View More View Less
 • 1 1068 Budapest Benczúr utca 1.
Restricted access

A jelenlegi globális gazdasági válság kitörésekor – noha a világhelyzet minden lényeges elemében eltérő – joggal merült fel a folyamat hasonlósága az 1929–33 közti gazdasági világkatasztrófával. (A szerző ezért foglalkozott a tanulmány első részében Franklin D. Roosevelt amerikai elnök korszakos teljesítményével a „New Deal” néven ismert válságkezeléssel.) E második rész a G20 testületébe tömörült hatalmaknak a mostani krízis elleni küzdelmét mutatja be, amelynek során sikeresen elhárították a világgazdaságot fenyegető összeomlást. Eközben fokról fokra változott a G20 maga is: státusa, belső erőviszonyai módosultak. A tanulmány a geostratégiai helyzet újonnan adódó kérdéseit taglalja, végül foglalkozik a világtársadalom jövőjének meghatározó alternatívájával: a növekedés és/ vagy fejlődés paradigmaváltásának lehetőségével.

 • Almási Miklós (2009): Hová tűnt az a rengeteg pénz? Athenaeum, Budapest.

 • Amin, Samir (2008): Pénzügyi összeomlás és rendszerválság. Eszmélet . 80, 70–74.

 • Andor László (2002): Amerika évszázada . Aula, Budapest.

 • Arrighi, Giovanni (2008): Az államok, a piacok és a kapitalizmus Keleten és Nyugaton, történelmi perspektívából. Eszmélet . 78, 41–71.

 • Asztalos László György (2009): A pénz-(ügyesek) felelőssége a válságban, Mozgó Világ. 35. évf. 9, 34–46.

 • Balogh Károly (2009): Ki a veremből vagy vissza? Népszabadság . 2009. október 9., 11.

 • Bello, Alden (2008): Bevezetés a Wall Street összeomlásába. Eszmélet . 80, 61–69.

 • Berend T. Iván (1982): Válságos évtizedek . Gondolat, Budapest.

 • Berend T. Iván (2008): Európa gazdasága a 20. században . História, MTA Történettudományi Intézete, Budapest.

 • Csáki György (2009): Új Bretton Woods? Kritika . 38. évf. 4, 32–37.

 • Gábor Dénes (1976): A tudomány új felelőssége. In: Gábor Dénes: Válogatott tanulmányok . Gondolat, Budapest, 361–362.

 • Galbraith, John Kenneth (1988): Egy kortárs emlékei . Gondolat, Budapest.

 • Galbraith, John Kenneth (2008): Politikai és biztonsági megfontolások a pénzügyi válság kapcsán. Eszmélet . 80, 44–60.

 • Goralczyk, Bogdan (2009): Obama Ázsiában. Élet és Irodalom . 2009. november 13., 14.

 • Hobsbwam, Eric J. (1998): A szélsőségek kora. A rövid 20. század története (1914–1991) . Pannonica, Budapest.

 • Hobsbwam, Eric J. (2008): Mozgalmas évek (Egy huszadik századi életút). L’Harmattan Eszmélet Alapítvány, Budapest.

 • Kalb, Don (2008): A folyamatoktól az erőszakig. Politika és tudás a globalizációról és a Birodalomról szóló vitákban. Eszmélet . 80, 5–40.

 • Kindleberger, Charles (1987): The World in Depression: 1929–1939 . Penguin Books, London.

 • Kothari, Rajni (2009): Béke és globális átalakulás (Túlélés egy átmeneti korban). In: Miszlivetz Ferenc (szerk.): Válság világrendszer-szemléletben . Savaria University Press, Szombathely, 130.

 • Landes, S. David (1986): Az elszabadult Prométheusz . Gondolat, Budapest.

 • Lukacs, John (1999): Évek. Európa, Budapest.

 • Lukacs, John (2002): Az Amerikai Egyesült Államok XX. századi története .  Európa, Budapest.

 • Mészáros István (2009): A jelenlegi válság. Eszmélet . 81, 50–68.

 • Messze még a válság vége: A G/20 pénzügyminisztereinek 2009. november 7-i tanácskozása (2009): Népszabadság . 2009. november 9., 19.

 • Miszlivetz Ferenc (szerk.) (2009a): Eredeti válság-felhalmozás. Tanulmányok . Savaria University Press, Szombathely.

 • Miszlivetz Ferenc (szerk.) (2009b): Válság világrendszer-szemléletben . Tanulmányok . Savaria University Press, Szombathely.

 • Nemzetközi pénzügyi Válság és Világrendszer-kritika. Kerekasztal-vita (2008): Eszmélet . 80, 5–25.

 • Neumann János (2003): Túlélhetjük-e a technikát? In: Ropolyi László (szerk.): Neumann János válogatott írásai . Typotex, Budapest, 350–368.

 • Obama, Barack (2009): Ben S. Bernanke-ról. Népszabadság . 2009. augusztus 26., 21.

 • Polányi Károly (1986): Fasizmus, demokrácia, ipari társadalom . Gondolat, Budapest.

 • Ránki György (1983): Mozgásterek és kényszerpályák . Magvető, Budapest.

 • Sándor Tamás (2009): OTP privát banki elemzés. HVG Online . 2009. november 22.

 • Sellers, Charles–May, H.–McMillen, N. R. (1995): Az Amerikai Egyesült Államok története . Maecenas, Budapest.

 • Soros György (2008): A 2008-as hitelválság és következményei . Scolar, Budapest.

 • Tabb, K. William (2008): A jelenkori kapitalizmus válságának négy területe. Eszmélet . 80, 26–43.

 • Wallerstein, Immanuel (2008): A gazdasági világválságról. Eszmélet . 80, 75–78.

 • Zakaria, Fareed (2009): A posztamerikai világ . Gondolat, Budapest.

Társadalomkutatás
Language Hungarian
Year of
Foundation
1993
Publication
Programme
ceased
Founder Társadalomtudományi Kutatóközpont -- Centre for Social Sciences
Founder's
Address
H-1097 Budapest, Hungary Tóth Kálmán u.4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0231-2522 (Print)
ISSN 1588-2918 (Online)