View More View Less
 • 1 ELTE, TáTK Szociológia Intézet H-1117 Budapest Pázmány Péter sétány 1/a
Restricted access

Megközelítésünk leíró jellegű. A hosszú távú idősorok elemzése alapján megállapítható, hogy a XX. században a magyar gazdaság átlagosan évi négy százalékkal növekedett. A hatvanas-hetvenes évek viszonylag gyorsabb, a nyolcvanas évek pedig jóval lassúbb, stagnálásba hajló időszakot képviselnek. A kilencvenes évek első felében lezajlott transzformációs válságot követő évtized egy Jánossy-féle helyreállítási periódusként értelmezhető. Úgy tűnik, hogy ezen időszak végével a magyar gazdaság 2007 táján a nyolcvanas évek által meghatározott növekedési trendhez igazodik. Mivel a Jánossy-féle séma stabilitása számos nemzetközi példával illusztrálható, valószínűsíthető, hogy a magyar gazdaság a rendszerváltozás ellenére még hosszú ideig nem fog túllépni a nyolcvanas évek által meghatározott növekedési pályán.

 • Árvay János (1971): A nemzeti jövedelem és a nettó nemzeti termelés új idősorai. Statisztikai Szemle . Vol. 49. No. 6, 563.

 • Bródy András (1967): Gazdasági növekedésünk üteme 1925-től 1965-ig. Közgazdasági Szemle . Vol. 13. No. 4, 417–431.

 • Bródy András (1979): A növekedési ütemek méréséről. Gazdaság . Vol. 14. No. 4, 17–27.

 • Csernok Attila (1968): Magyarország nemzeti jövedelme a „nemzetgazdasági számlarendszer” alapján .Statisztikai Szemle . Vol. 46. No. 1, 3.

 • Ehrlich Éva (1968): A nemzeti jövedelmek dinamikus nemzetközi összehasonlítása naturális mutatókkal. Közgazdasági Szemle . Vol. 14. No. 8, 993.

 • Jánossy Ferenc (1963): A gazdasági fejlettség mérhetősége és új mérési módszere . Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

 • Jánossy Ferenc (1975): A gazdasági fejlődés trendvonaláról . Magvető Könyvkiadó, Budapest.

 • Fokasz Nikosz (2002): Robinsontól a tőzsdéig . Új Mandátum Kiadó, Budapest.

 • Hobsbawm, Eric (1998): A szélsőségek kora. A rövid 20. század története (1914–1991) . Pannonica, Budapest.

 • Kuczynski Thomas (1987): Külkereskedelem a Nagy Válság idején – egy kivételes példa. In: Berend T. Iván–Knut Borchardt (szerk.): Válság, recesszió, társadalom: Az 1930-as és az 1970–1980-as évek összehasonlítása. Válogatott tanulmányok . KJK, Budapest, 61–81.

 • Maddison, Angus (2003): The world economy: historical statistics . Organisation for Economic Co-operation and Development, Development Centre, Párizs.

Társadalomkutatás
Language Hungarian
Year of
Foundation
1993
Publication
Programme
ceased
Founder Társadalomtudományi Kutatóközpont -- Centre for Social Sciences
Founder's
Address
H-1097 Budapest, Hungary Tóth Kálmán u.4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0231-2522 (Print)
ISSN 1588-2918 (Online)