View More View Less
 • 1 MTA Szociológiai Kutatóintézet H-1014. Budapest, Úri u. 49.
 • | 2 MTA Szociológiai Kutatóintézet H-1014. Budapest, Úri u. 49.
Restricted access

Európa keleti felén a globalizáció folyamata együtt zajlott/zajlik a modernizáció, az urbanizáció, az individualizáció és a (re)kapitalizáció folyamatával. Mindezen folyamatok már régen megkezdődtek, de a rendszerváltás radikálisan felgyorsította őket. Ez az időszak számos területen kiváló lehetőséget nyújt e folyamatok megnyilvánulásainak elemzésére. A szemiotikai elemzésben érdemes különválasztani ezeket a folyamatokat, van, amit elsősorban értékrendszeri változásként, van, amit a haladás/konzervativizmus metszetben, ismét más jelenségeket elsősorban új szimbólumok megjelenéseként érdemes elemezni. A fent jelzett szocio-kulturális változásokat mi elsősorban a lakásmód (különösen a középosztályi lakásmód) változásaiban vizsgáltuk. Az utóbbi évtized változásai közül elsősorban az alábbiakat elemeztük: a multi­kulturalizáció jelei és lépcsőfokai a tárgykultúrában (különösen az észak-amerikai és a távol-keleti jelek és szimbólumok beáramlása); az individualizáció jelei a lakás egyes helyiségeinek (fürdőszoba, gyerekszoba, hálószoba) jellegváltozásaiban; a komputerhasználat szerepe az új lakásmódban mint modernizáció-szimbólum; az erkélyek és kertek megváltozott használatmódja és ennek összefüggése a nyilvánossághoz való viszony változásával; illetve a könyvek szerepének változása és ennek összefüggése a szűkebb értelemben vett kultúra szerepváltozásával - mint a rendszerváltás következményei; a „látványlakások” divatja; az urbanizáció (és modernizáció) jelei a falusi életmódban és az értelmiségi ellen-irányzat: törekvés a falvak revitalizálására (és ennek összefüggése a globalizáció negatív hatásaival szembeni ellenállással).

 • Cooper, Claire (1972): The House as Symbol of Self. Institute for Urban and Regional Development., Berkeley.

  The House as Symbol of Self , ().

 • Dawkins, Richard (1977): The Selfish Gene. Oxford University Press, Oxford.

  The Selfish Gene , ().

 • Douglas, Mary (1975): Implicit Meanings. Rotledge & Kegan Paul, London/Boston.

  Implicit Meanings , ().

 • Douglas, Mary - Isherwood, Baron (1979): The World of Goods (Towards an Anthropology of Consumption). Allen Lane-Penguin, London.

  The World of Goods (Towards an Anthropology of Consumption) , ().

 • Elias, Norbert (1982): über den Prozess der Zivilisation I-II. Suhrkamp Taschenbuch Verlag, Frankfurt/Main.

  über den Prozess der Zivilisation I-II , ().

 • Flusser, Vilém (1999): The Shape of Things: a Philosophy of Design. Reaktion Books, London.

  The Shape of Things: a Philosophy of Design , ().

 • Kapitány ágnes-Kapitány Gábor (szerk.) (1995): Jelbeszéd az életünk. A szimbolizáció töténete és kutatásának módszerei. Osiris-Századvég, Budapest.

  Jelbeszéd az életünk. A szimbolizáció töténete és kutatásának módszerei , ().

  • Search Google Scholar
 • Kapitány Ágnes-Kapitány Gábor (2000): Beszélő házak. Kossuth, Budapest.

  Beszélő házak , ().

 • Kapitány Ágnes-Kapitány Gábor (2000): Látható és láthatatlan világok az ezredfordulón. Új Mandátum, Budapest.

  Látható és láthatatlan világok az ezredfordulón , ().

 • Kubler, George (1962): The Shape of Time. Yale University Press, New Haven.

  The Shape of Time , ().

 • Peirce, Charles Sanders (1932): Collected Papers. Cambridge University Press, Cambridge, Massachusetts.

  Collected Papers , ().

 • Rapoport, Amos (1982): The Meaning of the Built Environment, A Nonverbal Communication Approach. Sage, Beverly Hills.

  The Meaning of the Built Environment, A Nonverbal Communication Approach , ().

 • Taylor, Lisa (ed.) (1990): Housing. Symbol, Structure, Site. Cooper Hewitt Museum, Rizzoli, New York.

  Housing. Symbol, Structure, Site. , ().

 • Turner, Victor (1987): The Forest of Symbols. Cornell Univ. Press, Prospect Heights, Ithaca.

  The Forest of Symbols , ().

 • Conran, Terence (1976): The House Book. Mitchel Beazley Publ., London.

  The House Book , ().

 • Altman, I., Werner, C. (eds) (1985): Home Environments: Human Behaviour and Environment. Vol. 8. Plenum Press, New York.

  Home Environments: Human Behaviour and Environment , ().

 • Arias, Ernesto G. (ed.) (1993): The Meaning and Use of Housing, (Ethnoscpes: Current Challanges in the Environmental Social Sciences) Vol. 7. Avebury, Aldershot.

  The Meaning and Use of Housing, (Ethnoscpes: Current Challanges in the Environmental Social Sciences) , ().

  • Search Google Scholar
 • Baudrillard, Jean (1984): Le système des objets. Gallimard, Paris.

  Le système des objets , ().

 • Bernard, Y., Bonney, M., Giuliani, M. V. (1993): The Interior Use of Home: Behaviour Principles Across and Within European Cultures. In: Arias (1993: 81-101).

  The Interior Use of Home: Behaviour Principles Across and Within European Cultures , ().

  • Search Google Scholar

Társadalomkutatás
Language Hungarian
Year of
Foundation
1993
Publication
Programme
ceased
Founder Társadalomtudományi Kutatóközpont -- Centre for Social Sciences
Founder's
Address
H-1097 Budapest, Hungary Tóth Kálmán u.4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0231-2522 (Print)
ISSN 1588-2918 (Online)