View More View Less
  • 1 MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Úri u. 49.
Restricted access

Egyszer Csu En Lajt a francia forradalom hatásairól kérdezték. Még túl korán van ahhoz, hogy megítélhessük –válaszolta. Valószínűleg a „blairizmusról” mint a balközép megújításának összerendezett és exportálható csomagjáról is ma még korainak tűnne komolyabb ítéleteket fogalmazni. Azonban Gordon Brown akár maradéktalanul folytatja majd Blair programját, akár erősebben saját alakjára szabja, akár több folyamatosságot enged benne, a programot mégis érdemes e ponton szemügyre venni. Mindez bennünket ráadásul most különösen azért érdekel, mert bár az Új Labour Európa szinte minden újabb szociáldemokrata reformerére több-kevesebb hatással volt, lenyomatai Magyarországon mintha különösen erősnek tűnnének. A közvélekedés szerint ez meghatározó módon a magyar miniszterelnök személyes rokonszenveiből következik, de valamilyen mértékig elvben talán a reformfeladatok szerkezetéből is levezethetőek voltak „blairistának”hitt vagy azokra emlékeztető megoldások. S mert Blair filozófiájában ugyan kevéssé volt explicit, de eszközeiben pragmatistán lényegében három cikluson keresztül meglepően összerendezett volt, talán érdemes kormányzásának tanulságairól most Budapesten is elgondolkozni.A „harmadik út” programok végül is inkább szociológiai, mint politikai projektnek tűnnek (Finlayson 1999). Hiszen elsősorban egy olyan új társadalomszerkezeti modellt írnak le, vagy inkább csak hipotézist rajzolnak fel, amely politikai erőtereket legfeljebb gerjeszthet. Történetünk szempontjából azonban mellékes; Giddensnek igaza van abban, hogy a globalizáció megsemmisítve vagy végletesen lebontva a nemzetállamot, új helyzetet teremt, vagy mégsem (Callinicos 2001). Legfeljebb az lehet érdekes a számunkra, hogy a_