View More View Less
 • 1 MTA Jogtudományi Intézete 1250 Budapest, Pf. 25
Restricted access

A kész szövegátvételben végződő joghatások kérdése globalizálódó korunkban egyre általánosodó jelenséggé válik, miközben tudományos feldolgozása alig tart ezzel lépést. Nemcsak fogalmi kerete, gyakorlati tapasztalatainak levonása, s így mögöttesen megbúvó törvényszerűségei és tanulságai levonása, eszményeinek megfogalmazása hiányzik, de még terminológiája is tisztázatlan. Recepció, octroi, jogexport, jogátvitel, jogkölcsönzés, jogátültetés, jogi segítségnyújtás; diszciplínaként pedig a jog és fejlődés, jog és modernizáció amerikai mozgalmai, a franciáknál pedig a fejlesztés joga - mindezek eltérő vonásokat eltérő nézőpontokból fogalmiasítanak. Kritikai áttekintésük és elemzésük (1. Terminusok) lehetőséget teremt elméleti alapok kidolgozására, a jogi mintaadás ontológiájának vázlatos megrajzolására (2. Technikalitás). A legfontosabb tanulság ebben a jogot szabályként azonosító szűkkeblű pozitivisztikus szemlélet meghaladása egy a jogban tételezés, jogértelmezési közeg, egy egész mögöttes jogi kultúra konglomerátumát láttató totalitás-szemlélet javára. Kétségtelen sikerek mellett ez erőteljes kudarcoktól kísért folyamatként érzékeli az elmúlt fél évszázad joghatásra irányuló törekvéseit (3. Kontrasztok a jogátvitelekben és megítélésükben). Figyelemmel a háttérben megbúvó érdekek makacs önérvényesítésére, sokat jelez már maga a kérdésfeltevés élessége is, hiszen társadalompolitikai magasságokba emelkedve egyre inkább a globalizáció természetére irányul. Nevezetesen, magunkból indulunk-e ki vajon, hogy saját hagyományunkat másokra erőltessük, avagy tudunk-e önzetlenül másokat csupán abban támogatni, hogy önmaguk fejlesztésének útját megleljék? Vagyis narcisztikusan önmagunkra ügyelő hataloméhségünket, avagy segíteni akarásunkat szolgálja-e érdeklődésünk? Végső soron melyik mintát választjuk hát a cirkuszi idomár akaratátviteli mutatványa és a kertésznek mindenkor másra figyelő alázata közül? Hiszen önáldozattal jár az előbbi kísértését elkerülni, ám csakis egy saját tapasztalatok tanulságaihoz visszavezető út lehet hosszú távon sikerre vezető. Mert végül úgyis a célzott rendszer kiválasztó erején múlik minden, miközben a nem-jogi környezet meghatározhatja a jog sorsát. Egy, a természet emberi kultiválásából vett hasonlattal élve, jobb hát lassan megtudni, hogy mit is akar a föld és élő környezete, és utána jöjjön csak a kertész.

 • Abel, R. L. (1982): Law as Lag: Inertia as a Social Theory of Law. Michigan Law Review, 80. évf., 785-809.

  'Law as Lag: Inertia as a Social Theory of Law ' () 80. évf. Michigan Law Review : 785 -809.

  • Search Google Scholar
 • Allott, A. (1980): The Limits of Law. Butterworths, London.

  The Limits of Law , ().

 • Alvarez, J. E. (1991): Promoting the &Rule of Law& in Latin America: Problems and Prospects. George Washington Journal of International Law and Economics, 25. évf., 281-331.

  'Promoting the &Rule of Law& in Latin America: Problems and Prospects ' () 25. évf. George Washington Journal of International Law and Economics : 281 -331.

  • Search Google Scholar
 • Babeck, W. (2002): Stolpersteine des internationalen Rechtsexports. Aus dem Westen was Neues, No. 4: Interessenpolitik durch Rechtsexport [www.forum-recht-online.de/2002/402/402babeck.htm]

  'Stolpersteine des internationalen Rechtsexports ' () Aus dem Westen was Neues .

