View More View Less
 • 1 1068 Budapest Benczúr utca 1.
Restricted access

A jelenlegi gazdasági világválság kitörésekor a szakértők felismerték, hogy ennek méretei, veszélyei túlnőttek a ciklikusan bekövetkező recessziókon. Természetes képzettársításként a nyolcvan év előtti Nagy Válsággal vetették össze. E krízis volt – békeidőben – az emberiséget sújtó legnagyobb gazdasági katasztrófa. A válságkezelés eredményes módjait keresve adódott F. D. Roosevelt amerikai elnök sikeres megoldásokat alkalmazó New Deal-jének példája. (Ezért merült fel a jelenlegi válság kezelésére egy új, a mai korszaknak megfelelő New Deal gondolata.) A negatívumok is tanulságosak: az akkori amerikai „elszigetelődési politika” lett a Nagy Válság elhúzódásának egyik fő oka. A második világháború vége felé F. D. Roosevelt kezdeményezte a nemzetközi pénzügyi rendszer szabályozását: az egyezmény létrejött, 1944-ben Bretton Woodsban fogadták el. (Akkor született a Világbank és az IMF.) Most is a javaslatok közt szerepel egy, a mai feltételekhez idomult, hasonló megállapodás létrehozása.A szerző törekvése, hogy történelemszociológiai módszerekkel elemezze az 1929 utáni és a mai válság azonosságait és különbségeit, jobb eligazodásunk érdekében. Az elemzést a Társadalomkutatás 2010/1. számában folytatja.

 • A XX. század nagy beszédei (1986): Agave-könyvek, Budapest.

 • Andor László (2002): Amerika évszázada. Aula Kiadó, Budapest.

 • Berend T. Iván (2004): Európa gazdasága a XX. században. História . MTA Történettudományi Intézete kiadása, Budapest.

 • Churchill, Winston (1989): A második világháború . Európa, Budapest.

 • Cs. Szabó László (1985): Franklin Delano Roosevelt. Magvető, Budapest.

 • Galbraith, J. Kenneth (1988): Egy kortárs emlékei . Európa, Budapest.

 • Gunst Péter (1999): A válság magyar vonatkozásai (A Magyarország gazdasági története 1914–1989 kötetben). Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

 • Hobsbawm Eric J. (1998): A szélsőségek kora (A rövid 20. század története) . Pannonica Kiadó, Budapest.

 • Kaposi Zoltán (1995): Az európai gazdaság a XIX–XX. században. Janus Pannonius Kiadó, Pécs.

 • Kaposi Zoltán (1997): Gazdaságtörténet . Janus Pannonius Kiadó, Pécs.

 • Kosáry Domokos (1983): Magyarország Európa újabb-kori rendszerében. Akadémiai Kiadó, Budapest.

 • Landes, David S. (1986): Az elszabadult Prométeusz. Gondolat, Budapest.

 • Lukacs, John (2002): Az Amerikai Egyesült Államok XX. századi története. Európa, Budapest.

 • Ránki György (1983): Mozgásterek, kényszerpályák. Magvető, Budapest.

 • Reischauer, David D. (1995): Japán története . Maecenas, Budapest.

 • Sellers, Charles – May, Henry – McMillen Neil R. (1995): Az Egyesült Államok története . Maecenas, Budapest.

 • Sherwood, Robert E. (1989): Roosevelt és Hopkins . Magvető, Budapest.

 • Vavrinen, Raimo (1987): Geopolitikai doktrinák – világrendszer vetületben. In: Válság, recesszió, társadalom. MTA Szociológiai Kutatóintézet, Budapest.

 • Wallerstein, I. (1987): Válság. In: Miszlivetz Ferenc (szerk.): Válság, recesszió, társadalom . MTA Szociológiai Kutatóintézet, Budapest, 69–102.