő hatalomhoz, szomszédjainkhoz: az adott feltételrendszerben - mindig kényszerpályán mozogva - milyen célokat tűzött ki a vezető elit és azokat milyen eszközökkel próbálta megvalósítani? Az Európai Unióba való felvételünk gyökeres fordulatot hozott. A tanulmány azt is elemzi, milyen új lehetőségekkel és gondokkal szembesül ma az ország?

 • Huszár Tibor (2003): Kádár János politikai életrajza. II. kötet 258. old. Szabad Tér és Kossuth Kiadó, Budapest.

  Kádár János politikai életrajza. II. kötet 258. old , ().

 • Zbigniew Brzezinski (1999): A nagy sakktábla. 83. és 291. old. Európa Kiadó, Budapest.

  A nagy sakktábla. 83. és 291. old , ().

 • Bibó István (1986): A Kelet-Európai kis államok nyomorúsága. Válogatott tanulmányok. II. kötet, 227. és 238. old. Magvető Kiadó, Budapest.

  A Kelet-Európai kis államok nyomorúsága. Válogatott tanulmányok. II. kötet, 227. és 238. old , ().

  • Search Google Scholar