View More View Less
 • 1 Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szociológia Tanszék 3515 Miskolc - Egyetemváros
Restricted access

Ez a tanulmány két nagyobb részből áll, amelyekben a cselekvés, a cselekvési szituáció és az értelmezés egymással szorosan összefüggő kérdéseivel foglalkozunk. A tanulmány első részében, amely a folyóirat 24. kötet 1. számában jelent meg, először a motívumok­kal összefüggésben határoztuk meg a cselekvés, és ehhez kapcsolódva a magatartás fogalmát. Bevezettük a cselekvési lehetőség és a cselekvési képesség, valamint a cselekvési szituáció fogalmát, és általános szinten rámutattunk a cselekvések fő meghatározó tényezőire. Az első részben végül röviden bemutattuk a szükséglet fogalmának tágabb és szűkebb felfogását, és meghatároztuk a szükséglet szűkebben értelmezett fogalmát. A tanulmány második részében a szükségletkielégítés összetevőinek a fogalmai segítségével a létezőket az egyénekre vonatkoztatva értelmezzük, s ezáltal fogalmilag egyneművé és így együttesen kezelhetővé tesszük az egyéneket és környezetüket. Bevezetjük a szükségletkielégítés összetevőinek a fogalmát, s a szükségletkielégítés összetevőin belül megkülönböztetjük egyfelől a szükségletek tárgyait és negatív tárgyait, másfelől a szükségletkielégítés eszközeit és feltételeit. Végül az értelmezés kérdésével foglalkozunk, és rámutatunk arra, hogy szubjektív értelmezés révén az egyének hogyan ismerhetik meg környezetüket mint cselekvési szituációt.

 • Bandura, A. (1986): Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognition Theory. Prentice Hall, Englewood Cliffs.

  Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognition Theory , ().

 • Becker, G. (1986): The Economic Approach to Human Behavior. In Jon Elster (ed.): Rational Choice. Basil Blackwell, Oxford, 108-122.

  The Economic Approach to Human Behavior , () 108 -122.

 • Bertalan László (szerk.) (1987): Magyarázat, megértés és előrejelzés. Tömegkommunikációs Kutatóközpont, Budapest.

  Magyarázat, megértés és előrejelzés , ().

 • Blumer, H. (1969): Symbolic Interactionism. Perspective and Method. University of California Press, Berkeley - Los Angeles - London.

  Symbolic Interactionism. Perspective and Method , ().

 • Blumer, H. (2000): A társadalom, mint szimbolikus interakció. In Felkai Gábor - Némedi Dénes - Somlai Péter (szerk.): Szociológiai irányzatok a XX. században. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest 323-331.

  A társadalom, mint szimbolikus interakció , () 323 -331.

 • Burt, R. S. (1982): Toward a Structural Theory of Action. Network Models of Social Structure, Perception and Action. Academic Press, New York.

  Toward a Structural Theory of Action. Network Models of Social Structure, Perception and Action , ().

  • Search Google Scholar
 • Carver, C. S. - M. F. Scheier (2002): Személyiségpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest.

  Személyiségpszichológia , ().

 • Coleman, J. S. (1990): Foundations of Social Theory. The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge.

  Foundations of Social Theory , ().

 • Douglas, J. D. (ed.) (1970a): Understanding Everyday Life. Toward the Reconstruction of Sociological Knowledge. Routledge and Kegan Paul, London.

  Understanding Everyday Life , ().

 • Douglas, J. D. 1970b: Understanding Everyday Life. In J.D. Douglas (ed.): Understanding Everyday Life. Toward the Reconstruction of Sociological Knowledge. Routledge and Kegan Paul, London, 3-44.

  : Understanding Everyday Life , () 3 -44.

 • Douglas, J. D. (1984): A mindennapi élet megértése. In Hernádi Miklós (szerk.):A fenomenológia a társadalomtudományban. Válogatás. Gondolat Kiadó, Budapest, 356-402.

  A mindennapi élet megértése , () 356 -402.

