View More View Less
 • 1 The Care Bureau 46 Gigant Street, Salisbury, Wiltshire SP1 2BQ, England
Restricted access

A sport és a történelem párhuzamos haladása, fejlődése révén a testkultúra mindig az adott kor feltételeihez, igényeihez és elvárásaihoz igazodik. De a sportot a nyilvánosság idővel olyan kultúraformáló szerepkörbe emelte, mely által az visszahat a társadalomra, s mintegy szocializációs eszközként elősegíti bizonyos értékek intézményesülését; azaz a történelemben előforduló sportágak tükrözik az adott kor szellemét, értékpreferenciáját és viszonyrendszerét, valamint leképzik férfi és nő társadalmi szerepkörét. Logikailag legtisztábban időrendi sorrendben követhető nyomon a sport történelmi és társadalmi meghatározottsága, valamint a civilizáció változásaira válaszreakcióként megszületett új mozgáskultúrák kialakulása, melyek megismerésük és elsajátításuk révén elősegítik a modern társadalom viszonyaihoz való alkalmazkodást. A sportban alkalmazott tulajdonságok sikeresen adaptálhatók és előnyösen hasznosíthatók a mindennapi életben is, mint ahogy az extrém sportok legtöbbje is megkívánja azoknak a tulajdonságoknak a meglétét - bátorság, kockázatvállalás, felelősség, együttműködés, lélekjelenlét -, amelyeket a XXI. század piaci elvei is megkövetelnek ahhoz, hogy valaki sikeres legyen. Mivel az extrém sportokat a civilizáció fejlődése által keltett igények hívták életre, azt mondhatjuk, hogy az extrém sport megszületése valójában a modernitásra adott válasznak tekinthető, s ebben az értelemben az extrém sport posztmodern sport. De mert a sport jellegének megváltozása mindig történelmi, gazdasági és társadalmi változásokra, viselkedésbeli módosulásokra utal, ezért joggal feltételezhetjük, hogy korunkban új, posztmodern embertípus született.

 • Bakos Ferenc (1989): Idegen szavak és kifejezések szótára. Akadémia Kiadó, Budapest.

  Idegen szavak és kifejezések szótára , ().

 • Bourdieu, Pierre (2000): Férfiuralom. Napvilág, Kiadó, Budapest.

  Férfiuralom , ().

 • Dahrendorf, Ralph (1994): A modern társadalmi konfliktus. Gondolat Kiadó, Budapest.

  A modern társadalmi konfliktus , ().

 • Dumazedier, Joffre (1974): A testnevelés és a sport szociológiai problémái. In: Balyi Ferenc és Elias, Norbert (1987): A civilizáció folyamata. Gondolat Kiadó, Budapest.

  A testnevelés és a sport szociológiai problémái , ().

 • Elias, Norbert (1995): Összefoglalás, egy civilizációelmélet vázlata. In: Dr. Fóti Péter (szerk.) Bevezetés a sportszociológiába 1. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc 1995.

  Összefoglalás, egy civilizációelmélet vázlata , ().

 • Elias, Norbert (1998): A sport eredete mint szociológiai probléma. Replika, CCIX, 2, 41-54.

  'A sport eredete mint szociológiai probléma ' () 2 Replika, CCIX : 41 -54.

 • Fekete Kálmán (2001): Kőváry Barna. Autóversenyzők mesélték 2. Alexandra Kiadó, Pécs.

  Kőváry Barna , ().

 • Guttman, Allen (1998): Spontán játékok, szervezett játékok, sportok. Replika, CCIX, 2, 55-65.

  'Spontán játékok, szervezett játékok, sportok ' () 2 Replika, CCIX : 55 -65.

 • Habermas, Jürgen (1993): Egy befejezetlen projektum - a modern kor. In: Habermas, Jürgen und Lyotard, Jean-Francois und Roty, Richard, A posztmodern állapot. Századvég Kiadó, Budapest.

  Egy befejezetlen projektum - a modern kor , ().

 • Hadas Miklós (2003): A modern férfi születése. Helikon Kiadó, Budapest.

  A modern férfi születése , ().

 • Heller Ágnes (2004): 1968 - Prelúdium a posztmodernhez. http://www.c3.hu/scripta/lettre/lettre30/01hell.htm

 • Huizinga, Johan (1990): Homo ludens. Universum Kiadó, Szeged.

  Homo ludens , ().

 • Jameson, Fredric (1997): A posztmodern avagy a késői kapitalizmus kulturális logikája. Jószöveg könyvek, Budapest.

  A posztmodern avagy a késői kapitalizmus kulturális logikája , ().

 • Takács Ferenc (szerk.) Sportszociológia. Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest.

  Sportszociológia , ().

 • Tomlinson, Joe (1997): Most kiderül, milyenek az extrém sportok. Holló ás Társa, Budapest.

  Most kiderül, milyenek az extrém sportok , ().

 • Wohl, Andrzej (1985): A versenysport ellentmondásos szerepe a modern civilizációban. In: Földesiné Szabó Gyöngyi (szerk.) Sport a változó világban. Sportszociológiai tanulmánygyűjtemény. Sport Kiadó, Budapest.

  A versenysport ellentmondásos szerepe a modern civilizációban , ().

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Sep 2020 6 0 0
Oct 2020 13 0 2
Nov 2020 22 1 0
Dec 2020 9 1 2
Jan 2021 13 1 1
Feb 2021 9 0 0
Mar 2021 4 0 0