 • Bahr, R. R. (1987): Rezeption als Kulturgegnung (Zur Notwendigkeit eines erweiterten Rezeptionsbegriffes für die Beurteilung moderner Rechtsrezeptionen). Ritsumeikan Law Review, No. 2.

  'Rezeption als Kulturgegnung (Zur Notwendigkeit eines erweiterten Rezeptionsbegriffes für die Beurteilung moderner Rechtsrezeptionen) ' () Ritsumeikan Law Review .

  • Search Google Scholar
 • Bender, P. (1979): Die Rezeption des römischen Rechts im Urteil der deutschen Rechtswissenschaft. Rechtshistorische Reihe, 8, Lang, Frankfurt am Main & Bern.

  'Die Rezeption des römischen Rechts im Urteil der deutschen Rechtswissenschaft ' () 8 Rechtshistorische Reihe .

  • Search Google Scholar
 • Burg, E. M. (1975): Law and Development: A Review of the Literature and a Critique of &Scholars in Self-Estrangement&. American Journal of International Law, 25. évf., 492-530.

  'Law and Development: A Review of the Literature and a Critique of &Scholars in Self-Estrangement& ' () 25. évf. American Journal of International Law : 492 -530.

  • Search Google Scholar
 • Carothers, T. (1998): The Rule of Law Revival. Foreign Affairs, 77. évf., No. 2, 95-106.

  'The Rule of Law Revival ' () 77 évf. Foreign Affairs : 95 -106.

 • Carty, A. (ed.) (1992): Law and Development. The International Library of Essays in Law & Legal Theory, Legal Cultures 2, Aldershot, Dartmouth.

  'Law and Development ' () 2 The International Library of Essays in Law & Legal Theory, Legal Cultures .

  • Search Google Scholar
 • Chua, A. L. (1998): Markets, Democracy, and Ethnicity: Toward a New Paradigm for Law and Development. Yale Law Journal, 108. évf., 1-107.

  'Markets, Democracy, and Ethnicity: Toward a New Paradigm for Law and Development ' () 108. évf. Yale Law Journal : 1 -107.

  • Search Google Scholar
 • Cohen, S. F. (2000): Failed Cruisade: America and the Tragedy of Post-Communist Russia. W. W. Norton & Company, New York-London.

  Failed Cruisade: America and the Tragedy of Post-Communist Russia , ().

 • Cooter, R. D. (1997): The Rule of State Law and the Rule-of-Law State: Economic Analysis of the Legal Foundations of Development. In: Annual World Bank Conference on Development Economics, 1996. The World Bank, Washington.

  , , .

  • Search Google Scholar
 • David, R. (1962-1963): A Civil Code for Ethiopia: Considerations on the Codification of the Civil Law in African Countries. Tulane Law Review, 37. évf., 187-.

  'A Civil Code for Ethiopia: Considerations on the Codification of the Civil Law in African Countries ' () 37 Tulane Law Review : 187.

  • Search Google Scholar
 • Dezalay, Y. - Garth, B. (2001): The Import and Export of Law and Legal Institutions: International Strategies in National Palace Wars. In: Nelken, D. - Feest, D. (eds.) Adapting Legal Cultures. The Oñati International Institute for the Sociology of Law, Hart Publishing, Oxford.

  The Import and Export of Law and Legal Institutions: International Strategies in National Palace Wars , ().

  • Search Google Scholar
 • Ewald, W. (1995): Comparative Jurisprudence (II): The Logic of Legal Transplants. The American Journal of Comparative Law, 43. évf., 489-510.

  'Comparative Jurisprudence (II): The Logic of Legal Transplants ' () 43. évf. The American Journal of Comparative Law : 489 -510.

  • Search Google Scholar
 • Feldman, E. (1997): Patients' Rights, Citizen's Movements and Japanese Legal Culture. In: Nelken, D. (ed.) Comparing Legal Cultures. Dartmouth, Aldershot, 215-236.

  Patients' Rights, Citizen's Movements and Japanese Legal Culture , () 215 -236.

