Author:
György Marosán I: Budapesti Gazdasági Főiskola; II: Külkereskedelmi Főiskolai Kar I: 1165 Budapest, Diósy Lajos u. 22-24.; II: 1631 Budapest, Pf. 169

Search for other papers by György Marosán in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

A cikk a társadalmi evolúció értelmezésével foglalkozik. Alapként fogadja el a biológiai evolúció fogalomrendszerét: a mutációt, a szelekciót, az evolúciót, a mikro-evolúciót, a szelekciós nyomást, az evolúció adaptív környezetét, valamint az evolúciósan stabil stratégiákat, és azok értelemszerű módosításával igyekszik értelmezni a társadalmi jelenségeket. Amellett érvel, hogy a társadalmi evolúciót a biológiai evolúció modelljének mintájára, és az ott megkövetelt pontossággal kell alkalmazni. Rámutat a darwini és a lamarcki evolúciós modell bizonyos azonosságaira (mindegyik adaptív konstrukciókat generál) és alapvető különbségére is. Ennek alapján kísérletet tesz az evolúciós szociológia modell-, és szemléletrendszerének felvázolására.

  • Collapse
  • Expand

Társadalomkutatás
Language Hungarian
Year of
Foundation
1993
Publication
Programme
ceased
Founder Társadalomtudományi Kutatóközpont -- Centre for Social Sciences
Founder's
Address
H-1097 Budapest, Hungary Tóth Kálmán u.4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0231-2522 (Print)
ISSN 1588-2918 (Online)