View More View Less
  • 1 MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Úri u. 49.
  • | 2 Antroporg Consulting Kft. 1194 Budapest, Feszty Árpád u. 14.
Restricted access

Az államszervezeti reformtörekvések társadalmi összefüggéseire irányuló kutatások keretei között kérdőíves vizsgálatra is sor került. A kérdezettek az Oktatási és Kulturál__