 • Feyerabend, P. (1975): Against Method: Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge. NLB, London.

  Against Method: Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge , ().

 • Franck, T. M. (1972): The New Development: Can American Law and Legal Institutions Help Developing Countries? Wisconsin Law Review, 12. évf., 767-801.

  'The New Development: Can American Law and Legal Institutions Help Developing Countries? ' () 12. évf. Wisconsin Law Review : 767 -801.

  • Search Google Scholar
 • Friedman, L. M. (1969): On Legal Development. Rutgers Law Review, 24. évf., 11-64.

  'On Legal Development ' () 24. évf. Rutgers Law Review : 11 -64.

 • Fukuyama, F. (1992): The End of History and the Last Man. Free Press & Maxwell Macmillan Canada, New York - Toronto.

  The End of History and the Last Man , ().

 • Gadamer, H. G. (1993): Truth and Method. 2nd ed. (trans. J. Winsheimer & D. B. Marshall.) Sheed and Ward, London.

  Truth and Method , ().

 • Gardner, J. A. (1980): Legal Imperialism: American Lawyers and Foreign Aid in Latin America. University of Wisconsin Press, Madison.

  Legal Imperialism: American Lawyers and Foreign Aid in Latin America , ().

 • Gaudemet, J. (1976): Les transferts de droit. L'Année sociologique, 27. évf. [Sociologie du droit et de la justice], 29-59.

  'Les transferts de droit ' () 27. évf. L'Année sociologique : 29 -59.

 • Goldsmith, E. (1992): The Way: An Ecological World View. Rider, London.

  The Way: An Ecological World View , ().

 • Gaul, W. (2002): Sinn und Unsinn internationaer Rechtsberatung. In: Boulanger, Chr. (ed.) Recht in der Transformation Rechts-und Verfassungswandel in Mittel-und Osteuropa: Beiträge zur Debatte. Potsdamer Texbücher 7, Berliner Debatte Wiss-Ve., Berlin, 102.

  Sinn und Unsinn internationaer Rechtsberatung , () 102.

 • Greenberg, D. F. (1980): Law and Development in Light of Dependency Theory. In: Research in Law and Sociology: An Annual Comilation of Research, 3. JAI, Greenwich (Conn.), 129-159.

  , , .

 • Hendley, K. (1997): Legal Development in Post-Soviet Russia. Post-Soviet Affairs, 13. évf., No. 3, 228-251.

  'Legal Development in Post-Soviet Russia ' () 13. évf. Post-Soviet Affairs : 228 -251.

 • Hirsch, E. E. (1981): Rezeption als sozialer Prozeß, erläutert am Beispiel der Türkei. Schriftenreihe zur Rechtssoziologie und Rechtstatsachenforschung 50, Duncker & Humblot, Berlin.

  'Rezeption als sozialer Prozeß, erläutert am Beispiel der Türkei ' () 50 Schriftenreihe zur Rechtssoziologie und Rechtstatsachenforschung .

  • Search Google Scholar
 • Hoffman, E. (1991): Lost in Translation. Minerva, London.

  Lost in Translation , ().

 • Hooker, R. (1594): Of the Lawes of Ecclesiasticall Politie. I. kötet.

  Of the Lawes of Ecclesiasticall Politie. I. kötet , ().

 • Höland, A. (1993): Évolution du droit en Europe centrale et orientale: asise-t-on à une renaissance du &Law and Development&? Droit et Société, No. 25, 467-488.

  'Évolution du droit en Europe centrale et orientale: asise-t-on à une renaissance du &Law and Development&? ' () No. 25 Droit et Société : 467 -488.

  • Search Google Scholar
 • Kuhn, Th. S. (1970): The Structure of Scientific Revolution. 2nd enlarged ed. Foundation of the Unity of Sciences II:2, The University of Chicago Press, Chicago.

  The Structure of Scientific Revolution , ().

 • Kulcsár K. (1989): A modernizáció és a jog. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

  A modernizáció és a jog , ().

 • Legrand, P. (1999): Fragments on Law-as-Culture. Schoordijk Institute, W. E. J. Tjeenk Willink, Deventer.