 • Eibl-Eibesfeldt, I. (1972): Love and Hate: The Natural History of Behavior Pattens. Holt, Rinehart and Winston, New York.

  Love and Hate: The Natural History of Behavior Pattens , ().

 • Elster, J. (ed.) (1986a): Rational Choice. Basil Blackwell, Oxford.

  Rational Choice , ().

 • Elster, J. (1986b): Introduction. In J. Elster (ed.):Rational Choice. Basil Blackwell, Oxford, 1-33.

  Introduction , () 1 -33.

 • Farkas Zoltán (1997): A társadalmi viszonyok. Az intézményes szociológia elmélete. Bíbor Kiadó, Miskolc.

  A társadalmi viszonyok. Az intézményes szociológia elmélete , ().

 • Felkai Gábor - Némedi Dénes - Somlai Péter (szerk.) (2000): Szociológiai irányzatok a XX. században. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest.

  Szociológiai irányzatok a XX. században , ().

 • Hechter, M. (1987): Principles of Group Solidarity. University of California Press, Los Angeles.

  Principles of Group Solidarity , ().

 • Hechter, M. - Opp K. - Wipplet R. (eds) (1990a): Social Institutions. Their Emergence, Maintenance and Effects. Walter de Gruyter, New York.

  Social Institutions. Their Emergence, Maintenance and Effects , ().

 • Hechter, M.-Opp K.-Wipplet R. (1990b): Introduction. In M. Hechter et al. (eds):Social Institutions. Their Emergence, Maintenance and Effects. Walter de Gruyter, New York, 1-9.

  Introduction , () 1 -9.

 • Heeren, J. (1970): Alfred Schutz and the Sociology of Common-sense Knowledge. In Jack D. Douglas (ed.):Understanding Everyday Life. Toward the Reconstruction of Sociological Knowledge. Routledge and Kegan Paul, London, 45-56.

  Alfred Schutz and the Sociology of Common-sense Knowledge , () 45 -56.

 • Hernádi Miklós (szerk.) (1984): A fenomenológia a társadalomtudományban. Vólogatós. Gondolat Kiadó, Budapest.

  A fenomenológia a társadalomtudományban. Vólogatós , ().

 • Homans, G. C. (1974): Social Behavior: Its Elementary Forms. (1961) Harcourt Brace Jovanovich, New York.

  Social Behavior: Its Elementary Forms , ().

 • Lennon, K. (1990): Explaining Human Action. Duckworth, London.

  Explaining Human Action , ().

 • Leontyev, A. Ny. (1979): Tevékenység, tudat, személyiség. Gondolat Kiadó, Budapest.

  Tevékenység, tudat, személyiség , ().

 • Lewin, K. (1972): A mezőelmélet a társadalomtudományban. Gondolat Kiadó, Budapest.

  A mezőelmélet a társadalomtudományban , ().

 • March, J. G. (1986): Bounded Rationality, Ambiguity, and Engineering of Choice. In J. Elster (ed.):Rational Choice. Basil Blackwell, Oxford, 142-170.

  Bounded Rationality, Ambiguity, and Engineering of Choice , () 142 -170.

 • Maslow, A. H. (1987): Motivation and Personality. Harper and Row, New York.

  Motivation and Personality , ().

 • Mook, D. G. (1987): Motivation. The Organization of Action. W.W. Norton and Company, Inc., New York.

  Motivation. The Organization of Action , ().

 • Murray, H. A. (1938): Explorations in Personality. Oxford University Press, New York.

  Explorations in Personality , ().

 • Parsons, T. (1949): The Structure of Social Action. (1937) Free Press, New York, Collier-MacMillan Limited, London.

  The Structure of Social Action , ().

 • Parsons, T. (1951): The Social System. Free Press, New York.

  The Social System , ().

 • Parsons, T. (1971): The System of Modern Societies. Prentice Hall, Englewood Cliffs.

  The System of Modern Societies , ().

