View More View Less
 • 1 1182 Budapest, Marosvásárhely u. 13/a.
Restricted access

Az információbiztonság technikai, kriptológiai megközelítésével, a biztonságos információs társadalom problematikájával sok cikkemben, tanulmányomban foglalkoztam. Jelen dolgozatomban az USA példáján mint esettanulmányon keresztül szeretném felhívni a figyelmet az információbiztonság és így az információs társadalom néhány, egyelore kibékíthetetlennek tuno ellentmondására. További célom, hogy rámutassak azokra az alap törvényszeruségekre, amelyek e visszafordíthatatlan folyamat mélyén rejlenek és ráirányítsam azokra a megkerülhetetlen problémákra a figyelmet, amelyek mentén a tudomány multidiszciplináris eszközeivel felrajzolhatók a jövo információs társadalmának lehetséges alternatívái. Mindezek közül az e-társadalom alapját képezo e-kommunikációra szeretnék összpontosítani, speciálisan a leginkább elterjedt e-levelezés globalizálódására, amely mint cseppben a tenger modellezi, sot mint látni fogjuk, alapvetoen meghatározza az információ alapú társadalom fundamentális feltételét, az információbiztonságot. A bemutatásra kerülo problémák rövid logikai összefoglalása Pólya György örökérvényu útmutatása alapján („A probléma megfogalmazása fél út a megoldáshoz.”) hozzásegít a megoldási lehetoség, vagy lehetoségek felvázolásához.  A záró fejezetben bemutatom azt az általam javasolt új kommunikációs struktúrát, amely egészen új irányt jelöl ki az INFOSANCE társadalom felé.

 • Hoffman, L. J. (1995): Building in Big Brother (The Cryptographic Policy Debate). Springer-Verlag, New York.

  Building in Big Brother (The Cryptographic Policy Debate). , ().

 • Orwell, G. (1989): 1984. Európa Könyvkiadó, Budapest.

 • Rapoport, A. (1963): Mathematical models of social interaction. Handbook of Mathematical Psychology. Wiley, New York.

  Mathematical models of social interaction. Handbook of Mathematical Psychology. , ().

  • Search Google Scholar
 • Roberts, F. S. (1978): Graph theory and its applications to problems of society. Monograph, Society for Industrial and Applied Mathematics, Philadelphia.

  Graph theory and its applications to problems of society. , ().

 • Roberts, F. S. (1984): Applied Combinatorics. Prentice-Hall, Englewood Cliffs.

  Applied Combinatorics. , ().

 • Dénes T. (2002c): A globális e-társadalom „kódolt” kockázata. (Kriptográfus gondolatok 2001. szeptember 11. után egy évvel.) Társadalomkutatás, 20(3-4).

  'A globális e-társadalom kódoltő kockázata. (Kriptográfus gondolatok 2001. szeptember 11. után egy évvel.) ' () 20 Társadalomkutatás .

  • Search Google Scholar
 • Dénes T. (2002d): TitokTan Trilógia. 1. rész. Kódtörő ABC. Bagolyvár Könyvkiadó, Budapest.

  TitokTan Trilógia. 1. rész. Kódtörő ABC. , ().

 • Dénes T. (2002e): Az adathordozók „ujjlenyomata”. Digitális ujjlenyomat. CEO Magazin, III. évf. 2002/6.

  'Az adathordozók „ujjlenyomata”. Digitális ujjlenyomat. ' () CEO Magazin .

 • Dénes T. (2003a): Turing-teszt az információs társadalomban, avagy valós vagy virtuális e-társadalom? Társadalomkutatás, 21(3).

  'Turing-teszt az információs társadalomban, avagy valós vagy virtuális e-társadalom? ' () 21 Társadalomkutatás .

  • Search Google Scholar
 • Dénes T. (2003b): Biztonságos digitális pénz és igazolvány. Híradástechnika, 2003/10.

  'Biztonságos digitális pénz és igazolvány. ' () Híradástechnika .

 • Denning, D. E. (1983): Cryptography and Data Security. Addison-Wesley, Reading.

  Cryptography and Data Security. , ().

 • Dénes T. (2002a): e-MBER avagy egy új veszélyeztetett faj keletkezése. e Világ, 1(6).

  'e-MBER avagy egy új veszélyeztetett faj keletkezése. ' () 1 e Világ .

 • Dénes T. (2002b): Kriptográfia-politika Őszeptember 11″ előtt és után. Híradástechnika, 2002/9.

 • Dénes T. - Babics L. (1979): Rétegződési és mobilitási struktúra gráfelméleti vizsgálata. Szociológia, 1979/4.

 • Diffie, W. - Hellman, M. (1976): New Directions in Cryptography. IEEE Transaction on Information Theory, November 1976, 644-645.

  'New Directions in Cryptography. ' () IEEE Transaction on Information Theory : 644 -645.

 • Farkas J. (1999): Az információs társadalom küszöbén. Magyar Tudomány, 1999/12.

 • Gelernter, D. (1994): Wiretraps for a Wireless Age. The New York Times, május 8.

  Wiretraps for a Wireless Age. , ().

 • Harary, F. - Norman, R. - Cartwright, D. (1965): Structural models. Wiley, New York.

  Structural models. , ().

 • Atkin, R. H. (1976): Mathematical structure in human affairs. Heinemann, London.

  Mathematical structure in human affairs. , ().

 • Dénes T. (2001): ECHELON az e-társadalom információpajzsa? Híradástechnika, 2001/6.

Társadalomkutatás
Language Hungarian
Year of
Foundation
1993
Publication
Programme
ceased
Founder Társadalomtudományi Kutatóközpont -- Centre for Social Sciences
Founder's
Address
H-1097 Budapest, Hungary Tóth Kálmán u.4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0231-2522 (Print)
ISSN 1588-2918 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2021 0 0 0
Mar 2021 1 0 0
Apr 2021 0 0 0
May 2021 2 0 0
Jun 2021 1 0 0
Jul 2021 2 0 0
Aug 2021 0 0 0