  Fragments on Law-as-Culture , ().

 • Materialü mezsdunarodnogo szimpoziuma (2002). Tradicionnoe pravo Uzbekisztana i Japonii: Problemü szoversensztvovanija zakonodatelsztva (11-13 szentjabrja 2002). Taskentszkij goszudarsztvennüj Juridicseszkij Insztitut, Taskent.

 • Merryman, J. H. (1975): Comparative Law and Social Change: On the Origins, Style, Decline and Revival of the Law and Development Movement. American Journal of International Law, 25. évf., 457-491.

  'Comparative Law and Social Change: On the Origins, Style, Decline and Revival of the Law and Development Movement ' () 25. évf. American Journal of International Law : 457 -491.

  • Search Google Scholar
 • Legrand, P. (2001): What &Legal Transplants&? In: Nelken, D. - Feest, D. (eds.) Adapting Legal Cultures. The Oñati International Institute for the Sociology of Law, Hart Publishing, Oxford, 55-70.

  What &Legal Transplants&? , () 55 -70.

 • Mattei, U. (1995): The New Ethiopian Constitution: First Thoughts on Ethnical Federalism and the Reception of Western Institutions. In: Grande, E. (ed.): Transplants, Innovation, and Legal Tradition in the Horn of Africa. L'Harmattan Italia, Torino, 111-129.

  The New Ethiopian Constitution: First Thoughts on Ethnical Federalism and the Reception of Western Institutions , () 111 -129.

  • Search Google Scholar
 • Merryman, J. H. - David S. Clark - Friedman, L. M. (1979): Law and Social Chang in Mediterranean Europe and Latin America: A Handbook of Legal and Social Indicators for Comparative Study. Standford Studies in Law and Development, Standford University Press & Oceana, Stanford - Dobbs Ferry, N.Y.

  Law and Social Chang in Mediterranean Europe and Latin America: A Handbook of Legal and Social Indicators for Comparative Study , ().

  • Search Google Scholar
 • Pritsch, E. (1957): Das Schweizerische Zivilgesetzbuch in der Türkei: seine Rezeption und die Frage seiner Bewährung. Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft, 59. évf., 123.

  'Das Schweizerische Zivilgesetzbuch in der Türkei: seine Rezeption und die Frage seiner Bewährung ' () 59. évf. Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft : 123.

  • Search Google Scholar
 • Nelken, D. (2001): Towards a Sociology of Legal Adaptation. In: Nelken, D. - Feest, D. (eds.) Adapting Legal Cultures. The Oñati International Institute for the Sociology of Law, Hart Publishing, Oxford, 7-54.

  Towards a Sociology of Legal Adaptation , () 7 -54.

 • Nicholson, P. (2001): &Roots and Routes&: Comparative Law in a Post-modern World. [Ms] University of Melbourne Asian Law Centre, Melbourne.

  &Roots and Routes&: Comparative Law in a Post-modern World , ().

 • Oxford English Dictionary (1971): The Compact Edition of the Complete Text Reproduced Micrographically, I-II. Oxford University Press, Oxford.

 • Pan. W. (2000): Democracy or Rule of Law? China's Political Future. [Ms, presented at Conference on China's Political Options at Vail, Colorado, 19-21 May].

  , , .

 • Popper, K. (1959): The Logic of Scientific Discovery. Basic Books, New York.

  The Logic of Scientific Discovery , ().

 • Posner, R. A. (1998): Creating a Legal Framework for Economic Development. World Bank Research Observer, 13. évf., 1, 1-11.

  'Creating a Legal Framework for Economic Development ' () 13. évf. World Bank Research Observer : 1 -11.

  • Search Google Scholar
 • Rheinstein, M. (1968): Comparative Law: Its Functions, Methods and Usages. Arkansas Law Review, 22. évf.

  'Comparative Law: Its Functions, Methods and Usages ' () 22. évf. Arkansas Law Review .

  • Search Google Scholar
 • Rose, C. V. (1998): The &New & Law and Development Movement in the Post-Cold War Era: A Vietnam Case Study. Law and Society Review, 32. évf., 1, 93-140.