 • Parsons, T. (1985): A cselekvés elmélete. In Rényi Ágnes (szerk.):Válogatás Talcott Parsons cselekvéselméleti írásaiból. Szociológiai füzetek (38.), Budapest, 17-38.

  A cselekvés elmélete , () 17 -38.

 • Parsons, T. (2000): A modern társadalmak rendszere. In Felkai Gábor - Némedi Dénes - Somlai Péter (szerk.): Szociológiai irányzatok a XX. században. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 40-61.

  A modern társadalmak rendszere , () 40 -61.

 • Parsons, T. - Shils E. A. (ed.) (1962a): Toward a General Theory of Action. (1951) Harper and Row Publishers, New York.

  Toward a General Theory of Action , ().

 • Parsons, T. - Shils E. A. (1962b): Values, Motives, and Systems of Action. In T. Parsons - E. A. Shils (eds):Toward a General Theory of Action. (1951) Harper and Row Publishers, New York, 45-275.

  Values, Motives, and Systems of Action , () 45 -275.

 • Parsons, T. - Shils E. A. (1985): A cselekvés szervezetének és orientációjának kategóriái. In: Rényi Ágnes (szerk.):Válogatás Talcott Parsons cselekvéselméleti írásaiból. Szociológiai füzetek (38), Budapest, 39-77.

  A cselekvés szervezetének és orientációjának kategóriái , () 39 -77.

 • Petri, H. L. (1986): Motivation: Theory and Research. Wadsworth Publishing Company, Belmont.

  Motivation: Theory and Research , ().

 • Rényi Ágnes (szerk.) (1985): Válogatás Talcott Parsons cselekvéselméleti írásaiból. Szociológiai füzetek (38.), Budapest.

  Válogatás Talcott Parsons cselekvéselméleti írásaiból , ().

 • Schutz, A. (1962): Collected Papers I.: The Problem of Social Reality. Martinus Nijhoff, The Hague.

  Collected Papers I.: The Problem of Social Reality , ().

 • Schutz, A. (1964): Collected Papers II.: Studies in Social Theory. Martinus Nijhoff, The Hague.

  Collected Papers II.: Studies in Social Theory , ().

 • Schütz, A. (1984a): A társadalmi valóság értelemteli felépítése (Részletek). In Hernádi Miklós (szerk.):A fenomenológia a társadalomtudományban. Válogatás. Gondolat Kiadó, Budapest 159-177.

  A társadalmi valóság értelemteli felépítése (Részletek) , () 159 -177.

 • Schütz, A. (1984b): A cselekvések köznapi és tudományos értelmezése. In Hernádi Miklós (szerk.):A fenomenológia a társadalomtudományban. Válogatás. Gondolat Kiadó, Budapest, 178-228.

  A cselekvések köznapi és tudományos értelmezése , () 178 -228.

 • Schütz, A. - T. Luckmann (1984): Az életvilág struktúrái (Részletek). In Hernádi Miklós (szerk.):A fenomenológia a társadalomtudományban. Válogatás. Gondolat Kiadó, Budapest, 169-320.

  Az életvilág struktúrái (Részletek) , () 169 -320.

 • Weber, M. (1987): Gazdaság és társadalom. A megértő szociológia alapvonalai. 1. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

  Gazdaság és társadalom. A megértő szociológia alapvonalai. 1 , ().

 • Worchel, S - Shebilske W. (1989): Psychology. Principles and Applications. Prentice-Hall, New Jersey.

  Psychology. Principles and Applications , ().

 • Wright, G. H. (1987): Magyarázat és megértés. In Bertalan László (szerk.):Magyarázat, megértés és előrejelzés. Tömegkommunikációs Kutatóközpont, Budapest.

  Magyarázat és megértés , ().

Társadalomkutatás
Language Hungarian
Year of
Foundation
1993
Publication
Programme
ceased
Founder Társadalomtudományi Kutatóközpont -- Centre for Social Sciences
Founder's
Address
H-1097 Budapest, Hungary Tóth Kálmán u.4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0231-2522 (Print)
ISSN 1588-2918 (Online)