View More View Less
  • 1 Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék 7622 Pécs 48-as tér 1.
Restricted access

A tanulmány Kulcsár Kálmán akadémikus, volt igazságügyi miniszter és kanadai nagykövet tudományfejlesztő és államszervező munkásságának méltatása után annak a szerepnek kereteit, tartalmi összetevőit és eszközrendszerét vázolja, amelyek révén a magyar alkotmányos jogállam korszakunk folyamatai közepette a fenntartható fejlődést szolgálhatja. Az alkotmányos keretek továbbfejlesztése érdekében a szerző számos javaslatot fogalmaz meg újabb alapelvek, emberi és polgári alapjogok, tilalmak és kötelességek alkotmányi értékké nyilvánítására, valamint a magyar állam szervezetének és működési rendjének fejlesztésére.

  • Andrássy György (2008): A világ nyelvi sokfélesége és a gazdaságosság. In: Uő.: Filozófia és jogászi etika. Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Pécs.

  • Ádám Antal (2002): Az alkotmányi értékek fejlődési irányairól. Jura. VIII. évf. 1, 5–20.

  • Ádám Antal (2007): Bölcselet, vallás, állami egyházjog. Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs.

  • Ádám Antal (2009): A magyar Alkotmányból hiányzó alapértékekről. Közjogi Szemle . 2009. március, 1–8.

  • Boros János (2009): A demokrácia antropológiája . Jelenkor Kiadó, Pécs.

  • Chronowski Nóra (2006): Kisebbségi identitás – külön jogok – alkotmányos követelmények. Belügyi Szemle. LIV. évf. 4, 90–115.

  • Drinóczi Tímea (2008): A szociális biztonságról. (Társszerzők: Chronowski Nóra, Ádám Antal.) In: Emlékkönyv Román László születésének 80. évfordulójára. Szerk. Kiss György – Berke Gyula – Bankó Zoltán – Kajtár Edit. Studia Iuridica Auctoritate Universitatis PécsPublicata 141. PTE ÁJK, Pécs, 19–36.

  • Korinek László (2006): Bűnözési elméletek . Duna Palota és Kiadó, Budapest.

  • Varga Károly (2003): Értékek fénykörében . Akadémiai Kiadó, Budapest.