  'The &New & Law and Development Movement in the Post-Cold War Era: A Vietnam Case Study ' () 32. évf. Law and Society Review : 93 -140.

  • Search Google Scholar
 • Schafer, B. (1999): Form Follows Function Fails - As a Sociological Foundation of Comparative Law. Social Epistemology, 13. évf., 2, 113-128.

  'Form Follows Function Fails - As a Sociological Foundation of Comparative Law ' () 13. évf. Social Epistemology : 113 -128.

  • Search Google Scholar
 • Schwartz, A. B. (1960): Rezeption und Assimilation ausländischer Rechte. In: Schwartz, A. B. (Thieme, H. - Wiacker, F. (eds.)) Rechtsgeschichte und Gegenwart: Gesammelte Schriften zur Privatrechtsgeschichte und Rechtsvergleichung. Freiburger staats-und rechtswissenschaftliche Abhandlungen 13, Müller, Karlsruhe, 581-.

  Rezeption und Assimilation ausländischer Rechte , () 581.

 • Seidman, R. B. (1978): The State, Law and Development. St. Martin's Press, New York.

  The State, Law and Development , ().

 • Toope, St. J. (1997): Programming in Legal and Judicial Reform: An Analytical Framework for C[anadian]I[nternational]D[evelopment]A[gency] Engagment. [Ms report.]

 • Seidman, A. - Seidman, R. B. (2000): Using Reason and Experience to Draft Country-Specific Laws. (draft Ms to:) Seidman, A., Seidman, R. B. - Walde, Th. W. (eds.): Making Development Work Legislative Reform for Institutional Transformation and Good Governance. Kluwer Law International, The Hague and Boston, Ch. 13.

  Using Reason and Experience to Draft Country-Specific Laws. (draft Ms to:) , ().

  • Search Google Scholar
 • Smith, V. (2004): Linguistic Diversity and the Convergence of European Legal Systems and Cultures: Is Legrand's Pessimism Justified? In: Langue et Culture/Language and Culture. Copenhagen Studies in Language, 29. kötet.

  'Linguistic Diversity and the Convergence of European Legal Systems and Cultures: Is Legrand's Pessimism Justified? In: ' () 29. kötet Langue et Culture/Language and Culture. Copenhagen Studies in Language .

  • Search Google Scholar
 • Szolzsenyicin, A. (1989): A gulag szigetcsoport: 1918-1956. Új Idő, Budapest.

  A gulag szigetcsoport: 1918-1956 , ().

 • Teubner, G. (1998): Legal Irritants: Good Faith in British Law or How Unifying Law Ends up in New Divergences. The Modern Law Review, 61. évf., 1, 11-32.

  'Legal Irritants: Good Faith in British Law or How Unifying Law Ends up in New Divergences ' () 61. évf. The Modern Law Review : 11 -32.

  • Search Google Scholar
 • Trubek, D. M. (1972): Toward a Social Theory of Law: An Essay on the Study of Law and Development. Yale Law Journal, 82. évf., 1, 1-50.

  'Toward a Social Theory of Law: An Essay on the Study of Law and Development ' () 82. évf. Yale Law Journal : 1 -50.

  • Search Google Scholar
 • Trubek, D. M. - Galanter, M. (1974): Scholars in Self-estrangement: Some Reflections on the Crisis in Law and Development Studies in the United States. Wisconsin Law Review, No. 4, 1062-1102.

  'Scholars in Self-estrangement: Some Reflections on the Crisis in Law and Development Studies in the United States ' () Wisconsin Law Review : 1062 -1102.

  • Search Google Scholar
 • Turpin, C. C. (1968): The Reception of Roman Law. The Irish Jurist, III. évf., 162-174.

  'The Reception of Roman Law ' () III. évf. The Irish Jurist : 162 -174.

 • Vanderlinden, J. (1965): Codifying for Developing Countries: A Case-study of the Ethiopian Civil Code. Haile Selassie I University, Addis Ababa.

