View More View Less
  • 1 MTA Néprajzi Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.
Restricted access

A különböző külföldi tehetségkoncepciók adatait vizsgálva arra a következtetésre jutottunk, hogy a kreativitás problémájával foglalkozó kutatók igencsak eltérő arányban határozzák meg a kiemelkedően alkotóképes személyek gyakoriságát a népességben. Amíg egyesek a tehetséget a teljes populáció 0,01–0,025–0,1%-ában adják meg, avagy 1–2–3–4–5–6–7–8–8,3–9,5%-ára feltételezik a kiemelkedő képesség nagyságrendjét, addig mások a kreativitás gyakoriságát a népesség 10–15–16–20–25–30–50 százalékarányában javasolják. A kreativitáskutatás hagyományos módon a nagy előd, Francis Galton még 1869-ben felvetett munkahipotézisét kritikátlanul preferálja. A jelentős eltérés ellenére, amely a 0,01–0,025 és 50% közötti széles sávban mozog, a tehetségkoncepciók mégis egyetlen közös módszertani vonással rendelkeznek. Az esetek abszolút többségében a tehetségkutatók a Galton által felvetett feltételezésre, a Gauss-görbe megfelelő eloszlására szoktak hivatkozni, mint cáfolhatatlan tényre. Csakhogy az intelligencia és a kreativitás állítólagos normális eloszlásával kapcsolatos félreértés quetelista pozitivista mítosznak számít, aminek hiányzik nemcsak az elméleti alapja, hanem az empirikus bizonyítéka is. A genetikusoknak az IQ-ra és a testmagasság normális eloszlására való permanens hivatkozása a kreativitás esetében nem korrekt, mivel ez a statisztikai szabály csak jól mérhető entitásokra vonatkozik. A kreativitás inkább a Zipf-eloszlás, illetve a hiperbolaszerű logaritmikus (lognormális), skálafüggetlen hatványfüggvény-eloszláshoz közelít. A képességvizsgálatokban eddig negligált elosztást Pareto (1896), Auerbach (1913), Lotka (1926), Zipf (1949) neve fémjelezi. Ezért a legkülönbözőbb tudományokban a lognor­mális eloszlást Pareto-paradigmának, illetve elég gyakran Zipf_-

Társadalomkutatás
Language Hungarian
Year of
Foundation
1993
Publication
Programme
ceased
Founder Társadalomtudományi Kutatóközpont -- Centre for Social Sciences
Founder's
Address
H-1097 Budapest, Hungary Tóth Kálmán u.4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0231-2522 (Print)
ISSN 1588-2918 (Online)