  Codifying for Developing Countries: A Case-study of the Ethiopian Civil Code , ().

  • Search Google Scholar
 • Varga Cs. (1979): Tehetetlenség és kölcsönzés mint a jogfejlődés döntő tényezői. Jogi TudósítoA, X. évf. 11-12, 4-9.

  'Tehetetlenség és kölcsönzés mint a jogfejlődés döntő tényezői ' () Jogi TudósítoA, X. évf. : 4 -9.

  • Search Google Scholar
 • Van Olden, J. (2002): Legal Development Cooperation: Transplanting or Transforming Legal Systems. In: Legal Development and Corruption: CILC Seminar in Tribute for Jan Van Olden, The Hague, December 10. [www.cilc.nl/seminar-publication], 8-12.

  , , .

  • Search Google Scholar
 • Varga Cs. (1980): Jogátültetés, avagy a kölcsönzés mint egyetemes jogfejlesztő tényező. Állam- és Jogtudomány, XXIII, évf., 2, 286-298.

  'Jogátültetés, avagy a kölcsönzés mint egyetemes jogfejlesztő tényező ' () XXIII, évf. Állam- és Jogtudomány : 286 -298.

  • Search Google Scholar
 • Varga Cs. (1981): A jog helye Lukács György világképében. Gyorsuló Idő, Magvető, Budapest.

  A jog helye Lukács György világképében , ().

 • Varga Cs. (1997): Összehasonlító jogi kultúrák: szempontok a fogalmi körül-határoláshoz. Jogtudományi Közlöny, LII. évf., 1, 45-49.

  'Összehasonlító jogi kultúrák: szempontok a fogalmi körül-határoláshoz ' () LII. évf. Jogtudományi Közlöny : 45 -49.

  • Search Google Scholar
 • Varga Cs. (1998): Mi kell a joghoz? [1989] In: Varga Cs. Jogállami átmenetünk: Paradoxonok, dilemmák, felodatlan kérdések. Akaprint, Budapest, 25-49.

  'Mi kell a joghoz? [1989] In: Varga Cs ' () Jogállami átmenetünk: Paradoxonok, dilemmák, felodatlan kérdések. : 25 -49.

  • Search Google Scholar
 • Varga Cs. (2001): Összehasonlító jogi kultúrák? Jogtudományi Közlöny, LVI. évf., 10, 409-416.

  'Összehasonlító jogi kultúrák? ' () LVI. évf. Jogtudományi Közlöny : 409 -416.

 • Varga Cs. (2002a): Kodifikáció az ezredforduló perspektívájában: Utószó. In: Varga Cs.: A kodifikáció mint társadalmi-történelmi jelenség. Jav. és bőv. 2. kiad. Akadémiai Kiadó, Budapest, 379-403.

 • Varga Cs. (2002b): Jogtechnika és jogdogmatika. In: Bándi Gyula (szerk.): Ünnepi kötet Boytha Györgyné tiszteletére. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog - és Államtudományi Kar, Budapest, 144-155.

  'Jogtechnika és jogdogmatika. In: Bándi Gyula (szerk.): ' () Ünnepi kötet Boytha Györgyné tiszteletére. : 144 -155.

  • Search Google Scholar
 • Varga Cs. (2002-2003): Amerikai önbizalom, orosz katasztrófa: Kudarcot vallott kereszteshadjárat? PoLíSz, No. 68, 18-28.

  Amerikai önbizalom, orosz katasztrófa: Kudarcot vallott kereszteshadjárat? , () 18 -28.

  • Search Google Scholar
 • Varga Cs. (2004a): A jog struktúraelemei. In: Varga, Cs.: A jogi gondolkodás paradigmái. Szent István Társulat, Budapest, 387-397.

  A jog struktúraelemei. In: Varga, Cs.: A jogi gondolkodás paradigmái , () 387 -397.

  • Search Google Scholar
 • Varga Cs. (2004b): Célok és eszközök a jogban. In: Varga Cs.: A jogi gondolkodás paradigmái. Szent István Társulat, Budapest, 467-479.

  Célok és eszközök a jogban , () 467 -479.

 • Varga Cs.- Szájer J. (1995): Vélelem és fikció mint a jogtechnika eszközei. Állam- és Jogtudomány, XXXVII. évf., 3-4, 275-301.

  'Vélelem és fikció mint a jogtechnika eszközei ' () XXXVII Állam- és Jogtudomány : 275 -301.

  • Search Google Scholar
 • Waelde, Th. W. - Gunderson, J. L. (1994): Legislative Reform in Transition Economies: Western Transplants - A Short-Cut to Social Market Economy Status? International and Comparative Law Quarterly, 43. évf., 347-378.

  'Legislative Reform in Transition Economies: Western Transplants - A Short-Cut to Social Market Economy Status? ' () 43. évf. International and Comparative Law Quarterly : 347 -378.

  • Search Google Scholar
 • Watson, A. (1974): Legal Transplants: An Approach to Comparative Law. Scottish Academic Press, Edinburgh.

  Legal Transplants: An Approach to Comparative Law , ().

 • Watson, A. (1978): Comparative Law and Legal Change. The Cambridge Law Journal, 37. évf., 2, 315-336.

  'Comparative Law and Legal Change ' () 37. évf. The Cambridge Law Journal : 315 -336.

 • Watson, A. (1982): Legal Change: Sources of Law and Legal Culture. University of Pennsylvania Law Review, 131. évf., 1121-1157.

  'Legal Change: Sources of Law and Legal Culture ' () 131. évf. University of Pennsylvania Law Review : 1121 -1157.

  • Search Google Scholar
 • Watson, A. (1993): Legal Transplants. 2nd ed. University of Georgia Press, Athens, Ga.

  Legal Transplants , ().

 • Watson, A. (1996): Aspects of Reception of Law. The American Journal of Comparative Law, 44. évf., 2, 335-351.

  'Aspects of Reception of Law ' () 44. évf. The American Journal of Comparative Law : 335 -351.

  • Search Google Scholar
 • Watson, A. (2000): Legal Transplants and European Private Law. E[lectronic]J[ournalof]C[omparative]L[aw]. 4. évf. 4 [lus Commune Lectures on European Private Law 2] [www.ejcl.org/ejcl/44/44-2.html].

 • Weiss, G. A. (2000): The Enchantment of Codification in the Common-Law World. Yale Journal of International Law, 25. évf., 435-532.

  'The Enchantment of Codification in the Common-Law World ' () 25. évf. Yale Journal of International Law : 435 -532.

  • Search Google Scholar
 • White, J. B. (1990): Justice as Translation. The University of Chicago Press, Chicago, Ill.

  Justice as Translation , ().

 • Wise, E. M. (1990): The Transplant of Legal Patterns. The American Journal of Comparative Law, 38. évf., 1, 1-22.

  'The Transplant of Legal Patterns ' () 38. évf. The American Journal of Comparative Law : 1 -22.

  • Search Google Scholar
 • Zagaris, B. (1988): Law and Development of Comparative Law and Social Change: The Application of Old Concepts in the Commonwealth Caribbean. University of Miami Inter-American Law Review, 19. évf., 549-593.

  'Law and Development of Comparative Law and Social Change: The Application of Old Concepts in the Commonwealth Caribbean ' () 19. évf. University of Miami Inter-American Law Review : 549 -593.

  • Search Google Scholar
 • Zajtay, I. (1957): Die Rezeption fremder Rechte und die Rechtsvergleichung. Archiv für die civilistische Praxis, 156. évf., 361.

  'Die Rezeption fremder Rechte und die Rechtsvergleichung ' () 156 évf. Archiv für die civilistische Praxis : 361.

  • Search Google Scholar

Társadalomkutatás
Language Hungarian
Year of
Foundation
1993
Publication
Programme
ceased
Founder Társadalomtudományi Kutatóközpont -- Centre for Social Sciences
Founder's
Address
H-1097 Budapest, Hungary Tóth Kálmán u.4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0231-2522 (Print)
ISSN 1588-2918 (Online)